Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Водний кодекс України

Кодекс України № 213/95-ВР от 06.06.1995

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

підприємств, установ і організацій в разі порушення ними вимог
водного законодавства в межах своєї компетенції;
   14) організація роботи, пов'язаної з ліквідацією наслідків
аварій та стихійного лиха, погіршенням якості вод або їх шкідливою
дією, залучення до цієї роботи підприємств, установ і організацій
в порядку, передбаченому законодавством;
   15) прийняття за погодженням з державними органами охорони
здоров'я та охорони навколишнього природного середовища під час
аварійних ситуацій рішень про скидання стічних вод з накопичувачів
у водні об'єкти, якщо це не призведе до перевищення нормативів
екологічної безпеки водокористування;
   16) організація інформування населення про стан  водних
об'єктів, його зміну та про проведення водоохоронних заходів;
   17) здійснення контролю за використанням і охороною вод та
відтворенням водних ресурсів;
   18) вирішення інших питань у галузі регулювання водних
відносин у межах своєї компетенції.
{ Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1990-III
( 1990-14 ) від 21.09.2000, N 3421-IV ( 3421-15 ) від 09.02.2006,
N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }
 
   Стаття 9. Компетенція районних Рад у галузі регулювання 
        водних відносин
 
   До відання районних Рад у галузі регулювання водних відносин
на їх території належить:
   1) координація роботи сільських, селищних, міських (міст
районного  підпорядкування)  Рад  під  час  проведення  ними
міжтериторіальних водогосподарських і водоохоронних заходів та
подання їм відповідної методичної допомоги;
   2) погодження розміщення підприємств, будівель, споруд та
інших об'єктів, діяльність яких пов'язана з використанням водних
об'єктів місцевого значення і може завдати їм шкоди;
   3) організація роботи, пов'язаної з ліквідацією наслідків
аварій та стихійного лиха, погіршенням якості вод або їх шкідливою
дією, залучення у встановленому порядку  до  цієї  роботи
підприємств, установ і організацій;
   4) організація роботи по винесенню в натуру та влаштуванню
прибережних захисних смуг вздовж річок, морів та навколо водойм;
   5) внесення у встановленому порядку  пропозицій  щодо
оголошення водних об'єктів об'єктами природно-заповідного фонду до
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних Рад;
   6)  обмеження, тимчасова заборона (зупинення) діяльності
підприємств та інших об'єктів у разі порушення ними вимог водного
законодавства в межах своєї компетенції;
   7) встановлення правил загального водокористування в порядку,
визначеному статтею 47 цього Кодексу;
   8) здійснення контролю за використанням і охороною вод та
відтворенням водних ресурсів;
   9) організація інформування населення про стан  водних
об'єктів, про надзвичайні екологічні ситуації,  які  можуть
негативно вплинути на здоров'я людей, та про заходи, що вживаються
для поліпшення стану вод;
   10) вирішення інших питань у галузі регулювання водних
відносин у межах своєї компетенції.
{ Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-V
( 997-16 ) від 27.04.2007 }
 
   Стаття 10. Компетенція сільських, селищних,  міських  та
        районних у містах Рад у галузі регулювання водних
        відносин
 
   До відання сільських, селищних, міських та районних у містах
Рад у галузі регулювання водних відносин на їх території належить:
   1) здійснення заходів щодо раціонального використання і
охорони вод та відтворення водних ресурсів;
   2) контроль за використанням і охороною вод та відтворенням
водних ресурсів;
   3) встановлення правил загального користування  водними
об'єктами в порядку, визначеному статтею 47 цього Кодексу;
   4)  обмеження, тимчасова заборона (зупинення) діяльності
підприємств та інших об'єктів в разі порушення ними вимог водного
законодавства в межах своєї компетенції;
   5) організація роботи, пов'язаної з ліквідацією наслідків
аварій та стихійного лиха, погіршенням якості вод або їх шкідливою
дією, залучення у встановленому порядку  до  цієї  роботи
підприємств, установ і організацій;
   6) організація інформування населення про стан  водних
об'єктів, а також про надзвичайні екологічні ситуації, які можуть
негативно вплинути на здоров'я людей, та про заходи, що вживаються
для поліпшення стану вод;
   7) вирішення інших питань у галузі регулювання  водних
відносин у межах своєї компетенції.
{ Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-V
( 997-16 ) від 27.04.2007 }
 
   Стаття 11. Участь громадян та їх об'єднань, інших громадських
        формувань у здійсненні заходів щодо використання
        і охорони вод та відтворення водних ресурсів
 
   Громадяни та їх об'єднання, інші громадські формування у
встановленому порядку мають право:
   1) брати участь у розгляді місцевими Радами та іншими
державними органами питань, пов'язаних з використанням і охороною
вод та відтворенням водних ресурсів;
   2) за погодженням з місцевими Радами та іншими державними
органами виконувати роботи по використанню і охороні вод та
відтворенню водних ресурсів за власні кошти та за добровільною
участю членів об'єднань громадян;
   3) брати участь у проведенні спеціально  уповноваженими
державними органами управління у галузі використання і охорони вод
та  відтворення  водних  ресурсів  перевірок   виконання
водокористувачами водоохоронних правил і заходів та  вносити
пропозиції з цих питань;
   4) проводити громадську екологічну експертизу, обнародувати
її результати і передавати їх органам, уповноваженим приймати
рішення щодо розміщення, проектування та будівництва нових і
реконструкції діючих підприємств, споруд та інших  об'єктів,
пов'язаних з використанням вод, у порядку, що  визначається
законодавством;
   5) здійснювати громадський контроль за використанням  і
охороною вод та відтворенням водних ресурсів;
   6) одержувати у встановленому порядку інформацію про стан
водних об'єктів, джерела забруднення та використання вод, про
плани і заходи щодо використання і охорони вод та відтворення
водних ресурсів;
   7) подавати до суду позови про відшкодування  збитків,
заподіяних державі і громадянам внаслідок забруднення, засмічення
та вичерпання вод;
   8) здійснювати інші функції щодо використання і охорони вод
та відтворення водних ресурсів відповідно до законодавства.
 
   Розділ II. ДЕРЖАВНЕ  УПРАВЛІННЯ  І  КОНТРОЛЬ  У ГАЛУЗІ
        ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ВОД ТА ВІДТВОРЕННЯ ВОДНИХ
        РЕСУРСІВ
 
   Глава 2. ДЕРЖАВНІ, ЦІЛЬОВІ, МІЖДЕРЖАВНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ 
       ПРОГРАМИ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ВОД ТА
       ВІДТВОРЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
{ Назва глави 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3421-IV
( 3421-15 ) від 09.02.2006 }
 
   Стаття 12. Державні, цільові, міждержавні та регіональні
        програми використання і охорони вод та відтворення
        водних ресурсів
 
   Державні,  цільові,  міждержавні та регіональні програми
використання  і  охорони вод та відтворення водних ресурсів
розробляються з метою здійснення цілеспрямованої і ефективної
діяльності щодо задоволення потреб населення і галузей економіки у
воді,  збереження, раціонального використання і охорони вод,
запобігання їх шкідливій дії.
   Державні,  цільові,  міждержавні та регіональні програми
використання  і  охорони вод та відтворення водних ресурсів
розробляються на основі даних державного обліку вод, водного
кадастру, схем використання і охорони вод та відтворення водних
ресурсів тощо.
   Розробка та реалізація цих програм здійснюється за рахунок
Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та
місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій,
позабюджетних фондів, добровільних внесків організацій і громадян,
інших коштів.
{ Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3421-IV
( 3421-15 ) від 09.02.2006 }
 
   Глава 3. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ
       ВОД ТА ВІДТВОРЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
 
   Стаття 13. Органи, що здійснюють державне управління в галузі
        використання і охорони вод та відтворення водних
        ресурсів
 
   Державне управління в галузі використання і охорони вод та
відтворення водних ресурсів здійснюється за басейновим принципом
на  основі державних, цільових, міждержавних та регіональних
програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.
   Державне управління в галузі використання і охорони вод та
відтворення водних ресурсів здійснюють Кабінет Міністрів України,
Уряд Автономної Республіки Крим, місцеві Ради та їх виконавчі
комітети, спеціально уповноважені органи державної виконавчої
влади та інші державні органи відповідно до законодавства України.
   Спеціально уповноваженими органами державної виконавчої влади
у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів
є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з
питань екології та природних ресурсів, спеціально уповноважений
центральний орган виконавчої влади з питань водного господарства,
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з
питань геології та використання надр, їх органи на місцях та інші
державні органи відповідно до законодавства.
{ Стаття 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3421-IV
( 3421-15 ) від 09.02.2006 }
 
   Глава 4. КОМПЕТЕНЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ У ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ І
       КОНТРОЛЮ  ЗА  ВИКОРИСТАННЯМ  І ОХОРОНОЮ ВОД ТА
       ВІДТВОРЕННЯМ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
 
   Стаття 14. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі
        управління і контролю за використанням і охороною
        вод та відтворенням водних ресурсів
 
   До відання Кабінету Міністрів України у галузі управління і
контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних
ресурсів належить:
   1) реалізація державної політики у галузі використання і
охорони вод та відтворення водних ресурсів;
   2) розпорядження водними  об'єктами  загальнодержавного
значення;
   3) здійснення державного контролю за використанням і охороною
вод та відтворенням водних ресурсів;
   4) визначення пріоритетів водокористування;
   5) забезпечення розробки державних, цільових, міждержавних та
регіональних програм використання і охорони вод та відтворення
водних ресурсів, затвердження регіональних програм;
   6) визначення порядку діяльності органів державної виконавчої
влади у галузі використання і охорони вод та відтворення водних
ресурсів, координація їх діяльності;
   7) встановлення порядку видачі  дозволів  на  спеціальне
водокористування,   будівельні,   днопоглиблювальні  роботи,
видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та
інших комунікацій на землях водного фонду ( 557-2005-п ), а також
розробки та затвердження нормативів скидання забруднюючих речовин
у водні об'єкти;
 
   { Дію пункту 8 статті 14 зупинено до прийняття Податкового
кодексу України в частині встановлення Кабінетом Міністрів України
нормативів збору за спеціальне водокористування, крім встановлення
нормативів  збору, які справляються за скидання забруднюючих
речовин у водні об'єкти згідно із Законом N 309-VI ( 309-17 ) від
03.06.2008 } { Дію пункту 8 статті 14 зупинено на 2008 рік в
частині встановлення Кабінетом Міністрів України нормативів збору
за  спеціальне водокористування, крім встановлення нормативів
збору, які справляються за скидання забруднюючих речовин у водні
об'єкти згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 -
пункт про зупинення дії визнано неконституційним згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
{ Дію пункту 8 статті 14 зупинено на 2007 рік в частині
встановлення Кабінетом Міністрів України нормативів збору за
спеціальне водокористування, крім встановлення нормативів збору,
які справляються за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти
згідно із Законом N 398-V ( 398-16 ) від 30.11.2006 }
   8)  встановлення  нормативів  збору  за  спеціальне
водокористування і порядку його справляння;
 
 
   { Пункт 9 статті 14 виключено на підставі Закону N 1990-III
( 1990-14 ) від 21.09.2000 }
 
 
   10) прийняття у разі виникнення аварійних ситуацій рішень про
скиди стічних вод з накопичувачів у водні об'єкти, якщо вони
призводять до перевищення гранично  допустимих  концентрацій
забруднюючих речовин у цих об'єктах;
   11) організація і координація  робіт,  пов'язаних  з
попередженням та ліквідацією наслідків аварій, стихійного лиха,
шкідливої дії вод або погіршенням якості водних ресурсів;
   12) прийняття рішень про обмеження, тимчасову  заборону
(зупинення)  діяльності  підприємств,  установ, організацій і
об'єктів у разі порушення ними вимог водного законодавства;
   13) затвердження  проектів  зон  санітарної  охорони
господарсько-питних водозаборів, які забезпечують водопостачання
території більш як однієї області;
   14) керівництво зовнішніми зв'язками України в  галузі
використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;
   15) вирішення інших питань у галузі використання і охорони
вод та відтворення водних ресурсів.
{ Стаття 14 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1990-III
( 1990-14 ) від 21.09.2000, N 2288-IV ( 2288-15 ) від 23.12.2004,
N 3421-IV ( 3421-15 ) від 09.02.2006, N 997-V ( 997-16 ) від
27.04.2007 }
 
   Стаття 15. Компетенція спеціально уповноваженого центрального
        органу  виконавчої влади з питань екології та
        природних ресурсів в галузі управління і контролю
        за використанням і охороною вод та відтворенням
        водних ресурсів
 
 
   До відання спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів в галузі
управління  і  контролю за використанням і охороною вод та
відтворенням водних ресурсів належить:
   1) здійснення комплексного управління в галузі охорони водних
ресурсів, проведення єдиної науково-технічної політики з питань
використання і охорони вод та відтворення водних  ресурсів,
координація діяльності міністерств, відомств, підприємств, установ
та організацій в цій галузі;
   2) здійснення державного контролю за використанням і охороною
вод та відтворенням водних ресурсів;
   3) розробка та участь у реалізації державних, цільових,
міждержавних та регіональних програм використання і охорони вод та
відтворення водних ресурсів;
   4) організація та здійснення державного моніторингу вод;
   5) розробка і затвердження нормативів і правил, участь у
розробці стандартів щодо регулювання використання і охорони вод та
відтворення водних ресурсів в межах своєї компетенції;
   6) здійснення державної екологічної експертизи;
   7) видача дозволів на спеціальне водокористування в разі
використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення;
   8) прийняття у встановленому порядку рішень про обмеження,
тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ,
організацій і об'єктів в разі порушення ними вимог водного
законодавства;
   9) розробка і запровадження у  встановленому  порядку
організаційно-економічних заходів щодо забезпечення охорони і
використання вод та відтворення водних ресурсів;
   10) здійснення міжнародного співробітництва  з  питань
використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;
   11) вирішення інших питань у галузі використання і охорони
вод та відтворення водних ресурсів.
{ Стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3421-IV
( 3421-15 ) від 09.02.2006, N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }
 
   Стаття 16. Компетенція спеціально уповноваженого центрального
        органу  виконавчої влади  з  питань  водного
        господарства в галузі управління і контролю за
        використанням і охороною вод та  відтворенням
        водних ресурсів
 
   До відання спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з питань водного господарства в галузі управління
і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних
ресурсів належить:
   1) державне управління в галузі водного  господарства,
здійснення єдиної технічної політики, впровадження у  водне
господарство досягнень науки, техніки, нових  технологій  і
передового досвіду;
   2) розробка і встановлення режимів  роботи  водосховищ
комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів,
затвердження правил їх експлуатації;
   3) розробка та участь у реалізації державних, цільових,
міждержавних і регіональних програм використання і охорони вод та
відтворення водних ресурсів;
   4) забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних
ресурсах та здійснення їх міжбасейнового перерозподілу;
   5) здійснення радіологічного і гідрохімічного моніторингу
водних об'єктів комплексного призначення, водогосподарських систем
міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання;
   6) проектування, будівництво і експлуатація водогосподарських
систем та об'єктів комплексного призначення;
   7) здійснення заходів щодо  екологічного  оздоровлення
поверхневих вод та догляду за ними;
   8) ведення державного обліку водокористування та державного
водного кадастру;
   9) погодження дозволів на спеціальне водокористування;
   10) здійснення міжнародного співробітництва  у  галузі
використання і охорони вод та відтворення водних  ресурсів
прикордонних вод;
   11) виконання заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої
дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий
захист населених пунктів та земель;
   12) здійснення контролю за дотриманням режимів  роботи
водосховищ та водогосподарських систем;
   13) вирішення інших питань у галузі управління і контролю за
використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів.
{ Стаття 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3421-IV
( 3421-15 ) від 09.02.2006 }
 
   Стаття 17. Компетенція спеціально уповноваженого центрального
        органу  виконавчої  влади з питань геології та
        використання надр у галузі управління і контролю

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner