Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Водний кодекс України

Кодекс України № 213/95-ВР от 06.06.1995

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 5

 
   У користування на умовах оренди водні об'єкти (їх частини)
місцевого значення та ставки, що знаходяться в басейнах річок
загальнодержавного значення, можуть надаватися водокористувачам
лише  для риборозведення, виробництва сільськогосподарської і
промислової продукції, а також у лікувальних і оздоровчих цілях.
   Передача орендарем права на оренду водного об'єкта (чи його
частини) іншим суб'єктам господарювання забороняється.
   Орендодавцями водних об'єктів (їх частин) місцевого значення
є Верховна Рада Автономної Республіки Крим і обласні Ради.
   Окремі повноваження щодо надання водних об'єктів (їх частин)
місцевого  значення  в користування Верховна Рада Автономної
Республіки Крим та обласні Ради можуть передавати відповідним
органам виконавчої влади на місцях чи іншим державним органам.
   Орендодавцями водних об'єктів загальнодержавного значення є
Кабінет Міністрів України та місцеві державні адміністрації.
   Розподіл повноважень  щодо  передачі  водних  об'єктів
загальнодержавного значення визначається  Кабінетом  Міністрів
України відповідно до цього Кодексу та інших законів України.
   Право водокористування на умовах  оренди  оформляється
договором, погодженим з державними органами охорони навколишнього
природного середовища та водного господарства.
   Умови, строки і збір за оренду водних об'єктів (їх частин)
визначаються в договорі оренди за згодою сторін.
   Водокористувачі, яким водний об'єкт (його частина) надано в
оренду, можуть дозволити іншим водокористувачам  здійснювати
спеціальне водокористування в порядку, встановленому цим Кодексом.
   Користування водними об'єктами (їх частинами) на умовах
оренди здійснюється відповідно до вимог водного законодавства і
регулюється цим Кодексом та іншими актами законодавства України.
{ Стаття 51 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1990-III
( 1990-14 ) від 21.09.2000 }
 
 
   { Статтю 52 виключено на  підставі  Закону  N 1990-III
( 1990-14 ) від 21.09.2000 }
 
 
   Стаття 53. Користування водними об'єктами для потреб
        повітряного транспорту
 
   Користування  водними  об'єктами  для потреб повітряного
транспорту здійснюється безкоштовно та без надання відповідного
дозволу. У разі необхідності воно може бути частково або повністю
заборонено Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською  та  Севастопольською  міськими Радами за поданням
відповідних державних органів водного господарства або охорони
навколишнього природного середовища згідно з законодавством.
 
   Стаття 54. Часткова або повна заборона користування водними
        об'єктами
 
   Користування водними об'єктами, які мають особливе державне
значення, наукову або культурну цінність, а також тими, що входять
до складу систем оборотного водопостачання теплових та атомних
електростанцій, може бути частково чи повністю заборонено в
порядку, встановленому законодавством.
   Лісосплав на водних об'єктах забороняється.
 
   Стаття 55. Підстави  для  припинення права спеціального
        водокористування
 
   Право юридичних  та  фізичних  осіб  на  спеціальне
водокористування припиняється у разі:
   1) якщо відпала потреба у спеціальному водокористуванні;
   2) закінчення строку спеціального водокористування;
   3) ліквідації підприємств, установ чи організацій;
   4) передачі водогосподарських споруд іншим водокористувачам;
   5) визнання водного об'єкта таким, що має особливе державне
значення, наукову, культурну чи лікувальну цінність;
   6) порушення умов спеціального водокористування та охорони
вод;
   7) виникнення необхідності першочергового задоволення питних
і господарсько-побутових потреб населення;
   8)  систематичного невнесення збору в строки, визначені
законодавством.
   Законодавством України можуть бути передбачені й  інші
підстави для припинення права спеціального водокористування.
{ Стаття 55 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1990-III
( 1990-14 ) від 21.09.2000 }
 
   Стаття 56. Порядок припинення права спеціального
        водокористування
 
   Припинення права спеціального водокористування здійснюється:
   1) за клопотанням водокористувача у випадках, передбачених
пунктом 1 статті 55 цього Кодексу;
   2) за рішенням органу, що видав дозвіл на  спеціальне
водокористування, у випадках, передбачених пунктами 2 - 4 статті
55 цього Кодексу;
   3) за рішенням Кабінету Міністрів України або відповідних Рад
у випадках, передбачених пунктами 5 і 7 статті 55 цього Кодексу;
   4) на вимогу органу, який видав дозвіл на  спеціальне
водокористування, у випадках, передбачених пунктами 6 і 8 статті
55 цього Кодексу.
   Припинення права на спеціальне водокористування в  усіх
випадках здійснюється органом, що видав дозвіл на спеціальне
водокористування.
 
   Стаття 57. Відшкодування збитків, завданих водокористувачам
        припиненням права або зміною умов спеціального
        водокористування
 
   Водокористувачам відшкодовуються збитки, завдані припиненням
права або зміною умов спеціального водокористування, за винятком
випадків, коли таке припинення (зміна умов) було здійснено з вини
самого водокористувача чи за його клопотанням.
   Порядок відшкодування  таких  збитків  водокористувачам
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   Глава 11. СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ПИТНИХ
        І ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ
 
   Стаття 58. Вимоги до якості вод, що використовуються для
        задоволення питних і господарсько-побутових потреб
        населення
 
   Для задоволення питних і господарсько-побутових  потреб
населення використовуються води, якісні характеристики  яких
відповідають встановленим державним  стандартам,  нормативам
екологічної безпеки водокористування і санітарним нормам.
   Водокористувачі мають право вимагати від  власника вод
(водопостачальника) відомості про якість питної води.
   У разі невідповідності якісних характеристик  цих  вод
встановленим  стандартам,  нормативам  екологічної  безпеки
водокористування і санітарним нормам їх використання припиняється
за рішенням державних органів санітарного нагляду.
 
   Стаття 59. Централізоване водопостачання населення
 
   Під час  здійснення  спеціального  водокористування  для
задоволення питних і побутових потреб населення  в  порядку
централізованого  водопостачання  підприємства,  установи  та
організації,  у  віданні  яких  перебувають  питні  та
господарсько-побутові  водопроводи,  здійснюють  забір  води
безпосередньо з водних об'єктів відповідно до затверджених у
встановленому порядку проектів водозабірних споруд, нормативів
якості води і дозволів на спеціальне водокористування.
   Ці  підприємства,  установи  та  організації зобов'язані
здійснювати  постійне спостереження за якістю води у водних
об'єктах, підтримувати в належному стані зону санітарної охорони
водозабору та повідомляти державні органи санітарного нагляду,
охорони навколишнього природного середовища, водного господарства
і місцеві Ради про відхилення від встановлених стандартів і
нормативів якості води.
   На централізованих водозаборах підземних вод в межах їх
родовищ та на прилеглих територіях водокористувачі  повинні
облаштовувати локальну мережу спостережувальних свердловин.
 
   Стаття 60. Нецентралізоване водопостачання населення
 
   Під  час   використання   води   для   питних   і
господарсько-побутових   потреб   населення   в   порядку
нецентралізованого водопостачання юридичні  і  фізичні  особи
здійснюють її забір безпосередньо з поверхневих або підземних
водних  об'єктів  у  порядку  загального  і  спеціального
водокористування.
   Періодичний контроль за якістю води, що використовується для
нецентралізованого  водопостачання  населення,  здійснюється
державними  органами  санітарного  нагляду  за   рахунок
водокористувачів.
 
   Стаття 61. Використання підземних вод питної якості
 
   Підземні води питної якості повинні використовуватися у першу
чергу для задоволення потреб питного і господарсько-побутового
водопостачання населення, а також харчової промисловості  та
тваринництва.
 
   Глава 12. СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ ВОДНИМИ
        ОБ'ЄКТАМИ ДЛЯ ЛІКУВАЛЬНИХ, КУРОРТНИХ І ОЗДОРОВЧИХ
        ЦІЛЕЙ
 
   Стаття 62. Віднесення водних об'єктів до категорії
        лікувальних
 
   Водні об'єкти, що мають природні лікувальні властивості,
належать до категорії лікувальних, якщо  їх  включено  до
спеціального переліку.
   Перелік водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних,
із зазначенням запасів вод та їх лікувальних властивостей, а також
інших  сприятливих  для  лікування  і  профілактики  умов,
затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань
охорони здоров'я, спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої  влади з питань геології та використання надр і
спеціально уповноваженого центрального органа виконавчої влади з
питань водного господарства.
 
   Стаття 63. Користування водними об'єктами, що віднесені до
        категорії лікувальних
 
   Водні об'єкти, віднесені у встановленому порядку до категорії
лікувальних, використовуються виключно у лікувальних і оздоровчих
цілях.
 
   Стаття 64. Порядок  користування  водами  в  оздоровчих,
        рекреаційних та спортивних цілях
 
   Користування водами в оздоровчих, рекреаційних та спортивних
цілях здійснюється в порядку  загального  та  спеціального
водокористування.
   Місця користування водами в оздоровчих, рекреаційних та
спортивних цілях встановлюються відповідними Радами у порядку,
встановленому законодавством.
   Користування водними об'єктами в оздоровчих, рекреаційних та
спортивних цілях у порядку загального водокористування може бути
заборонено або обмежено відповідно до статті 45 цього Кодексу.
 
   Глава 13. ОСОБЛИВОСТІ  СПЕЦІАЛЬНОГО  ВОДОКОРИСТУВАННЯ ТА
        КОРИСТУВАННЯ ВОДНИМИ ОБ'ЄКТАМИ ДЛЯ ПОТРЕБ ГАЛУЗЕЙ
        ЕКОНОМІКИ
 
   Стаття 65. Особливості спеціального водокористування та
        користування водними об'єктами для потреб
        сільського і лісового господарства
 
   Користування водами для потреб сільського  і  лісового
господарства здійснюється у порядку як загального,  так  і
спеціального водокористування.
   Під час зрошення земель сільськогосподарського призначення
водокористувачі зобов'язані здійснювати заходи щодо попередження
підтоплення, заболочення, засолення та забруднення цих земель.
Якість води, що  використовується  для  зрошення  земель
сільськогосподарського  призначення,  повинна   відповідати
встановленим нормативам.
   Зрошення сільськогосподарських угідь стічними водами може
бути дозволено державними  органами  охорони  навколишнього
природного середовища за погодженням з державними  органами
санітарного і ветеринарного нагляду.
   Зрошення сільськогосподарських угідь та скидання дренажних
вод у водні об'єкти здійснюються на підставі дозволу на спеціальне
водокористування, який видається власнику зрошуваних угідь у
встановленому цим Кодексом порядку.
   Під час осушення земель сільськогосподарського призначення
повинні здійснюватися заходи щодо запобігання деградації  та
вітровій ерозії цих земель, а також погіршення стану водних
об'єктів.
   Положення, передбачені цією статтею, поширюються також на
зрошувані та осушувані землі лісового фонду.
 
   Стаття 66. Особливості  спеціального водокористування та
        користування водними об'єктами для промислових і
        гідроенергетичних потреб
 
   Під час користування водними об'єктами для промислових потреб
водокористувачі зобов'язані  дотримувати  встановлених  умов
спеціального водокористування, екологічних вимог, а також вживати
заходів щодо зменшення витрат води (особливо питної) та припинення
скидання забруднених зворотних вод шляхом удосконалення виробничих
технологій, схем водопостачання та очищення стічних вод.
   Ліміти споживання питної води для промислових потреб з
комунальних  і  відомчих  господарсько-питних  водопроводів
встановлюються  місцевими Радами за погодженням з державними
органами охорони навколишнього природного середовища.
   У разі стихійного лиха, аварій, інших екстремальних ситуацій,
а  також  перевитрати  водокористувачем  встановленого ліміту
споживання води місцеві Ради мають право зменшувати або забороняти
споживання питної води для промислових потреб з комунальних
водопроводів і тимчасово обмежувати споживання її з відомчих
господарсько-питних  водопроводів  в  інтересах першочергового
задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення.
   Гідроенергетичні  підприємства  зобов'язані  дотримувати
встановлених правил експлуатації водосховищ, режимів накопичення
та спрацювання запасів води, режимів коливань рівня у верхньому і
нижньому б'єфах та  пропускання  води  через  гідровузли,
забезпечувати у встановленому порядку безперебійний пропуск суден,
а також пропуск риби до місць нересту відповідно до проектів
рибопропускних споруд.
 
   Стаття 67. Особливості користування водними об'єктами для
        потреб водного транспорту
 
   Річки, озера, водосховища, канали, інші водойми, а також
внутрішні морські  води та територіальне море є внутрішніми
водними шляхами загального користування, за винятком випадків,
коли відповідно до законодавства України їх використання з цією
метою повністю чи частково заборонено.
   Перелік внутрішніх водних шляхів, віднесених до категорії
судноплавних, затверджується Кабінетом Міністрів України.
   Всі судна та інші плавучі засоби мають бути обладнані
ємкостями для збирання лляльних та інших забруднених вод, які
повинні систематично передаватися на спеціальні очисні споруди для
очищення та знезараження.
   Забороняється заходження в територіальне море суден, які не
провели заміну ізольованого баласту і не обладнані цистернами і
закритими фановими системами для збирання стічних вод будь-якого
походження чи установками для очищення та знезараження цих вод, що
відповідають міжнародним стандартам.
   Користування водними об'єктами для плавання на маломірних
суднах (веслових, моторних човнах) дозволяється з дотриманням
правил, що встановлюються Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими Радами за
погодженням з Українською державною інспекцією Регістру і безпеки
судноплавства.
 
   Стаття 68. Особливості спеціального водокористування та
        користування водними об'єктами для потреб рибного
        і мисливського господарства
 
   На водних об'єктах (їх частинах), які використовуються для
промислового добування риби та іншого водного промислу або мають
значення для відтворення їх запасів, права водокористувачів можуть
бути обмежені в інтересах рибного господарства та  водного
промислу.
   Перелік промислових ділянок рибогосподарських водних об'єктів
(їх частин) визначається Кабінетом Міністрів України.
   Водокористувачі, яким надано в користування рибогосподарські
водні об'єкти (їх частини), зобов'язані здійснювати заходи, що
забезпечують поліпшення екологічного стану водних об'єктів і умов
відтворення рибних запасів, а також утримувати в  належному
санітарному стані прибережні захисні смуги в місцях вилову риби.
   Проведення гідромеліоративних робіт у місцях, де перебувають
водоплавні птахи, хутрові звірі, а також промисловий вилов риби в
місцях, де розводяться бобри і хохулі, здійснюється за погодженням
з державними органами рибного і мисливського господарства.
   Інші питання користування водами для потреб рибного  і
мисливського господарства регулюються Законом  України  "Про
тваринний світ" ( 3041-12 ), іншими актами законодавства.
 
   Стаття 69. Особливості користування водними об'єктами для
        протипожежних потреб
 
   Забір води для протипожежних потреб здійснюється з будь-яких
водних об'єктів без дозволу на спеціальне водокористування в
кількості, необхідній для ліквідації пожежі.
   Використовувати воду в будь-яких інших цілях з  водних
об'єктів, спеціально призначених для  протипожежних  потреб,
забороняється.
   Нагляд за дотриманням порядку користування водними об'єктами
для  протипожежних потреб здійснюють місцеві Ради та органи
протипожежної безпеки.
 
   Глава 14. УМОВИ СКИДАННЯ ЗВОРОТНИХ ВОД У ВОДНІ ОБ'ЄКТИ
 
   Стаття 70. Умови скидання стічних вод у водні об'єкти
 
   Скидання стічних вод у водні об'єкти допускається лише за
умови наявності нормативів гранично допустимих концентрацій та
встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих
речовин.
   Водокористувачі зобов'язані  здійснювати  заходи  щодо
запобігання скиданню стічних вод чи його припинення, якщо вони:
   1) можуть бути використані у системах оборотного, повторного
і послідовного водопостачання;
   2) містять цінні відходи, що можуть бути вилучені;
   3) містять промислову сировину, реагенти, напівпродукти та
кінцеві продукти підприємств у кількості, що перевищує встановлені
нормативи технологічних відходів;
   4) містять речовини, щодо яких не встановлено гранично

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner