Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Господарський процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1798-XII от 06.11.1991

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1


      Господарський процесуальний кодекс України
 
    ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 6, ст.56 )
 
 ( Вводиться в дію Постановою ВР 
  N 1799-XII ( 1799-12 ) від 06.11.91, ВВР, 1992, N 6, ст.57 )
 
( Із змінами, внесеними згідно із Законами 
 N 3345-XII (  3345-12 ) від 30.06.93, ВВР, 1993, N 33, ст.347
 N 82/95-ВР ( 82/95-ВР ) від 02.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст.90
 N 54/96-ВР ( 54/96-ВР ) від 20.02.96, ВВР, 1996, N 9, ст.44 
 N 251/97-ВР ( 251/97-ВР ) від 13.05.97, ВВР, 1997, N 25, ст.171 )
 
   ( Щодо визнання конституційними окремих положень див.
                Рішення Конституційного Суду
    N 13-рп/98 ( v013p710-98 ) від 01.10.98 )
 
     ( Офіційне тлумачення до Кодексу див. в Рішенні
                  Конституційного Суду
      N 3-рп/99 ( v003p710-99 ) від 08.04.99 )
 
( Із змінами, внесеними згідно із Законами 
 N 784-XIV ( 784-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 42-43, ст.378
 N 1664-III ( 1664-14 ) від 20.04.2000, ВВР, 2000, N 30, ст.233
 N 2056-III ( 2056-14 ) від 19.10.2000, ВВР, 2000, N 50, ст.436 
 N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000 - набирає чинності 
 з 1 квітня 2001 року, ВВР, 2001, N 10, ст.44
 N 2249-III ( 2249-14 ) від 18.01.2001, ВВР, 2001, N 11, ст.56
 N 2413-III ( 2413-14 ) від 17.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.147
 N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001, ВВР, 2001, N 36, ст.188 
 N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.117 
 N 3092-III ( 3092-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 32, ст.221 
 N  761-IV ( 761-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.246 
 N  850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 35, ст.271 
 N 1255-IV ( 1255-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 11, ст.140
 N 1892-IV ( 1892-15 ) від 24.06.2004, ВВР, 2004, N 50, ст.538
 N 2456-IV ( 2456-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.260
 N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.427
 N 2875-IV ( 2875-15 ) від 08.09.2005, ВВР, 2005, N 52, ст.562
 N 2900-IV ( 2900-15 ) від 22.09.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.1
 N 3538-IV ( 3538-15 ) від 15.03.2006, ВВР, 2006, N 35, ст.295
 N 3541-IV ( 3541-15 ) від 15.03.2006, ВВР, 2006, N 35, ст.296
 N  424-V ( 424-16 ) від 01.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.67
 N  483-V ( 483-16 ) від 15.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.77
 N 1012-V ( 1012-16 ) від 11.05.2007, ВВР, 2007, N 35, ст.483
 N  513-VI ( 513-17 ) від 17.09.2008, ВВР, 2008, N 49, ст.361
 N 1076-VI ( 1076-17 ) від 05.03.2009 )
 
 
   ( У тексті Кодексу слова "арбітр", "арбітри" у  всіх
    відмінках замінено словами "суддя", "судді" у відповідних
    відмінках; слова "арбітражна колегія" замінено  словами
    "судова  колегія" у  відповідних  відмінках;  слова
    "Республіка Крим" замінено словами "Автономна Республіка
    Крим"  у відповідних  відмінках;  слова "експерт" і
    "експертиза"  замінено  відповідно  словами "судовий
    експерт" і "судова експертиза" у відповідних відмінках
    згідно із Законом N 251/97-ВР ( 251/97-ВР ) від 13.05.97 )
 
  ( У тексті Кодексу слова "арбітражний", "доарбітражний" і
   "арбітражний процес" у всіх відмінках замінено відповідно
   словами "господарський", "досудовий" і "судовий процес"
   у відповідних відмінках згідно із Законом
   N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001 )
 
 
             Р о з д і л I
 
            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Стаття 1. Право на звернення до господарського суду
 
   Підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у
тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку
діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку
набули  статусу  суб'єкта підприємницької діяльності (далі -
підприємства та  організації),  мають  право  звертатися  до
господарського  суду  згідно  з  встановленою  підвідомчістю
господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних
прав  і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття
передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання
правопорушенням.
   У випадках, передбачених законодавчими актами України, до
господарського суду мають право також звертатися державні та інші
органи,  фізичні  особи, що не є суб'єктами підприємницької
діяльності.
   Угода про відмову від права на звернення до господарського
суду є недійсною.
( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 251/97-ВР
від 13.05.97, N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003, N 483-V
( 483-16 ) від 15.12.2006 )
 
   Стаття 2. Порушення справ у господарському суді
 
   Господарський суд порушує справи за позовними заявами:
   підприємств та організацій, які звертаються до господарського
суду за захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів;
   державних та інших органів, які звертаються до господарського
суду у випадках, передбачених законодавчими актами України;
   прокурорів  та  їх  заступників,  які  звертаються  до
господарського суду в інтересах держави;
   Рахункової палати, яка звертається до господарського суду в
інтересах держави в межах повноважень, що передбачені Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України.
   Прокурор,  який  звертається  до  господарського суду в
інтересах держави, в позовній заяві самостійно визначає, в чому
полягає порушення інтересів держави, та обгрунтовує необхідність
їх  захисту,  а  також вказує орган, уповноважений державою
здійснювати відповідні функції у спірних відносинах.
   Господарський суд порушує справи про банкрутство за письмовою
заявою будь-кого з кредиторів, боржника.
( Стаття 2 в редакції Закону N 251/97-ВР від 13.05.97; із змінами,
внесеними згідно із Законами N 784-XIV ( 784-14 ) від 30.06.99,
N 2249-III ( 2249-14 ) від 18.01.2001, N 2539-III ( 2539-14 ) від
21.06.2001 )
(  Офіційне  тлумачення  положень  статті 2 див. в Рішенні
Конституційного Суду N 3-рп/99 ( v003p710-99 ) від 08.04.99 )
 
   Стаття 3. Мова судочинства
 
   Мова судочинства визначається статтею 21 Закону України "Про
мови в Українській РСР" ( 8312-11 ).
( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 )
 
   Стаття 4. Законодавство, яке застосовується при вирішенні
        господарських спорів
 
   Господарський суд вирішує господарські спори на підставі
Конституції  України  (  254к/96-ВР  ), Закону України "Про
господарські суди" ( 1142-12 ), цього Кодексу, інших законодавчих
актів України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України.
   Господарський суд не застосовує акти державних та інших
органів, якщо ці акти не відповідають законодавству України.
   Якщо в міжнародних договорах України, згода на обов'язковість
яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж
ті, що передбачені законодавством України, то застосовуються
правила міжнародного договору.
   Господарський  суд у випадках, передбачених законом або
міжнародним договором, застосовує норми права інших держав.
   Господарський  суд  вирішує  господарські спори у сфері
державних  закупівель  з урахуванням особливостей, визначених
Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" ( 1490-14 ).
   У разі відсутності законодавства, що регулює спірні відносини
за  участю  іноземного  суб'єкта  підприємницької діяльності,
господарський суд може застосовувати міжнародні торгові звичаї.
   Забороняється відмова у розгляді справи з мотивів неповноти,
неясності, суперечливості чи відсутності  законодавства,  яке
регулює спірні відносини.
( Стаття 4 в редакції Закону N 251/97-ВР від 13.05.97; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 424-V ( 424-16 ) від 01.12.2006 )
 
   Стаття 4-1. Форми судового процесу
 
   Господарські суди вирішують господарські спори у порядку
позовного провадження, передбаченому цим Кодексом.
   Господарські  суди розглядають справи про банкрутство у
порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням
особливостей,  встановлених  Законом України "Про відновлення
платоспроможності  боржника  або  визнання  його  банкрутом"
( 2343-12 ).
( Кодекс доповнено статтею 4-1 згідно із Законом N 251/97-ВР від
13.05.97; із змінами, внесеними згідно із Законом N 784-XIV
( 784-14 ) від 30.06.99 )
 
   Стаття 4-2. Рівність перед законом і судом
 
   Правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах
рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом.
( Кодекс доповнено статтею 4-2 згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 )
 
   Стаття 4-3. Змагальність
 
   Судочинство у господарських судах здійснюється на засадах
змагальності.
 
   Сторони та інші особи, які  беруть  участь  у  справі,
обгрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.
 
   Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які
беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних
обставин справи і правильного застосування законодавства.
( Кодекс доповнено статтею 4-3 згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 )
 
   Стаття 4-4. Гласність розгляду справ
 
   Розгляд справ у господарських судах відкритий, за винятком
випадків, коли це суперечить вимогам щодо охорони державної,
комерційної або банківської таємниці, або коли сторони чи одна з
сторін обгрунтовано вимагають конфіденційного розгляду справи і
подають відповідне клопотання до початку розгляду справи по суті.
 
   Про розгляд справи у закритому засіданні або про відхилення
клопотання з цього приводу виноситься ухвала.
 
   Судовий процес  фіксується  технічними  засобами   та
відображається  у  протоколі  судового  засідання у порядку,
встановленому цим Кодексом.
( Кодекс доповнено статтею 4-4 згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 )
 
   Стаття 4-5. Судові рішення
 
   Господарські суди здійснюють правосуддя шляхом  прийняття
обов'язкових до виконання на усій території України рішень, ухвал,
постанов. Рішення і постанови господарських судів приймаються
іменем України.
 
   Невиконання вимог рішень, ухвал, постанов господарських судів
тягне відповідальність, встановлену цим Кодексом  та  іншими
законами України.
 
   Усі судові рішення викладаються у письмовій формі.
( Кодекс доповнено статтею 4-5 згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 )
 
   Стаття 4-6. Склад господарського суду
 
   Справи у місцевих господарських судах розглядаються суддею
одноособово. Будь-яку справу, що відноситься до підсудності цього
суду, залежно від категорії і складності справи, може бути
розглянуто колегіально у складі трьох суддів.
 
   Перегляд в апеляційному порядку рішень місцевих господарських
судів здійснюється апеляційними господарськими судами колегією
суддів у складі трьох суддів.
 
   Перегляд у касаційному порядку рішень місцевих і апеляційних
господарських судів здійснюється Вищим господарським судом України
колегією суддів у складі трьох або більшої непарної кількості
суддів.
( Кодекс доповнено статтею 4-6 згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 )
 
   Стаття 4-7. Порядок прийняття судових рішень і вирішення
         питань щодо розгляду справи
 
   Судове рішення приймається суддею за результатами обговорення
усіх обставин справи, а якщо спір вирішується колегіально -
більшістю голосів суддів. У такому ж порядку вирішуються питання,
що виникають у процесі розгляду справи.
 
   Жодний із суддів не має права утримуватися від голосування.
Головуючий суддя голосує останнім.
 
   Суддя, не згодний з рішенням більшості складу колегії суддів,
зобов'язаний підписати процесуальний документ і має право викласти
письмово свою окрему думку, яка долучається до справи, але не
оголошується.
 
   Підготовку проектів  судових  рішень  здійснює головуючий
колегії суддів або за його дорученням - будь-який суддя цієї
колегії.
( Кодекс доповнено статтею 4-7 згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 )
 
             Р о з д і л II
   
           ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ
            ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ
 
   Стаття 5. Основні положення досудового врегулювання
        господарського спору
 
   Сторони  застосовують  заходи  досудового  врегулювання
господарського спору за домовленістю між собою.
 
   ( Частину другу статті 5 виключено на підставі Закону
N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 )
 
   Порядок  досудового врегулювання спорів визначається цим
Кодексом, якщо інший порядок не встановлено діючим на території
України законодавством, яке регулює конкретний вид господарських
відносин.
 
   ( Частину четверту статті 5 виключено на підставі Закону
N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 )
 
   Порядок  досудового врегулювання господарських спорів не
поширюється на спори про визнання договорів недійсними, спори про
визнання недійсними актів державних та інших органів, підприємств
та організацій, які не відповідають законодавству і порушують
права та охоронювані законом інтереси підприємств та організацій
(далі  -  акти),  спори  про  стягнення  заборгованості  за
опротестованими  векселями,  спори  про  стягнення  штрафів
Національним банком України з банків та інших фінансово-кредитних
установ, а також на спори про звернення стягнення на заставлене
майно.
( Стаття 5 із змінами, внесеними згідно із Законами N 82/95-ВР від
02.03.95, N 251/97-ВР від 13.05.97, N 1664-III ( 1664-14 ) від
20.04.2000, N 2249-III ( 2249-14 ) від 18.01.2001, N 2413-III
( 2413-14 ) від 17.05.2001, N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 )
 
   Стаття 6. Порядок пред'явлення претензії
 
   Підприємства та організації, що порушили майнові права і
законні інтереси інших підприємств та організацій, зобов'язані
поновити їх, не чекаючи пред'явлення претензії.
   Підприємства та організації, чиї права і законні інтереси
порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником
цих прав та інтересів звертаються до нього з письмовою претензією.
   У претензії зазначаються:
   а) повне найменування і поштові реквізити заявника претензії
та підприємства, організації, яким претензія пред'являється; дата
пред'явлення і номер претензії;
   б) обставини, на підставі яких пред'явлено претензію; докази,
що підтверджують ці обставини; посилання на відповідні нормативні
акти;
   в) вимоги заявника;
   г) сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає
грошовій оцінці; платіжні реквізити заявника претензії;
   д) перелік документів, що додаються до претензії, а також
інших доказів.
   Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в
оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Документи, які є
у другої сторони, можуть не додаватись до претензії із зазначенням
про це у претензії. До претензії про сплату грошових коштів може
додаватися платіжна вимога-доручення на суму претензії.
   Претензія  підписується  повноважною особою підприємства,
організації  або їх представником та надсилається адресатові
рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.
( Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 3541-IV ( 3541-15 ) від 15.03.2006 )
 
   Стаття 7. Порядок і строки розгляду претензії
 
   Претензія розглядається в місячний строк, який обчислюється з
дня одержання претензії.
   В тих випадках, коли обов'язковими для обох сторін правилами
або договором передбачено право  перепровірки  забракованої
продукції (товарів)  підприємством-виготовлювачем,  претензії,
пов'язані з якістю та комплектністю  продукції  (товарів),
розглядаються протягом двох місяців.
   Якщо до претензії не додано всі документи, необхідні для її
розгляду, вони витребуються у заявника із зазначенням строку їх
подання, який не може бути менше п'яти днів, не враховуючи часу
поштового обігу. При цьому перебіг строку розгляду претензії
зупиняється до одержання витребуваних документів чи закінчення
строку їх подання. Якщо витребувані документи у встановлений строк
не надійшли, претензія розглядається за наявними документами.
   При розгляді претензії підприємства та організації в разі

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner