Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Господарський процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1798-XII от 06.11.1991

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 8

 
   4) змінити рішення.
 
   Стаття 104. Підстави для скасування або зміни рішення
 
   Підставами для скасування або  зміни  рішення  місцевого
господарського суду є:
 
   1) неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи;
 
   2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які
місцевий господарський суд визнав встановленими;
 
   3) невідповідність висновків, викладених у рішенні місцевого
господарського суду, обставинам справи;
 
   4) порушення або неправильне застосування норм матеріального
чи процесуального права.
 
   Порушення або неправильне застосування норм процесуального
права може бути підставою для скасування або зміни рішення лише за
умови, якщо це порушення призвело до прийняття неправильного
рішення.
 
   Порушення норм процесуального права є в будь-якому випадку
підставою для скасування рішення місцевого господарського суду,
якщо:
 
   1) справу розглянуто господарським судом у незаконному складі
колегії суддів;
 
   2) справу розглянуто господарським судом за  відсутністю
будь-якої із сторін, не повідомленої належним чином про місце
засідання суду;
 
   3) господарський суд прийняв рішення про права і обов'язки
осіб, що не були залучені до участі у справі;
 
   4) рішення не підписано будь-ким із суддів або підписано не
тими суддями, які зазначені у рішенні;
 
   5) рішення прийнято не тими суддями, які входили до складу
колегії, що розглядала справу;
 
   6) рішення прийнято господарським судом з порушенням правил
предметної або  територіальної  підсудності,  крім  випадків,
передбачених у частині третій статті 17 цього Кодексу;
 
   7) рішення прийнято господарським судом з порушенням правил
виключної підсудності.
( Стаття 104 із змінами, внесеними згідно із Законом N 483-V
( 483-16 ) від 15.12.2006 )
 
   Стаття 105. Постанова апеляційної інстанції
 
   За наслідками  розгляду  апеляційної  скарги  (подання)
апеляційний господарський суд приймає постанову.
 
   У постанові мають бути зазначені:
 
   1) найменування апеляційного  господарського  суду,  який
розглянув апеляційну скаргу, склад суду, номер справи і дата
прийняття постанови;
 
   2) найменування сторін і найменування особи, яка подала
скаргу (подання);
 
   3) найменування місцевого господарського суду, рішення якого
оскаржується, номер справи, дата прийняття рішення, прізвища судді
(суддів);
 
   4) стислий виклад суті рішення місцевого господарського суду;
 
   5) підстави, з яких порушено питання про перегляд рішення;
 
   6) доводи,  викладені  у  відзиві  на апеляційну скаргу
(подання);
 
   7) обставини справи, встановлені апеляційною  інстанцією,
доводи, за якими апеляційна інстанція відхиляє ті чи інші докази,
мотиви застосування законів та інших нормативно-правових актів;
 
   8) у  разі  скасування  або  зміни  рішення  місцевого
господарського суду - доводи, за якими апеляційна інстанція не
погодилась з висновками суду першої інстанції;
 
   9) висновки за результатами розгляду апеляційної  скарги
(подання);
 
   10) новий розподіл судових витрат у разі скасування чи зміни
рішення.
 
   Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.
 
   Постанова надсилається сторонам у справі в п'ятиденний строк
з дня її прийняття.
 
   Постанову апеляційної  інстанції  може  бути оскаржено у
касаційному порядку.
 
   Стаття 106. Апеляційні скарги на ухвали місцевого
         господарського суду
 
   Ухвали місцевого господарського суду можуть бути оскаржені в
апеляційному порядку у випадках, передбачених цим Кодексом та
Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом".
 
   Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду
розглядаються в порядку, передбаченому для розгляду апеляційних
скарг на рішення місцевого господарського суду.
 
   Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду
можуть  подавати сторони та інші учасники судового процесу,
зазначені у цьому Кодексі та Законі України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
 
   У випадках  скасування  апеляційною інстанцією ухвал про
відмову у прийнятті позовної заяви або заяви про порушення справи
про банкрутство, про повернення позовної заяви або заяви про
порушення справи про банкрутство, зупинення провадження у справі,
припинення провадження у справі, про залишення позову без розгляду
або залишення заяви у провадженні справи про банкрутство без
розгляду справа передається на розгляд місцевого господарського
суду. 
( Розділ XII із змінами, внесеними згідно із Законами N 3345-12
від 30.06.93, N 251/97-ВР від 13.05.97, N 2181-III ( 2181-14 ) від
21.12.2000, N 2413-III ( 2413-14 ) від 17.05.2001, в редакції
Закону N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001 )
 
            Р о з д і л XII-1
 
     ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ У КАСАЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ
 
   Стаття 107. Право касаційного оскарження
 
   Сторони у справі мають право подати касаційну скаргу, а
прокурор касаційне подання на рішення місцевого господарського
суду, що набрало законної сили, та постанову апеляційного суду.
Касаційну скаргу мають право подати також особи, яких не було
залучено  до участі у справі, якщо суд прийняв рішення чи
постанову, що стосується їх прав і обов'язків.
 
   Стаття 108. Касаційна інстанція
 
   Вищий господарський суд України переглядає за касаційною
скаргою  (поданням) рішення місцевого господарського суду та
постанови апеляційного господарського суду.
 
   Стаття 109. Порядок подання касаційної скарги (подання)
 
   Касаційна скарга (подання) подається (вноситься) до Вищого
господарського  суду  України  через місцевий чи апеляційний
господарський суд, який прийняв оскаржуване рішення чи постанову.
 
   Місцевий або апеляційний господарський суд, який прийняв
оскаржуване рішення або постанову, зобов'язаний надіслати скаргу
(подання) разом зі справою до Вищого господарського суду України у
п'ятиденний строк з дня її надходження.
 
   Стаття 110. Строк подання касаційної скарги (подання)
 
   Касаційна скарга  (подання)  може  бути подана (внесена)
протягом одного місяця з дня  набрання  рішенням  місцевого
господарського суду чи постановою апеляційного господарського суду
законної сили.
 
   Стаття 111. Форма і зміст касаційної скарги (подання)
 
   Касаційна скарга (подання) подається (вноситься) у письмовій
формі і повинна містити:
 
   1) найменування касаційної інстанції;
 
   2) найменування місцевого або апеляційного господарського
суду, судове рішення якого оскаржується, номер справи та дату
прийняття рішення або постанови;
 
   3) найменування особи, що подає скаргу (подання), та іншої
сторони (сторін) у справі;
 
   4) вимоги особи, що подала скаргу (подання), із зазначенням
суті порушення або неправильного застосування норм матеріального
чи процесуального права;
 
   5) перелік доданих до скарги (подання) документів.
 
   Не допускаються посилання у касаційній скарзі (поданні) на
недоведеність обставин справи.
 
   Касаційна скарга підписується особою, яка подала скаргу або
її уповноваженим представником.
 
   До скарги додаються докази  сплати  державного  мита  і
надсилання копії скарги іншій стороні у справі.
 
   Стаття 111-1. Надсилання касаційної скарги (подання) сторонам
          у справі
 
   Особа, яка подала касаційну скаргу, надсилає іншій стороні у
справі копії касаційної скарги і доданих до неї документів, які у
цієї сторони відсутні.
 
   Прокурор, який вносить касаційне подання, надсилає сторонам у
справі його копію і копії доданих до нього документів, які
відсутні у справі.
 
   Стаття 111-2. Відзив на касаційну скаргу (подання)
 
   Сторона у справі, отримавши касаційну скаргу (подання), має
право надіслати відзив на неї касаційній інстанції і особі, що
подала скаргу (подання).
 
   Відсутність відзиву на  касаційну  скаргу  (подання)  не
перешкоджає перегляду судового рішення, що оскаржується.
 
   Стаття 111-3. Повернення касаційної скарги (подання)
 
   Касаційна скарга (подання) не приймається до розгляду і
повертається судом, якщо:
 
   1) касаційна скарга (подання) підписана особою, яка не має
права її підписувати, або особою, посадове становище якої не
зазначено;
 
   2) скаргу (подання) надіслано інакше, ніж через місцевий або
апеляційний господарський суд, що прийняв рішення або постанову;
 
   3) до скарги (подання) не додано доказів надіслання її копії
іншій стороні (сторонам) у справі;
 
   4) до скарги не додано документів, що підтверджують сплату
державного мита у встановлених порядку і розмірі;
 
   5) скаргу  (подання)  подано  після  закінчення  строку,
встановленого для її подання, без клопотання або таке клопотання
відхилено про відновлення цього строку;
 
   6) у  скарзі (поданні) не зазначено суті порушення або
неправильного застосування норм матеріального чи процесуального
права;
 
   7) до надіслання ухвали про прийняття скарги (подання) до
провадження від особи, що подала скаргу (подання), надійшла заява
про її відкликання.
 
   Про повернення касаційної скарги (подання) виноситься ухвала.
 
   Після усунення обставин, зазначених у пунктах 1, 2, 3, 4 і 6
частини першої цієї статті, сторона у справі має право повторно
подати касаційну скаргу, а прокурор внести касаційне подання в
загальному порядку.
 
   Стаття 111-4. Прийняття касаційної скарги (подання)
 
   Про прийняття касаційної скарги (подання) до провадження суд
виносить ухвалу, в якій повідомляється про час і місце розгляду
скарги (подання).
 
   Ухвала надсилається усім учасникам судового процесу.
 
   Стаття 111-5. Порядок розгляду касаційної скарги (подання)
 
   У касаційній інстанції скарга (подання) розглядається за
правилами розгляду справи у суді першої інстанції за винятком
процесуальних дій, пов'язаних із встановленням обставин справи та
їх доказуванням.
 
   Касаційна інстанція  використовує процесуальні права суду
першої інстанції виключно для перевірки юридичної оцінки обставин
справи  та повноти їх встановлення у рішенні або постанові
господарського суду.
 
   Стаття 111-6. Відмова від касаційної скарги (подання)
 
   Особа, що подала касаційну скаргу (подання), має  право
відмовитися від неї до винесення постанови касаційною інстанцією.
 
   Касаційна інстанція має право не прийняти відмову від скарги
з підстав, зазначених у частині шостій статті 22 цього Кодексу.
 
   Про прийняття відмови  від  скарги  (подання)  касаційна
інстанція  виносить  ухвалу,  якщо  рішення  або  постанову
господарського суду не оскаржено іншою стороною.
 
   Стаття 111-7. Межі перегляду справи в касаційній інстанції
 
   Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна
інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи
перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм
матеріального і процесуального права.
 
   Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати
доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або
постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання
про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних
доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти
докази.
 
   У касаційній інстанції не приймаються і не розглядаються
вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.
 
   Стаття 111-8. Строк розгляду касаційної скарги (подання)
 
   Касаційна скарга (подання) розглядається у двомісячний строк
з дня надходження справи разом із касаційною скаргою (поданням) до
Вищого господарського суду України.
 
   Стаття 111-9. Повноваження касаційної інстанції
 
   Касаційна інстанція  за  результатами розгляду касаційної
скарги (подання) має право:
 
   1) залишити  рішення  першої  інстанції  або  постанову
апеляційної  інстанції  без  змін,  а  скаргу (подання) без
задоволення;
 
   2) скасувати  рішення  першої  інстанції  або  постанову
апеляційної інстанції повністю або частково і прийняти нове
рішення;
 
   3) скасувати  рішення  першої  інстанції  або  постанову
апеляційної інстанції і передати справу на новий розгляд до суду
першої інстанції, якщо суд припустився порушень, передбачених
частиною другою статті 111-10 цього Кодексу;
 
   4) скасувати рішення першої інстанції, постанову апеляційної
інстанції повністю або частково і припинити провадження у справі
чи залишити позов без розгляду повністю або частково;
 
   5) змінити рішення першої інстанції або постанову апеляційної
інстанції;
 
   6) залишити в силі одне із раніше прийнятих рішень або
постанов.
 
   Стаття 111-10. Підстави для скасування або зміни рішення
          або постанови
 
   Підставами для скасування або зміни рішення місцевого чи
апеляційного  господарського  суду або постанови апеляційного
господарського суду є порушення або неправильне застосування норм
матеріального чи процесуального права.
 
   Порушення норм процесуального права є в будь-якому випадку
підставою для скасування  рішення  місцевого  або  постанови
апеляційного господарського суду, якщо:
 
   1) справу розглянуто судом у незаконному складі колегії
суддів;

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner