Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Господарський процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1798-XII от 06.11.1991

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

необхідності  повинні  звірити  розрахунки,  провести  судову
експертизу або вчинити інші дії для забезпечення досудового
врегулювання спору.
   Підприємства та організації,  що  одержали  претензію,
зобов'язані задовольнити обгрунтовані вимоги заявника.
( Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2705-IV
( 2705-15 ) від 23.06.2005 )
 
   Стаття 8. Повідомлення заявника про результати розгляду
        претензії
 
   Про результати розгляду претензії заявник повідомляється у
письмовій формі.
   У відповіді на претензію зазначаються:
   а) повне найменування і поштові реквізити підприємства,
організації, що дають відповідь, та підприємства чи організації,
яким надсилається відповідь; дата і номер відповіді; дата і номер
претензії, на яку дається відповідь;
   б) коли претензію визнано повністю або частково, - визнана
сума,  назва,  номер  і  дата  розрахункового  документа на
перерахування цієї суми чи строк та засіб задоволення претензії,
якщо вона не підлягає грошовій оцінці;
   в) коли претензію відхилено повністю або частково, - мотиви
відхилення з посиланням на відповідні нормативні акти і документи,
що обгрунтовують відхилення претензії;
   г) перелік доданих до відповіді документів та інших доказів.
   Коли претензію відхилено повністю або частково, заявникові
повинно бути повернуто оригінали документів,  одержаних  з
претензією, а також надіслано документи,  що  обгрунтовують
відхилення претензії, якщо їх немає у заявника претензії.
   Відповідь  на  претензію підписується повноважною особою
підприємства, організації або їх представником та надсилається
рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.
   Якщо претензію про сплату грошових коштів, до якої додано
платіжну  вимогу-доручення, визнано повністю або частково, у
платіжній вимозі-дорученні зазначається визнана сума.
   Платіжні вимоги-доручення виконуються установами банків у
порядку, встановленому Національним банком України.
   За необгрунтоване списання у безспірному порядку претензійної
суми винна сторона сплачує другій стороні штраф у розмірі 10
процентів від списаної суми.
( Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законами N 251/97-ВР
від 13.05.97, N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 2922-III
( 2922-14 ) від 10.01.2002, N 3541-IV ( 3541-15 ) від 15.03.2006 )
 
 
   ( Статтю 9 виключено на підставі Закону N 2705-IV ( 2705-15 )
від 23.06.2005 )
 
 
   Стаття 10. Досудове врегулювання розбіжностей,
         що виникають під час укладення
         господарських договорів
 
   Спори, що виникають при укладенні господарських договорів,
можуть бути подані на вирішення господарського суду.
( Стаття 10 в редакції Закону N 2413-III ( 2413-14 ) від
17.05.2001, із змінами, внесеними згідно із Законом N 2705-IV
( 2705-15 ) від 23.06.2005 )
 
   Стаття 11. Досудове врегулювання спорів, що виникають у разі
         зміни та розірвання господарських договорів
 
   Підприємство  чи організація, які вважають за необхідне
змінити чи розірвати договір, надсилають пропозиції про це другій
стороні за договором.
   Підприємство, організація, які одержали пропозицію про зміну
чи розірвання договору, відповідають на неї не пізніше 20 днів
після одержання пропозиції. Якщо підприємства і організації не
досягли згоди щодо зміни чи розірвання договору, а також у разі
неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу
поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на
вирішення господарського суду.
( Стаття 11 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2413-III
( 2413-14 ) від 17.05.2001, N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 )
 
             Р о з д і л III
 
       Підвідомчість справ господарським судам.
            Підсудність справ.
 ( Назва розділу III в редакції Закону N 251/97-ВР від 13.05.97 )
 
   Стаття 12. Справи, підвідомчі господарським судам
 
   Господарським судам підвідомчі:
 
   1) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні,
розірванні і виконанні господарських договорів, у тому числі щодо
приватизації майна, та з інших підстав, крім:
( Щодо провадження справ додатково див. Закон N 483-V ( 483-16 )
від 15.12.2006 )
 
   спорів про приватизацію державного житлового фонду;
 
   спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних
умов;
 
   спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також
тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи
відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою
сторін;
 
   спорів, що виникають із  публічно-правових  відносин  та
віднесені  до  компетенції  Конституційного  Суду України та
адміністративних судів;
 
   інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України та
міжнародних договорів України віднесено до відання інших органів;
 
   2) справи про банкрутство;
 
   3)  справи за заявами органів Антимонопольного комітету
України, Рахункової палати з питань, віднесених законодавчими
актами до їх компетенції;
 
   4) справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах
між господарським товариством та його учасником (засновником,
акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між
учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що
пов'язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням
діяльності цього товариства, крім трудових спорів.
( Щодо провадження справ додатково див. Закон N 483-V ( 483-16 )
від 15.12.2006 )
 
   Підвідомчий господарським судам спір може бути передано
сторонами на вирішення третейського суду (арбітражу), крім спорів
про визнання недійсними актів, а також спорів, що виникають при
укладанні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів,
пов'язаних  із  задоволенням  державних  потреб,  та спорів,
передбачених пунктом 4 частини першої цієї статті.
( Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законами N 82/95-ВР
від 02.03.95, N 251/97-ВР від 13.05.97, N 2249-III ( 2249-14 ) від
18.01.2001,  N 483-V ( 483-16 ) від 15.12.2006, N 1076-VI
( 1076-17 ) від 05.03.2009 )
 
   Стаття 13. Справи, підсудні місцевим господарським судам
 
   Місцеві господарські суди розглядають у першій інстанції усі
справи, підвідомчі господарським судам.
(  Стаття 13 в редакції Законів N 251/97-ВР від 13.05.97,
N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001 )
 
 
   (  Статтю  14 виключено на підставі Закону N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 )
 
 
   Стаття 15. Територіальна підсудність справ
        господарському суду  
 
   Справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні та
розірванні господарських договорів, справи у спорах про визнання
договорів  недійсними  розглядаються  господарським  судом за
місцезнаходженням сторони, зобов'язаної за договором здійснити на
користь другої сторони певні дії, такі як: передати майно,
виконати роботу, надати послуги, сплатити гроші тощо.
 
   Справи у спорах, що виникають при виконанні господарських
договорів та з інших підстав, а також справи про визнання
недійсними  актів  розглядаються  господарським  судом  за
місцезнаходженням відповідача.
 
   Справи  у  спорах  за  участю  кількох  відповідачів
розглядаються господарським судом за місцезнаходженням одного з
відповідачів за вибором позивача. Справи у спорах за участю
боржника і стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса
таким, що не підлягає виконанню, або про повернення стягненого за
виконавчим написом нотаріуса розглядаються господарським судом за
місцезнаходженням відповідача або за місцем виконання виконавчого
напису нотаріуса за вибором позивача.
 
   Якщо  юридичну  особу  представляє  уповноважений  нею
відособлений  підрозділ,  територіальна  підсудність  спору
визначається з урахуванням частин першої - третьої цієї статті
залежно від місцезнаходження відособленого підрозділу.
 
   Місце  розгляду справи з господарського спору, в якому
однією з сторін є апеляційний господарський суд, господарський суд
Автономної Республіки Крим, господарський суд області, міст Києва
та Севастополя, визначає Вищий господарський суд.
 
   Справи про банкрутство розглядаються господарським судом за
місцезнаходженням боржника.
( Стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законами N 251/97-ВР
від 13.05.97, N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 3538-IV
( 3538-15 ) від 15.03.2006 )
 
   Стаття 16. Виключна підсудність справ
 
   Віднесені до підсудності господарського суду справи у спорах,
що виникають з договору перевезення, в яких одним з відповідачів є
орган  транспорту,  розглядаються  господарським  судом  за
місцезнаходженням цього органу.
   Справи у спорах про право власності на майно або про
витребування майна з чужого незаконного володіння чи про усунення
перешкод у користуванні майном розглядаються господарським судом
за місцезнаходженням майна.
   Справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної
власності розглядаються господарським судом за місцем вчинення
порушення.
   Справи у спорах, у яких відповідачем є вищий чи центральний
орган виконавчої влади, Національний банк України, Рахункова
палата,  Верховна  Рада Автономної Республіки Крим або Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,  Київська  та
Севастопольська  міські  ради  або  обласні,  Київська  і
Севастопольська міські державні адміністрації, а також справи,
матеріали  яких  містять  державну  таємницю,  розглядаються
господарським судом міста Києва.
 
   ( Частину п'яту статті 16 виключено на підставі Закону
N 1892-IV ( 1892-15 ) від 24.06.2004 )
 
   Справи  у спорах між господарським товариством та його
учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який
вибув,  а  також  між учасниками (засновниками, акціонерами)
господарського товариства, що пов'язані із створенням, діяльністю,
управлінням  та  припиненням  діяльності  цього  товариства,
розглядаються  господарським  судом  за  місцезнаходженням
господарського товариства згідно з Єдиним державним реєстром
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
( Стаття 16 із змінами, внесеними згідно із Законами N 251/97-ВР
від 13.05.97, N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 850-IV
( 850-15 ) від 22.05.2003, N 1255-IV ( 1255-15 ) від 18.11.2003,
N 1892-IV ( 1892-15 ) від 24.06.2004, N 483-V ( 483-16 ) від
15.12.2006 )
 
   Стаття 17. Передача справ з одного господарського суду до
        іншого господарського суду
 
   Якщо справа не підсудна даному господарському суду, матеріали
справи  надсилаються  господарським  судом  за  встановленою
підсудністю не пізніше п'яти днів з дня надходження позовної заяви
або винесення ухвали про передачу справи.
 
   Ухвалу про передачу справи  за  підсудністю  може  бути
оскаржено.
 
   Справа, прийнята господарським судом до свого провадження з
додержанням правил підсудності, повинна бути ним розглянута по
суті і в тому випадку, коли в процесі розгляду справи вона стала
підсудною іншому господарському суду.
 
   Якщо після відводу суддів неможливо розглянути справу в
господарському суді, до підсудності якого відноситься справа, то
Голова Вищого господарського суду України або його заступник мають
право витребувати будь-яку справу, що є у провадженні місцевого
господарського суду, і передати її на розгляд до іншого місцевого
господарського суду.
( Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 251/97-ВР
від 13.05.97, в редакції Закону N 2539-III ( 2539-14 ) від
21.06.2001 )
( Розділ III в редакції Закону N 3345-12 від 30.06.93 )
 
             Р о з д і л IV
   
          УЧАСНИКИ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ
 
   Стаття 18. Склад учасників судового процесу
 
   До складу учасників судового процесу входять: сторони, треті
особи, прокурор, інші особи, які беруть участь у процесі у
випадках, передбачених цим Кодексом.
( Стаття 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 251/97-ВР
від 13.05.97 )
 
   Стаття 19. Суддя
 
   Суддею є посадова особа господарського суду. Процесуальний
статус  судді  визначається  Законом "Про господарські суди"
( 1142-12 ) та цим Кодексом.
 
   Стаття 20. Відвід судді
 
   Суддя не може брати участі в розгляді справи і підлягає
відводу (самовідводу), якщо він є родичем осіб, які беруть участь
в судовому процесі, або буде встановлено інші обставини, що
викликають сумнів у його неупередженості. Суддя, який брав участь
в розгляді справи, не може брати участі в новому розгляді справи у
разі скасування рішення, ухвали, прийнятої за його участю.
   При  наявності зазначених підстав суддя повинен заявити
самовідвід.
   З цих же підстав відвід судді можуть заявити сторони та
прокурор, який бере участь в судовому процесі.
   Відвід повинен бути мотивованим, заявлятись у письмовій
формі до початку вирішення спору. Заявляти відвід після цього
можна лише у разі, якщо про підставу відводу сторона чи прокурор
дізналися після початку розгляду справи по суті.
   Питання про відвід судді вирішується головою господарського
суду або заступником голови господарського суду, а про відвід
заступника голови - головою господарського суду, який виносить з
цього приводу ухвалу в триденний строк з дня надходження заяви.
Якщо  голова  господарського  суду  прийняв справу до свого
провадження, питання про його відвід вирішується президією Вищого
господарського суду України в триденний строк з дня надходження
заяви про відвід.
( Стаття 20 із змінами, внесеними згідно із Законами N 251/97-ВР
від 13.05.97, N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001 )
 
   Стаття 21. Сторони в судовому процесі
 
   Сторонами в судовому процесі - позивачами і відповідачами -
можуть бути підприємства та організації, зазначені у статті 1
цього Кодексу.
   Позивачами є підприємства та організації, що подали позов або
в інтересах яких подано позов про захист  порушеного  чи
оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.
   Відповідачами є підприємства та організації, яким пред'явлено
позовну вимогу.
( Стаття 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 251/97-ВР
від 13.05.97 )
 
   Стаття 22. Права та обов'язки сторін
 
   Сторони користуються рівними процесуальними правами.
   Сторони мають право знайомитися з матеріалами справи, робити
з  них витяги, знімати копії, брати участь в господарських
засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів,
заявляти клопотання, давати усні  та  письмові  пояснення
господарському суду, наводити свої доводи і міркування з усіх
питань, що виникають у ході судового процесу, заперечувати проти
клопотань і доводів інших учасників судового процесу, оскаржувати
судові рішення господарського суду в установленому цим Кодексом
порядку, а також користуватися іншими процесуальними правами,
наданими їм цим Кодексом.
   Сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм
процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав  і
охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до
всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин
справи.
   Позивач вправі до прийняття рішення по справі  змінити
підставу або предмет позову, збільшити розмір позовних вимог за
умови дотримання встановленого порядку досудового врегулювання
спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу в цій
частині, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних
вимог.
   Відповідач має право визнати позов повністю або частково.
   Господарський суд не приймає відмови від позову, зменшення
розміру позовних вимог, визнання позову відповідачем, якщо ці дії
суперечать законодавству або порушують  чиї-небудь  права  і
охоронювані законом інтереси.
( Стаття 22 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2413-III
(  2413-14  ) від 17.05.2001, N 2539-III ( 2539-14 ) від
21.06.2001 )
 
   Стаття 23. Участь у справі кількох позивачів та відповідачів
 
   Позов може бути подано кількома позивачами чи до кількох
відповідачів. Кожний з позивачів або відповідачів щодо іншої
сторони виступає в судовому процесі самостійно.
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner