Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Господарський процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1798-XII от 06.11.1991

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 5

строку виноситься ухвала.
   Ухвалу про відмову у відновленні пропущеного строку може бути
оскаржено.
   Призначені  господарським  судом строки можуть бути ним
продовжені за заявою сторони, прокурора чи з своєї ініціативи.
( Стаття 53 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 )
 
             Р о з д і л VIII
 
             ПОДАННЯ ПОЗОВУ
 
   Стаття 54. Форма і зміст позовної заяви
 
   Позовна заява подається до господарського суду в письмовій
формі і підписується повноважною посадовою особою позивача або
його представником, прокурором чи його заступником, громадянином -
суб'єктом підприємницької діяльності або його представником.
   Позовна заява повинна містити:
 
   1) найменування господарського суду, до якого подається
заява;
   2) найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище,
ім'я та по батькові за його наявності для фізичних осіб) сторін,
їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для
фізичних  осіб),  ідентифікаційні коди суб'єкта господарської
діяльності за їх наявності (для юридичних осіб) або індивідуальні
ідентифікаційні  номери  за  їх  наявності  (для  фізичних
осіб - платників податків);
   2-1) документи, що підтверджують за громадянином статус
суб'єкта підприємницької діяльності;
   3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій
оцінці; суми договору (у спорах, що виникають при укладанні, зміні
та розірванні господарських договорів);
   4) зміст позовних вимог; якщо позов подано до кількох
відповідачів, - зміст позовних вимог щодо кожного з них;
   5) виклад обставин, на яких грунтуються позовні вимоги;
зазначення  доказів,  що  підтверджують  позов; обгрунтований
розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; законодавство, на
підставі якого подається позов;
   6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання
спору, якщо такі проводилися;
   6-1) відомості про вжиття запобіжних заходів відповідно до
розділу V-1 цього Кодексу;
   7) перелік документів та інших доказів, що додаються до
заяви.
   У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, якщо
вони необхідні для правильного вирішення спору.
( Стаття 54 із змінами, внесеними згідно із Законами N 251/97-ВР
від 13.05.97, N 2413-III ( 2413-14 ) від 17.05.2001, N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003,
N 1255-IV ( 1255-15 ) від 18.11.2003, N 2705-IV ( 2705-15 ) від
23.06.2005 )
 
   Стаття 55. Ціна позову
 
   Ціна позову визначається:
   1) у позовах про стягнення грошей - стягуваною сумою або
сумою, оспорюваною за виконавчим чи іншим документом, за яким
стягнення провадиться у безспірному (безакцептному) порядку;
   2) у позовах про витребування майна - вартістю майна, що
витребується;
   3) у позовах, які складаються з кількох самостійних вимог, -
загальною сумою усіх вимог;
   4) у позовах про стягнення іноземної валюти - в іноземній
валюті та у карбованцях відповідно до  офіційного  курсу,
встановленого Національним банком України на день подання позову.
   В ціну позову включаються також вказані в позовній заяві суми
неустойки (штрафу, пені), а якщо вони не вказані, - суми їх,
визначені суддею.
   Ціну позову вказує позивач. У  випадках  неправильного
зазначення ціни позову вона визначається суддею.
 
   Стаття 56. Надсилання копії позовної заяви і доданих до неї
        документів
 
   Позивач, прокурор чи його заступник зобов'язані при поданні
позову надіслати сторонам копії позовної заяви та доданих до неї
документів, якщо цих документів у сторін немає.
   Такий самий обов'язок покладається на позивача у  разі
залучення  господарським  судом  до  участі у справі іншого
відповідача, заміни господарським судом неналежного відповідача.
( Стаття 56 із змінами, внесеними згідно із Законом N 251/97-ВР
від 13.05.97 )
 
   Стаття 57. Документи, що додаються до позовної заяви
 
   До позовної заяви додаються документи, які підтверджують:
 
   1) вжиття заходів досудового врегулювання господарського
спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу з кожним із
відповідачів (у спорах, що виникають при укладанні, зміні чи
розірванні договорів, - відповідно договір, проект договору, лист,
який містить вимогу про укладання, зміну чи розірвання договору,
відомості  про  пропозиції  однієї  сторони і розгляд їх у
встановленому порядку, відповідь другої сторони, якщо її одержано,
та інші документи; у спорах, що виникають при виконанні договорів
та з інших підстав, - копія претензії, докази її надсилання
відповідачу,  копія  відповіді  на претензію, якщо відповідь
одержано);
   
   2) відправлення відповідачеві копії позовної заяви і доданих
до неї документів;
 
   3) сплату державного мита у встановлених порядку і розмірі;
 
   3-1) сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення
судового процесу;
 
   4) обставини, на яких грунтуються позовні вимоги.
  
   До заяви про визнання акта недійсним додається також копія
оспорюваного акта або засвідчений витяг з нього.
 
   До  позовної  заяви,  підписаної представником позивача,
додається довіреність  чи  інший  документ,  що  підтверджує
повноваження представника позивача.
( Стаття 57 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2413-III
(  2413-14  ) від 17.05.2001, N 2539-III ( 2539-14 ) від
21.06.2001 )
 
   Стаття 58. Об'єднання позовних вимог
 
   В одній позовній заяві може бути об'єднано кілька вимог,
зв'язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами.
   Суддя має право об'єднати кілька однорідних позовних заяв або
справ, у яких беруть участь ті ж самі сторони, в одну справу, про
що зазначається в ухвалі про порушення справи або в рішенні.
 
   Стаття 59. Відзив на позовну заяву
 
   Відповідач має право після одержання ухвали про порушення
справи надіслати:
   1) господарському суду - відзив на позовну заяву і всі
документи, що підтверджують заперечення проти позову;
   2) позивачу, іншим відповідачам, а також прокурору, який бере
участь в судовому процесі, - копію відзиву.
   Відзив підписується повноважною особою відповідача або його
представником.
   Відзив повинен містити: найменування позивача і номер справи;
мотиви повного або  часткового  відхилення вимог позивача з
посиланням на законодавство, а також докази, що обгрунтовують
відхилення позовної вимоги; перелік документів та інших доказів,
що додаються до відзиву (у тому числі про надіслання копій
відзиву і доданих до  нього  документів  позивачеві,  іншим
відповідачам, прокурору).
   До відзиву, підписаного представником відповідача, додається
довіреність  чи  інший документ, що підтверджує повноваження
представника відповідача.
( Стаття 59 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 )
 
   Стаття 60. Подання зустрічного позову
 
   Відповідач має право до прийняття рішення зі спору подати до
позивача зустрічний позов для спільного розгляду з первісним
позовом. Зустрічний позов повинен бути взаємно пов'язаний з
первісним.
   Подання зустрічного позову провадиться  за  загальними
правилами подання позовів.
 
             Р о з д і л IX
   
         ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ТА
         ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛІВ ДО РОЗГЛЯДУ
            У ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ
( Назва Розділу IX із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001 )
 
   Стаття 61. Прийняття позовної заяви
 
   Питання про прийняття позовної заяви вирішується суддею.
 
 
   Стаття 62. Відмова у прийнятті позовної заяви
 
   Суддя відмовляє у прийнятті позовної заяви, якщо:
   
   1) заява не підлягає розгляду в господарських судах України;
   
   2) у провадженні господарського суду або іншого органу, який
в межах своєї компетенції вирішує господарський спір, є справа зі
спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав
або є рішення цих органів з такого спору;
   3)  позов  подано  до  підприємства,  організації,  які
ліквідовано.
   Про відмову у прийнятті позовної заяви виноситься ухвала,
яка надсилається сторонам, прокурору чи його заступнику, якщо вони
є заявниками, не пізніше п'яти днів з дня надходження заяви.
   До ухвали про відмову у прийнятті позовної заяви,  що
надсилається заявникові, додаються позовні матеріали.
   Ухвалу про відмову у прийнятті позовної заяви може бути
оскаржено. У разі скасування цієї ухвали позовна заява вважається
поданою в день первісного звернення до господарського суду.
( Стаття 62 із змінами, внесеними згідно із Законами N 251/97-ВР
від 13.05.97, N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001 )
 
   Стаття 63. Повернення позовної заяви
 
   Суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи без
розгляду, якщо:
  
   1) позовну заяву підписано особою, яка не має права її
підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано;
   2) у позовній заяві не вказано повного найменування сторін,
їх поштових адрес;
   3) у позовній заяві не вказано обставин, на яких грунтується
позовна вимога, доказів, що підтверджують викладені в заяві
обставини, обгрунтований розрахунок стягуваної чи оспорюваної
суми;
   4) не подано доказів сплати державного мита у встановлених
порядку та розмірі;
   5) порушено правила об'єднання вимог або об'єднано в одній
позовній заяві кілька вимог до одного чи кількох відповідачів і
сумісний розгляд цих вимог перешкоджатиме з'ясуванню прав і
взаємовідносин сторін чи суттєво утруднить вирішення спору;
   6) не подано доказів надсилання відповідачеві копії позовної
заяви і доданих до неї документів;
 
 
   ( Пункт 7 частини першої статті 63 виключено на підставі
Закону N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 )
 
 
   ( Пункт 8 частини першої статті 63 виключено на підставі
Закону N 2413-III ( 2413-14 ) від 17.05.2001 )
 
 
   9) до винесення ухвали про порушення провадження у справі від
позивача надійшла заява про врегулювання спору;
   10) не подано доказів сплати витрат на інформаційно-технічне
забезпечення судового процесу.
 
   Суддя повертає позовну заяву не пізніше п'яти днів з дня її
надходження, про що виносить ухвалу. Ухвалу про  повернення
позовної заяви може бути оскаржено.
   Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню
з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення
допущеного порушення.
( Стаття 63 із змінами, внесеними згідно із Законами N 251/97-ВР
від 13.05.97, N 2413-III ( 2413-14 ) від 17.05.2001, N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 )
 
   Стаття 64. Порушення провадження у справі
 
   Суддя, прийнявши позовну заяву, не пізніше п'яти днів з дня
її надходження виносить і надсилає сторонам, прокурору, якщо він є
заявником, ухвалу про порушення провадження у справі, в якій
вказується про прийняття позовної заяви, призначення справи до
розгляду в засіданні господарського суду, про час і місце його
проведення, необхідні дії щодо підготовки справи до розгляду в
засіданні.
   Ухвала надсилається також іншим підприємствам, установам,
організаціям, державним та іншим органам у випадках, коли від них
витребуються документи, відомості та висновки або їх посадові
особи викликаються до господарського суду.
 
   Ця ухвала виноситься з додержанням вимог статті 86 цього
Кодексу.
 
   Стаття 65. Дії судді по підготовці справи до розгляду
 
   З метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення
господарського спору суддя вчиняє в необхідних випадках такі дії
по підготовці справи до розгляду:
 
   1) вирішує питання про залучення до участі у справі іншого
відповідача та про виключення чи заміну неналежного відповідача;
 
 
   ( Пункт 2 частини першої статті 65 виключено на підставі
Закону N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 )
 
 
   3) викликає представників сторін (якщо сторони знаходяться у
тому ж населеному пункті, що й господарський суд) для уточнення
обставин справи і з'ясовує, які матеріали може бути подано
додатково;
   4) зобов'язує сторони,  інші  підприємства,  установи,
організації, державні та інші органи, їх посадових осіб виконати
певні дії (звірити розрахунки, провести огляд доказів у місці їх
знаходження тощо); витребує від них  документи,  відомості,
висновки, необхідні для вирішення спору, чи знайомиться з такими
матеріалами безпосередньо в місці їх знаходження;
   5) вирішує питання про призначення судової експертизи;
   6) провадить огляд і дослідження письмових та речових доказів
у місці їх знаходження;
   7) вирішує питання про визнання явки представників сторін у
засідання господарського суду обов'язковою;
   8) вирішує питання про виклик посадових та інших осіб для
дачі пояснень по суті справи;
   9) вирішує питання про розгляд справи безпосередньо на
підприємстві, в організації;
   10) вирішує питання про вжиття заходів до забезпечення
позову;
   11) вчиняє інші дії, спрямовані на забезпечення правильного і
своєчасного розгляду справи.
( Стаття 65 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2413-III
( 2413-14 ) від 17.05.2001, N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 )
 
             Р о з д і л X
 
            ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ
 
 
   Стаття 66. Підстави забезпечення позову
 
   Господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його
заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право
вжити заходів до забезпечення  позову.  Забезпечення  позову
допускається в будь-якій стадії провадження у справі,  якщо
невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим
виконання рішення господарського суду.
( Стаття 66 із змінами, внесеними згідно із Законом N 251/97-ВР
від 13.05.97 )
 
   Стаття 67. Заходи до забезпечення позову
 
   Позов забезпечується:
   накладанням арешту на майно або грошові суми, що належать
відповідачеві;
   забороною відповідачеві вчиняти певні дії;
   забороною іншим  особам вчиняти  дії,  що   стосуються
предмета спору;
   зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або
іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному
порядку.
   Про забезпечення позову виноситься ухвала.
   Ухвалу про забезпечення позову може бути оскаржено. 
( Частина третя статті 67 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001 )
   Не допускається забезпечення позову шляхом заборони:
   проводити загальні  збори  акціонерів  або  учасників
господарського товариства та приймати ними рішення;
   надавати емітентом, реєстратором, зберігачем, депозитарієм
реєстр власників іменних цінних паперів, інформацію про акціонерів
або учасників господарського товариства для проведення загальних
зборів товариства;
   участі акціонерів  або  учасників  у  загальних  зборах
товариства, визначення правомочності загальних зборів акціонерів
або учасників господарського товариства.
( Статтю 67 доповнено частиною четвертою згідно із Законом
N 513-VI ( 513-17 ) від 17.09.2008 )
 
   Стаття 68. Скасування забезпечення позову
 
   Питання про скасування забезпечення позову  вирішується
господарським судом, що розглядає справу, із зазначенням про це в
рішенні чи ухвалі.
             Р о з д і л XI

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner