Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Господарський процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1798-XII от 06.11.1991

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 3

   Стаття 24. Залучення до участі у справі іншого відповідача.
        Заміна неналежного відповідача
 
   Господарський суд за наявністю достатніх підстав має право до
прийняття рішення залучити за клопотанням сторони або за своєю
ініціативою до участі у справі іншого відповідача.
 
   ( Частину другу статті 24 виключено на підставі Закону
N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 )
 
   Господарський суд, встановивши до прийняття рішення, що позов
подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, може
за згодою позивача, не припиняючи провадження у справі, допустити
заміну первісного відповідача належним відповідачем.
   Про залучення іншого відповідача чи заміну  неналежного
відповідача виноситься ухвала, і розгляд справи  починається
заново.
( Стаття 24 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2413-III
( 2413-14 ) від 17.05.2001, N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 )
 
   Стаття 25. Процесуальне правонаступництво
 
   В разі вибуття однієї з сторін у спірному або встановленому
рішенням  господарського  суду  правовідношенні  внаслідок
реорганізації  підприємства  чи організації господарський суд
здійснює заміну цієї сторони її правонаступником, вказуючи про це
в рішенні або ухвалі. Усі дії, вчинені в процесі до вступу
правонаступника, є обов'язковими для нього в такій же мірі, в якій
вони були б обов'язковими для особи, яку він замінив.
   Правонаступництво  можливе  на будь-якій стадії судового
процесу.
 
   Стаття 26. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги
        на предмет спору
 
   Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет
спору, можуть вступити у справу до прийняття рішення господарським
судом, подавши позов до однієї або двох сторін.
   Про прийняття позовної заяви та вступ третьої особи у справу
господарський суд виносить ухвалу.
   Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет
спору, користуються усіма правами і несуть усі обов'язки позивача.
( Стаття 26 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2413-III
( 2413-14 ) від 17.05.2001, N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 )
 
   Стаття 27. Треті особи, які не заявляють самостійних
        вимог на предмет спору
 
   Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет
спору, можуть вступити у справу на  стороні  позивача  або
відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення
з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки
щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі
також за клопотанням сторін,  прокурора  або  з  ініціативи
господарського суду.
   У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб
про вступ у справу на стороні позивача  або  відповідача
зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити або
допустити до участі у справі.
 
   ( Частину третю статті 27 виключено на підставі Закону
N 2413-III ( 2413-14 ) від 17.05.2001 )
 
   Питання про допущення або залучення третіх осіб до участі у
справі вирішується господарським судом, який виносить з цього
приводу ухвалу.
   Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, користуються
процесуальними правами i несуть процесуальні обов'язки сторін,
крім права на зміну підстави i предмета позову, збільшення чи
зменшення розміру позовних вимог, а також на відмову від позову
або визнання позову.
( Стаття 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2413-III
( 2413-14 ) від 17.05.2001 )
 
   Стаття 28. Представники сторін і третіх осіб
 
   Справи юридичних осіб в господарському суді ведуть їх органи,
що діють у межах повноважень, наданих їм законодавством та
установчими документами, через свого представника.
   Керівники підприємств  та  організацій,  інші  особи,
повноваження яких визначені  законодавством  або  установчими
документами, подають господарському суду документи, що посвідчують
їх посадове становище.
   Представниками юридичних осіб можуть бути також інші особи,
повноваження  яких  підтверджуються  довіреністю  від  імені
підприємства,  організації. Довіреність видається за підписом
керівника або іншої уповноваженої ним особи та посвідчується
печаткою підприємства, організації.
   Повноваження сторони або третьої особи від імені юридичної
особи може здійснювати її відособлений підрозділ, якщо таке право
йому надано установчими або іншими документами.
   Громадяни можуть вести свої справи в господарському суді
особисто  або  через  представників,  повноваження  яких
підтверджуються нотаріально посвідченою довіреністю.
( Стаття 28 в редакції Закону N 251/97-ВР від 13.05.97 )
 
   Стаття 29. Участь прокурора у розгляді справ
 
   Прокурор бере участь у розгляді справ за його позовами, а
також може вступити за своєю ініціативою у справу, порушену за
позовом  інших  осіб,  на будь-якій стадії її розгляду для
представництва інтересів громадянина або держави. З метою вступу у
справу прокурор може подати апеляційне, касаційне подання, подання
про перегляд рішення за нововиявленими обставинами або повідомити
суд і взяти участь у розгляді справи, порушеної за позовом інших
осіб. 
 
   У разі прийняття господарським судом позовної заяви, поданої
прокурором в інтересах держави в особі органу, уповноваженого
здійснювати функції держави у спірних правовідносинах, зазначений
орган набуває статусу позивача.
 
   Про свою участь у вже порушеній справі прокурор повідомляє
господарський суд письмово, а в судовому засіданні - також і усно.
 
   Прокурор, який бере участь у справі, несе  обов'язки і
користується правами сторони, крім права на укладення мирової
угоди. 
 
   Відмова прокурора від поданого ним позову не  позбавляє
позивача права вимагати вирішення спору по суті.
 
   Відмова позивача від позову, поданого прокурором в інтересах
держави, не позбавляє прокурора права підтримувати позов  і
вимагати вирішення спору по суті.
(  Стаття 29 в редакції Законів N 251/97-ВР від 13.05.97,
N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001, із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3092-III ( 3092-14 ) від 07.03.2002 )
 
   Стаття 30. Участь у процесі посадових осіб та інших
        працівників підприємств, установ, організацій,
        державних та інших органів
 
   В судовому процесі можуть брати участь посадові особи та інші
працівники підприємств, установ, організацій, державних та інших
органів, коли їх викликано для дачі пояснень з питань, що
виникають  під  час  розгляду справи. Ці особи мають право
знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати
докази, брати участь в огляді та дослідженні доказів.
   Зазначені особи зобов'язані з'явитись до господарського суду
на його виклик, сповістити про знані їм відомості та обставини у
справі, подати на вимогу господарського суду пояснення в письмовій
формі.
 
   Стаття 31. Участь в судовому процесі судового експерта
 
   В судовому процесі може брати участь судовий експерт.
   Права, обов'язки та відповідальність  судового  експерта
визначаються цим Кодексом та Законом  України  "Про  судову
експертизу" ( 4038-12 ).
   Судовий експерт зобов'язаний за ухвалою господарського суду
з'явитись на його виклик і дати мотивований висновок  щодо
поставлених йому питань. Висновок робиться у письмовій формі.
   Судовий експерт, оскільки це необхідно для дачі висновку,
має право знайомитися з матеріалами справи, брати участь в огляді
та дослідженні доказів, просити господарський суд про надання йому
додаткових матеріалів.
   Судовий експерт має право відмовитись від дачі висновку,
якщо наданих йому матеріалів недостатньо або якщо він не має
необхідних знань для виконання покладеного на нього обов'язку.
   Сторони і прокурор, який бере участь в судовому процесі,
мають право заявити відвід судовому експерту, якщо він особисто,
прямо чи побічно заінтересований в результаті розгляду справи,
якщо він є родичем осіб, які беруть участь в судовому процесі, а
також з мотивів його некомпетентності.
   Відвід повинен бути мотивованим, заявлятись у письмовій формі
до початку вирішення спору. Заявляти відвід після цього можна лише
у випадку, коли про підставу відводу сторона чи прокурор дізналися
після початку розгляду справи по суті.
   Питання про відвід вирішується суддею, який виносить з цього
приводу ухвалу.
( Стаття 31 із змінами, внесеними згідно із Законом N 251/97-ВР
від 13.05.97 )
 
             Р о з д і л V
 
               ДОКАЗИ
 
   Стаття 32. Поняття і види доказів
 
   Доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких
господарський  суд  у визначеному законом порядку встановлює
наявність чи відсутність обставин, на яких грунтуються вимоги і
заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для
правильного вирішення господарського спору.
   Ці дані встановлюються такими засобами:
   письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів;
   поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть
участь в судовому процесі. В необхідних випадках на вимогу судді
пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь в
судовому процесі, мають бути викладені письмово.
 
   Стаття 33. Обов'язок доказування і подання доказів
 
   Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона
посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
   Докази  подаються  сторонами  та  іншими  учасниками
судового процесу.
 
   Стаття 34. Належність і допустимість доказів
 
   Господарський  суд приймає тільки ті докази, які мають
значення для справи.
   Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні
бути підтверджені певними засобами доказування,  не  можуть
підтверджуватись іншими засобами доказування.
 
   Стаття 35. Підстави звільнення від доказування
   
   Обставини, визнані господарським судом загальновідомими, не
потребують доказування.
   Факти,  встановлені рішенням господарського суду (іншого
органу, який вирішує господарські спори), за винятком встановлених
рішенням третейського суду, під час розгляду однієї справи, не
доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь
ті самі сторони.
   Вирок суду з кримінальної справи, що набрав законної сили, є
обов'язковим для господарського суду при вирішенні спору з питань,
чи мали місце певні дії та ким вони вчинені.
   Рішення суду з цивільної справи, що набрало законної сили, є
обов'язковим для господарського суду щодо фактів, які встановлені
судом і мають значення для вирішення спору.
   Факти, які відповідно до закону вважаються встановленими, не
доводяться при розгляді справи. Таке припущення може  бути
спростовано в загальному порядку.
( Стаття 35 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1076-VI
( 1076-17 ) від 05.03.2009 )
 
   Стаття 36. Письмові докази
 
   Письмовими доказами є документи i матеріали, які містять дані
про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.
   Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином
засвідченій копії. Якщо для вирішення спору має значення лише
частина документа, подається засвідчений витяг з нього.
   Оригінали документів подаються, коли  обставини  справи
відповідно до законодавства мають бути засвідчені тільки такими
документами, а також в інших випадках на вимогу господарського
суду.
 
   Стаття 37. Речові докази
 
   Речовими доказами є предмети, що своїми  властивостями
свідчать про обставини, які мають значення для  правильного
вирішення спору.
 
   Стаття 38. Витребування доказів
 
   Якщо подані сторонами докази є недостатніми, господарський
суд  зобов'язаний витребувати від підприємств та організацій
незалежно від їх участі у справі документи і матеріали, необхідні
для вирішення спору. Господарський суд має право знайомитися з
доказами безпосередньо в місці їх знаходження.
   Господарський суд може витребувати докази також до подання
позову як запобіжний  захід у порядку, встановленому статтями
43-1 - 43-10 цього Кодексу.
   Сторона,  прокурор,  які  порушують  клопотання  перед
господарським судом про витребування доказів, повинні докладно
зазначити: який доказ вимагається, підстави, з яких вони вважають,
що ці докази має підприємство чи організація, і обставини, які
можуть підтвердити ці докази.
   Господарський  суд може уповноважити на одержання таких
доказів заінтересовану сторону.
( Стаття 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 850-IV
( 850-15 ) від 22.05.2003 )
 
   Стаття 39. Огляд та дослідження письмових і речових
        доказів у місці їх знаходження
 
   Господарський  суд  може  провести огляд та дослідження
письмових і речових доказів у місці їх знаходження в разі
складності подання цих доказів.
   За результатами огляду та дослідження складається протокол,
який підписується суддею. Протокол приєднується до матеріалів
справи.
 
   Стаття 40. Повернення письмових i речових доказів
 
   Оригінали письмових доказів, що є у справі, за клопотанням
підприємств та організацій повертаються їм після  вирішення
господарського спору та подання засвідчених копій цих доказів.
   Речові докази, які знаходяться в господарському суді, після
вирішення спору повертаються підприємствам та організаціям, від
яких їх було одержано, або передаються стороні,  за  якою
господарський суд визнав право на ці речі.
 
   Стаття 41. Призначення і проведення судової експертизи
 
   Для роз'яснення питань, що  виникають  при  вирішенні
господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський
суд призначає судову експертизу.
   Учасники  судового  процесу  мають  право  пропонувати
господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим
експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським
судом в ухвалі.
   Проведення судової експертизи має бути доручено компетентним
організаціям  чи  безпосередньо  спеціалістам,  які володіють
необхідними для цього знаннями. Особа, яка проводить судову
експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе
обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу.
   Сторони і прокурор, який бере участь в судовому процесі,
мають право до початку проведення судової експертизи заявити
відвід судовому експерту в порядку та з підстав, зазначених у
частинах п'ятій і шостій статті 31 цього Кодексу.
 
   Стаття 42. Висновок судового експерта
 
   Висновок судового експерта повинен містити докладний опис
проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки  і
обгрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання.
Висновок подається господарському суду в письмовій формі, і копія
його надсилається сторонам.
 
   Якщо під час проведення судової експертизи встановлюються
обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, з
приводу яких судовому експерту не були поставлені питання, у
висновку він викладає свої міркування і щодо цих обставин.
 
   У випадках недостатньої ясності чи неповноти  висновку
судового експерта господарський суд може призначити додаткову
судову експертизу.
 
   При необхідності господарський суд може призначити повторну
судову експертизу і доручити  її проведення іншому судовому
експерту.
 
   Висновок судового експерта для господарського суду не є
обов'язковим  і оцінюється господарським судом за правилами,
встановленими статтею 43 цього Кодексу.
 
   Відхилення господарським судом висновку судового експерта
повинно бути мотивованим у рішенні.
 
   Стаття 43. Оцінка доказів
 
   Господарський  суд  оцінює  докази  за своїм внутрішнім
переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному
розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності,
керуючись законом.
 
   Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь
встановленої сили.
 
   Визнання однією стороною фактичних даних і обставин, якими
інша сторона обгрунтовує свої вимоги або заперечення,  для
господарського суду не є обов'язковим.
 
              Розділ V-1
             Запобіжні заходи
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner