Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Житловий Кодекс Української РСР

Кодекс України № 5464-X от 30.06.1983

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 5

покарання. 
( Стаття 71 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3187-12 від
06.05.93, N 1525-III ( 1525-14 ) від 02.03.2000, N 2377-IV
( 2377-15 ) від 20.01.2005 )
 
   Стаття 72. Порядок визнання особи такою, що втратила право
        користування жилим приміщенням
 
   Визнання особи такою, що втратила право користування жилим
приміщенням внаслідок відсутності цієї особи понад встановлені
строки, провадиться в судовому порядку.
 
   Стаття 73. Бронювання жилого приміщення
 
   Жилі приміщення, що їх займають наймачі та члени їх сімей,
бронюються при направлені на роботу за кордон - на весь час
перебування за кордоном, при виїзді на роботу в райони Крайньої
Півночі і в прирівняні до них місцевості - на весь час дії
трудового договору, а у випадках, передбачених законодавством
Союзу РСР, - на весь час перебування в районах Крайньої Півночі і
в прирівняних до них місцевостях.
   Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і
союзних республік законодавством Союзу РСР і Української РСР може
бути передбачено й інші випадки бронювання жилих приміщень.
 
   Стаття 74. Умови, за яких бронювання жилого приміщення
        не допускається
 
   Бронювання жилого приміщення не допускається, якщо до наймача
пред'явлено позов про розірвання чи зміну договору найму цього
приміщення або про визнання ордера недійсним, а також в інших
випадках, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР.
 
   Стаття 75. Видача охоронного свідоцтва (броні)
 
   У разі  бронювання  жилого приміщення виконавчий комітет
районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів за
місцем знаходження приміщення, що бронюється, видає наймачеві або
членові його сім'ї охоронне свідоцтво (броню). У разі виникнення
спору питання вирішується в судовому порядку.
 
   Стаття 76. Розірвання договору найму на заброньоване
        жиле приміщення
 
   Якщо наймач та члени його сім'ї не повернулись у заброньоване
жиле приміщення протягом шести місяців після закінчення строку дії
броні, договір найму жилого приміщення за позовом наймодавця може
бути розірвано в судовому порядку.
 
   Стаття 77. Правила бронювання жилих приміщень
 
   Правила бронювання  жилих  приміщень затверджуються Радою
Міністрів Української РСР.
 
   Стаття 78. Права і обов'язки тимчасово відсутніх наймача
         та членів його сім'ї
 
   Тимчасово відсутній наймач зберігає права і несе обов'язки за
договором найму жилого приміщення.
   Якщо в жилому приміщенні не залишились проживати члени сім'ї
наймача,  він  зобов'язаний  забезпечити  належне  утримання
приміщення.
   Наймач вправі здати жиле приміщення в піднайом або поселити в
нього тимчасових жильців на умовах і в порядку, передбачених
статтями 91 - 99 цього Кодексу.
   Члени сім'ї, що проживають у жилому приміщенні, наймач якого
тимчасово відсутній (статті 71, 73), вправі користуватися всім
займаним приміщенням. При цьому вони здійснюють права і обов'язки
за договором найму цього приміщення.
 
   Стаття 79. Право на обмін жилого приміщення
 
   Наймач жилого приміщення вправі за письмовою згодою членів
сім'ї, що проживають разом із ним, включаючи тимчасово відсутніх,
провести обмін займаного приміщення з іншим наймачем або членом
житлово-будівельного кооперативу, в тому числі з проживаючими в
іншому населеному пункті.
 
   Стаття 80. Обмін жилого приміщення в разі відсутності
        згоди між членами сім'ї
 
   Якщо між членами сім'ї не досягнуто згоди про обмін, то кожен
з них вправі вимагати в судовому порядку примусового обміну
займаного приміщення на приміщення в різних будинках (квартирах).
 
   Стаття 81. Обмін частини жилого приміщення
 
   Наймач або член його сім'ї вправі в установленому порядку
провести обмін жилої площі, що припадає на нього, в тому числі
суміжної кімнати або частини кімнати, з наймачем іншого жилого
приміщення за умови, що в'їжджаючий у порядку обміну вселяється як
член сім'ї тих, що залишилися проживати в цьому приміщенні.
 
   Стаття 82. Обмін жилих приміщень у будинках підприємств,
        установ, організацій
 
   Обмін жилих приміщень у будинках  підприємств,  установ,
організацій допускається лише за їх згодою. Відмову у згоді на
обмін може бути оскаржено в судовому порядку, крім випадків обміну
жилих приміщень у будинках, що належать колгоспам.
 
   Стаття 83. Набрання чинності угодою про обмін жилими
        приміщеннями
 
   Угода про обмін жилими приміщеннями набирає чинності  з
моменту одержання ордерів, що видаються виконавчими комітетами
місцевих Рад народних депутатів (частина перша статті 58). Відмову
у  видачі ордера може бути оскаржено в судовому порядку в
шестимісячний строк.
 
   Стаття 84. Порядок обміну жилих приміщень
 
   Порядок обміну жилих приміщень установлюється законодавством
Союзу РСР, цим Кодексом та іншими актами законодавства Української
РСР.
 
   Стаття 85. Обмін жилих приміщень у будинках, розташованих
        на території Української РСР та іншої союзної
        республіки
 
   Якщо одне з обмінюваних жилих приміщень  знаходиться  в
будинку, розташованому на території Української РСР, а інше - на
території іншої союзної республіки, умови обміну визначаються
законодавством Союзу РСР, Української РСР та відповідної союзної
республіки.
 
   Стаття 86. Умови, за яких обмін жилими приміщеннями не
        допускається
 
   Обмін жилими приміщеннями не допускається:
   1) якщо до наймача пред'явлено позов про розірвання чи зміну
договору найму жилого приміщення або визнання ордера недійсним;
   2) якщо одним з учасників обміну є член житлово-будівельного
кооперативу, щодо якого розглядається питання про виключення з
кооперативу;
   3) якщо обмін має корисливий або фіктивний характер;
   4) якщо  будинок,  в якому знаходиться обмінюване жиле
приміщення,  підлягає знесенню або будинок (жиле приміщення)
загрожує обвалом чи підлягає переобладнанню для інших цілей;
   5) якщо  будинок  підлягає  капітальному  ремонту  з
переобладнанням  або  переплануванням  обмінюваного  жилого
приміщення;
   6) якщо  жиле приміщення є службовим або знаходиться в
гуртожитку;
   7) якщо одне з обмінюваних приміщень знаходиться в будинку
підприємства, установи, організації, зазначених у частині першій
статті 114 цього Кодексу, крім випадків, коли наймач одержав
приміщення у будинку підприємства, установи, організації не у
зв'язку з трудовими відносинами або коли наймодавець втратив
право на його виселення, а також коли наймач іншого обмінюваного
приміщення (член житлово-будівельного кооперативу) перебуває з
цим підприємством, установою, організацією у трудових відносинах;
   8) якщо у зв'язку з обміном у квартиру, в якій проживає два
або більше наймачі, вселяється особа, яка хворіє на тяжку форму
хронічного захворювання, в зв'язку з чим не може проживати в такій
квартирі;
   9) якщо внаслідок міжміського обміну на жилі приміщення в
містах республіканського підпорядкування і в курортних місцевостях
розмір жилої площі, що припадатиме на кожного члена сім'ї, буде
меншим від встановленого Радою Міністрів Української РСР.
   Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і
союзних республік законодавством Союзу РСР може бути встановлено
й інші умови, за яких обмін жилими приміщеннями не допускається.
 
   Стаття 87. Визнання обміну жилими приміщеннями недійсним
 
   Обмін жилими приміщеннями, проведений з порушенням вимог
законодавства Союзу  РСР,  цього  Кодексу  та  інших  актів
законодавства Української РСР, визнається недійсним.
   Визнання обміну недійсним провадиться в судовому порядку.
 
   Стаття 88. Наслідки визнання обміну жилими приміщеннями
        недійсним
 
   У разі визнання обміну жилими приміщеннями недійсним сторони
підлягають переселенню в приміщення, які вони раніше займали.
 
   Стаття 89. Правила обміну жилих приміщень
 
   Правила обміну жилих приміщень затверджуються Радою Міністрів
Української РСР.
 
   Стаття 90. Право наймача вимагати надання йому жилого
        приміщення меншого розміру замість займаного
 
   Наймач, який має зайву жилу площу понад установлені норми,
вправі за згодою членів сім'ї вимагати від виконавчого комітету
місцевої Ради народних депутатів, від підприємства, установи,
організації (залежно від належності жилого будинку) надання йому в
установленому порядку жилого приміщення меншого розміру замість
займаного.
   Відмову в наданні жилого приміщення меншого розміру може
бути оскаржено до виконавчого комітету вищестоящої Ради народних
депутатів  або  вищестоящого  щодо  підприємства,  установи,
організації органу управління.
 
   Стаття 91. Піднайом жилого приміщення
 
   Наймач жилого приміщення вправі за згодою членів сім'ї, які
проживають разом з ним, і за згодою наймодавця здавати в піднайом
жиле приміщення у випадках і в порядку, встановлюваних цим
Кодексом.
   Наймач може здати в піднайом частину жилого приміщення, а в
разі тимчасового виїзду - все приміщення. Жиле приміщення здається
в піднайом без зазначення строку або на визначений строк, у тому
числі на період збереження цього приміщення за тимчасово відсутнім
наймачем.
   Для здачі в піднайом жилого приміщення у квартирі, в якій
проживає два або більше наймачі, потрібна також згода цих наймачів
та членів їх сімей, за винятком випадків здачі жилого приміщення в
піднайом у зв'язку з тимчасовим виїздом всієї сім'ї.
   Договір піднайму укладається в письмової формі з наступною
реєстрацією у житлово-експлуатаційній організації.
 
   Стаття 92. Вселення членів сім'ї піднаймача
 
   Договором піднайму  може  бути  передбачено, що разом з
піднаймачем у надаване йому жиле приміщення вселяються і члени
його  сім'ї.  Подальше  вселення  піднаймачем  членів  сім'ї
допускається лише за згодою наймодавця, наймача та інших осіб,
зазначених у частинах першій і третій статті 91 цього Кодексу.
 
   Стаття 93. Умови, за яких здача жилого приміщення в
        піднайом не допускається
 
   Здача жилого приміщення в піднайом не допускається, якщо:
   1) в результаті вселення піднаймача розмір жилої площі, що
припадатиме на кожну особу, яка проживає у цьому приміщенні, буде
меншим від установленого для надання жилих приміщень (частина
перша статті 48);
   2) як піднаймач жилого приміщення або член його сім'ї в
квартиру, в якій проживає два або більше наймачі, вселяється
особа, яка хворіє на тяжку форму хронічного захворювання, в
зв'язку з чим не може проживати в такій квартирі.
 
   Стаття 94. Наслідки недодержання встановленого порядку
        здачі жилого приміщення в піднайом
 
   Здача жилого  приміщення в піднайом з порушенням вимог,
установлених частинами першою, третьою і четвертою статті 91 і
статтею 93 цього Кодексу, тягне за собою недійсність договору
піднайму. У цьому разі громадяни, які незаконно поселилися в
жилому приміщенні, зобов'язані негайно звільнити його, а в разі
відмовлення - підлягають виселенню в судовому порядку без надання
іншого жилого приміщення.
 
   Стаття 95. Плата за користування жилим приміщенням за
        договором піднайму
 
   Розмір плати  за  користування  жилим  приміщенням і за
комунальні послуги за договором піднайму встановлюється угодою
сторін, але не може перевищувати розміру квартирної плати, що
сплачується наймачем за надаване приміщення (частину приміщення),
і відповідної частини його витрат по оплаті комунальних послуг.
 
   Стаття 96. Вилучення жилого приміщення, використовуваного
        для одержання нетрудових доходів
 
   Якщо наймач систематично здає жилу площу в піднайом з метою
одержання нетрудових доходів, ізольоване жиле приміщення (або жиле
приміщення, яке можна ізолювати), що здається в піднайом, може
бути вилучено в судовому порядку, а незаконно одержані суми -
стягнуто в доход держави.
 
   Стаття 97. Припинення договору піднайму
 
   Після закінчення строку договору піднайму піднаймач не вправі
вимагати відновлення договору і на вимогу наймача зобов'язаний
звільнити займане приміщення.
   Договір піднайму може бути достроково  розірвано,  якщо
піднаймач або особи, які проживають разом з ним, систематично
руйнують чи псують жиле приміщення, або використовують його не за
призначенням, чи систематичним порушенням правил соціалістичного
співжиття роблять неможливим для інших проживання з ними в одній
квартирі чи одному будинку, а також у разі  систематичного
невнесення піднаймачем плати за користування жилим приміщенням і
за комунальні послуги.
   Якщо договір піднайму укладено без зазначення строку, наймач
зобов'язаний письмово попередити піднаймача про   припинення
договору за три місяці. У такий же строк повинно бути попереджено
піднаймача, якщо тимчасово відсутній наймач або член його сім'ї
повертається  до  закінчення  строку, обумовленого  договором
піднайму.
   У разі  відмовлення  звільнити  займане приміщення після
припинення договору піднайму піднаймач і члени  його  сім'ї
підлягають виселенню в судовому порядку без надання іншого жилого
приміщення.
   Піднаймач жилого приміщення вправі за згодою членів своєї
сім'ї у будь-який час розірвати договір піднайму.
 
   Стаття 98. Тимчасові мешканці
 
   Наймач жилого приміщення та члени його сім'ї, які проживають
разом з ним, можуть за взаємною згодою дозволити тимчасове
проживання в жилому приміщенні, що є в їх користуванні, інших осіб
без  стягнення плати за користування приміщенням (тимчасових
жильців), в тому числі опікуна чи піклувальника, який не є членом
сім'ї наймача.
   Вселення тимчасових жильців на строк понад півтора місяця
допускається  за  умови  додержання  розміру  жилої  площі,
встановленого для надання жилих приміщень (частина перша  статті
48).
   Тимчасові жильці на вимогу наймача або членів сім'ї, які
проживають разом з ним, зобов'язані негайно звільнити приміщення,
а в разі відмовлення - підлягають виселенню в судовому порядку без
надання іншого жилого приміщення.
 
   Стаття 99. Виселення піднаймачів і тимчасових жильців у
        разі припинення договору найму жилого приміщення
 
   Піднаймачі і тимчасові жильці самостійного права на займане
жиле приміщення не набувають незалежно від тривалості проживання.
   У разі припинення дії договору найму жилого  приміщення
одночасно припиняється і дія договору піднайму. Піднаймач і члени
його сім'ї, а також тимчасові жильці зобов'язані негайно звільнити
займане жиле приміщення. У разі відмовлення вони підлягають
виселенню в судовому порядку, а з будинків, що загрожують обвалом,
- в адміністративному порядку. Виселення провадиться без надання
іншого жилого приміщення.
 
   Стаття 100. Переобладнання і перепланування жилого
         будинку і жилого приміщення
 
   Переобладнання і  перепланування жилого будинку і жилого
приміщення провадяться з метою підвищення їх благоустрою  і
перетворення комунальних квартир в окремі квартири на сім'ю.
Переобладнання і перепланування жилого приміщення допускаються за
згодою наймача, членів сім'ї, які проживають разом з ним, та
наймодавця і з дозволу виконавчого комітету місцевої Ради народних
депутатів.
   У разі відмови наймодавця, наймача або членів його сім'ї у
згоді на переобладнання чи перепланування жилого приміщення спір
може бути вирішено в судовому порядку, якщо на переобладнання чи
перепланування  є  дозвіл виконавчого комітету місцевої Ради
народних депутатів.
   Наймач, який  допустив  самовільне  переобладнання  чи
перепланування жилого або підсобного приміщення, зобов'язаний за
свій рахунок привести приміщення у попередній стан.
   Якщо проектом капітального ремонту жилого будинку передбачено
переобладнання чи перепланування квартир, з цим проектом повинні
бути ознайомлені наймачі та члени їх сімей.  Зауваження  і
пропозиції зазначених осіб, не враховані проектною організацією,
розглядаються органами, які здійснюють управління відповідним
житловим фондом, а також виконавчим комітетом місцевої Ради
народних депутатів, який затверджує проект капітального ремонту
будинку.
 
   Стаття 101. Надання громадянам жилих приміщень у зв'язку з
         капітальним ремонтом жилого будинку
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner