Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Водний кодекс України

Кодекс України № 213/95-ВР от 06.06.1995

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

   гранично допустимі концентрації речовин у водних об'єктах,
вода яких використовується для потреб рибного господарства;
   допустимі концентрації радіоактивних речовин  у  водних
об'єктах, вода яких використовується для задоволення питних,
господарсько-побутових та інших потреб населення.
   У разі необхідності для вод  водних  об'єктів,  які
використовуються для  лікувальних,  курортних,  оздоровчих,
рекреаційних та інших цілей, можуть встановлюватись більш суворі
нормативи екологічної безпеки водокористування.
   Нормативи екологічної безпеки водокористування розробляються
і затверджуються:
   спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади
з питань охорони здоров'я та Національною комісією з радіаційного
захисту населення України - для водних об'єктів, вода яких
використовується для задоволення питних, господарсько-побутових та
інших потреб населення;
   спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади
з питань рибного господарства - для водних об'єктів, вода яких
використовується для потреб рибного господарства.
   Нормативи екологічної безпеки водокористування вводяться в
дію за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.
 
   Стаття 37. Екологічний норматив якості води водних об'єктів
 
   Для оцінки екологічного благополуччя водних об'єктів та
визначення комплексу  водоохоронних  заходів  встановлюється
екологічний норматив якості води,  який  містить  науково
обгрунтовані значення концентрацій забруднюючих  речовин  та
показники якості води (загальнофізичні, біологічні,  хімічні,
радіаційні). При цьому ступінь забрудненості водних об'єктів
визначається відповідними категоріями якості води.
   Екологічний норматив та категорії якості води водних об'єктів
розробляються  і  затверджуються  спеціально  уповноваженим
центральним  органом  виконавчої влади з питань екології та
природних ресурсів і спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади з питань охорони здоров'я.
 
   Стаття 38. Нормативи гранично допустимого скидання
        забруднюючих речовин
 
   Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин
встановлюються з метою поетапного  досягнення  екологічного
нормативу якості води водних об'єктів.
   Порядок розробки та затвердження  нормативів  гранично
допустимого скидання та перелік забруднюючих  речовин,  що
нормуються, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 39. Галузеві технологічні нормативи утворення речовин,
        що скидаються у водні об'єкти та тих, що подаються
        на очисні споруди
 
   Для оцінки екологічної безпеки виробництва встановлюються
галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що скидаються у
водні об'єкти та тих, що подаються на очисні споруди, тобто
нормативи гранично допустимих концентрацій речовин у стічних
водах, що утворюються в процесі виробництва одного виду продукції
при використанні однієї і тієї ж сировини.
   Галузеві  технологічні  нормативи  утворення речовин, що
скидаються у водні об'єкти та тих, що подаються на очисні споруди,
розробляються та затверджуються відповідними міністерствами і
відомствами за погодженням з спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.
{ Стаття 39 із змінами, внесеними згідно з N 1990-III ( 1990-14 )
від 21.09.2000 }
 
   Стаття 40. Технологічні нормативи використання води
 
   Для оцінки та забезпечення раціонального використання води у
галузях  економіки  встановлюються  технологічні  нормативи
використання води, а саме:
   поточні технологічні нормативи використання води -  для
існуючого рівня технологій;
   перспективні технологічні нормативи використання води - з
урахуванням досягнень на рівні передових світових технологій.
   Технологічні нормативи використання води розробляються та
затверджуються  відповідними  міністерствами і відомствами за
погодженням  з  спеціально  уповноваженим центральним органом
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.
 
   Стаття 41. Регулювання скидання у водні об'єкти речовин, для
        яких  не  встановлено  нормативи  в  галузі
        використання і охорони вод та відтворення водних
        ресурсів
 
   Скидання у водні об'єкти речовин, для яких не встановлено
нормативи екологічної безпеки водокористування та  нормативи
гранично допустимого скидання, забороняється.
   Скидання таких речовин у виняткових випадках може бути
дозволено спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої
влади  з  питань  охорони здоров'я, спеціально уповноваженим
центральним  органом  виконавчої влади з питань екології та
природних ресурсів та спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої  влади з питань рибного господарстваза умови, що
протягом встановленого ними періоду ці нормативи будуть розроблені
і затверджені.
   Замовниками на розробку нормативів екологічної  безпеки
водокористування та нормативів гранично допустимого скидання цих
речовин є водокористувачі, які здійснюють їх скидання.
 
   Розділ III. ВОДОКОРИСТУВАННЯ
 
   Глава 9. ВОДОКОРИСТУВАЧІ. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ
 
   Стаття 42. Водокористувачі
 
   Водокористувачами  в  Україні  можуть бути підприємства,
установи, організації і громадяни України, а також іноземні
юридичні і фізичні особи та особи без громадянства.
   Водокористувачі можуть бути первинними і вторинними.
   Первинні водокористувачі - це ті, що мають власні водозабірні
споруди і відповідне обладнання для забору води.
   Вторинні водокористувачі (абоненти) - це ті, що не мають
власних водозабірних споруд і отримують воду з водозабірних споруд
первинних водокористувачів та скидають стічні води в їх системи на
умовах, що встановлюються між ними.
   Вторинні водокористувачі можуть здійснювати скидання стічних
вод у водні об'єкти також на підставі дозволів на спеціальне
водокористування.
{ Стаття 42 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1990-III
( 1990-14 ) від 21.09.2000 }
 
   Стаття 43. Основні права водокористувачів
 
   Водокористувачі мають право:
   1) здійснювати загальне та спеціальне водокористування;
   2) використовувати водні об'єкти на умовах оренди;
 
   { Пункт 3 частини першої статті 43 виключено на підставі
Закону N 1990-III ( 1990-14 ) від 21.09.2000 }
 
   4) вимагати від власника водного об'єкта або водопровідної
системи підтримання  належної  якості  води  за  умовами
водокористування;
   5) споруджувати гідротехнічні та інші  водогосподарські
об'єкти, здійснювати їх реконструкцію і ремонт;
   6) передавати для використання воду іншим водокористувачам на
визначених умовах;
   7)  здійснювати й інші функції щодо водокористування в
порядку, встановленому законодавством.
   Права водокористувачів охороняються законом.
   Порушені права водокористувачів підлягають поновленню  в
порядку, встановленому законодавством.
{ Стаття 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1990-III
( 1990-14 ) від 21.09.2000 }
 
   Стаття 44. Обов'язки водокористувачів
 
   Водокористувачі зобов'язані:
   1) економно використовувати водні ресурси, дбати про їх
відтворення і поліпшення якості вод;
   2) використовувати воду (водні об'єкти) відповідно до цілей
та умов їх надання;
   3) дотримувати встановлених нормативів гранично допустимого
скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів забору води,
лімітів  використання  води та лімітів скидання забруднюючих
речовин, а також санітарних та інших вимог щодо впорядкування
своєї території;
   4) використовувати ефективні сучасні технічні засоби  і
технології для утримання своєї території в належному стані, а
також здійснювати заходи щодо запобігання забрудненню водних
об'єктів стічними (дощовими, сніговими) водами, що відводяться з
неї;
   5) не  допускати  порушення  прав,  наданих  іншим
водокористувачам, а також заподіяння шкоди господарським об'єктам
та об'єктам навколишнього природного середовища;
   6) утримувати в належному стані зони санітарної охорони
джерел питного  та  господарсько-побутового  водопостачання,
прибережні захисні смуги, смуги відведення, берегові смуги водних
шляхів, очисні та інші водогосподарські споруди та технічні
пристрої;
   7) здійснювати облік забору та використання вод, вести
контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об'єкти зворотних
вод і забруднюючих речовин та за якістю води водних об'єктів у
контрольних створах, а також подавати відповідним органам звіти в
порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законодавчими актами;
   8) здійснювати  погоджені  у  встановленому  порядку
технологічні, лісомеліоративні,  агротехнічні,  гідротехнічні,
санітарні та інші заходи щодо охорони вод від  вичерпання,
поліпшення їх стану, а також припинення скидання забруднених
стічних вод;
   9) здійснювати спеціальне водокористування лише за наявності
дозволу;
   10) безперешкодно допускати на свої об'єкти  державних
інспекторів спеціально уповноважених державних органів у галузі
використання, охорони та відтворення водних ресурсів, а також
громадських інспекторів з охорони  навколишнього  природного
середовища, які здійснюють перевірку додержання вимог водного
законодавства, і надавати їм безкоштовно необхідну інформацію;
   11) своєчасно сплачувати збори за спеціальне водокористування
та інші збори відповідно до законодавства;
   12) своєчасно інформувати місцеві Ради, державні органи
охорони навколишнього природного середовища та санітарного нагляду
про виникнення аварійних забруднень;
   13) здійснювати невідкладні роботи, пов'язані з ліквідацією
наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води, та
надавати необхідні технічні засоби для ліквідації аварій на
об'єктах інших водокористувачів  у  порядку,  встановленому
законодавством;
   14) виконувати інші обов'язки щодо використання і охорони вод
та відтворення водних ресурсів згідно з законодавством.
{ Стаття 44 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1990-III
( 1990-14 ) від 21.09.2000 }
 
   Стаття 45. Обмеження прав водокористувачів
 
   У разі маловоддя, загрози виникнення епідемій та епізоотій, а
також в інших передбачених законодавством  випадках  права
водокористувачів можуть бути обмежені  або  змінені  умови
водокористування з метою забезпечення охорони здоров'я людей та в
інших державних інтересах. При цьому пріоритетність надається
використанню вод для питних і побутових потреб населення.
   Права водокористувачів обмежуються також під час аварій або
за умов, що можуть призвести чи призвели до забруднення вод, та
при здійсненні невідкладних заходів щодо запобігання стихійному
лиху, спричиненому шкідливою дією вод, і  ліквідації  його
наслідків.
   Права  водокористувачів,  які  здійснюють  спеціальне
водокористування, можуть бути обмежені органом, який видав дозвіл
на  спеціальне  водокористування  чи  надав водний об'єкт у
користування або в оренду.
   Права вторинних водокористувачів можуть  бути  обмежені
первинними водокористувачами за погодженням з органом, який видав
дозвіл на спеціальне водокористування чи надав водний об'єкт у
користування.
   Право загального водокористування може бути обмежено  у
порядку, визначеному статтею 47 цього Кодексу.
{ Стаття 45 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1990-III
( 1990-14 ) від 21.09.2000 }
 
   Глава 10. ВИДИ І ПОРЯДОК ВОДОКОРИСТУВАННЯ
 
   Стаття 46. Види водокористування
 
   Водокористування може  бути  двох  видів  - загальне та
спеціальне.
{ Стаття 46 в редакції Закону N 1990-III ( 1990-14 ) від
21.09.2000 }
 
   Стаття 47. Право загального водокористування
 
   Загальне водокористування здійснюється  громадянами  для
задоволення їх потреб (купання, плавання на човнах, любительське і
спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об'єктів
без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць)
безкоштовно, без закріплення водних об'єктів за окремими особами
та без надання відповідних дозволів.
   З  метою  охорони  життя  і здоров'я громадян, охорони
навколишнього  природного середовища та з інших передбачених
законодавством підстав районні і міські Ради за поданням державних
органів  охорони навколишнього природного середовища, водного
господарства,  санітарного  нагляду  та  інших  спеціально
уповноважених  державних  органів  встановлюють  місця,  де
забороняється купання, плавання на човнах, забір води для питних
або побутових потреб, водопій тварин, а також за певних підстав
визначають інші умови, що обмежують загальне водокористування на
водних об'єктах, розташованих на їх території.
   Місцеві  Ради  зобов'язані  повідомляти  населення  про
встановлені ними правила, що обмежують загальне водокористування.
   На  водних  об'єктах,  наданих  в  оренду,  загальне
водокористування   допускається  на  умовах,  встановлених
водокористувачем, за погодженням з органом, який надав водний
об'єкт в оренду.
   Водокористувач, який узяв водний об'єкт у користування на
умовах оренди, зобов'язаний доводити до відома населення умови
водокористування, а також про заборону загального водокористування
на водному об'єкті, наданому в оренду.
   Якщо водокористувачем або відповідною Радою не встановлено
таких умов, загальне водокористування визнається дозволеним без
обмежень.
{ Стаття 47 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1990-III
( 1990-14 ) від 21.09.2000 }
 
   Стаття 48. Спеціальне водокористування
 
   Спеціальне водокористування - це забір води з водних об'єктів
із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води
та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір
води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із
застосуванням каналів.
   Спеціальне водокористування здійснюється  юридичними  і
фізичними особами насамперед для задоволення питних  потреб
населення, а також для господарсько-побутових,  лікувальних,
оздоровчих, сільськогосподарських, промислових,  транспортних,
енергетичних, рибогосподарських та інших державних і громадських
потреб.
   Не належать до спеціального водокористування:
   пропуск води через гідровузли (крім гідроенергетичних);
   подача (перекачування) води водокористувачам у  маловодні
регіони;
   усунення шкідливої  дії  вод  (підтоплення,  засолення,
заболочення);
   використання підземних  вод  для  вилучення  корисних
компонентів;
   вилучення води з надр разом з видобуванням корисних копалин;
   виконання будівельних, днопоглиблювальних і вибухових робіт;
   видобування корисних копалин і водних рослин;
   прокладання трубопроводів і кабелів;
   проведення бурових, геологорозвідувальних робіт;
   інші роботи, які виконуються без забору води та скидання
зворотних вод.
{ Стаття 48 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1990-III
( 1990-14 ) від 21.09.2000 }
 
   Стаття 49. Право на здійснення спеціального водокористування
 
   Спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу.
   Дозвіл на спеціальне водокористування видається:
   державними органами  охорони  навколишнього  природного
середовища - у разі використання  води  водних  об'єктів
загальнодержавного значення;
   Верховною  Радою  Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими Радами за погодженням з
державними органами охорони навколишнього природного середовища -
у разі використання води водних об'єктів місцевого значення.
   Видача дозволу на спеціальне водокористування здійснюється за
клопотанням водокористувача з обгрунтуванням потреби у воді,
погодженим з державними органами водного господарства, - в разі
використання поверхневих вод, державними органами геології - в
разі використання підземних вод та державними органами охорони
здоров'я - в разі використання водних об'єктів, віднесених до
категорії лікувальних.
   Порядок погодження та видачі дозволів  на  спеціальне
водокористування затверджується Кабінетом Міністрів України.
   У дозволі на спеціальне водокористування встановлюються ліміт
забору  води,  ліміт  використання  води  та ліміт скидання
забруднюючих речовин. У разі настання маловоддя ці ліміти можуть
бути зменшені спеціально уповноваженими державними органами без
коригування дозволу на спеціальне водокористування.
   Спеціальне водокористування є платним.
{ Стаття 49 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1990-III
( 1990-14 ) від 21.09.2000 }
 
   Стаття 50. Строки спеціального водокористування
 
   Строки спеціального водокористування встановлюються органами,
які видали дозвіл на спеціальне водокористування.
   Спеціальне водокористування може бути короткостроковим (до
трьох років) або довгостроковим (від трьох до двадцяти п'яти
років).
   У разі необхідності строк спеціального водокористування може
бути продовжено на період, що  не  перевищує  відповідно
короткострокового або довгострокового водокористування.
   Продовження строків  спеціального  водокористування  за
клопотанням  заінтересованих  водокористувачів  здійснюється
державними органами,  що  видали  дозвіл  на  спеціальне
водокористування.
 
   Стаття 51. Користування водними об'єктами (їх частинами)
        на умовах оренди

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner