Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Господарський процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1798-XII от 06.11.1991

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 9

 
   2) справу розглянуто судом за відсутності будь-якої  із
сторін, не повідомленої належним чином про час і місце засідання
суду;
 
   3) господарський суд прийняв рішення або постанову,  що
стосується прав і обов'язків осіб, які не були залучені до участі
в справі.
 
   4) рішення або постанова не підписані будь-ким із суддів або
підписані не тими суддями, що зазначені в рішенні або постанові;
 
   5) рішення прийнято не тими суддями, які входили до складу
колегії, що розглянула справу;
 
   6) рішення прийнято господарським судом з порушенням правил
предметної  або  територіальної  підсудності,  крім випадків,
передбачених у частині четвертій статті 17 цього Кодексу.
 
   7) рішення прийнято господарським судом з порушенням правил
виключної підсудності.
( Стаття 111-10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 483-V
( 483-16 ) від 15.12.2006 )
 
   Стаття 111-11. Постанова касаційної інстанції
 
   За наслідками розгляду касаційної скарги  (подання)  суд
приймає постанову.
 
   У постанові мають бути зазначені:
 
   1) найменування  касаційної інстанції, склад суду, номер
справи і дата прийняття постанови;
 
   2) найменування сторін і найменування особи, яка подала
касаційну скаргу (подання);
 
   3) найменування  місцевого  господарського  суду  або
апеляційного господарського суду,  рішення,  постанова  якого
оскаржується, номер справи, дата прийняття рішення, постанови,
прізвище судді (суддів);
 
   4) стислий виклад суті рішення місцевого господарського суду,
рішення, постанови апеляційного господарського суду;
 
   5) підстави, з яких оскаржено рішення, постанову;
 
   6) доводи, викладені у  відзиві  на  касаційну  скаргу
(подання);
 
   7) мотиви, за якими касаційна інстанція не застосовує закони
та інші нормативні правові акти, на котрі посилалися сторони, а
також закони та інші нормативно-правові акти, якими керувався суд,
приймаючи рішення;
 
   8) у разі скасування або зміни рішення, постанови, - мотиви,
за якими касаційна інстанція не погодилася з висновками суду
першої або апеляційної інстанції;
 
   9) висновки  за  результатами розгляду касаційної скарги
(подання);
 
   10) дії, що їх повинні виконати сторони та суд першої
інстанції у разі скасування рішення, постанови і передачі справи
на новий розгляд;
 
   11) новий розподіл судових витрат у разі скасування чи зміни
рішення.
 
   Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.
 
   Постанова надсилається сторонам у справі у п'ятиденний строк
з дня її прийняття.
 
   Стаття 111-12. Обов'язковість вказівок, що містяться
          у постанові касаційної інстанції
 
   Вказівки, що містяться у постанові касаційної інстанції, є
обов'язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду
справи.
 
   Постанова касаційної інстанції не може містити вказівок про
достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про
переваги одних доказів над іншими, про те, яка норма матеріального
права повинна бути застосована і яке рішення має бути прийнято за
результатами нового розгляду справи.
 
   Стаття 111-13. Касаційні скарги на ухвали господарських судів
 
   Ухвали місцевого або апеляційного господарського суду можуть
бути оскаржені у касаційному порядку у випадках, передбачених цим
Кодексом та Законом України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом".
 
   Касаційні скарги на ухвали  місцевого  або  апеляційного
господарських судів розглядаються у порядку, передбаченому для
розгляду касаційних скарг на рішення місцевого господарського
суду, постанови апеляційного господарського суду.
 
   Касаційні скарги  на  ухвали  місцевого або апеляційного
господарських судів можуть подавати сторони та інші учасники
судового процесу, передбачені цим Кодексом та Законом України "Про
відновлення  платоспроможності  боржника  або  визнання  його
банкрутом".
 
   У випадках скасування касаційною інстанцією ухвал про відмову
у прийнятті позовної заяви або заяви про порушення справи про
банкрутство про повернення позовної заяви або заяви про порушення
справи про банкрутство, зупинення провадження у справі, припинення
провадження у справі, про залишення позову без розгляду або про
залишення без розгляду заяви у провадженні  у  справі  про
банкрутство, справа передається на розгляд суду першої інстанції.
( Кодекс доповнено Розділом XII-1 згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 )
 
            Р о з д і л XII-2
 
    ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ
         УКРАЇНИ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ
 
   Стаття 111-14. Право касаційного оскарження судових рішень
          Вищого господарського суду України
 
   Сторони у справі та Генеральний прокурор України мають право
оскаржити у касаційному порядку постанову Вищого господарського
суду України, прийняту за наслідками перегляду рішення місцевого
господарського суду, що набрало законної сили, чи постанови
апеляційного  господарського  суду,  а  також  ухвалу Вищого
господарського суду України про повернення касаційної скарги
(подання) до Верховного Суду України. 
( Стаття 111-14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 761-IV
( 761-15 ) від 15.05.2003 )
 
   Стаття 111-15. Підстави для оскарження до Верховного Суду
          України постанов чи ухвал Вищого 
          господарського суду України
 
   Верховний Суд  України  переглядає у касаційному порядку
постанови чи ухвали Вищого господарського суду України у випадках,
коли вони оскаржені:
 
   1) з мотивів застосування Вищим господарським судом України
закону чи іншого нормативно-правового  акта,  що  суперечить
Конституції України;
 
   2) у разі їх невідповідності рішенням Верховного Суду України
чи Вищого суду іншої спеціалізації з питань застосування норм
матеріального права;
 
   3) у  зв'язку  з  виявленням різного застосування Вищим
господарським судом України одного й того ж положення закону чи
іншого нормативно-правового акта у аналогічних справах;
 
   3-1) з мотивів невідповідності постанов чи ухвал міжнародним
договорам, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України; 
 
   4) на підставі визнання постанов чи ухвал міжнародною судовою
установою, юрисдикція якої визнана Україною, такими, що порушують
міжнародні зобов'язання України. 
( Стаття 111-15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 761-IV
( 761-15 ) від 15.05.2003 )
 
   Стаття 111-16. Порядок подання касаційної скарги та внесення
          касаційного подання на постанову чи ухвалу 
          Вищого господарського суду України
 
   Касаційна скарга, касаційне подання Генерального прокурора
України на постанову чи ухвалу Вищого господарського суду України
можуть бути подані не пізніше одного місяця з дня її прийняття.
 
   У разі виникнення підстав для оскарження постанови чи ухвали
Вищого господарського суду України після закінчення зазначеного
строку Верховний Суд України зобов'язаний прийняти касаційну
скаргу (подання) до свого провадження.
 
   Касаційна скарга, касаційне подання Генерального прокурора
України на постанову чи ухвалу Вищого господарського суду України
подаються до Верховного Суду України через Вищий господарський суд
України.
 
   Вищий господарський суд України надсилає касаційну скаргу
(подання)  разом  із  справою до Верховного Суду України у
десятиденний строк з дня надходження скарги (подання).
( Стаття 111-16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 761-IV
( 761-15 ) від 15.05.2003 )
 
   Стаття 111-17. Порядок перегляду у касаційному порядку
          постанов чи ухвал Вищого господарського суду 
          України
 
   Питання про порушення провадження з перегляду Верховним
Судом України постанови чи ухвали Вищого господарського суду
України вирішується позитивно при згоді хоча б одного судді на
засіданні колегії у складі трьох суддів Судової  палати  у
господарських справах і розглядається протягом місяця з дня
надходження касаційної скарги чи касаційного подання. 
 
   Постанова чи ухвала Вищого господарського  суду  України
переглядається на засіданні суддів Судової палати у господарських
справах Верховного Суду України. 
 
   Постанови  чи ухвали Вищого господарського суду України
переглядаються у касаційному порядку за правилами розгляду справи
у господарському суді першої інстанції, за винятком процесуальних
дій,  пов'язаних  із  встановленням  обставин  справи та їх
доказуванням. 
( Стаття 111-17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 761-IV
( 761-15 ) від 15.05.2003 )
 
   Стаття 111-18. Повноваження Верховного Суду України при
          перегляді у касаційному порядку постанов
          чи ухвал Вищого господарського суду України
 
   Верховний Суд України за результатами розгляду касаційної
скарги, касаційного подання Генерального прокурора України на
постанову чи ухвалу Вищого господарського суду України має право:
 
   1) залишити постанову чи ухвалу без змін, а скаргу (подання)
без задоволення;
 
   2) скасувати постанову і передати справу на новий розгляд до
суду першої інстанції або скасувати ухвалу і передати справу на
розгляд до Вищого господарського суду України; 
 
   3) скасувати постанову чи ухвалу і припинити провадження у
справі.
( Стаття 111-18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 761-IV
( 761-15 ) від 15.05.2003 )
 
   Стаття 111-19. Підстави для скасування постанов чи ухвал
          Вищого господарського суду України
 
   Підставами  для  скасування  постанов  чи  ухвал Вищого
господарського суду України є їх невідповідність Конституції
України, міжнародним договорам, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України, чи інше неправильне застосування
норм матеріального права. 
( Стаття 111-19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 761-IV
( 761-15 ) від 15.05.2003 )
 
   Стаття 111-20. Постанова Верховного Суду України
 
   За  результатами розгляду касаційної скарги, касаційного
подання Генерального прокурора України на постанову чи ухвалу
Вищого господарського суду України більшістю голосів суддів, які
брали участь у перегляді постанови чи ухвали Вищого господарського
суду України, ухвалюється постанова Верховного Суду України.
 
   Судді, які не погоджуються з рішенням, можуть висловити
окрему думку, яка додається до постанови.
 
   Постанова Верховного Суду України є остаточною і оскарженню
не підлягає.
 
   Постанова надсилається сторонам у справі в п'ятиденний строк
з дня її ухвалення.
( Стаття 111-20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 761-IV
( 761-15 ) від 15.05.2003 )
 
   Стаття 111-21. Обов'язковість вказівок, що містяться у
          постанові Верховного Суду України
 
   Вказівки, що містяться у постанові Верховного Суду України, є
обов'язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду
справи та для Вищого господарського суду України під час розгляду
матеріалів касаційної скарги чи касаційного подання. 
 
   Постанова Верховного Суду України за результатами перегляду у
касаційному порядку постанови чи ухвали Вищого господарського суду
України  не  може  містити  вказівок  про  достовірність чи
недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів
над іншими, про те, яку норму матеріального чи процесуального
права повинно бути застосовано і яке рішення має бути ухвалено при
новому розгляді справи. 
( Стаття 111-21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 761-IV
( 761-15 ) від 15.05.2003 )
 
   Стаття 111-22. Касаційні скарги на ухвали Вищого
          господарського суду України
 
   Ухвали Вищого господарського суду України про повернення
касаційної скарги можуть бути оскаржені в касаційному порядку до
Верховного Суду України.
( Розділ XII-2 доповнено статтетю 111-22 згідно із Законом
N 1255-IV ( 1255-15 ) від 18.11.2003 )
( Кодекс доповнено Розділом XII-2 згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 )
 
             Р о з д і л XIII
   
        ПЕРЕГЛЯД РІШЕННЯ, УХВАЛИ, ПОСТАНОВИ
       ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ
              ОБСТАВИНАМИ
 
   Стаття 112. Підстави перегляду судових рішень за
         нововиявленими обставинами
 
   Господарський суд може переглянути прийняте  ним  судове
рішення, яке набрало законної сили, за нововиявленими обставинами,
що мають істотне значення для справи і не могли бути відомі
заявникові.
( Стаття 112 в редакції Закону N 2539-III ( 2539-14 ) від
21.06.2001 )
 
   Стаття 113. Порядок і строк подання заяви (внесення подання)
         про перегляд судових рішень за нововиявленими
         обставинами
 
   Судове рішення господарського суду може бути переглянуто за
нововиявленими обставинами за заявою сторони, поданням прокурора
не пізніше двох місяців з дня встановлення обставин, що стали
підставою для перегляду судового рішення.
 
   Заява, подання прокурора подаються стороною до господарського
суду, який прийняв судове рішення.
 
   Заявник зобов'язаний надіслати іншим сторонам копії заяви та
доданих до неї документів.
 
   До заяви додаються документи, що підтверджують надіслання
копії заяви іншим сторонам, та документ про сплату державного
мита.
 
   Заява, подання прокурора чи його заступника до розгляду не
приймаються і повертаються заявникові у таких випадках:
 
   1) подання  після  закінчення  встановленого  строку без
клопотання про його відновлення або відхилення такого клопотання
господарським судом;
 
   2) подання без доказів надіслання копії заяви і доданих до
неї документів іншим сторонам;
 
   3) відсутності доказів сплати державного мита у порядку і
розмірі, встановлених законодавством.
 
   Про повернення  заяви  виноситься ухвала, яку може бути
оскаржено.
( Стаття 113 із змінами, внесеними згідно із Законом N 251/97-ВР
від 13.05.97, в редакції Закону N 2539-III ( 2539-14 ) від
21.06.2001 )
 
   Стаття 113-1. Прийняття заяви (подання) про перегляд
          судового рішення за нововиявленими обставинами
 
   Про прийняття заяви, подання прокурора про перегляд судового
рішення за нововиявленими обставинами господарський суд виносить
ухвалу, в якій повідомляється про час і місце розгляду заяви чи
подання.

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner