Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Житловий Кодекс Української РСР

Кодекс України № 5464-X от 30.06.1983

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

   При наданні жилих приміщень не допускається заселення однієї
кімнати особами різної статі, старшими за дев'ять років, крім
подружжя.
   Не допускається також заселення квартири, збудованої для
однієї сім'ї, двома і більше сім'ями або двома і більше одинокими
особами, за винятком випадку, передбаченого частиною п'ятою статті
54 цього Кодексу.
   Особам похилого    віку,    а    за    висновком
лікувально-профілактичного закладу також відповідним категоріям
інвалідів і хворих на їх прохання жилі приміщення надаються на
нижніх поверхах або в будинках з ліфтами.
 
   Стаття 51. Порядок надання жилих приміщень у будинках
        житлового фонду місцевих Рад народних депутатів
 
   Жилі приміщення в будинках житлового фонду місцевих Рад
народних  депутатів надаються громадянам виконавчим комітетом
районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради
народних депутатів за участю громадської комісії з житлових
питань, створюваної при виконавчому комітеті з депутатів Рад,
представників громадських організацій, трудових колективів.
 
   Стаття 52. Порядок надання жилих приміщень у будинках
        відомчого житлового фонду
 
   Жилі приміщення в  будинках  відомчого  житлового  фонду
надаються  громадянам  за  спільним рішенням адміністрації і
профспілкового комітету підприємства,  установи,  організації,
затвердженим виконавчим комітетом районної, міської, районної в
місті, селищної, сільської Ради народних депутатів, а у випадках,
передбачених  Радою  Міністрів СРСР, - за спільним рішенням
адміністрації і профспілкового комітету з наступним повідомленням
виконавчому комітетові відповідної Ради народних депутатів про
надання жилих приміщень для заселення.
 
   Стаття 53. Порядок надання жилих приміщень у будинках
        громадського житлового фонду
 
   Жилі приміщення в будинках громадського житлового фонду
надаються громадянам за спільним рішенням органу відповідної
організації  та  її  профспілкового  комітету  з  наступним
повідомленням  виконавчому  комітетові  відповідно  районної,
міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних
депутатів про надання жилих приміщень для заселення.
 
   Стаття 54. Надання жилого приміщення, що звільнилося
        у квартирі
 
   Якщо в квартирі, в якій проживає два або більше наймачі,
звільнилося неізольоване жиле приміщення, воно надається наймачеві
суміжного приміщення.
   Ізольоване жиле приміщення, що звільнилося в квартирі, в якій
проживає два або більше наймачі, на прохання наймача, що проживає
в цій квартирі і потребує поліпшення житлових умов (стаття 34),
надається йому, а в разі відсутності такого наймача - іншому
наймачеві, який проживає в тій же квартирі. При цьому загальний
розмір жилої площі не повинен перевищувати норми, встановленої
статтею 47 цього Кодексу, крім випадків, коли наймач або член його
сім'ї має право на додаткову жилу площу. Якщо розмір ізольованої
кімнати, що звільнилася, є меншим за встановлений для надання
одній  особі, зазначена кімната у всіх випадках передається
наймачеві на його прохання.
   Правила, передбачені частинами першою і другою цієї статті,
застосовуються незалежно від належності жилого будинку.
   У разі відмові в наданні жилого приміщення, що звільнилося, у
випадках, передбачених цією статтею, спір може бути вирішено в
судовому порядку.
   Якщо ізольоване приміщення, що звільнилося, не може бути
відповідно  до  правил  частини другої цієї статті передано
наймачеві, який проживає в цій квартирі, його надають іншим особам
у загальному порядку.
 
   Стаття 55. Заселення жилих приміщень у будинках, переданих
        виконавчим комітетам місцевих Рад народних
        депутатів, а також у будинках, споруджених із
        залученням коштів у порядку пайової участі
 
   Жилі приміщення, що звільняються в будинках,  переданих
державними підприємствами, установами, організаціями виконавчим
комітетам місцевих Рад народних  депутатів,  а  також  жилі
приміщення, що звільняються в будинках, споруджених із залученням
у  порядку  пайової  участі  коштів  підприємств,  установ,
організацій, заселяються в першу чергу потребуючими поліпшення
житлових умов працівниками цих підприємств, установ, організацій.
Зазначений порядок заселення застосовується незалежно  від  часу
передачі або закінчення спорудження жилого будинку.
 
   Стаття 56. Заселення жилих приміщень, переданих забудовниками
        виконавчим комітетам місцевих Рад народних
        депутатів та іншим організаціям
 
   Жилі приміщення  у  новоспоруджених  будинках,  передані
забудовниками виконавчим комітетам місцевих Рад народних депутатів
та іншим організаціям (стаття 26), у  разі  їх  звільнення
заселяються  цими  виконавчими  комітетами  місцевих  Рад та
організаціями.
 
   Стаття 57. Оскарження рішень з питань обліку громадян, які
        потребують поліпшення житлових умов, і надання
        їм жилих приміщень
 
   Рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в
місті, селищної, сільської Ради народних депутатів з питань обліку
громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм
жилих приміщень може бути оскаржено до виконавчого комітету
вищестоящої Ради.
   Скарги на  спільні  рішення  адміністрації  підприємства,
установи, організації  чи  органу  кооперативної  або  іншої
громадської  організації і профспілкового комітету з питань,
зазначених у частині першій цієї статті, розглядаються виконавчим
комітетом відповідної Ради народних депутатів. Спори з цих питань
між  адміністрацією  (органом  громадської  організації)  і
профспілковим комітетом розглядаються їх вищестоящими органами.
 
   Стаття 58. Ордер на жиле приміщення
 
   На підставі рішення про надання жилого приміщення в будинку
державного або громадського житлового фонду виконавчий комітет
районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради
народних депутатів видає громадянинові ордер, який є єдиною
підставою для вселення в надане жиле приміщення.
   Ордер може бути видано лише на вільне жиле приміщення.
   Форма ордера встановлюється Радою Міністрів Української РСР.
   Видача ордерів на жилі приміщення у військових містечках
провадиться в порядку, передбаченому законодавством Союзу СРСР.
 
   Стаття 59. Підстави і порядок визнання ордера на жиле
        приміщення недійсним
 
   Ордер на жиле приміщення може бути визнано недійсним у
судовому порядку у випадках подання громадянами не відповідаючих
дійсності відомостей про потребу в поліпшенні житлових умов,
порушення прав інших громадян або організацій на зазначене в
ордері жиле приміщення, неправомірних дій службових осіб при
вирішенні питання про надання жилого приміщення, а також в інших
випадках порушення порядку і умов надання жилих приміщень.
   Вимогу про визнання ордера недійсним може бути заявлено
протягом трьох років з дня його видачі.
 
   Стаття 60. Правила обліку громадян, які потребують
        поліпшення житлових умов, і надання їм жилих
        приміщень
 
   Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових
умов, і надання їм жилих приміщень затверджуються Радою Міністрів
Української РСР і Українською республіканською радою професійних
спілок.
 
              Г л а в а 2
 
      КОРИСТУВАННЯ ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ В БУДИНКАХ
      ДЕРЖАВНОГО І ГРОМАДСЬКОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
 
   Стаття 61. Договір найму жилого приміщення. Укладення
        договору найму жилого приміщення
 
   Користування жилим  приміщенням  у будинках державного і
громадського житлового фонду здійснюється відповідно до договору
найму жилого приміщення.
   Договір найму жилого приміщення в будинках державного і
громадського житлового фонду укладається в письмовій формі на
підставі  ордера  на  жиле  приміщення  між  наймодавцем  -
житлово-експлуатаційною організацією (а в разі її відсутності -
відповідним підприємством, установою, організацією) і наймачем -
громадянином, на ім'я якого видано ордер.
   Типовий договір найму жилого приміщення, правила користування
жилими  приміщеннями,  утримання жилого будинку і придомової
території затверджуються Радою Міністрів Української РСР.
   Умови договору найму жилого приміщення, що обмежують права
наймача та членів його сім'ї порівняно з умовами, передбаченими
законодавством Союзу РСР, цим Кодексом, Типовим договором найму
жилого приміщення та іншими актами законодавства Української
РСР, є недійсними.
 
   Стаття 62. Застосування правил цивільного законодавства Союзу
        РСР і Української РСР до відносин, що випливають
        з договору найму жилого приміщення
 
   До відносин, що випливають  з  договору  найму  жилого
приміщення, у відповідних випадках застосовуються також правила
цивільного законодавства Союзу РСР і Української РСР.
 
   Стаття 63. Предмет договору найму жилого приміщення
 
   Предметом договору найму жилого приміщення  в  будинках
державного і громадського житлового фонду є окрема квартира або
інше ізольоване жиле приміщення, що складається з однієї чи
кількох кімнат, а також одноквартирний жилий будинок.
   Не можуть бути самостійним предметом договору найму: жиле
приміщення, яке хоч і є ізольованим, проте за розміром менше від
встановленого для надання одній особі (частина перша статті 48),
частина кімнати або кімната, зв'язана з іншою кімнатою спільним
входом, а також підсобні приміщення ( кухня, коридор, комора
тощо).
 
   Стаття 64. Права і обов'язки членів сім'ї наймача
 
   Члени сім'ї наймача, які проживають разом з ним, користуються
нарівні з наймачем усіма правами і несуть усі обов'язки, що
випливають з договору найму жилого приміщення. Повнолітні члени
сім'ї несуть солідарну з наймачем майнову відповідальність за
зобов'язаннями, що випливають із зазначеного договору.
   До членів сім'ї наймача належать дружина наймача, їх діти і
батьки. Членами сім'ї наймача може бути визнано й інших осіб, якщо
вони постійно проживають разом з наймачем і ведуть з ним спільне
господарство.
   Якщо особи, зазначені в частині другій цієї статті, перестали
бути членами сім'ї наймача, але продовжують проживати в займаному
жилому приміщенні, вони мають такі ж права і обов'язки, як наймач 
та члени його сім'ї.
 
   Стаття 65. Право наймача на вселення інших осіб у займане
        ним жиле приміщення
 
   Наймач вправі в установленому порядку за письмовою згодою
всіх членів сім'ї, які проживають разом з ним, вселити в займане
ним жиле приміщення свою дружину, дітей, батьків, а також інших
осіб. На вселення до батьків їх неповнолітніх дітей зазначеної
згоди не потрібно.
   Особи, що вселилися в жиле приміщення як члени сім'ї наймача,
набувають рівного з іншими членами сім'ї права користування жилим
приміщенням, якщо при вселенні між цими особами, наймачем та
членами його сім'ї, які проживають з ним, не було іншої угоди про
порядок користування жилим приміщенням.
 
   Стаття 65-1. Придбання громадянам займаних ними
         жилих приміщень у приватну власність
 
   Наймачі жилих приміщень у будинках державного чи громадського
житлового фонду можуть за згодою всіх повнолітніх членів сім'ї,
які проживають разом з ними, придбати займані ними приміщення у
власність на підставах, передбачених чинним законодавством.
( Кодекс доповнено статтею 65-1 згідно із Законом N 3187-12 від
06.05.93 )
 
   Стаття 66. Плата за користування житлом
   
   Плата за користування житлом (квартирна плата) обчислюється
виходячи із загальної площі квартири (одноквартирного будинку).
   Норма загальної площі встановлюється у розмірі 21 квадратного
метра на одну особу.
   Розмір плати  за користування  житлом  (квартирної плати)
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
   В одинарному розмірі оплачується загальна площа, що має
належати наймачеві та членам його сім'ї за встановленими нормами,
а також зайва площа, якщо розміри її на всю сім'ю не перевищують
половини норми загальної площі, яку належить мати одній особі.
Плата за користування рештою зайвої загальної площі береться в
підвищеному розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.
   Загальна площа, право користування якою зберігається за
тимчасово відсутнім наймачем або членом його сім'ї, не вважається
зайвою.
( Стаття 66 із змінами, внесеними згідно з Декретом КМ N 11-92 від
15.12.92, в редакції Закону N 3187-12 від 06.05.93 )
 
   Стаття 67. Плата за комунальні послуги
 
   Плата за комунальні послуги (водопостачання, газ, теплова
енергія та інші послуги) береться крім квартирної плати за
затвердженими в установленому порядку тарифами.
( Стаття 67 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2598-IV
( 2598-15 ) від 31.05.2005 )
 
   Стаття 68. Строки внесення квартирної плати та плати за
        комунальні послуги
 
   Наймач зобов'язаний своєчасно вносити квартирну плату та
плату за комунальні послуги.
   Квартирна плата та плата за комунальні послуги в будинках
державного і громадського житлового фонду вносяться щомісяця в
строки, встановлені Радою Міністрів Української РСР.
 
 
   Стаття 69. Пільги по квартирній платі та платі за комунальні
        послуги
 
   Пільги по квартирній платі та платі за комунальні послуги
встановлюються законодавством.
   Громадянам, які проживають у будинках, що належать колгоспам,
може бути надано пільги по квартирній платі за рішенням загальних
зборів членів колгоспу або зборів уповноважених.
( Стаття 69 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3187-12 від
06.05.93 )
 
   Стаття 70. Безплатне користування жилим приміщенням
        з опаленням і освітленням
 
   Спеціалісти, які  працюють  і  проживають  у  сільській
місцевості, поза населеними пунктами (а  в  установлених
законодавством Союзу РСР випадках - у селищах), користуються
безплатно жилим приміщенням з опаленням і освітленням.
   Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і
союзних  республік  переліки  категорій  спеціалістів,  які
забезпечуються таким приміщенням, і порядок надання їм жилих
приміщень встановлюються Радою Міністрів СРСР і Радою Міністрів
Української РСР.
 
   Стаття 71. Збереження жилого приміщення за тимчасово
        відсутніми громадянами
 
   При тимчасовій відсутності наймача або членів його сім'ї за
ними зберігається жиле приміщення протягом шести місяців.
   Якщо наймач або члени його сім'ї були відсутні з поважних
причин понад шість місяців, цей строк за заявою відсутнього може
бути продовжено наймодавцем, а в разі спору - судом.
   Жиле приміщення зберігається за тимчасово відсутнім наймачем
або членами його сім'ї понад шість місяців у випадках:
   1) призову на строкову військову службу або направлення на
альтернативну (невійськову) службу, а також призову офіцерів із
запасу на військову службу на строк до трьох років - протягом
усього  періоду  проходження  зазначеної  військової  служби;
перебування  на  військовій  службі  прапорщиків, мічманів і
військовослужбовців надстрокової служби - протягом перших п'яти
років перебування на дійсній військовій службі;
   2) тимчасового виїзду з постійного місця проживання за
умовами і характером роботи або у зв'язку з навчанням (учні,
студенти, стажисти, аспіранти тощо), у тому числі за кордоном, -
протягом усього часу виконання цієї роботи або навчання; 
   3) поміщення дитини (дітей) на виховання в дитячий заклад, до
родичів, опікуна чи піклувальника - протягом усього часу їх
перебування в цьому закладі, у родичів, опікуна чи піклувальника,
якщо в будинку, квартирі (їх частині) залишилися проживати інші
члени сім'ї. 
   Якщо з будинку, квартири (їх частини) вибула дитина (діти) і
членів її (їх) сім'ї не залишилося, це житло може бути надано за
договором  оренди  іншому  громадянину  до закінчення строку
перебування дитини (дітей) у дитячому закладі або до досягнення
нею (ними) повноліття і повернення від родичів, опікуна чи
піклувальника, в окремих випадках - до закінчення навчання в
загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності,
у тому числі для громадян, які потребують соціальної допомоги та
соціальної реабілітації, а також в професійно-технічних чи вищих
навчальних закладах або до закінчення строку служби у Збройних
Силах України та інших військових формуваннях; 
   4) виїзду  в  зв'язку  з  виконанням обов'язків опікуна
(піклувальника) - протягом усього часу виконання цих обов'язків;
   5) влаштування  непрацездатних  осіб,  у  тому  числі
дітей-інвалідів, у будинку-інтернаті та іншій установі соціальної
допомоги - протягом усього часу перебування в них; 
   6) виїзду для  лікування  в  лікувально-профілактичному
закладі - протягом усього часу перебування в ньому;
   7) взяття під варту або засудження до арешту, обмеження волі,
позбавлення волі на певний строк чи довічне позбавлення волі -
протягом  усього часу перебування під вартою або відбування
покарання, якщо в цьому будинку, квартирі (їх частині) залишилися
проживати інші члени сім'ї.
   Якщо в будинку, квартирі (їх частині) не залишилися проживати
інші члени сім'ї наймача, це житло може бути надано за договором
оренди (найму) у встановленому законом порядку іншому громадянину
до звільнення таких осіб з-під варти або до відбуття ними

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner