Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Господарський кодекс України

Кодекс України № 436-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 13

   4. Благодійна організація діє на основі статуту (положення),
що  затверджується  вищим  органом  управління  благодійної
організації, і є юридичною особою.
 
   5. Благодійна організація має право здійснювати неприбуткову
господарську діяльність, спрямовану на виконання її статутних
цілей та завдань. Здійснення благодійними організаціями діяльності
у вигляді надання певних послуг (виконання робіт), що підлягають
обов'язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після
такої сертифікації або ліцензування в установленому  законом
порядку.
 
   6. Додаткові вимоги щодо створення, державної реєстрації,
здійснення господарської діяльності та інших питань діяльності
благодійних організацій встановлюються цим Кодексом, законом про
благодійництво та благодійні організації ( 531/97-ВР ), іншими
законами.
 
   7. Особливості статусу інших юридичних осіб, що здійснюють
неприбуткову господарську діяльність, визначаються відповідними
законами, якими регулюється порядок діяльності цих суб'єктів.
 
 
   (  Статтю  132 виключено на підставі Закону N 2424-IV
( 2424-15 ) від 04.02.2005 )
 
 
              Розділ III
         МАЙНОВА ОСНОВА ГОСПОДАРЮВАННЯ
 
               Глава 14
         МАЙНО СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 
   Стаття 133. Правовий режим майна суб'єктів господарювання
 
   1. Основу правового режиму майна суб'єктів господарювання, на
якій  базується їх господарська діяльність, становлять право
власності та інші речові права - право господарського відання,
право оперативного управління.
 
   Господарська діяльність може здійснюватися також на основі
інших речових прав (права володіння, права користування тощо),
передбачених Цивільним кодексом України ( 435-15 ).
( Частина перша статті 133 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2424-IV ( 2424-15 ) від 04.02.2005 )
 
   2. Майно суб'єктів господарювання може бути закріплено на
іншому праві відповідно до умов договору з власником майна.
 
 
   ( Частину третю статті 133 виключено на підставі Закону
N 2424-IV ( 2424-15 ) від 04.02.2005 )
 
 
   4. Держава  забезпечує рівний захист майнових прав усіх
суб'єктів господарювання.
 
   Стаття 134. Право власності - основне речове право у сфері
         господарювання
 
   1. Суб'єкт  господарювання,  який  здійснює  господарську
діяльність на основі права власності, на свій розсуд, одноосібно
або  спільно  з  іншими  суб'єктами володіє, користується і
розпоряджається належним йому (їм) майном, у тому числі має право
надати майно іншим суб'єктам для використання його на праві
власності, праві господарського відання чи праві оперативного
управління, або на основі інших форм правового режиму майна,
передбачених цим Кодексом.
 
   2. Майно, що використовується у господарській діяльності,
може перебувати у спільній власності двох або більше власників.
 
   3. Правовий режим власності та правові форми реалізації права
власності у сфері господарювання визначаються цим Кодексом і
законом.
 
   Стаття 135. Організаційно-установчі повноваження власника
 
   1. Власник майна має право одноосібно або спільно з іншими
власниками на основі належного йому (їм) майна  засновувати
господарські організації або здійснювати господарську діяльність в
інших організаційно-правових формах господарювання, не заборонених
законом, на свій розсуд визначаючи мету і предмет господарської
діяльності, структуру утвореного ним суб'єкта господарювання,
склад і компетенцію його органів управління, порядок використання
майна, інші питання управління діяльністю суб'єкта господарювання,
а також приймати рішення про припинення господарської діяльності
заснованих  ним  суб'єктів  господарювання  відповідно  до
законодавства.
 
   2. Власник має право особисто або через уповноважені ним
органи з метою здійснення підприємницької діяльності засновувати
господарські організації, закріплюючи за ними належне йому майно
на праві власності, праві господарського відання, а для здійснення
некомерційної господарської діяльності - на праві оперативного
управління,  визначати  мету  та  предмет  діяльності  таких
організацій, склад і компетенцію їх органів управління, порядок
прийняття ними рішень, склад і порядок використання  майна,
визначати інші умови господарювання у затверджених власником
(уповноваженим ним органом) установчих документах господарської
організації,  а  також  здійснювати  безпосередньо або через
уповноважені ним органи у межах, встановлених законом, інші
управлінські повноваження щодо заснованої організації та припиняти
її діяльність відповідно до цього Кодексу та інших законів.
 
   3. Власник має право здійснювати  організаційно-установчі
повноваження також на основі належних йому корпоративних прав
відповідно до цього Кодексу та інших законів.
 
   4. Державні та комунальні підприємства можуть бути об'єднані
за рішенням власника (уповноваженого ним органу) у державні
(комунальні) господарські об'єднання, передбачені цим Кодексом.
 
   Стаття 136. Право господарського відання
 
   1. Право господарського відання є речовим правом суб'єкта
підприємництва,  який володіє, користується і розпоряджається
майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом),
з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна
за згодою власника у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими
законами.
 
   2. Власник  майна,  закріпленого на праві господарського
відання за суб'єктом підприємництва,  здійснює  контроль  за
використанням та збереженням належного йому майна безпосередньо
або  через  уповноважений  ним  орган,  не  втручаючись  в
оперативно-господарську діяльність підприємства.
 
   3. Щодо захисту права господарського відання застосовуються
положення закону, встановлені для захисту права власності. Суб'єкт
підприємництва, який здійснює господарську діяльність на основі
права господарського відання, має право на захист своїх майнових
прав також від власника.
 
   Стаття 137. Право оперативного управління
 
   1. Правом оперативного управління у цьому Кодексі визнається
речове право суб'єкта господарювання, який володіє, користується і
розпоряджається  майном,  закріпленим  за  ним  власником
(уповноваженим  ним  органом)  для  здійснення  некомерційної
господарської діяльності, у межах, встановлених цим Кодексом та
іншими законами, а також власником майна (уповноваженим ним
органом).
 
   2. Власник  майна,  закріпленого  на  праві оперативного
управління за суб'єктом господарювання, здійснює контроль за
використанням і збереженням переданого в оперативне управління
майна безпосередньо або через уповноважений ним орган і має право
вилучати у суб'єкта господарювання надлишкове майно, а також
майно, що не використовується, та майно, що використовується ним
не за призначенням.
 
   3. Право  оперативного  управління  захищається  законом
відповідно до положень, встановлених для захисту права власності.
 
 
   (  Статтю  138 виключено на підставі Закону N 2424-IV
( 2424-15 ) від 04.02.2005 )
 
 
   Стаття 139. Майно у сфері господарювання
 
   1. Майном у цьому Кодексі визнається сукупність речей та
інших  цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають
вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності
суб'єктів господарювання та відображаються в їх балансі або
враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих
суб'єктів.
 
   2. Залежно від економічної форми, якої набуває майно у
процесі здійснення господарської діяльності, майнові цінності
належать до основних фондів, оборотних засобів, коштів, товарів.
 
   3. Основними фондами виробничого і невиробничого призначення
є будинки,  споруди,  машини  та  устаткування,  обладнання,
інструмент, виробничий інвентар і приладдя, господарський інвентар
та інше майно тривалого використання, що віднесено законодавством
до основних фондів.
 
   4. Оборотними  засобами  є  сировина, паливо, матеріали,
малоцінні предмети та предмети, що швидко зношуються, інше майно
виробничого  і  невиробничого  призначення,  що  віднесено
законодавством до оборотних засобів.
 
   5. Коштами у складі майна суб'єктів господарювання є гроші у
національній  та іноземній валюті, призначені для здійснення
товарних відносин цих суб'єктів з іншими суб'єктами, а також
фінансових відносин відповідно до законодавства.
 
   6. Товарами  у  складі  майна  суб'єктів  господарювання
визнаються вироблена продукція (товарні запаси), виконані роботи
та послуги.
 
   7. Особливим видом майна суб'єктів господарювання є цінні
папери.
 
   Стаття 140. Джерела формування майна суб'єктів
         господарювання
 
   1. Джерелами формування майна суб'єктів господарювання є:
 
   грошові та матеріальні внески засновників;
 
   доходи від реалізації продукції (робіт, послуг);
 
   доходи від цінних паперів;
 
   капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
 
   надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів
(комплексів), що належать їм, придбання майна інших суб'єктів;
 
   кредити банків та інших кредиторів;
 
   безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і
громадян;
 
   інші джерела, не заборонені законом.
 
   2. Правовий   режим  майна  суб'єктів  господарювання
встановлюється цим Кодексом та іншими законами з урахуванням
зазначених у статті 139 цього Кодексу видів майна.
 
   Стаття 141. Особливості правового режиму державного майна у
         сфері господарювання
 
   1. До державного майна у сфері господарювання  належать
цілісні майнові комплекси державних підприємств або їх структурних
підрозділів, нерухоме майно, інше окреме індивідуально визначене
майно державних підприємств, акції (частки, паї) держави у майні
суб'єктів господарювання різних форм власності, а також майно,
закріплене за державними установами і організаціями з метою
здійснення необхідної господарської діяльності, та майно, передане
в безоплатне користування самоврядним установам і організаціям або
в оренду для використання його у господарській діяльності. Держава
через уповноважені органи державної влади здійснює права власника
також щодо об'єктів  права  власності  Українського  народу,
зазначених у частині першій статті 148 цього Кодексу.
 
   2. Управління об'єктами державної власності відповідно до
закону здійснюють Кабінет  Міністрів  України  і,  за  його
уповноваженням, центральні та місцеві органи виконавчої влади. У
випадках,  передбачених  законом, управління державним майном
здійснюють також інші суб'єкти.
 
   3. Кабінет Міністрів України встановлює перелік державного
майна,  яке  безоплатно  передається у власність відповідних
територіальних громад (комунальну власність). Передача об'єктів
господарського призначення з державної у комунальну власність
здійснюється в порядку, встановленому законом.
 
   4. Не можуть бути об'єктами передачі з державної у комунальну
власність підприємства, що здійснюють діяльність, яку дозволяється
здійснювати виключно  державним  підприємствам,  установам  і
організаціям.
 
   5. Види майна, що може перебувати виключно у державній
власності, відчуження якого недержавним суб'єктам господарювання
не допускається, а також додаткові обмеження щодо розпорядження
окремими видами майна, яке належить до основних фондів державних
підприємств, установ і організацій, визначаються законом.
 
   6. Відчуження суб'єктом господарювання державного майна, яке
належить  до  основних  фондів,  здійснюється у порядку, що
встановлюється  Кабінетом Міністрів України. Продаж суб'єктом
господарювання державного майна, яке належить до основних фондів,
здійснюється лише на конкурентних засадах.
( Статтю 141 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 549-V
( 549-16 ) від 09.01.2007 )
 
   Стаття 142. Прибуток (доход) суб'єкта господарювання
 
   1. Прибуток (доход) суб'єкта господарювання є показником
фінансових результатів  його  господарської  діяльності,  що
визначається  шляхом зменшення суми валового доходу суб'єкта
господарювання за певний період на суму валових витрат та суму
амортизаційних відрахувань.
 
   2. Склад  валового  доходу  та валових витрат суб'єктів
господарювання  визначається  законодавством.  Для   цілей
оподаткування законом може встановлюватися спеціальний порядок
визначення доходу як об'єкта оподаткування.
 
   3. Порядок  використання  прибутку  (доходу)  суб'єкта
господарювання визначає власник (власники) або уповноважений ним
орган відповідно до законодавства та установчих  документів.
Порядок  використання  прибутку  державних  підприємств  та
господарських  товариств, у статутних фондах яких більше 50
відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, здійснюється
відповідно до статті 75 цього Кодексу. ( Пункт 3 статті 142 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2505-IV ( 2505-15 ) від
25.03.2005 )
 
   4. Держава може впливати на вибір суб'єктами господарювання
напрямів  та  обсягів  використання  прибутку (доходу) через
нормативи, податки, податкові пільги та господарські санкції
відповідно до закону.
 
   Стаття 143. Цінні папери у складі майна суб'єктів
         господарювання
 
   1. Суб'єкт господарювання має право випускати власні цінні
папери, реалізовувати їх громадянам і юридичним особам, а також
придбавати цінні папери інших суб'єктів. Види цінних паперів,
умови і порядок їх випуску, реалізації та придбання суб'єктами
господарювання встановлюються цим Кодексом та іншими законами.
 
   Стаття 144. Підстави виникнення майнових прав та обов'язків
         суб'єкта господарювання
 
   1. Майнові права та майнові обов'язки суб'єкта господарювання
можуть виникати:
 
   з угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених
законом, але таких, що йому не суперечать;
 
   з  актів  органів державної влади та органів місцевого
самоврядування,  їх посадових осіб у випадках,  передбачених
законом;
 
   внаслідок  створення та придбання майна з підстав,  не
заборонених законом;
 
   внаслідок  заподіяння шкоди іншій особі, придбання  або
збереження майна за рахунок іншої особи без достатніх підстав;
 
   внаслідок порушення вимог закону при здійсненні господарської
діяльності;
 
   з інших обставин, з якими закон пов'язує виникнення майнових
прав та обов'язків суб'єктів господарювання.
 
   2. Право на майно, що підлягає державній реєстрації, виникає
з дня реєстрації цього майна або відповідних прав на нього, якщо
інше не встановлено законом.
 
   Стаття 145. Майновий стан та облік майна суб'єкта
         господарювання
 
   1. Майновий  стан  суб'єкта  господарювання  визначається
сукупністю належних йому майнових прав та майнових зобов'язань, що
відображається  у  бухгалтерському  обліку його господарської
діяльності відповідно до вимог закону.
 
   2. Зміна правового режиму майна суб'єкта  господарювання
здійснюється за рішенням власника (власників) майна у спосіб,
передбачений цим Кодексом та прийнятими відповідно до нього іншими
законами, крім випадків, якщо така зміна забороняється законом.
 
   3. Правовий режим майна суб'єкта господарювання, заснованого

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner