Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Господарський процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1798-XII от 06.11.1991

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 10

 
   Ухвала надсилається  відповідно  сторонам  у  справі  та
прокурору, який брав участь у справі чи вніс подання.
( Кодекс доповнено статтею 113-1 згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 )
 
   Стаття 114. Перегляд судових рішень за нововиявленими
         обставинами
 
   Рішення і ухвали, що набрали законної сили і прийняті судом
першої інстанції, переглядаються господарським судом, який прийняв
ці судові рішення.
 
   Перегляд за нововиявленими обставинами постанов і  ухвал
апеляційної і касаційної інстанції, якими змінено або скасовано
судове рішення суду першої інстанції, здійснюється судом тієї
інстанції, яким змінено або прийнято нове судове рішення.
 
   Заява, подання  прокурора  про перегляд рішення, ухвали,
постанови  за  нововиявленими  обставинами   розглядаються
господарським судом у судовому засіданні у місячний строк з дня їх
надходження.
 
   Неявка заявника та інших осіб, які беруть участь у справі, не
є перешкодою для розгляду заяви.
 
   За результатами перегляду судового рішення приймаються:
 
   1) рішення - у разі зміни або скасування рішення;
 
   2) постанова - у разі зміни або скасування постанови;
 
   3) ухвала - у разі зміни чи скасування ухвали або залишення
рішення, ухвали, постанови без змін.
 
   Рішення, ухвала,  постанова,  прийняті  за  результатами
перегляду  судових  рішень  за  нововиявленими  обставинами,
надсилаються сторонам, прокурору у п'ятиденний строк з дня їх
прийняття.
 
   Рішення, ухвала,  постанова,  прийняті  за  результатами
перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами, можуть
бути переглянуті на загальних підставах.
 
   У разі скасування судового рішення за результатами його
перегляду за нововиявленими обставинами справа  розглядається
господарським судом за правилами, встановленими цим Кодексом.
( Стаття 114 в редакції Закону N 2539-III ( 2539-14 ) від
21.06.2001 )
 
             Р о з д і л XIV
 
        ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ, УХВАЛИ, ПОСТАНОВИ
 
   Стаття 115. Обов'язковість виконання судових рішень
 
   Рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали
законної сили, є обов'язковими на всій території України і
виконуються  у  порядку,  встановленому Законом України "Про
виконавче провадження".
( Стаття 115 в редакції Закону N 2539-III ( 2539-14 ) від
21.06.2001, із змінами, внесеними згідно із Законом N 2922-III
( 2922-14 ) від 10.01.2002 )
 
 
   ( Статтю 115-1 виключено на підставі Закону N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 )
 
     
   Стаття 116. Наказ господарського суду і пред'явлення його для
         виконання
 
   Виконання рішення господарського суду провадиться на підставі
виданого ним наказу, який є виконавчим документом. Наказ видається
стягувачеві або надсилається йому після набрання судовим рішенням
законної сили. Накази про стягнення державного мита надсилаються
до місцевих органів державної податкової служби.
   Накази  видаються  стягувачеві  або  надсилаються  йому
рекомендованим чи цінним листом.
   У разі повного або часткового задоволення первісного і
зустрічного позовів накази про стягнення грошових сум видаються
окремо по кожному позову.
   Якщо судове рішення прийнято на користь декількох позивачів,
або проти декількох відповідачів, або якщо виконання повинно бути
проведено в різних місцях, видаються накази із зазначенням тієї
частини судового рішення, яка підлягає виконанню  за  даним
наказом.
( Стаття 116 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2056-III
(  2056-14  ) від 19.10.2000, N 2539-III ( 2539-14 ) від
21.06.2001, N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002, N 2900-IV
( 2900-15 ) від 22.09.2005 )
 
   Стаття 117. Оформлення наказу господарського суду,
         виправлення помилки в ньому та визнання наказу
         таким, що не підлягає виконанню
 
   1. Наказ має відповідати вимогам до виконавчого документа,
встановленим Законом  України  "Про  виконавче  провадження"
( 606-14 ).
 
   2. Господарський суд, який видав наказ, може за заявою
стягувача або боржника виправити помилку, допущену при його
оформленні або видачі, чи визнати наказ таким, що не підлягає
виконанню, та стягнути на користь боржника безпідставно одержане
стягувачем за наказом.
 
   3. Господарський суд розглядає заяву в десятиденний строк у
судовому засіданні з повідомленням стягувача та боржника  і
виносить ухвалу. Неявка стягувача і боржника не є перешкодою для
розгляду заяви. До розгляду заяви господарський суд має право
своєю ухвалою зупинити стягнення за наказом, а також витребувати
наказ.
 
   4. Господарський суд ухвалою вносить виправлення до наказу, а
у разі якщо його було видано помилково або якщо обов'язок боржника
відсутній повністю чи частково у зв'язку з його припиненням
добровільним виконанням боржником чи іншою особою або з інших
причин, господарський суд визнає наказ таким, що не підлягає
виконанню повністю або частково. Якщо стягнення за таким наказом
уже відбулося повністю або частково, господарський суд одночасно
на вимогу боржника стягує на його користь безпідставно одержане
стягувачем за наказом.
 
   5. Ухвала господарського суду за результатами розгляду заяви
надсилається стягувачеві і боржнику у п'ятиденний строк з дня її
винесення. Ухвала може бути оскаржена у порядку, встановленому цим
Кодексом.
( Стаття 117 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2056-III
(  2056-14  ) від 19.10.2000, N 2539-III ( 2539-14 ) від
21.06.2001;  в  редакції Закону N 3538-IV ( 3538-15 ) від
15.03.2006 )
 
 
   (  Статтю 118 виключено на підставі Закону N 2056-III
( 2056-14 ) від 19.10.2000 )
 
 
   Стаття 118. Строк для пред'явлення наказу до виконання
 
   Виданий стягувачеві наказ може бути пред'явлено до виконання
не пізніше трьох років з дня прийняття рішення, ухвали, постанови
або закінчення строку, встановленого у разі відстрочки виконання
судового  рішення або після винесення ухвали про поновлення
пропущеного строку для пред'явлення наказу до виконання. У цей
строк не зараховується час, на який виконання судового рішення
було зупинено.
( Кодекс доповнено статтею 118 згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2456-IV ( 2456-15 ) від 03.03.2005 )
 
   Стаття 119. Поновлення пропущеного строку для пред'явлення
         наказу до виконання
 
   У разі пропуску строку для пред'явлення наказу до виконання з
причин, визнаних господарським судом поважними, пропущений строк
може бути відновлено.
 
   Заява про  відновлення  пропущеного  строку подається до
господарського суду,  який  прийняв  судове  рішення.  Заява
розглядається у засіданні господарського суду, про час і місце
якого повідомляються ухвалою стягувач і боржник. Неявка боржника і
стягувача у судове засідання не є перешкодою для розгляду заяви.
 
   За результатами  розгляду  заяви  виноситься ухвала, яка
надсилається стягувачеві і боржнику.
 
   Ухвалу може бути оскаржено у встановленому цим Кодексом
порядку.
( Кодекс доповнено статтею 119 згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 )
 
   Стаття 120. Видача дубліката наказу
   
   У разі втрати наказу господарський суд може видати його
дублікат, якщо стягувач або державний виконавець звернувся із
заявою про це до закінчення строку, встановленого для пред'явлення
наказу до виконання.
   Про видачу дубліката наказу виноситься ухвала.
   До заяви про видачу дубліката наказу мають бути додані:
   довідка  установи банку, державного виконавця чи органу
зв'язку про втрату наказу;
   при втраті наказу стягувачем - довідка стягувача, підписана
керівником чи заступником керівника та  головним  (старшим)
бухгалтером підприємства, організації, що наказ втрачено і до
виконання не пред'явлено.
( Стаття 120 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2056-III
( 2056-14 ) від 19.10.2000, N 2456-IV ( 2456-15 ) від 03.03.2005 )
 
   Стаття 121. Відстрочка або розстрочка виконання рішення,
         зміна способу та порядку виконання рішення,
         ухвали, постанови
 
   При наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або
роблять його неможливим, за заявою сторони, державного виконавця,
за поданням прокурора чи його заступника або за своєю ініціативою
господарський суд, який видав виконавчий документ, у десятиденний
строк розглядає це питання у судовому засіданні з викликом сторін,
прокурора чи його заступника і у виняткових випадках, залежно від
обставин  справи, може відстрочити або розстрочити виконання
рішення,  ухвали,  постанови,  змінити спосіб та порядок їх
виконання.
   При відстрочці або розстрочці виконання рішення, ухвали,
постанови господарський суд на загальних підставах може вжити
заходів до забезпечення позову.
   Про відстрочку або розстрочку виконання рішення, ухвали,
постанови, зміну способу та порядку їх виконання виноситься
ухвала, яка може бути оскаржена у встановленому порядку. В
необхідних  випадках  ухвала  надсилається установі банку за
місцезнаходженням боржника або державному виконавцю.
   Мирова  угода,  укладена  сторонами у процесі виконання
судового рішення, подається на затвердження господарського суду,
який прийняв відповідне судове рішення. Про затвердження мирової
угоди господарський суд виносить ухвалу.
( Стаття 121 із змінами, внесеними згідно із Законами N 251/97-ВР
від 13.05.97, N 2056-III ( 2056-14 ) від 19.10.2000, N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 )
 
   Стаття 121-1. Зупинення виконання судового рішення
 
   Суд касаційної  інстанції за заявою сторони чи поданням
прокурора або за своєю ініціативою може зупинити  виконання
оскарженого  рішення  господарського суду до закінчення його
перегляду в порядку касації.
 
   Про зупинення виконання судового рішення виноситься ухвала.
 
   Після закінчення перегляду оскарженого  судового  рішення
господарський суд може поновити виконання судового рішення, про що
виноситься ухвала.
( Кодекс доповнено статтею 121-1 згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 )
 
   Стаття 121-2. Оскарження дій чи бездіяльності органів
          Державної виконавчої служби
 
   Скарги на дії чи бездіяльність органів Державної виконавчої
служби щодо виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів
можуть бути подані стягувачем, боржником або прокурором протягом
десяти днів з дня вчинення оскаржуваної дії, або з дня, коли
зазначеним особам стало про неї відомо, або з дня, коли дія мала
бути вчинена.
 
   Скарги на  дії  органів  Державної  виконавчої  служби
розглядаються  господарським  судом,  про час і місце якого
повідомляються ухвалою стягувач, боржник чи прокурор та орган
виконання судових рішень. Неявка боржника, стягувача, прокурора чи
представника органу Державної виконавчої служби в судове засідання
не є перешкодою для розгляду скарги.
 
   За результатами  розгляду  скарги виноситься ухвала, яка
надсилається стягувачеві, боржникові та органові виконання судових
рішень. Ухвалу може бути оскаржено у встановленому цим Кодексом
порядку.
( Кодекс доповнено статтею 121-2 згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 )
 
   Стаття 122. Поворот виконання рішення, постанови
 
   Якщо виконані рішення або постанова змінені чи скасовані і
прийнято нове рішення про повну або часткову відмову в позові,
або провадження у справі припинено, або позов залишено без
розгляду, боржникові повертається все те, що з нього стягнуто на
користь стягувача за зміненими чи скасованими у відповідній
частині рішенням, постановою.
   Видача наказу про повернення стягнутих грошових сум, майна
або його вартості провадиться господарським судом за заявою
боржника, до якої додається довідка, підписана керівником чи
заступником керівника і головним (старшим) бухгалтером, про те, що
суму, стягнуту за раніше прийнятим рішенням, списано установою
банку або майно вилучено державним виконавцем.
   Якщо не виконані рішення або постанова змінені чи скасовані
і прийнято нове рішення про повну або часткову відмову  в
позові, або провадження у справі припинено, або заяву залишено
без розгляду, господарський суд виносить ухвалу про повне або
часткове припинення стягнення за зміненими чи скасованими у
відповідній частині рішенням, постановою.
( Стаття 122 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2056-III
( 2056-14 ) від 19.10.2000 )
 
             Р о з д і л XV
 
      ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ
          ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ
 
   Стаття 123. Процесуальні права іноземних підприємств і
         організацій
 
   Іноземні підприємства і організації мають право звертатися до
господарських  судів  згідно  з встановленою підвідомчістю і
підсудністю господарських спорів за захистом своїх порушених або
оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.
 
   Іноземні підприємства і організації мають процесуальні права
і обов'язки нарівні з підприємствами і організаціями України.
 
   Законодавством України можуть бути встановлені відповідні
обмеження  щодо  підприємств  і  організацій  тих  держав,
законодавством яких обмежуються процесуальні права підприємств або
організацій України.
 
   Стаття 124. Компетенція господарських судів у справах за
         участю іноземних підприємств і організацій
 
   Господарські суди розглядають справи за участю іноземних
підприємств і організацій.
 
   Підвідомчість і підсудність справ  за  участю  іноземних
підприємств і організацій визначається за правилами, встановленими
статтями 12-17 цього Кодексу.
 
   Господарські суди мають право також розглядати справи за
участю іноземних підприємств і організацій, якщо:
 
   1) місцезнаходженням   філії,   представництва,  іншого
відособленого підрозділу іноземного підприємства чи організації є
територія України;
 
   2) іноземне підприємство чи організація має на території
України нерухоме майно, щодо якого виник спір.
( Стаття 124 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1255-IV
( 1255-15 ) від 18.11.2003, N 1892-IV ( 1892-15 ) від 24.06.2004 )
 
   Стаття 125. Судовий імунітет
 
   Подання до господарського суду позову до іноземної держави,
залучення її до участі у справі як третьої особи, накладення
арешту на майно або грошові кошти, що належать іноземній державі і
знаходяться на території України, а також застосування щодо неї
інших заходів забезпечення позову, звернення стягнення на майно
іноземної держави в порядку примусового виконання судового рішення
господарського суду допускається лише за згодою компетентних
органів відповідної держави, якщо інше не передбачено законами
України  або  міжнародними  договорами  України,  згода  на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
   Судовий імунітет  міжнародних  організацій  визначається
законодавством України і міжнародними договорами України.
( Кодекс доповнено Розділом XV згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 )
 
 
 Голова Верховної Ради України              Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 6 листопада 1991 року
   N 1798-XII

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner