Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Водний кодекс України

Кодекс України № 213/95-ВР от 06.06.1995

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 3

        за використанням і охороною вод та відтворенням
        водних ресурсів
 
   До відання спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з питань геології та використання надр у галузі
управління  і  контролю за використанням і охороною вод та
відтворенням водних ресурсів належить:
   1) видача спеціальних дозволів на користування надрами для
розробки  родовищ підземних вод за погодженням з державними
органами охорони навколишнього природного середовища, охорони
здоров'я та нагляду за охороною праці;
   2) ведення державного обліку підземних вод та  водного
кадастру;
   3) ведення державного моніторингу підземних вод;
   4) погодження умов спеціального водокористування в разі
використання підземних вод;
   5) погодження дозволів на право виконання проектних та
будівельних робіт, пов'язаних з видобуванням підземних вод;
   6) виявлення недіючих свердловин і вжиття заходів щодо їх
ліквідації або ремонту і подальшого використання;
   7) здійснення державного геологічного контролю за веденням
пошуково-розвідувальних та інших робіт щодо геологічного вивчення
підземних вод;
   8) вирішення інших питань у галузі управління і контролю за
використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів.
{ Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3370-IV
( 3370-15 ) від 19.01.2006 }
 
   Глава 5. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ І ОХОРОНОЮ ВОД ТА
       ВІДТВОРЕННЯМ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
 
   Стаття 18. Завдання контролю за використанням і охороною вод
        та відтворенням водних ресурсів
 
   Контроль за використанням і охороною вод та відтворенням
водних ресурсів полягає в забезпеченні додержання усіма юридичними
та фізичними особами вимог водного законодавства.
 
   Стаття 19. Державний контроль за використанням і охороною
        вод та відтворенням водних ресурсів
 
   Державний контроль за використанням і охороною вод  та
відтворенням водних ресурсів здійснюється Кабінетом Міністрів
України, державними органами охорони навколишнього природного
середовища, іншими спеціально уповноваженими державними органами
відповідно до законодавства України.
   Порядок здійснення державного контролю за використанням і
охороною вод та відтворенням водних ресурсів визначається цим
Кодексом та іншими актами законодавства.
 
   Стаття 20. Громадський контроль за використанням і охороною
        вод та відтворенням водних ресурсів
 
   Громадський контроль за використанням і охороною вод та
відтворенням  водних  ресурсів  здійснюється  громадськими
інспекторами  охорони  навколишнього  природного  середовища,
повноваження  яких визначаються положенням, що затверджується
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з
питань екології та природних ресурсів.
 
   Стаття 21. Державний моніторинг вод
 
   З метою забезпечення збирання, обробки, збереження та аналізу
інформації про стан вод, прогнозування його змін та розробки
науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських
рішень у галузі використання і охорони вод та відтворення водних
ресурсів здійснюється державний моніторинг вод.
   Державний моніторинг вод є складовою частиною державної
системи моніторингу навколишнього природного середовища України і
здійснюється в порядку, що визначається Кабінетом  Міністрів
України.
 
   Стаття 22. Екологічна експертиза
 
   Для забезпечення екологічної безпеки під час розміщення,
проектування і будівництва нових  і  реконструкції  діючих
підприємств, споруд та інших об'єктів, пов'язаних з використанням
вод, здійснюється державна, громадська та  інша  екологічна
експертиза у порядку, що визначається законодавством.
 
   Стаття 23. Правовий захист та стимулювання працівників, які
        здійснюють  охорону  і  контроль  у  галузі
        використання і охорони вод та відтворення водних
        ресурсів
 
   Працівникам спеціально уповноважених державних органів та
громадським інспекторам, які здійснюють охорону і контроль у
галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів,
гарантується правовий захист їх честі, гідності, здоров'я та життя
відповідно до законодавства України.
   Стимулювання працівників спеціально уповноважених державних
органів та громадських інспекторів у галузі використання і охорони
вод та відтворення водних ресурсів здійснюється в  порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   Глава 6. ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК ВОД. ДЕРЖАВНИЙ ВОДНИЙ КАДАСТР
 
   Стаття 24. Завдання державного обліку вод
 
   Завданням державного обліку вод є встановлення відомостей про
кількість і якість вод, а також даних про водокористування, на
основі яких здійснюється розподіл води між водокористувачами та
розробляються заходи щодо раціонального використання і охорони вод
та відтворення водних ресурсів.
 
   Стаття 25. Державний облік водокористування
 
   Державний облік водокористування здійснюється  з  метою
систематизації даних про забір та використання вод, скидання
зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного
водопостачання та їх потужність, а також діючих систем очищення
стічних вод та їх ефективність тощо.
   Державний облік та аналіз стану водокористування здійснюється
шляхом подання водокористувачами звітів про водокористування до
державних органів водного господарства за встановленою формою.
   Форма звітів про водокористування, порядок їх заповнення та
періодичність  подання затверджуються спеціально уповноваженим
центральним  органом  виконавчої  влади  з питань статистики
за  поданням  спеціально  уповноваженого  центрального органу
виконавчої влади з питань водного господарства та за погодженням з
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з
питань екології та природних ресурсів.
 
   Стаття 26. Державний облік поверхневих вод
 
   Державний  облік поверхневих вод здійснюється спеціально
уповноваженим  центральним органом виконавчої влади з питань
гідрометеорології  шляхом проведення постійних гідрометричних,
гідрохімічних  спостережень  за  кількісними  і  якісними
характеристиками  поверхневих  вод  згідно  з  програмою, що
затверджується  цим  органом  за  погодженням  з  спеціально
уповноваженим  центральним органом виконавчої влади з питань
екології  та  природних  ресурсів і спеціально уповноваженим
центральним  органом  виконавчої  влади  з  питань  водного
господарства.
 
   Стаття 27. Державний облік підземних вод
 
   Державний  облік  підземних  вод здійснюється спеціально
уповноваженим  центральним органом виконавчої влади з питань
геології та використання надр шляхом спостережень за кількісними і
якісними  характеристиками  підземних  вод  за програмою, що
затверджується  цим  Комітетом  за  погодженням з спеціально
уповноваженим  центральним органом виконавчої влади з питань
екології та природних ресурсів.
 
   Стаття 28. Державний водний кадастр
 
   Державний водний кадастр складається з метою систематизації
даних державного обліку вод та визначення наявних для використання
водних ресурсів.
   Державний водний кадастр ведеться спеціально уповноваженим
центральним  органом  виконавчої  влади  з  питань  водного
господарства,  спеціально  уповноваженим  центральним  органом
виконавчої влади з питань геології та використання надр та
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з
питань гідрометеорології в порядку, що визначається Кабінетом
Міністрів України.
 
   Глава 7. ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ І
       ОХОРОНИ ВОД ТА ВІДТВОРЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
 
   Стаття 29. Організаційно-економічні заходи щодо забезпечення
        раціонального використання і охорони  вод  та
        відтворення водних ресурсів
 
   Організаційно-економічні  заходи  щодо    забезпечення
раціонального використання і охорони вод та відтворення водних
ресурсів передбачають:
   1) видачу дозволів на спеціальне водокористування;
   2)  встановлення нормативів збору і розмірів зборів за
спеціальне водокористування та скидання забруднюючих речовин;
 
   { Пункт 3 статті 29 виключено на підставі Закону N 1990-III
( 1990-14 ) від 21.09.2000 }
 
   4) надання водокористувачам податкових, кредитних та інших
пільг у разі впровадження ними маловідхідних,  безвідхідних,
енерго- і ресурсозберігаючих технологій, здійснення відповідно до
законодавства інших заходів, що зменшують негативний вплив на
води;
   5) відшкодування у встановленому порядку збитків, заподіяних
водним об'єктам у разі порушення вимог законодавства.
{ Стаття 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1990-III
( 1990-14 ) від 21.09.2000 }
 
   Стаття 30. Збори за спеціальне водокористування
 
   Збір за спеціальне водокористування справляється з метою
стимулювання раціонального  використання  і  охорони  вод  та
відтворення водних ресурсів і включає збір за використання води
водних об'єктів та за скидання забруднюючих речовин.
   Розмір збору за використання води визначається на основі
нормативів  збору,  фактичних  обсягів  використаної води та
встановлених лімітів використання води.
   Розмір збору за використання води водних об'єктів для потреб,
не пов'язаних з вилученням води з водних об'єктів, визначається:
   для потреб гідроенергетики - на основі нормативів збору,
фактичних обсягів води, пропущеної через турбіни, та лімітів
використання  води (крім гідроакумулюючих електростанцій, які
функціонують у комплексі з гідроелектростанціями);
   для потреб водного транспорту - на основі нормативів збору та
часу користування поверхневими водами у звітному періоді;
   для потреб  рибництва  - на основі нормативів збору та
фактичних обсягів води, необхідної для поповнення ставків під час
розведення риби та інших водних  живих  ресурсів  у  рибних
господарствах.
   Розмір збору за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти
визначається на основі нормативів збору, фактичного обсягу скидів
забруднюючих речовин та встановлених лімітів скиду.
   Збір за воду, втрачену при її транспортуванні, стягується з
власників мереж водопостачання.
   За скидання забруднюючих речовин з дренажними водами у водні
об'єкти з систем, що захищають сільськогосподарські угіддя та
населені  пункти від підтоплення (за винятком дренажних вод
промислових об'єктів), збір не справляється, якщо таке скидання не
погіршує  якість  води водних об'єктів в межах встановлених
категорій.
   Платниками збору за спеціальне використання водних ресурсів
є підприємства, установи та організації незалежно від форми
власності, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, а
також громадяни-підприємці, які використовують воду, отриману
шляхом  забору  води  (первинні  водокористувачі)  та/або  з
водозабірних  споруд  первинних  водокористувачів  (вторинні
водокористувачі),  та  користуються  водами  для  потреб
гідроенергетики, водного транспорту і рибництва. { Статтю 30
доповнено абзацом згідно із Законом N 2505-IV ( 2505-15 ) від
25.03.2005 }
{ Стаття 30 в редакції Закону N 1990-III ( 1990-14 ) від
21.09.2000 }
 
   { Статтю 31 виключено  на  підставі  Закону  N 1990-III
( 1990-14 ) від 21.09.2000 }
 
   Стаття 32. Розподіл зборів за спеціальне водокористування
 
   Збори  за  використання  води  з  водних  об'єктів
загальнодержавного значення зараховуються до державного бюджету.
{ Дію частини першої статті 32 зупинено на 2001 рік в частині
зарахування: 20 відсотків зборів за використання води з водних
об'єктів загальнодержавного значення до бюджетів областей; 50
відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим згідно із
Законом N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000; дію частини першої
статті 32 зупинено на 2002 рік в частині зарахування: 20 відсотків
зборів за використання води з водних об'єктів загальнодержавного
значення  до  бюджетів областей; 50 відсотків - до бюджету
Автономної  Республіки  Крим  згідно  із Законом N 2905-III
( 2905-14 ) від 20.12.2001; дію частини першої статті 32 зупинено
на  2003 рік в частині зарахування 20 відсотків зборів за
використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення до
бюджетів областей; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки
Крим згідно із Законом N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002; дію
частини  першої  статті 32 зупинено на 2004 рік в частині
зарахування 20 відсотків зборів за використання води з водних
об'єктів загальнодержавного значення до бюджетів областей; 50
відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим згідно із
Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003; дію частини першої
статті 32 зупинено на 2005 рік в частині зарахування 20 відсотків
зборів за використання води з водних об'єктів загальнодержавного
значення  до  бюджетів областей; 50 відсотків - до бюджету
Автономної Республіки Крим згідно із Законом N 2285-IV ( 2285-15 )
від 23.12.2004; в редакції Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від
25.03.2005 }
 
 
   { Частину другу статті 32 виключено на підставі Закону
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 }
 
 
   Збори за  використання  поверхневих  вод  для  потреб
гідроенергетики, рибництва та водного транспорту, а також за
втрати води при її транспортуванні зараховуються до Державного
бюджету України в розмірі 100 відсотків.
   Збори за використання води з водних об'єктів  місцевого
значення  надходять  до  республіканського бюджету Автономної
Республіки Крим та місцевих бюджетів.
   Порядок розподілу  та  використання  зборів  за скидання
забруднюючих речовин у водні  об'єкти  та  за  понадлімітне
використання води з них, а також коштів, відшкодованих за завдані
водним об'єктам збитки, визначаються Законом України "Про охорону
навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ).
 
 
   { Частину шосту статті 32 виключено на підставі Закону
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 }
 
{ Стаття 32 в редакції Закону N 1990-III ( 1990-14 ) від
21.09.2000 }
 
   Глава 8. СТАНДАРТИЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ І
       ОХОРОНИ ВОД ТА ВІДТВОРЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
 
   Стаття 33. Завдання стандартизації і нормування в галузі
        використання і охорони вод та відтворення водних
        ресурсів
 
   Стандартизація і нормування в галузі використання і охорони
вод та відтворення водних ресурсів здійснюються  з  метою
забезпечення екологічної і санітарно-гігієнічної безпеки  вод
шляхом встановлення комплексу  взаємопов'язаних  нормативних
документів, які визначають взаємопогоджені вимоги до об'єктів, що
підлягають стандартизації і нормуванню.
 
   Стаття 34. Стандартизація в галузі використання і охорони
        вод та відтворення водних ресурсів
 
   До комплексу нормативних документів із стандартизації в
галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів
входять документи, які містять:
   основні положення;
   терміни та поняття, класифікації;
   методи, методики та засоби визначення складу та властивостей
вод;
   вимоги до збирання, обліку, обробки, збереження, аналізу
інформації та прогнозування кількісних і якісних показників стану
вод;
   вимоги щодо раціонального використання та охорони вод у
галузевих стандартах та технічних умовах на процеси, продукцію і
послуги;
   метрологічні норми, правила, вимоги до організації робіт;
   інші нормативи із стандартизації в цій галузі.
   Нормативні документи із стандартизації в галузі використання
і охорони вод та відтворення водних ресурсів розробляються та
затверджуються в порядку, що встановлюється законодавством.
 
   Стаття 35. Нормативи в галузі використання і охорони вод та
        відтворення водних ресурсів
 
   У галузі використання і охорони вод та відтворення водних
ресурсів встановлюються такі нормативи:
   1) нормативи екологічної безпеки водокористування;
   2) екологічний норматив якості води водних об'єктів;
   3) нормативи гранично допустимого скидання  забруднюючих
речовин;
   4) галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що
скидаються у водні об'єкти;
   5) технологічні нормативи використання води.
   Законодавством України можуть бути встановлені й  інші
нормативи в галузі використання і охорони вод та відтворення
водних ресурсів.
 
   Стаття 36. Нормативи екологічної безпеки водокористування
 
   Для оцінки можливостей використання води з водних об'єктів
для потреб населення та галузей  економіки  встановлюються
нормативи, які забезпечують безпечні умови водокористування, а
саме:
   гранично допустимі концентрації речовин у водних об'єктах,
вода  яких  використовується  для  задоволення   питних,
господарсько-побутових та інших потреб населення;

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner