Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Житловий Кодекс Української РСР

Кодекс України № 5464-X от 30.06.1983

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 6

   При проведенні капітального ремонту жилого будинку державного
або громадського житлового фонду, коли ремонт не може бути
проведено без виселення наймача, наймодавець зобов'язаний надати
наймачеві та членам його сім'ї на час проведення капітального
ремонту інше жиле приміщення, не розриваючи при цьому договору
найму на ремонтоване приміщення. У разі відмовлення наймача від
переселення в інше жиле приміщення наймодавець може вимагати
переселення його в судовому порядку.
   Жиле приміщення, надаване на час капітального ремонту, має
знаходитись  у межах даного населеного пункту і відповідати
встановленим санітарним і технічним вимогам.
   Після закінчення капітального ремонту і прийняття  будинку
державною комісією наймач вселяється у жиле приміщення, яке він
раніше займав.
   Видатки наймача по переселенню,  викликаному  капітальним
ремонтом жилого будинку, відшкодовуються наймодавцем.
   У період проживання наймача в зв'язку з капітальним ремонтом
в іншому жилому приміщенні він вносить квартирну плату лише за
приміщення, надане йому на час ремонту.
   Замість надання  жилого  приміщення  на  час  проведення
капітального ремонту жилого будинку наймачеві та членам його сім'ї
за їх згодою та згодою наймодавця може бути надано в постійне
користування інше благоустроєне жиле приміщення. Рішення про це
приймають органи, зазначені в статтях 51 - 53 цього Кодексу.
 
   Стаття 102. Надання громадянам іншого жилого приміщення,
         якщо в результаті капітального ремонту займане
         ними жиле приміщення не може бути збережене або
         його розмір істотно зміниться
 
   У тих випадках, коли жиле приміщення, яке займають наймач та
члени його сім'ї, в результаті капітального ремонту не може бути
збережене або істотно збільшиться і у наймача утворяться надлишки
жилої площі, наймачеві та членам його сім'ї повинно бути надано
інше благоустроєне жиле приміщення до  початку  капітального
ремонту. Якщо в результаті капітального ремонту жиле приміщення
істотно зменшиться, на вимогу наймача йому та членам його сім'ї
повинно бути надано інше благоустроєне жиле приміщення до початку
капітального ремонту. Спори, що виникають у зв'язку з цим,
вирішуються в судовому порядку.
 
   Стаття 103. Зміна договору найму жилого приміщення
 
   Договір найму жилого приміщення може бути змінено тільки за
згодою наймача, членів його сім'ї і наймодавця, за винятком
випадків, передбачених Основами житлового законодавства Союзу РСР
і союзних республік, іншими законодавчими актами Союзу РСР і цим
Кодексом.
 
   Стаття 104. Зміна договору найму жилого приміщення на
         вимогу члена сім'ї наймача
 
   Член сім'ї наймача вправі вимагати, за згодою інших членів
сім'ї, які проживають разом з ним, укладення з ним окремого
договору найму, якщо жилу площу, що припадає на нього, може бути
виділено у вигляді приміщення, яке відповідає вимогам статті 63
цього Кодексу.
   У разі відмовлення членів сім'ї дати згоду на укладення
окремого договору найму, а також у разі відмови наймодавця в
укладенні такого договору спір може бути вирішено в судовому
порядку.
   Правила, встановлені  частиною  першою  цієї  статті, не
поширюються на жилі приміщення в будинках підприємств, установ,
організацій найважливіших галузей народного господарства (частина
перша статті 114), крім випадків, коли наймач одержав приміщення
не у зв'язку з трудовими відносинами або коли наймодавець втратив
право на його виселення, а також на приміщення в будинках
колгоспів.
 
   Стаття 105. Зміна договору найму жилого приміщення на
         вимогу наймачів, які об'єдналися в одну сім'ю
 
   Громадяни, які проживають в одній квартирі і користуються в
ній жилими приміщеннями за окремими договорам найму, в разі
об'єднання в одну сім'ю вправі вимагати укладення з ким-небудь з
них одного договору найму на все займане приміщення.
   У разі відмови наймодавця в укладенні одного договору найму
спір може бути вирішено в судовому порядку.
 
   Стаття 106. Зміна договору найму жилого приміщення внаслідок
         визнання наймачем іншого члена сім'ї
 
   Повнолітній член сім'ї наймача вправі за згодою наймача та
інших членів сім'ї, які проживають разом з ним, вимагати визнання
його наймачем за раніше укладеним  договором  найму  жилого
приміщення замість попереднього наймача. Таке ж право у разі
смерті наймача або втрати ним права на жиле приміщення належить
будь-якому членові сім'ї наймача.
   У разі відмови наймодавця у визнанні члена сім'ї наймачем за
договором найму спір може бути вирішено в судовому порядку.
   Правила, встановлені частиною  першої  цієї  статті,  не
поширюються на жилі приміщення в будинках підприємств, установ,
організацій найважливіших галузей народного господарства (частина
перша статті 114), крім випадків, коли наймач одержав жиле
приміщення не у зв'язку з трудовими відносинами  або  коли
наймодавець втратив право на його виселення, а також на приміщення
в будинках колгоспів.
 
   Стаття 107. Розірвання договору найму жилого приміщення
         наймачем
 
   Наймач жилого приміщення вправі за згодою членів сім'ї в
будь-який час розірвати договір найму.
   У разі вибуття наймача та членів його сім'ї на постійне
проживання до іншого населеного пункту або в інше жиле приміщення
в тому ж населеному пункті договір найму жилого приміщення
вважається розірваним з дня вибуття. Якщо з жилого приміщення
вибуває не вся сім'я, то договір найму жилого приміщення не
розривається, а член сім'ї, який вибув, втрачає право користування
цим жилим приміщенням з дня вибуття.
 
   Стаття 108. Розірвання договору найму жилого приміщення на
         вимогу наймодавця
 
   Договір найму жилого приміщення в будинках державного і
громадського  житлового фонду може бути розірвано на вимогу
наймодавця лише з підстав, установлених законом, і тільки в
судовому  порядку,  крім  випадків виселення з будинків, що
загрожують обвалом.
 
   Стаття 109. Виселення з жилих приміщень
 
   Виселення із займаного жилого приміщення допускається з
підстав, установлених законом. Виселення проводиться добровільно
або в судовому порядку. Допускається виселення в адміністративному
порядку з санкції прокурора лише осіб, які самоправно зайняли жиле
приміщення або проживають у будинках, що загрожують обвалом.
 
   Громадянам, яких  виселяють з жилих приміщень, одночасно
надається інше постійне жиле приміщення, за винятком виселення
громадян при зверненні стягнення на жилі приміщення, що були
придбані ними за рахунок кредиту (позики) банку чи іншої особи,
повернення  якого  забезпечене  іпотекою  відповідного жилого
приміщення. Жиле приміщення, що надається виселюваному, повинно
бути зазначено в рішенні суду або постанові прокурора.
 
   Звернення стягнення на передане в іпотеку жиле приміщення є
підставою для виселення всіх громадян, що мешкають у ньому, за
винятками,  встановленими законом. Після прийняття кредитором
рішення про звернення стягнення на передане в іпотеку жиле
приміщення всі громадяни, що мешкають у ньому, зобов'язані на
письмову вимогу кредитора або нового власника цього  жилого
приміщення добровільно звільнити його протягом одного місяця з дня
отримання цієї вимоги. Якщо громадяни  не  звільняють  жиле
приміщення у встановлений або інший погоджений сторонами строк
добровільно, їх примусове виселення здійснюється на підставі
рішення суду.
 
   Виселення громадян  при  зверненні  стягнення  на  жилі
приміщення, що були придбані ними за рахунок кредиту (позики)
банку чи іншої особи, повернення якого забезпечене іпотекою
відповідного жилого приміщення, є підставою для надання цим
громадянам  жилих  приміщень з фондів житла для тимчасового
проживання відповідно до статті 132-2 цього Кодексу. Відсутність
жилих приміщень з фондів житла для тимчасового проживання або
відмова у їх наданні з підстав, встановлених статтею 132-2 цього
Кодексу, не тягне припинення виселення громадянина з жилого
приміщення, яке є предметом іпотеки, у порядку, встановленому
частиною третьою цієї статті.
( Стаття 109 із змінами, внесеними згідно із Законом N 898-IV
( 898-15 ) від 05.06.2003 )
 
   Стаття 110. Виселення з наданням громадянам іншого
         благоустроєного жилого приміщення
 
   Громадяни виселяються  з  жилих  будинків державного і
громадського житлового фонду з наданням іншого благоустроєного
жилого приміщення, якщо:
   будинок, у  якому  знаходиться жиле приміщення, підлягає
знесенню;
   будинок (жиле приміщення) загрожує обвалом;
   будинок (жиле приміщення) підлягає переобладнанню в нежилий.
   Офіцерів, прапорщиків  і  мічманів,  військовослужбовців
надстрокової служби Збройних Сил СРСР і прирівняних до них осіб,
звільнених з дійсної військової служби у відставку або в запас, а
також осіб, які проживають разом з ними, може бути виселено із
займаних ними жилих приміщень у військових містечках з наданням
іншого благоустроєного жилого приміщення. У такому ж порядку
підлягають  виселенню з військових містечок інші особи, які
втратили зв'язок із Збройними Силами СРСР.
 
   Стаття 111. Надання жилого приміщення у зв'язку із знесенням
         будинку або переобладнанням будинку (жилого
         приміщення) в нежилий
 
   Якщо будинок, в якому знаходиться жиле приміщення, підлягає
знесенню у зв'язку з вилученням земельної ділянки для державних
або громадських потреб, громадянам, виселюваним з цього будинку,
інше благоустроєне жиле приміщення надається виконавчим комітетом
місцевої Ради народних депутатів, а у випадках, коли земельна
ділянка відводиться державній, кооперативній або іншій громадській
організації, - цією організацією.
   Якщо будинок, у якому знаходиться жиле приміщення, у зв'язку
з непридатністю для проживання підлягає знесенню або будинок
(жиле приміщення) підлягає переобладнанню  в  нежилий,  інше
благоустроєне жиле приміщення надається виселюваним державною,
кооперативною або іншою громадською організацією, якій належить
будинок, що підлягає знесенню, або якій призначається підлягаючий
переобладнанню будинок (жиле приміщення), а в разі відсутності
цієї організації чи неможливості надання нею жилого приміщення -
виконавчим комітетом місцевої Ради народних депутатів.
 
   Стаття 112. Надання жилого приміщення у зв'язку з
         виселенням з будинків (жилих приміщень),
         що загрожують обвалом
 
   Якщо будинок (жиле приміщення) загрожує обвалом, громадянам,
виселюваним  з  цього  будинку  (жилого  приміщення),  інше
благоустроєне жиле приміщення залежно від належності будинку
надається виконавчим комітетом місцевої Ради народних депутатів чи
державною, кооперативною або іншою громадською організацією, а в
разі неможливості надання жилого приміщення цією організацією -
виконавчим комітетом місцевої Ради народних депутатів.
 
   Стаття 113. Вимоги, що пред'являються до благоустроєного
         жилого приміщення, яке надається у зв'язку
         з виселенням
 
   Надаване громадянам у зв'язку з виселенням інше благоустроєне
жиле приміщення повинно знаходитись у межах даного населеного
пункту і відповідати вимогам статті 50 цього Кодексу. Громадянам,
які займали окрему квартиру, повинно бути надано окрему квартиру.
Якщо наймач займав більш як одну кімнату, йому надається жиле
приміщення, що складається з того ж числа кімнат. За розміром жиле
приміщення має бути не меншим за те, яке займав наймач, однак у
межах норми жилої площі. Якщо наймач або член сім'ї, що проживає
разом з ним, має право на додаткову жилу площу і фактично
користується нею, жиле приміщення надається з урахуванням норми
додаткової жилої площі. У разі виселення з жилого приміщення,
меншого за розміром, ніж це передбачено для надання жилого
приміщення в даному населеному пункті, виселюваному надається жиле
приміщення відповідно до встановленого розміру.
 
   Стаття 114. Виселення з наданням громадянам іншого
         жилого приміщення
 
   З наданням іншого жилого приміщення може бути виселено:
   робітників і службовців (разом з  проживаючими  з  ними
особами),  що  припинили трудові відносини з підприємствами,
установами,  організаціями  найважливіших  галузей  народного
господарства, які надали жиле приміщення, у зв'язку із звільненням
за власним бажанням без поважних причин, або за порушення трудової
дисципліни, або за вчинення злочину. Відповідно до Основ житлового
законодавства Союзу РСР і союзних  республік  списки  таких
підприємств, установ, організацій затверджуються Радою Міністрів
РСР і Радою Міністрів Української РСР;
   громадяни, які одержали жилі приміщення в будинках колгоспів,
якщо вони виключені з членів колгоспу або вийшли з колгоспу за
власним бажанням;
   громадян, позбавлених батьківських прав, якщо вони проживають
спільно з дітьми, відносно яких позбавлені батьківських прав.
  Надаване громадянам у зв'язку з  виселенням  інше  жиле
приміщення повинно знаходитись у межах даного населеного пункту і
відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.
( Стаття 114 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 660-12
від 28.01.91 )
 
   Стаття 114-1. Виселення з дитячих будинків сімейного типу
 
   У випадках  ліквідації  дитячого  будинку сімейного типу
батьки-вихователі повинні звільнити надане їм жиле приміщення
(стаття 46-1), а в разі відмови - підлягають виселенню з наданням
їм іншого благоустроєного  жилого  приміщення.  При  усуненні
батьків-вихователів від подальшого виховання дітей вони можуть
бути виселені із займаного ними жилого приміщення з наданням
іншого жилого приміщення.
( Кодекс доповнено статтею 114-1 згідно з Указом ПВР N 660-12 від
28.01.91 )
 
   Стаття 115. Виселення з жилих приміщень з наданням
         громадянам іншого жилого приміщення
         в інших випадках
 
   Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і
союзних республік законодавством Союзу РСР може бути передбачено й
інші  випадки  виселення  громадян з наданням іншого жилого
приміщення.
 
   Стаття 116. Виселення без надання громадянам іншого жилого
         приміщення
 
   Якщо наймач, члени його сім'ї або інші особи, які проживають
разом з ним, систематично руйнують чи псують жиле приміщення, або
використовують його не за  призначенням,  або  систематичним
порушенням правил соціалістичного співжиття роблять неможливим для
інших проживання з ними в одній квартирі чи в одному будинку, а
заходи   запобігання  і  громадського  впливу  виявились
безрезультатними, виселення винних на вимогу наймодавця або інших
заінтересованих  осіб провадиться без надання іншого  жилого
приміщення.
   Осіб, які підлягають виселенню без надання іншого жилого
приміщення за неможливістю спільного проживання,  може  бути
зобов'язано судом замість виселення провести обмін займаного
приміщення на інше жиле приміщення, вказане заінтересованою в
обміні стороною.
   Осіб, які самоправно зайняли жиле приміщення, виселяють без
надання їм іншого жилого приміщення.
( Стаття 116 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 660-12
від 28.01.91 )
 
   Стаття 117. Виселення громадян у разі визнання ордера
         недійсним
 
   У разі визнання ордера на жиле приміщення недійсним внаслідок
неправомірних дій осіб, які одержали ордер, вони підлягають
виселенню без надання іншого жилого приміщення. Якщо громадяни,
зазначені в ордері, раніше користувалися жилим приміщенням у
будинку державного або громадського житлового фонду, їм повинно
бути надано жиле приміщення, яке вони раніше займали, або інше
жиле приміщення.
   У випадках визнання ордера на жиле приміщення недійсним з
іншим підстав, крім випадку, передбаченого частиною першою цієї
статті, громадяни, зазначені в ордері, підлягають виселенню з
наданням іншого жилого приміщення або приміщення, яке вони раніше
займали.
 
             Г л а в а  3
 
     КОРИСТУВАННЯ СЛУЖБОВИМИ ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ
 
   Стаття 118. Службові жилі приміщення
 
   Службові жилі  приміщення  призначаються  для заселення
громадянами, які у зв'язку з характером їх трудових відносин
повинні проживати за місцем роботи або поблизу від нього. Жиле
приміщення включається до числа службових рішенням виконавчого
комітету  районної, міської, районної в місті Ради народних
депутатів. Під службові жилі приміщення виділяються, як правило,
окремі квартири.
   Жилі приміщення, що надаються народним депутатам України на
період їх роботи на постійній основі у Верховній Раді України,
включаються до числа службових і виключаються з їх числа за
рішенням Верховної Ради України за поданням Комісії Верховної Ради
України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення
діяльності депутатів.
( Стаття 118 із змінами, внесеними згідно із Законом N 287/95-ВР
від 11.07.95 )
 
   Стаття 119. Категорії осіб, яким може бути надано службові
         жилі приміщення
 
   Перелік категорій робітників, яким може бути надано службові
жилі приміщення ( 37-88-п ), встановлюється законодавством Союзу
РСР і Української РСР.
   Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і
союзних республік у випадках, які визначаються Радою Міністрів
СРСР, службові жилі  приміщення  можуть  надаватися  окремим
категоріям військовослужбовців.
 
   Стаття 120. Службові жилі приміщення у будинках, що

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner