Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Господарський процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1798-XII от 06.11.1991

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 7

встановлені господарським судом; причини виникнення спору; докази,
на підставі яких прийнято рішення; зміст письмової угоди сторін,
якщо її досягнуто; доводи, за якими господарський суд відхилив
клопотання і докази сторін, їх пропозиції щодо умов договору або
угоди сторін; законодавство, яким господарський суд керувався,
приймаючи рішення; обгрунтування  відстрочки  або  розстрочки
виконання рішення;
   4) резолютивна частина має містити висновок про задоволення
позову або про відмову в позові повністю чи частково по кожній з
заявлених вимог. Висновок не може залежати від настання або
ненастання якихось обставин (умовне рішення).
   При задоволенні позову в резолютивній частині  рішення
вказуються:
   найменування сторони, на користь якої вирішено спір, і
сторони,  з  якої здійснено стягнення грошових сум або яка
зобов'язана виконати відповідні дії, строк виконання цих дій, а
також строк сплати грошових сум при відстрочці або розстрочці
виконання рішення;
   розмір сум, що підлягають стягненню (основної заборгованості
за матеріальні цінності, виконані роботи та надані послуги,
неустойки, штрафу, пені та збитків, а також штрафів, передбачених
у пунктах 4 і 5 частини другої статті 83 цього Кодексу);
 
 
   ( Абзац четвертий частини другої статті 84 виключено на
підставі Закону N 1255-IV ( 1255-15 ) від 18.11.2003 )
 
 
   найменування майна, що підлягає передачі, і місце його
знаходження (у спорі про передачу майна);
   найменування, номер і дата виконавчого або іншого документа
про стягнення коштів у безспірному порядку (у спорі про визнання
цього документа як такого, що не підлягає виконанню), а також
сума, що не підлягає списанню.
   У спорі, що виник при укладанні або зміні договору, в
резолютивній частині вказується рішення з кожної спірної умови
договору, а у спорі про спонукання укласти договір - умови, на
яких сторони зобов'язані укласти договір, з посиланням на поданий
позивачем проект договору.
   В резолютивній частині рішення вказується про  визнання
договору недійсним у випадках, передбачених у пункті 1 статті 83
цього Кодексу.
   При задоволенні заяви про визнання акта  недійсним  в
резолютивній частині вказуються найменування акта і органу, що
його видав, номер акта, дата його видання, чи визнається акт
недійсним повністю або частково (в якій саме частині).
 
 
   ( Частину шосту статті 84 виключено на підставі Закону
N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001 )
 
 
   В резолютивній частині рішення вказується про  розподіл
господарських витрат між сторонами, про повернення державного мита
з бюджету.
   Якщо у справі беруть участь кілька позивачів і відповідачів,
в рішенні вказується, як вирішено спір щодо кожного з них.
   При розгляді первісного і зустрічного позовів у рішенні
вказуються результати розгляду кожного з позовів.
( Стаття 84 із змінами, внесеними згідно із Законами N 251/97-ВР
від 13.05.97, N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 1255-IV
( 1255-15 ) від 18.11.2003 )
 
   Стаття 85. Оголошення рішення та набрання ним законної
        сили
 
   Прийняте рішення оголошується суддею у судовому засіданні
після закінчення розгляду справи.
 
   За згодою сторін суддя може оголосити тільки вступну та
резолютивну частини рішення, про що зазначається у протоколі
судового засідання. У такому разі повне рішення складається і
підписується протягом п'яти днів з дня оголошення його вступної та
резолютивної частин.
 
   Рішення господарського суду набирає законної сили  після
закінчення десятиденного строку з дня його прийняття, а у разі,
якщо у судовому засіданні було оголошено лише  вступну  та
резолютивну частини рішення, воно набирає законної сили після
закінчення десятиденного строку з  дня  підписання  рішення,
оформленого відповідно до статті 84 цього Кодексу.
 
   У разі подання апеляційної скарги або внесення апеляційного
подання рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили
після розгляду справи апеляційною інстанцією.
(  Стаття 85 в редакції Законів N 251/97-ВР від 13.05.97,
N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001; із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1012-V ( 1012-16 ) від 11.05.2007 )
 
   Стаття 86. Винесення ухвали та її зміст
 
   Якщо господарський спір не вирішується по суті (відкладення
розгляду справи, зупинення, припинення провадження у  справі,
залишення позову без розгляду тощо), господарський суд виносить
ухвалу.
   Ухвала господарського суду має містити:
   1) найменування господарського суду, номер справи і дату
винесення ухвали, найменування сторін, ціну позову,  вимогу
позивача,  прізвища  судді  (суддів),  представників  сторін,
прокурора,  інших  осіб,  які брали участь у засіданні (із
зазначенням їх посад);
   2) стислий виклад суті спору або зміст питання, з якого
виноситься ухвала;
   3) мотиви винесення ухвали з посиланням на законодавство;
   4) висновок з розглянутого питання;
   5) вказівку на дії, що їх повинні вчинити сторони, інші
підприємства, організації, державні та інші органи та їх посадові
особи у строки, визначені господарським судом.
 
   Стаття 87. Розсилання рішень та ухвал
 
   Рішення та ухвали розсилаються сторонам, прокурору, який брав
участь в судовому процесі, третім особам не пізніше п'яти днів
після їх прийняття або вручаються їм під розписку, якщо інше не
передбачено цим Кодексом.
( Стаття 87 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )
 
   Стаття 88. Додаткове рішення, ухвала
 
   Господарський суд має право за заявою сторони, прокурора,
який брав участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою
прийняти додаткове рішення, ухвалу, якщо:
   1) з якоїсь позовної вимоги, яку було розглянуто в засіданні
господарського суду, не прийнято рішення;
   2) не вирішено питання про розподіл господарських витрат або
про повернення державного мита з бюджету.
   Додаткове  рішення,  ухвала  можуть  бути  оскаржені  в
установленому порядку.
( Стаття 88 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 )
 
   Стаття 89. Роз'яснення і виправлення рішення, ухвали
 
   Суддя за заявою сторони чи державного виконавця роз'яснює
рішення, ухвалу, не змінюючи при цьому їх змісту, а також за
заявою сторони або за своєю ініціативою виправляє допущені в
рішенні, ухвалі описки чи арифметичні помилки, не зачіпаючи суті
рішення.
   Про роз'яснення рішення, ухвали, а також про виправлення
описок чи арифметичних помилок виноситься ухвала.
( Стаття 89 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2056-III
( 2056-14 ) від 19.10.2000 )
 
   Стаття 90. Окрема ухвала. Повідомлення господарського суду
 
   Господарський суд, виявивши при вирішенні господарського
спору порушення законності або недоліки в діяльності підприємства,
установи, організації, державного чи іншого органу, виносить
окрему ухвалу.
   Окрема ухвала надсилається  відповідним  підприємствам,
установам, організаціям, державним та іншим органам, посадовим
особам, які несуть відповідальність за ухилення від виконання
вказівок, що містяться в окремій ухвалі, в порядку та розмірі,
передбачених частиною першою статті 119 цього Кодексу.
   Окрему  ухвалу може бути оскаржено в установленому цим
Кодексом порядку.
   Якщо при вирішенні господарського спору господарський суд
виявить  у діяльності працівників підприємств та організацій
порушення законності, що містять ознаки дії, переслідуваної у
кримінальному порядку, господарський суд надсилає про цей факт
повідомлення органам внутрішніх справ чи прокуратури.
( Стаття 90 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 )
 
             Р о з д і л XII
 
     ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ
 
   Стаття 91. Право апеляційного оскарження
 
   Сторони у справі мають право подати апеляційну скаргу, а
прокурор - апеляційне подання на рішення місцевого господарського
суду, яке не набрало законної сили.
 
   Апеляційна скарга або подання подається  через  місцевий
господарський суд, який розглянув справу.
 
   Місцевий господарський  суд у п'ятиденний строк надсилає
одержану апеляційну скаргу або  подання  разом  зі  справою
відповідному апеляційному господарському суду.
 
   Стаття 92. Визначення апеляційної інстанції
 
   Перегляд за  апеляційною  скаргою  або  поданням рішення
місцевого господарського суду здійснює апеляційний господарський
суд, повноваження якого поширюються на територію знаходження
відповідного місцевого господарського суду.
 
   Стаття 93. Строк подання апеляційної скарги або внесення
        апеляційного подання
 
   Апеляційна скарга подається, а апеляційне подання вноситься,
протягом десяти  днів  з  дня  прийняття  рішення  місцевим
господарським судом, а у разі якщо у судовому засіданні було
оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення - з дня
підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 цього
Кодексу.
 
   Відновлення пропущеного строку подання апеляційної скарги
(подання) можливе протягом трьох місяців з дня прийняття рішення
місцевим господарським судом.
 
   Стаття 94. Форма і зміст апеляційної скарги (подання)
 
   Апеляційна скарга (подання) подається (вноситься) у письмовій
формі і повинна містити:
 
   1) найменування апеляційного господарського суду, до якого
подається скарга (подання);
 
   2) найменування місцевого господарського суду, який прийняв
рішення, номер справи та дату прийняття рішення;
 
   3) вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу (подання), а
також підстави, з яких порушено питання про перегляд рішення, з
посиланням на законодавство і матеріали, що є у справі або подані
додатково;
 
   4) перелік документів, доданих до скарги (подання).
 
   Апеляційна скарга підписується особою, яка подає скаргу або
її представником.
 
   До скарги  додаються  докази  сплати  державного мита і
надсилання копії скарги іншій стороні у справі.
 
   Стаття 95. Надсилання копії апеляційної скарги (подання)
        сторонам у справі
 
   Особа, яка подає апеляційну скаргу, надсилає іншій стороні у
справі копію цієї скарги і доданих до неї документів, які у
сторони відсутні.
 
   Прокурор, який вносить апеляційне подання, надсилає сторонам
по справі його копію і копії доданих до неї документів, які
відсутні у справі.
 
   Стаття 96. Відзив на апеляційну скаргу (подання)
 
   Сторона у справі, отримавши апеляційну скаргу (подання), має
право надіслати відзив на неї апеляційній інстанції і особі, яка
подала скаргу (подання).
 
   Відсутність відзиву  на  апеляційну  скаргу (подання) не
перешкоджає перегляду рішення місцевого господарського суду.
 
   Стаття 97. Повернення апеляційної скарги (подання)
 
   Апеляційна скарга (подання) не приймається до розгляду і
повертається апеляційним господарським судом, якщо:
 
   1) апеляційна скарга (подання) підписана особою, яка не має
права її підписувати, або особою, посадове становище якої не
зазначено;
 
   2) до скарги (подання) не додано доказів надсилання її копії
іншій стороні (сторонам);
 
   3) до скарги не додано документів, що підтверджують сплату
державного мита у встановлених порядку і розмірі;
 
   4) скаргу  (подання)  подано  після  закінчення  строку,
встановленого для її подання, без клопотання про відновлення цього
строку;
 
   5) до винесення ухвали про прийняття скарги (подання) до
провадження особа, яка подала скаргу, подала заяву про  її
відкликання.
 
   Про повернення  апеляційної  скарги  (подання) виноситься
ухвала.
 
   На ухвалу про повернення апеляційної скарги (подання) може
бути подана касаційна скарга.
 
   Після усунення обставин, зазначених у пунктах 1, 2 і 3
частини першої цієї статті, сторона у справі має право повторно
подати апеляційну скаргу, а прокурор внести апеляційне подання у
загальному порядку.
 
   Стаття 98. Прийняття апеляційної скарги (подання)
 
   Про прийняття апеляційної скарги (подання) до провадження
апеляційний  господарський  суд  виносить  ухвалу,  в  якій
повідомляється про час і місце розгляду скарги (подання).
 
   Ухвала надсилається сторонам та прокурору, який брав участь у
розгляді справи або вступив у розгляд справи.
 
   Стаття 99. Порядок розгляду апеляційної скарги (подання)
 
   В апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами
розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей,
передбачених у цьому розділі.
 
   Апеляційний господарський  суд,  переглядаючи  рішення  в
апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої
інстанції.
 
   Стаття 100. Відмова від апеляційної скарги (подання)
 
   Особа, яка подала апеляційну скаргу (подання), має право
відмовитися від неї до винесення постанови.
 
   Апеляційний господарський суд має право не приймати відмову
від скарги з підстав, визначених у частині шостій статті 22 цього
Кодексу.
 
   Про прийняття відмови від скарги  (подання)  апеляційний
господарський  суд  виносить  ухвалу, якщо рішення місцевого
господарського суду не оскаржено іншою стороною.
 
   Стаття 101. Межі перегляду справи в апеляційній інстанції
 
   У процесі перегляду справи апеляційний господарський суд за
наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає
справу. Додаткові докази  приймаються  судом,  якщо  заявник
обгрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з
причин, що не залежали від нього.
 
   Апеляційний господарський  суд  не  зв'язаний  доводами
апеляційної  скарги  (подання)  і  перевіряє  законність  і
обгрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному
обсязі.
 
   В апеляційній інстанції не приймаються і не розглядаються
вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.
 
   Стаття 102. Строк розгляду апеляційної скарги (подання)
 
   Апеляційна скарга  (подання)  на  рішення   місцевого
господарського суду розглядається у двомісячний строк з дня
надходження справи разом з апеляційною скаргою (поданням) в
апеляційну інстанцію.
 
   Стаття 103. Повноваження апеляційної інстанції
 
   Апеляційна інстанція за результатами розгляду апеляційної
скарги (подання) має право:
 
   1) залишити рішення місцевого господарського суду без змін, а
скаргу (подання) без задоволення;
 
   2) скасувати рішення повністю або частково і прийняти нове
рішення;
 
   3) скасувати рішення повністю або частково і  припинити
провадження у справі або залишити позов без розгляду повністю або
частково;

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner