Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Господарський процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1798-XII от 06.11.1991

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 6

   
         ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ 
            У ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ
 
( Назва Розділу XI із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001 )
 
 
   Стаття 69. Строк вирішення спору
 
   Спір має бути вирішено господарським судом у строк не більше
двох місяців від дня одержання позовної заяви.
   Спір про стягнення заборгованості за опротестованим векселем
має бути вирішено господарським судом у строк не більше одного
місяця від дня одержання позовної заяви.
 
   У виняткових випадках голова господарського суду чи заступник
голови господарського суду має право продовжити строк вирішення
спору, але не більш як на один місяць.
 
   За клопотанням обох сторін чи клопотанням однієї сторони,
погодженим з другою стороною, спір може бути вирішено у більш
тривалий строк, ніж встановлено частиною першою цієї статті.
 
   Про продовження строку вирішення спору виноситься ухвала.
( Стаття 69 із змінами, внесеними згідно із Законом N 251/97-ВР
від 13.05.97 )
 
 
   (  Статтю  70 виключено на підставі Закону N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 )
 
 
   (  Статтю  71 виключено на підставі Закону N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 )
 
 
   (  Статтю  72 виключено на підставі Закону N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 )
 
 
   (  Статтю  73 виключено на підставі Закону N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 )
 
 
   Стаття 74. Порядок ведення засідання
 
   Порядок ведення засідання визначається суддею, а в разі
розгляду справи трьома суддями - суддею, головуючим у засіданні.
 
   Суддя оголошує склад господарського суду, роз'яснює учасникам
судового процесу їх права та обов'язки і сприяє у здійсненні
належних їм прав.
 
   У  засіданні  заслуховуються  представники  позивача  і
відповідача та інші особи, які беруть участь у засіданні.
( Стаття 74 із змінами, внесеними згідно із Законом N 251/97-ВР
від 13.05.97 )
 
   Стаття 75. Вирішення спору при неподанні відзиву на позовну
        заяву і витребуваних господарським судом 
        матеріалів
 
   Якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським
судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними
в ній матеріалами.
 
 
   (  Статтю  76 виключено на підставі Закону N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 )
 
 
   Стаття 77. Відкладення розгляду справи, перерва в засіданні
 
   Господарський суд відкладає в межах строків, встановлених
статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин
спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими обставинами,
зокрема, є:
   1) нез'явлення в засідання представників сторін,  інших
учасників судового процесу;
   2) неподання витребуваних доказів;
   3) необхідність витребування нових доказів;
   4) залучення до участі в справі іншого відповідача, заміна
неналежного відповідача;
   5) необхідність заміни відведеного судді, судового експерта.
   Про відкладення розгляду справи виноситься ухвала, в якій
вказуються час і місце проведення наступного засідання.
   Суддя має право оголосити перерву в засіданні в межах
встановленого строку вирішення спору з наступною вказівкою про це
в рішенні або ухвалі.
 
   Стаття 78. Відмова позивача від позову, визнання позову
        відповідачем, мирова угода сторін
 
   Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем і
умови  мирової  угоди  сторін  викладаються  в  адресованих
господарському суду письмових заявах, що долучаються до справи. Ці
заяви підписуються відповідно позивачем, відповідачем чи обома
сторонами.
 
   До прийняття відмови позивача від позову або до затвердження
мирової угоди сторін господарський суд роз'яснює сторонам наслідки
відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи є повноваження на
вчинення цих дій у представників сторін.
 
   Мирова угода може стосуватися лише прав і обов'язків сторін
щодо предмету позову.
 
   Про прийняття  відмови  позивача  від  позову  або  про
затвердження мирової угоди сторін господарський суд виносить
ухвалу, якою одночасно припиняє провадження у справі.
 
   У разі визнання відповідачем позову господарський суд приймає
рішення про задоволення позову за умови, що дії відповідача не
суперечать законодавству або не порушують прав і охоронюваних
законом інтересів інших осіб.
( Стаття 78 в редакції Закону N 2539-III ( 2539-14 ) від
21.06.2001 )
 
   Стаття 79. Зупинення провадження у справі та його поновлення
 
   Господарський  суд зупиняє провадження у справі в разі
неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею
іншої справи, що розглядається іншим судом.
   Господарський суд має право зупинити провадження у справі за
клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому
процесі, або за своєю ініціативою у випадках:
   1) призначення господарським судом судової експертизи;
   2) надсилання господарським судом матеріалів до слідчих
органів;
   3) заміни однієї з сторін її правонаступником внаслідок
реорганізації підприємства, організації.
   Господарський  суд  поновлює провадження у справі після
усунення обставин, що зумовили його зупинення.
 
   Про зупинення провадження у справі та його  поновлення
виноситься ухвала.
 
   Ухвалу про зупинення провадження може бути оскаржено.
( Стаття 79 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 1255-IV ( 1255-15 ) від 18.11.2003 )
 
   Стаття 80. Припинення провадження у справі
 
   Господарський суд припиняє провадження у справі, якщо:
   1) спір не підлягає вирішенню в господарських судах України;
   1-1) відсутній предмет спору;
   2) є рішення господарського суду або іншого органу, який в
межах своєї компетенції вирішив господарський спір між тими ж
сторонами, про той же предмет і з тих же підстав;
 
 
   ( Пункт 3 частини першої статті 80 виключено на підставі
Закону N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 )
 
 
   4) позивач відмовився від позову і  відмову  прийнято
господарським судом;
   5) сторони уклали угоду про передачу даного спору  на
вирішення третейського суду;
   6) підприємство чи організацію, які є сторонами, ліквідовано;
   7)  сторони  уклали  мирову  угоду  і вона затверджена
господарським судом.
   У випадках припинення провадження у справі повторне звернення
до господарського суду зі спору між тими ж сторонами, про той же
предмет і з тих же підстав не допускається.
   Про припинення провадження у справі виноситься ухвала, в якій
мають  бути  вирішені  питання  про  розподіл між сторонами
господарських витрат, про повернення державного мита з бюджету, а
також можуть бути розв'язані питання про стягнення штрафів,
передбачених у пунктах 4 і 5 частини другої статті 83 цього
Кодексу.
   Ухвалу  про  припинення провадження у справі може бути
оскаржено.
( Стаття 80 із змінами, внесеними згідно із Законами N 251/97-ВР
від 13.05.97, N 2413-III ( 2413-14 ) від 17.05.2001, N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 )
 
   Стаття 81. Залишення позову без розгляду
 
   Господарський суд залишає позов без розгляду, якщо:
   1) позовну заяву підписано особою, яка не має  права
підписувати її, або особою, посадове становище якої не вказано;
   2) у провадженні господарського суду або іншого органу, який
діє в межах своєї компетенції, є справа з господарського спору між
тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав;
 
 
   ( Пункт 3 частини першої статті 81 виключено на підставі
Закону N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 )
 
 
   4) позивач не звертався до установи банку за одержанням з
відповідача заборгованості, коли вона відповідно до законодавства
мала бути одержана через банк;
   5) позивач без поважних причин не  подав  витребувані
господарським судом матеріали, необхідні для вирішення спору, або
представник позивача не з'явився на  виклик  у  засідання
господарського суду і його нез'явлення перешкоджає вирішенню
спору;
   6) громадянин відмовився від позову, який було подано у його
інтересах прокурором.
   Про залишення позову без розгляду виноситься ухвала, в якій
можуть бути вирішені питання про розподіл  між  сторонами
господарських витрат, про повернення державного мита з бюджету, а
також про стягнення штрафів, передбачених у пунктах 4 і 5 частини
другої статті 83 цього Кодексу.
   Ухвалу про залишення позову без розгляду може бути оскаржено.
   Після усунення обставин, що зумовили залишення позову без
розгляду,  позивач  має  право  знову  звернутися з ним до
господарського суду в загальному порядку.
( Стаття 81 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2413-III
( 2413-14 ) від 17.05.2001, N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001,
N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 )
 
   Стаття 81-1. Протоколи
 
   У судовому засіданні, а також про огляд і  дослідження
письмових або речових доказів у місці їх знаходження складається
протокол.
 
   У протоколі судового засідання зазначаються:
 
   1) рік, місяць, число і місце судового засідання;
 
   2) найменування суду, що розглядає справу, та склад суду;
 
   3) номер справи і найменування сторін;
 
   4) відомості про явку в судове засідання  представників
сторін, інших учасників судового процесу або про причини їх
неявки;
 
   5) відомості про роз'яснення господарським судом сторонам та
іншим особам, які беруть участь у справі, їх процесуальних прав і
обов'язків, зокрема, права заявляти відводи, та попередження
перекладача  про  відповідальність  за  завідомо неправильний
переклад, судового експерта - за дачу завідомо неправильного
висновку або відмові від дачі висновку;
 
   6) усні заяви і клопотання сторін та інших осіб, які беруть
участь у справі;
 
   7) усні роз'яснення судовими експертами своїх висновків і
відповіді на поставлені їм додаткові запитання.
 
   Протокол веде секретар судового засідання.
 
   Протокол у  триденний  строк  підписують суддя (суддя -
головуючий у колегії суддів) і секретар судового засідання.
 
   Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають
право знайомитися з протоколами і протягом п'яти днів після їх
підписання подавати письмові зауваження з приводу допущених у
протоколах неправильностей або неповноти протоколу. Зауваження на
протоколи у всіх випадках долучаються до матеріалів справи.
 
   Господарський суд розглядає зауваження на протокол протягом
п'яти днів з дня подання зауваження і за результатами розгляду
виносить ухвалу, якою приймає зауваження або мотивовано відхиляє
їх.
 
   На вимогу хоча б одного учасника судового процесу у суді
першої чи апеляційної інстанції при розгляді справи по суті або за
ініціативою суду здійснюється фіксування судового процесу  з
допомогою звукозаписувального технічного засобу.
 
   Відтворення технічного запису судового процесу здійснюється
в судовому засіданні при розгляді справи судом у першій інстанції,
в апеляційному чи касаційному порядку, а також при розгляді
зауважень на протокол судового засідання на вимогу сторін чи за
ініціативою суду.
 
   Питання про видачу копії технічного запису учаснику процесу,
про його відтворення  поза  судовим  засіданням  вирішуються
головуючим у кожному окремому випадку залежно від обставин.
( Кодекс доповнено статтею 81-1 згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 - набирає чинності з 28 червня 2002
року;  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 2875-IV
( 2875-15 ) від 08.09.2005 )
 
   Стаття 82. Прийняття рішення
 
   При вирішенні господарського спору по суті  (задоволення
позову, відмова в позові повністю або частково) господарський суд
приймає рішення.
 
 
   ( Частину другу статті 82 виключено на підставі Закону
N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001 )
 
 
   Рішення викладається у письмовій формі та підписується всіма
суддями, які брали участь у засіданні. У разі розгляду справи
трьома суддями суддя, не згодний з рішенням, зобов'язаний викласти
у письмовій формі свою окрему думку, що приєднується до справи.
( Стаття 82 в редакції Закону N 251/97-ВР від 13.05.97 )
 
   Стаття 83. Права господарського суду щодо прийняття
        рішення
 
   Господарський суд, приймаючи рішення, має право:
 
   1) визнати недійсним повністю чи у певній частині пов'язаний
з предметом спору договір, який суперечить законодавству;
 
   2) виходити за межі позовних вимог, якщо це необхідно для
захисту прав і законних інтересів позивачів або третіх осіб з
самостійними вимогами на предмет спору і про це є клопотання
заінтересованої сторони;
 
   3) зменшувати у виняткових випадках розмір неустойки (штрафу,
пені), яка  підлягає  стягненню  зі  сторони,  що  порушила
зобов'язання;
 
   4) стягувати у доход Державного бюджету України із сторони,
що порушила строки розгляду  претензії,  штраф  у  розмірі,
встановленому статтею 9 цього Кодексу або у відповідності до
законів, що регулюють порядок досудового врегулювання спорів у
конкретних правовідносинах;
 
   5) стягувати в доход Державного бюджету України з винної
сторони штраф у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян за ухилення від вчинення дій, покладених господарським
судом на сторону;
 
   6) відстрочити або розстрочити виконання рішення.
(  Стаття  83  із  змінами,  внесеними  згідно із Законами
N 3345-12 від 30.06.93, N 54/96-ВР від 20.02.96, N 251/97-ВР
від 13.05.97, в редакції Закону N 2539-III ( 2539-14 ) від
21.06.2001 )
 
   Стаття 84. Зміст рішення
 
   Рішення господарського суду ухвалюється іменем України і
складається із вступної, описової, мотивувальної і резолютивної
частин, при цьому:
   1) у вступній частині вказуються найменування господарського
суду, номер справи, дата прийняття рішення, найменування сторін,
ціна  позову, прізвища судді (суддів), представників сторін,
прокурора та інших осіб, які брали участь у засіданні, посади цих
осіб. При розгляді справи на підприємстві, в організації про це
також вказується у вступній частині рішення;
   2) описова частина має містити стислий  виклад  вимог
позивача, відзиву на позовну заяву, заяв, пояснень і клопотань
сторін та їх представників, інших учасників судового процесу, опис
дій, виконаних господарським судом (огляд та дослідження доказів
і  ознайомлення  з  матеріалами  безпосередньо  в  місці їх
знаходження);
   3) у мотивувальній частині вказуються обставини справи,

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner