Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Житловий Кодекс Української РСР

Кодекс України № 5464-X от 30.06.1983

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 10

   Якщо необхідність у проведенні внутріквартирного поточного
ремонту  викликана  пошкодженням  частин будинку, інженерного
обладнання або зв'язана з капітальним ремонтом будинку чи його
конструктивних  частин,  цей  ремонт  провадиться наймодавцем
(житлово-будівельним кооперативом) або за його рахунок.
   Перелік робіт, що належать до внутріквартирного поточного
ремонту,  встановлюється  правилами  користування   жилими
приміщеннями, утримання жилого будинку  і  придомової
території та Типовим договором найму жилого приміщення.
 
   Стаття 178. Сприяння громадянам у проведенні поточного
         ремонту жилих приміщень
 
   Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів подають
громадянам допомогу в  проведенні  поточного  ремонту  жилих
приміщень. Таку допомогу подають громадянам також підприємства,
установи, організації, у віданні яких перебувають жилі будинки.
 
   Стаття 179. Додержання вимог Правил користування
         приміщеннями жилих будинків і прибудинковими
         територіями
 
 
   Користування будинками (квартирами) державного і громадського
житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів, а також
приватного житлового  фонду  та  їх утримання здійснюється з
обов'язковим додержанням вимог Правил користування приміщеннями
жилих будинків і прибудинковими територіями, які затверджуються
Кабінетом Міністрів України.
( Стаття 179 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3187-12 від
06.05.93 )
 
   Стаття 180. Експлуатація та ремонт державного житлового фонду
         в містах і селищах міського типу
 
   Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і
союзних республік експлуатація та ремонт державного житлового
фонду (незалежно від відомчої належності) у містах і селищах
міського типу здійснюються єдиними житлово-експлуатаційними і
єдиними ремонтно-будівельними службами в порядку, встановлюваному
Радою Міністрів СРСР і Радою Міністрів Української РСР.
 
   Стаття 181. Технічне обслуговування та ремонт будинків
         громадського житлового фонду і будинків 
         житлово-будівельних кооперативів
 
   Державні житлово-експлуатаційні і ремонтно-будівельні служби
здійснюють за договором технічне обслуговування та ремонт будинків
громадського  житлового  фонду і будинків житлово-будівельних
кооперативів. Оплата витрат, зв'язаних з обслуговуванням  та
ремонтом зазначених будинків, провадиться за ставками або на
умовах, установлених для обслуговування та ремонту  будинків
державного житлового фонду.
 
   Стаття 182. Експлуатація та ремонт житлового фонду в
         сільській місцевості
 
   Експлуатація та ремонт жилих будинків, що належать колгоспам,
радгоспам  та  іншим  підприємствам, установам, організаціям,
розташованим  у  сільській  місцевості,  здійснюються  їх
житлово-експлуатаційними і ремонтно-будівельними службами. У разі
відсутності таких служб експлуатація та ремонт зазначених будинків
здійснюються  житлово-експлуатаційними  і ремонтно-будівельними
організаціями місцевих Рад народних депутатів.
 
   Стаття 183. Планування  капітального  ремонту  державного
         житлового фонду
 
   У державних  планах  економічного і соціального розвитку
Української РСР встановлюються завдання виконавчим  комітетам
обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад
народних  депутатів,  міністерствам,  державним  комітетам  і
відомствам Української РСР по капітальному ремонту житлового
фонду, що перебуває у їх віданні.
 
   Стаття 184. Фінансування затрат на експлуатацію та ремонт
         державного житлового фонду
 
   Фінансування затрат на експлуатацію та ремонт (поточний і
капітальний) житлового фонду місцевих Рад народних депутатів
здійснюється  за  рахунок  коштів  житлово-експлуатаційних
організацій, а в разі недостачі цих коштів - за рахунок державного
бюджету.
   Фінансування затрат  на  експлуатацію та поточний ремонт
відомчого житлового фонду  здійснюється  за  рахунок  коштів
житлово-експлуатаційних    організацій,    підпорядкованих
підприємствам, установам, організаціям, а в разі недостачі цих
коштів - за рахунок коштів відповідних підприємств, установ,
організацій. Капітальний  ремонт  відомчого  житлового  фонду
здійснюється за рахунок призначених для цього коштів відповідних
підприємств, установ, організацій.
 
   Стаття 185. Фінансування затрат на експлуатацію та ремонт
         громадського житлового фонду
 
   Фінансування затрат на експлуатацію та ремонт громадського
житлового фонду здійснюється за рахунок власних коштів володільців
фонду.
 
   Стаття 186. Фінансування затрат, зв'язаних з експлуатацією та
         ремонтом нежилих будівель і нежилих приміщень у
         жилих будинках
 
   Затрати, зв'язані з експлуатацією та ремонтом перебуваючих на
балансі житлово-експлуатаційних  організацій  окремих  нежилих
будівель і нежилих приміщень у жилих будинках, призначених для
торговельних, побутових та інших потреб непромислового характеру,
а також матеріально-технічне забезпечення їх експлуатації та
ремонту враховуються при плануванні господарської  діяльності
житлово-експлуатаційних організацій.
 
   Стаття 187. Фінансування затрат на експлуатацію та ремонт
         будинків житлово-будівельних кооперативів
 
   Фінансування затрат на експлуатацію та  ремонт  будинків
житлово-будівельних кооперативів здійснюється за рахунок коштів
кооперативів.
   Розміри внесків членів житлово-будівельних кооперативів на
проведення капітального ремонту жилих  будинків  кооперативів
установлюються Радою Міністрів Української РСР.
 
   Стаття 188. Матеріально-технічне забезпечення експлуатації та
         ремонту житлового фонду
 
   Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і
союзних республік матеріально-технічні ресурси, необхідні для
експлуатації та ремонту державного і громадського житлового фонду
та фонду житлово-будівельних кооперативів, виділяються відповідно
до норм їх витрачання Радам  Міністрів  союзних  республік,
міністерствам, державним комітетам і відомствам СРСР у порядку,
встановлюваному Радою Міністрів СРСР.
 
             Р о з д і л  V
 
      ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЖИТЛОВОГО
             ЗАКОНОДАВСТВА
 
   Стаття 189. Відповідальність за неналежне використання
         житлового фонду та інші порушення житлового
         законодавства
 
   Особи, винні:
   у порушенні порядку взяття на облік громадян, потребуючих
поліпшення житлових умов, зняття з обліку і надання громадянам
жилих приміщень;
   у недодержанні встановлених строків заселення жилих будинків
і жилих приміщень;
   у порушенні  правил  користування  жилими  приміщеннями,
санітарного утримання місць загального користування, сходових
кліток, ліфтів, під'їздів, придомових територій;
   у самовільному  переобладнанні  та  переплануванні  жилих
будинків і жилих приміщень та використанні їх не за призначенням;
   у порушенні правил експлуатації жилих  будинків,  жилих
приміщень та інженерного обладнання,  у  безгосподарному  їх
утриманні;
   у псуванні жилих будинків, жилих приміщень, їх обладнання та
об'єктів благоустрою;
   несуть кримінальну, адміністративну або іншу відповідальність
згідно з законодавством Союзу РСР і Української РСР.
   Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і
союзних республік законодавством Союзу РСР і Української РСР може
бути встановлено відповідальність і за інші порушення житлового
законодавства.
 
   Стаття 190. Відшкодування шкоди, заподіяної житловому фонду
 
   Підприємства, установи, організації, а також громадяни, які
заподіяли шкоду жилим будинкам, жилим приміщенням, інженерному
обладнанню, об'єктам благоустрою і  зеленим  насадженням  на
прилеглих до будинків ділянках, зобов'язані відшкодувати заподіяну
шкоду.
   Службові особи та інші працівники, з вини яких підприємства,
установи, організації мали витрати, зв'язані з відшкодуванням
шкоди,  несуть  матеріальну  відповідальність у встановленому
порядку.
 
             Р о з д і л VI
 
          ВИРІШЕННЯ ЖИТЛОВИХ СПОРІВ
 
   Стаття 191. Порядок вирішення житлових спорів
 
   Житлові спори вирішуються відповідно до закону. 
(  Стаття 191 в редакції Закону N 762-IV ( 762-15 ) від
15.05.2003 ) 
 
             Р о з д і л VII
 
            ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Стаття 192. Забезпечення жилими приміщеннями громадян,
         направлених за кордон
 
   Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і
союзних республік громадяни, направлені на роботу за кордон,
забезпечуються жилими приміщеннями у місці перебування в порядку і
на умовах, які визначаються Радою Міністрів СРСР.
 
   Стаття 193. Міжнародні договори
 
   Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і
союзних республік, якщо міжнародним договором СРСР встановлено
інші правила, ніж ті,  що  їх  містить  радянське  житлове
законодавство, то застосовуються правила міжнародного договору.
   Такий же порядок застосовується щодо житлового законодавства
Української РСР, якщо в міжнародному договорі Української РСР
встановлено інші правила, ніж передбачені житловим законодавством
Української РСР.
 
 
 Голова Президії Верховної Ради
    Української РСР                О.ВАТЧЕНКО
 
 Секретар Президії Верховної Ради           М.ХОМЕНКО
    Української РСР
 
 м.Київ, 30 червня 1983 р.
   N 5464-X

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner