Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Водний кодекс України

Кодекс України № 213/95-ВР от 06.06.1995

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 7

лікувально-оздоровчих закладів, з обов'язковим централізованим
водопостачанням і каналізацією.
   У прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і
лиманів та на островах у внутрішніх морських водах забороняється:
   1) застосування стійких та сильнодіючих пестицидів;
   2) влаштування полігонів побутових та промислових відходів і
накопичувачів стічних вод;
   3)  влаштування   вигрібів    для    накопичення
господарсько-побутових стічних вод обсягом більше 1 кубічного
метра на добу;
   4) влаштування полів фільтрації та створення інших споруд для
приймання і знезаражування рідких відходів.
 
   Стаття 91. Смуги відведення
 
   Для потреб експлуатації та захисту  від  забруднення,
пошкодження і руйнування магістральних, міжгосподарських та інших
каналів на зрошувальних і осушувальних системах, гідротехнічних та
гідрометричних споруд, а також водойм і гребель на  річках
встановлюються смуги відведення з особливим режимом користування.
   Розміри смуг відведення та  режим  користування  ними
встановлюються за проектом, який розробляється і затверджується
водокористувачами за погодженням з державними органами охорони
навколишнього природного середовища та водного господарства.
   Земельні ділянки в межах смуг відведення надаються органам
водного господарства та іншим організаціям для спеціальних потреб
і можуть використовуватися ними для створення  водоохоронних
лісонасаджень,   берегоукріплювальних   та   протиерозійних
гідротехнічних споруд, будівництва переправ, виробничих приміщень.
 
   Стаття 92. Берегові смуги водних шляхів
 
   На судноплавних водних шляхах за межами міських поселень для
проведення робіт, пов'язаних з судноплавством, встановлюються
берегові смуги.
   Розміри берегових смуг водних шляхів  та  господарська
діяльність на них визначаються статтею 91 цього Кодексу.
   Порядок встановлення берегових смуг водних  шляхів  та
користування ними визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 93. Зони санітарної охорони
 
   З метою охорони водних об'єктів у районах забору води для
централізованого водопостачання  населення,  лікувальних  і
оздоровчих потреб встановлюються зони санітарної охорони, які
поділяються на пояси особливого режиму.
   Межі зон санітарної охорони водних об'єктів встановлюються
місцевими Радами на їх території за погодженням з державними
органами санітарного нагляду, охорони навколишнього природного
середовища, водного господарства та геології.
   Режим зон санітарної охорони водних об'єктів встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
 
   Глава 19. ВОДНІ ОБ'ЄКТИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
 
   Стаття 94. Охорона та користування водними об'єктами, відне-
        сеними до природно-заповідного фонду
 
   Водні об'єкти,  віднесені  у встановленому законодавством
порядку до територій та об'єктів природно-заповідного фонду,
охороняються та використовуються відповідно до вимог, встановлених
Законом  України  "Про  природно-заповідний  фонд  України"
( 2456-12 ).
   На водних об'єктах, віднесених до природно-заповідного фонду,
забороняється здійснення будь-якої діяльності, що суперечить їх
цільовому призначенню.
 
   Глава 20. ОХОРОНА ВОД ВІД ЗАБРУДНЕННЯ, ЗАСМІЧЕННЯ І
        ВИЧЕРПАННЯ
 
   Стаття 95. Охорона вод (водних об'єктів)
 
   Усі води (водні об'єкти) підлягають охороні від забруднення,
засмічення, вичерпання та інших дій, які можуть погіршити умови
водопостачання, завдавати шкоди здоров'ю  людей,  спричинити
зменшення рибних запасів та інших об'єктів водного промислу,
погіршення умов існування диких тварин, зниження родючості земель
та інші несприятливі явища внаслідок зміни фізичних і хімічних
властивостей вод, зниження їх здатності до природного очищення,
порушення гідрологічного і гідрогеологічного режиму вод.
 
   Діяльність фізичних та юридичних осіб, що завдає шкоди водам
(водним об'єктам), може бути припинена за рішенням суду.
{ Стаття 95 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-V
( 997-16 ) від 27.04.2007 }
 
   Стаття 96. Умови  розміщення, проектування, будівництва,
        реконструкції і введення в дію підприємств, споруд
        та інших об'єктів, що можуть впливати на стан вод
 
   Під час розміщення, проектування, будівництва, реконструкції
і введення в дію підприємств, споруд та інших об'єктів, а також
під час впровадження нових технологічних  процесів  повинно
забезпечуватися раціональне використання  вод.  При  цьому
передбачаються технології, які забезпечують охорону вод  від
забруднення, засмічення і вичерпання, попередження їх шкідливої
дії, охорону земель від засолення, підтоплення або переосушення, а
також сприяють збереженню природних умов і  ландшафтів  як
безпосередньо в зоні їх розміщення, так і на водозбірній площі
водних об'єктів.
   Забороняється проектування і будівництво прямоточних систем
водопостачання промислових підприємств, за винятком підприємств,
які за технологією виробництва не можуть бути переведені на
оборотне водопостачання.
   Забороняється здійснення проектів господарської та іншої
діяльності без оцінки їх впливу на стан вод.
 
   Стаття 97. Умови розміщення, проектування, будівництва,
        реконструкції і введення в дію підприємств, споруд
        та інших об'єктів, що можуть впливати на стан
        рибогосподарських водних об'єктів
 
   Під час розміщення, проектування, будівництва, реконструкції
і введення в дію підприємств, споруд та інших об'єктів на
рибогосподарських водних об'єктах здійснюються  заходи,  що
забезпечують охорону риб, інших водних тварин і рослин та їх
відтворення.
   До основних заходів для забезпечення охорони і відтворення
рибних запасів, водних тварин і рослин належить  обладнання
рибозахисними пристроями водозабірних та інших споруд відповідно
до затверджених проектів, будівництво риборозплідників, штучних
нерестовищ, рибопропускних споруд, підготовка ложа водоймища тощо.
 
   Стаття 98. Заборона введення в дію підприємств, споруд та
        інших об'єктів, що впливають на стан вод
 
   Забороняється введення в дію:
   1) нових і реконструйованих підприємств, цехів, агрегатів,
комунальних та інших об'єктів, не забезпечених пристроями і
очисними  спорудами  необхідної  потужності,  що  запобігають
забрудненню і засміченню вод або їх шкідливій дії, та необхідною
вимірювальною апаратурою, що здійснює облік об'ємів забору і
скидання води;
   2) зрошувальних і обводнювальних систем, водосховищ і каналів
- до проведення передбачених проектами заходів, що запобігають
затопленню, підтопленню, заболоченню, засоленню земель і ерозії
грунтів, а також забрудненню поверхневих та підземних  вод
скиданням із зрошувальних систем;
   3) осушувальних систем - до повної готовності водоприймачів
та інших споруд відповідно до затверджених проектів;
   4) водозабірних споруд - без рибозахисних  пристроїв  та
облаштованих відповідно до затверджених проектів зон санітарної
охорони водозаборів;
   5) гідротехнічних споруд - до повної готовності пристроїв для
пропускання паводкових вод і риби відповідно до затверджених
проектів;
   6) експлуатаційних свердловин на воду - без оснащення їх
водорегулюючими та контрольно-вимірювальними пристроями.
   Наповнення водоймища до здійснення передбачених проектами
заходів щодо підготовки його ложа забороняється.
 
   Стаття 99. Заборона скидання у водні об'єкти відходів
        і сміття
 
   Забороняється скидання у водні об'єкти виробничих, побутових,
радіоактивних та інших видів відходів і сміття.
 
   Стаття 100. Охорона поверхні водозборів і льодового покриву
         водойм, водотоків, а також морів, їх заток та
         лиманів
 
   Підприємствам, установам,  організаціям  і  громадянам
забороняється забруднювати, засмічувати поверхні  водозборів,
льодового покриву водойм, водотоків, а також морів, їх заток і
лиманів виробничими, побутовими та іншими відходами, сміттям,
нафтовими, хімічними та іншими забруднюючими речовинами.
 
   Стаття 101. Охорона вод від забруднення і засмічення
         внаслідок втрат мастила, пального, хімічних,
         нафтових та інших забруднюючих речовин
 
   Власники засобів водного транспорту, трубопроводів, плавучих
та інших споруд на водних об'єктах, а також інші юридичні та
фізичні особи зобов'язані забезпечувати  охорону  вод  від
забруднення і засмічення внаслідок втрат мастила,  пального,
хімічних, нафтових та інших забруднюючих речовин.
 
   Стаття 102. Охорона  внутрішніх  морських  вод  та
         територіального моря
 
   У внутрішні морські води та територіальне море забороняється
скидати з суден і плавучих засобів, платформ та інших морських
споруд і повітряних суден хімічні, радіоактивні та інші шкідливі
речовини, а також радіоактивні або інші відходи, матеріали,
предмети та сміття, які можуть спричинити забруднення моря.
   Охорона внутрішніх морських вод та територіального моря від
забруднення та засмічення здійснюється відповідно до правил, що
затверджуються Кабінетом Міністрів  України,  інших  актів
законодавства.
 
   Стаття 103. Запобігання забрудненню вод добривами і хімічними
         засобами захисту рослин
 
   З метою запобігання забрудненню вод сільськогосподарські,
лісогосподарські підприємства, селянські (фермерські) господарства
та громадяни зобов'язані  дотримувати  встановлених  правил
зберігання, транспортування та використання добрив,  хімічних
засобів захисту рослин та інших токсичних препаратів і речовин.
 
   Стаття 104. Охорона водних об'єктів, віднесених до категорії
         лікувальних
 
   Охорона водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних,
здійснюється в порядку, встановленому для санітарної охорони
курортів.
   З метою охорони водних об'єктів, віднесених до категорії
лікувальних, встановлюються округи санітарної охорони курортів з
особливим режимом у порядку, передбаченому законодавством про
охорону здоров'я.
   Скидання будь-яких зворотних вод у водні об'єкти,  що
віднесені до категорії лікувальних, забороняється.
 
   Стаття 105. Охорона підземних вод
 
   Підприємства, установи і організації, діяльність яких може
негативно впливати на стан підземних вод, особливо ті, які
експлуатують  накопичувачі  промислових,  побутових    і
сільськогосподарських стоків чи відходів, повинні здійснювати
заходи щодо попередження забруднення підземних вод, а також
обладнувати локальні мережі спостережувальних свердловин  для
контролю за якісним станом цих вод.
   У разі розкриття водоносних горизонтів з підземною водою
питної якості особи, які проводять бурові, гірничі та інші роботи,
пов'язані з пошуками, розвідкою, експлуатацією родовищ корисних
копалин, повинні повідомити про це у встановленому  порядку
державні органи геології, охорони  навколишнього  природного
середовища і санітарного нагляду для вжиття заходів щодо охорони
підземних вод від вичерпання і забруднення.
   Всі свердловини на воду, не придатні для експлуатації,
покинуті спостережні та пошукові свердловини на всі види корисних
копалин, а також вертикальні й інші  гірничо-пошукові  та
експлуатаційні гірничі виробки і покинуті криниці повинні бути
затампоновані чи ліквідовані.
   Ліквідацію пошукових виробок та ліквідаційний  тампонаж
пошукових  свердловин  будь-якого  призначення  здійснюють
організації, які виконують пошукові роботи, а непридатних і
покинутих експлуатаційних та спостережних свердловин і виробок -
організації, на балансі яких вони знаходяться.
   У разі неможливості встановити власника покинутих свердловин
і виробок їх ліквідація здійснюється за рішенням місцевих Рад
державними  органами геології. Якщо експлуатація самовиливних
свердловин є можливою, то вони оснащуються регулюючими пристроями.
   У разі вичерпання запасів підземних вод, визначених Державною
комісією України по запасах корисних копалин, а також у разі
забруднення підземних вод встановлюються причини, з яких це
сталося, і за пропозиціями державних органів геології і охорони
навколишнього природного середовища за рахунок винних  осіб
здійснюються заходи щодо їх відтворення.
 
   Стаття 106. Проведення спеціальних робіт по  спорудженню
         експлуатаційних свердловин на воду
 
   Спеціальні роботи по спорудженню  експлуатаційних свердловин
на воду здійснюються згідно з проектно-кошторисною документацією
організаціями, які мають відповідні дозволи на виконання таких
робіт.
   Проектно-кошторисна документація на проведення цих робіт
погоджується у встановленому порядку з державними  органами
геології та охорони здоров'я.
   Дозвіл  на  проведення спеціальних робіт по спорудженню
експлуатаційних свердловин на воду видається державними органами
охорони  навколишнього  природного  середовища  за  наявності
погодженого проекту і є підставою для фінансування цих робіт.
{ Стаття 106 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3370-IV
( 3370-15 ) від 19.01.2006 }
 
   Глава 21. ЗАПОБІГАННЯ ШКІДЛИВИМ ДІЯМ ВОД ТА АВАРІЯМ НА ВОДНИХ
        ОБ'ЄКТАХ І ЛІКВІДАЦІЯ ЇХ НАСЛІДКІВ
 
   Стаття 107. Шкідлива дія вод і заходи щодо запобігання їй та
         усунення її наслідків
 
   Шкідливою дією вод є:
   1) наслідки повені, що призвели до затоплення і підтоплення
земель та населених пунктів;
   2) руйнування берегів, захисних дамб та інших споруд;
   3) заболочення, підтоплення і засолення земель, спричинені
підвищенням рівня грунтових вод внаслідок ненормованої подачі води
під час зрошення, витікання води з водопровідно-каналізаційних
систем та перекриття потоків підземних вод при розміщенні великих
промислових та інших споруд;
   4) осушення земель, зумовлене забором підземних вод  в
кількості, що перевищує встановлені обсяги відбору води;
   5) забруднення (засолення) земель в районах видобування
корисних копалин, а також після закінчення експлуатації родовищ та
їх консервації;
   6) ерозія грунтів, утворення ярів, зсувів і селей.
   Під час проектування водогосподарських та інших об'єктів
повинна враховуватися можлива шкідлива дія вод, а під  час
експлуатації цих об'єктів - вживатися заходи щодо її запобігання,
а саме:
   1) залуження та створення лісонасаджень на  прибережних
захисних смугах, схилах, балках та ярах;
   2) будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд, земляних
валів, водоскидів, захисних дамб, водосховищ-регуляторів;
   3) спорудження дренажу;
   4) укріплення берегів тощо.
 
   Стаття 108. Невідкладні заходи щодо запобігання стихійному
         лихові,  спричиненому шкідливою дією вод, 
         аваріям на водних об'єктах та ліквідації їх
         наслідків
 
   У разі загрози стихійного лиха, пов'язаного із шкідливою дією
вод, місцеві Ради із залученням підприємств, установ, організацій
зобов'язані вжити невідкладних заходів щодо запобігання цьому
лихові, а в разі його настання - щодо негайної ліквідації його
наслідків відповідно до законодавства України.
   В аварійних ситуаціях на водних об'єктах, пов'язаних з їх
забрудненням, що може шкідливо вплинути на здоров'я людей і стан
водних екосистем, підприємство, установа чи організація, з вини
яких сталася аварія або які виявили її, повинні негайно розпочати
ліквідацію її наслідків і повідомити про аварію державні органи
охорони навколишнього природного середовища, санітарного нагляду,
водного господарства, геології та відповідну Раду.
   Державні органи водного господарства повинні забезпечувати
безаварійне функціонування водних об'єктів під час повеней і
паводків, прогнозувати розповсюдження спричинених ними наслідків
та  спільно  з  відповідними Радами здійснювати заходи щодо
забезпечення безперебійного водопостачання населення і галузей
економіки.
   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з
питань гідрометеорології веде спостереження за розвитком стихійних
явищ і забезпечує місцеві Ради та органи державної виконавчої
влади необхідною гідрологічною і гідрохімічною інформаціями.
   Місцеві Ради зобов'язані інформувати населення про аварію,
стихійне лихо, їх масштаби, можливе порушення екологічної безпеки
та про вжиті заходи щодо ліквідації їх наслідків.
 
   Розділ V. СПОРИ З ПИТАНЬ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ВОД ТА
        ВІДТВОРЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА
        ПОРУШЕННЯ ВОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 
   Глава 22. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ З ПИТАНЬ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ
        ВОД ТА ВІДТВОРЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
 
   Стаття 109. Порядок розгляду спорів з питань використання і
         охорони вод та відтворення водних ресурсів
 
   Спори з питань використання і охорони вод та відтворення
водних  ресурсів  розглядаються  державними  органами охорони
навколишнього  природного  середовища,  водного  господарства,
геології, місцевими Радами, судом або третейським судом у порядку,
встановленому законодавством.
   Позивачі  -  спеціально  уповноважений центральний орган
виконавчої  влади  з питань екології та природних ресурсів,
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з
питань водного господарства і їх органи на місцях звільняються від
сплати  державного  мита у справах про стягнення коштів на
відшкодування збитків, завданих порушеннями водного законодавства.

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner