Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Житловий Кодекс Української РСР

Кодекс України № 5464-X от 30.06.1983

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 8

організовуваного кооперативу в порядку черговості. 
   Черговість прийому до членів кооперативу визначається за
часом взяття на облік бажаючих вступити до житлово-будівельного
кооперативу (включення до списків осіб, які користуються правом
першочергового вступу до кооперативу).
   У першу чергу до членів житлово-будівельного кооперативу
приймаються громадяни, які перебувають на обліку для одержання
жилих приміщень у будинках державного або громадського житлового
фонду, а також громадяни, зазначені в статті 45 цього Кодексу.
   Поза чергою до  членів  житлово-будівельного  кооперативу
приймаються  громадяни, які користуються правом позачергового
одержання жилих приміщень у будинках державного або громадського
житлового фонду (стаття 46), а також громадяни, зазначені в статті
171 цього Кодексу.
   Законодавством Союзу  РСР  і  Української  РСР  право
першочергового  та  позачергового  прийому   до   членів
житлово-будівельного  кооперативу  може  бути надано й іншим
громадянам.
   До  членів  діючого  житлово-будівельного  кооперативу
приймаються насамперед громадяни, які користуються переважним
правом на вступ до даного кооперативу, а в разі їх відсутності -
інші громадяни відповідно до черговості, встановленої в цій
статті, якщо інше не передбачено законодавством Союзу РСР.
 
   Стаття 137. Порядок організації і діяльності
         житлово-будівельних кооперативів
 
   Житлово-будівельні кооперативи організуються при виконавчих
комітетах місцевих Рад народних депутатів, при підприємствах,
установах і організаціях.
   Рішення про  організацію  кооперативів при підприємствах,
установах, організаціях приймаються з урахуванням  пропозицій
трудових колективів.
   Порядок організації  та  діяльності  житлово-будівельних
кооперативів  установлюється  законодавством  Союзу  РСР, цим
Кодексом, Примірним статутом житлово-будівельного кооперативу та
іншими актами законодавства Української РСР.
   Примірний статут    житлово-будівельного    кооперативу
затверджується Радою Міністрів Українській РСР.
   Житлово-будівельний кооператив  діє  на  основі  статуту,
прийнятого відповідно до Примірного статуту житлово-будівельного
кооперативу загальними зборами громадян,  які  вступають  до
організовуваного кооперативу, і зареєстрованого в установленому
порядку.
   Громадяни, яких  включено  до  затвердженого  виконавчим
комітетом районної, міської, районної в місті Ради  народних
депутатів  списку  осіб,  що  вступають до  організовуваного
житлово-будівельного  кооперативу,  вважаються  членами  цього
кооперативу з дня реєстрації статуту, а громадяни, яких прийнято
до діючого житлово-будівельного кооперативу, - з дня затвердження
виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті Ради
народних депутатів рішення загальних зборів членів кооперативу про
прийом до кооперативу.
 
   Стаття 138. Контроль виконавчих комітетів місцевих Рад
         народних депутатів за діяльністю
         житлово-будівельних кооперативів
 
   Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів здійснюють
контроль  за  діяльністю житлово-будівельних кооперативів, за
експлуатацією та ремонтом належних їм будинків. Виконавчий комітет
районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів вправі
скасувати рішення загальних зборів чи правління кооперативу, якщо
воно суперечить законодавству.
 
   Стаття 139. Допомога держави житлово-будівельним
         кооперативам
 
   Держава подає житлово-будівельним кооперативам допомогу в
експлуатації  та  ремонті  належних їм будинків, а також у
забезпеченні жилими приміщеннями  членів  житлово-будівельного
кооперативу на час проведення капітального ремонту, коли ремонт не
може бути проведено без виселення громадян, які проживають у цих
будинках.
 
   Стаття 140. Передача житлово-будівельному кооперативу
         рівноцінного жилого будинку замість того,
         що зноситься
 
   Якщо належний  житлово-будівельному  кооперативу  будинок
підлягає знесенню у зв'язку з вилучанням земельної ділянки для
державних або громадських потреб, кооперативу замість будинку, що
зноситься, передається у власність рівноцінний жилий будинок.
 
   Стаття 141. Надання членові житлово-будівельного
         кооперативу квартири
 
   Особі, прийнятій до членів житлово-будівельного кооперативу,
по рішенням загальних зборів членів кооперативу,  затвержденим
виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті Ради
народних депутатів, надається окрема квартира, що складається з
однієї чи кількох кімнат, відповідно до кількості членів сім'ї,
суми її пайового внеску і граничного розміру жилої  площі,
передбачуваного   Примірним   статутом  житлово-будівельного
кооперативу.
   Заселення квартир у будинку житлово-будівельного кооперативу
провадиться за ордерами, що видаються  виконавчим  комітетом
районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів.
Відмову у видачі ордера може бути оскаржено в судовому порядку.
( Стаття 142 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3718-12 від
16.12.93)
 
   Стаття 142. Переважне право члена житлово-будівельного
         кооперативу на одержання жилого приміщення,
         що звільнилося в будинку кооперативу
 
   Член житлово-будівельного  кооперативу,  який  потребує
поліпшення житлових умов (частини друга і третя статті 134), має
переважне право на одержання квартири, що звільнилася в будинку
цього  кооперативу. Член житлово-будівельного кооперативу має
перевагу перед усіма іншими особами на одержання кімнати, що
звільнилася у квартирі, в якій він проживає. У разі виникнення
спору питання вирішується в судовому порядку.
 
   Стаття 143. Обмін жилого приміщення членом
         житлово-будівельного кооперативу
 
   Член житлово-будівельного кооперативу вправі за письмовою
згодою проживаючих разом з ним членів сім'ї, включаючи тимчасово
відсутніх, провести обмін займаного жилого приміщення з наймачем
жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового
фонду чи з іншим членом житлово-будівельного кооперативу, в тому
числі з проживаючими в іншому населеному пункті, за умови прийому
до членів кооперативу особи, що вселяється у зв'язку з обміном у
будинок  житлово-будівельного  кооперативу.  Обмін  жилими
приміщеннями між членами того ж самого кооперативу провадиться за
рішенням загальних зборів членів кооперативу.
   При проведенні обміну застосовуються правила, встановлені
статтею 83 цього Кодексу.
   Якщо між членом кооперативу та членами його  сім'ї  не
досягнуто згоди про обмін, то член кооперативу, а також його
дружина, що має право на частину паєнагромадження, можуть вимагати
в судовому порядку примусового обміну займаного приміщення на
приміщення в різних будинках (квартирах).
   Обмін не допускається у випадках, зазначених у статті 86
цього Кодексу.
 
   Стаття 144. Найом жилого приміщення в будинку
         житлово-будівельного кооперативу
 
   Член житлово-будівельного кооперативу вправі за згодою членів
сім'ї, які проживають разом з ним, і правління кооперативу здавати
в найом частину жилого приміщення, а в разі тимчасового виїзду
всієї сім'ї - все приміщення.
   У разі відмови правління кооперативу дати згоду на здачу
жилого приміщення в найом спір може бути вирішено в судовому
порядку.
   Договір найму укладається в письмовій формі з наступною
реєстрацією в правлінні житлово-будівельного кооперативу.
   До договору  найму  жилого  приміщення  в   будинку
житлово-будівельного  кооперативу  застосовуються  правила про
договір піднайму в будинках державного і громадського житлового
фонду (статті 91 - 94, 97).
   Розмір плати за здане в найом приміщення встановлюється
угодою сторін, але не може перевищувати розміру стягуваних з члена
кооперативу експлуатаційних витрат, що припадають на здаване
приміщення (частину приміщення), і відповідної частини витрат по
оплаті комунальних послуг.
 
   Стаття 145. Користування жилим приміщенням членами сім'ї
         члена житлово-будівельного кооперативу
 
   Члени сім'ї,   які   проживають   разом   з  членом
житлово-будівельного кооперативу, мають рівне  з  ним  право
користування жилим приміщенням. Такого ж право набувають особи,
які вселилися в жиле приміщення в будинку житлово-будівельного
кооперативу як члени сім'ї, якщо при їх вселенні не було іншої
угоди про порядок користування жилим приміщенням. Члени сім'ї
члена  кооперативу,  крім дружини, що має право на частину
паєнагромадження, не вправі вимагати поділу приміщення, його
обміну і здачі в найом, а також вселення інших осіб, за винятком
неповнолітніх дітей.
   Якщо член  житлово-будівельного  кооперативу виключений з
кооперативу (крім випадків, передбачених пунктами 1, 2, 4, 6, 7
статті 147), помер або вибув з нього з інших причин чи переселився
в іншу квартиру в будинку того ж кооперативу, члени його сім'ї,
які проживали разом з ним, зберігають право користування жилим
приміщенням за умови вступу до кооперативу одного з них. Член
сім'ї,  який виявив бажання вступити до кооперативу замість
попереднього члена кооперативу, має перевагу перед іншими особами.
Дружині  члена  кооперативу,  що  має  право на  частину
паєнагромадження, надається перевага на вступ до кооперативу перед
іншими членами сім'ї. При відсутності дружини, що має право на
частину паєнагромадження, а також при відмові її від вступу до
кооперативу така перевага надається спадкоємцям члена кооперативу,
які проживали разом з ним.
   У разі відмови в прийомі до кооперативу осіб, зазначених у
частині другій цієї статті, спір може бути вирішено в судовому
порядку.
   Повнолітні члени сім'ї члена кооперативу зобов'язані брати
участь в оплаті витрат по експлуатації і ремонту будинку та
квартири.
   До членів сім'ї члена  житлово-будівельного  кооперативу
належать особи, зазначені в частині другій статті 64 цього
Кодексу. Припинення сімейних відносин з членом кооперативу не
позбавляє колишніх членів його сім'ї права користування займаним
жилим приміщенням. У  разі  відсутності  угоди  між  членом
кооперативу і колишнім членом  його  сім'ї  про  безоплатне
користування жилим приміщенням до цих відносин застосовуються
правила, встановлені частиною п'ятою статті 144 цього Кодексу.
 
   Стаття 146. Поділ жилого приміщення між подружжям
 
   Поділ квартири в будинку житлово-будівельного кооперативу між
членом кооперативу і його дружиною допускається в разі розірвання
шлюбу між ними, якщо пай є спільною власністю подружжя і якщо
кожному з колишнього подружжя є можливість виділити ізольоване
жиле приміщення в займаній ними  квартирі.  Поділ  квартири
провадиться за згодою між колишнім подружжям, а в разі відсутності
згоди - за рішенням суду.
   Якщо поділити квартиру неможливо, один з колишнього подружжя,
за яким визнано право на частину паєнагромадження, вправі вимагати
від другого, який є членом житлово-будівельного кооперативу,
виплати йому суми, що відповідає його частині паєнагромадження.
Після одержання зазначеної компенсації він повинен звільнити
займане приміщення, а в разі відмовлення - підлягає виселенню в
судовому порядку без надання іншого жилого приміщення.
 
   Стаття 147. Виключення з житлово-будівельного кооперативу
 
   Члена житлово-будівельного кооперативу може бути виключено з
кооперативу у випадках:
   1) подання відомостей, що не відповідають дійсності і були
підставою для прийому до кооперативу, а також неправомірних дій
службових  осіб при вирішенні питання про прийом до членів
кооперативу;
   2) встановлення вироком суду, що пайовий внесок складається з
коштів, добутих злочинним шляхом;
   3) систематичного руйнування чи псування жилого приміщення,
або використання його не за призначенням, або систематичного
порушення правил соціалістичного співжиття, що робить неможливим
для інших проживання з членом кооперативу в одній квартирі чи в
одному будинку, якщо заходи запобігання і громадського впливу
виявились безрезультатними;
   4) систематичного здавання жилого приміщення в найом з метою
одержання нетрудових доходів;
   5) виїзду на інше постійне місце проживання;
   6) несплати пайового внеску;
   7) систематичної несплати без поважних причин внесків на
погашення банківського кредиту або внесків на експлуатацію та
ремонт будинку;
   8) в інших  випадках,  передбачених  Примірним  статутом
житлово-будівельного кооперативу.
   Порядок виключення  з  житлово-будівельного  кооперативу
встановлюється   Примірним   статутом   житлово-будівельного
кооперативу.
   Рішення про виключення з житлово-будівельного кооперативу
може бути оспорено в судовому порядку.
 
   Стаття 148. Виселення з будинку житлово-будівельного
         кооперативу
 
   Член житлово-будівельного   кооперативу,  виключений  з
кооперативу, втрачає право користування квартирою в  будинку
кооперативу і в разі відмовлення звільнити її підлягає виселенню в
судовому порядку без надання іншого жилого приміщення. Якщо члена
кооперативу  виключено з кооперативу з підстав, передбачених
пунктами 1, 2, 4, 6, 7 статті 147 цього Кодексу, то виселенню
підлягають також члени його сім'ї та інші особи, які проживають
разом з ним.
   Якщо член  житлово-будівельного  кооперативу  вибув  з
кооперативу або переселився в іншу квартиру в будинку того ж
кооперативу, а займане ним жиле приміщення не закріплено в
установленому порядку за членами його сім'ї, вони, а також інші
особи, що проживають у цьому приміщенні, підлягають виселенню в
судовому порядку без надання іншого жилого приміщення.
   Членів сім'ї члена житлово-будівельного кооперативу та інших
осіб, які проживають разом з ним, може бути виселено в судовому
порядку без надання іншого жилого приміщення також у випадках,
передбачених частиною першою статті 116 цього Кодексу.
 
   Стаття 149. Визначення прав і обов'язків члена
         житлово-будівельного кооперативу
 
   Права і обов'язки члена житлово-будівельного кооперативу, а
також членів його сім'ї, умови користування і підстави припинення
користування  жилими  приміщеннями  визначаються  статутом
кооперативу.
 
              Г л а в а 6
 
   КОРИСТУВАННЯ ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ В БУДИНКАХ (КВАРТИРАХ)
          ПРИВАТНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
 
   Стаття 150. Користування жилим будинком (квартирою),
         що належить громадянинові
 
   Громадяни, які мають у приватній власності будинок (частину
будинку), квартиру, користуються ним  (нею)  для  особистого
проживання і проживання членів  їх  сімей  і  мають  право
розпоряджатися цією власністю  на  свій  розсуд:  продавати,
дарувати, заповідати, здавати в оренду, обмінювати, закладати,
укладати інші не заборонені законом угоди.
( Стаття 150 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3187-12 від
 06.05.93 )
 
   Стаття 151. Обов'язки власника по забезпеченню схоронності
         жилого будинку (квартири)
 
   Громадяни, які мають у приватній власності жилий будинок
(квартиру), зобов'язані забезпечувати його схоронність, провадити
за свій рахунок поточний і капітальний ремонт, утримувати в
порядку придомову територію.
   Безгосподарне утримання громадянином належного йому будинку
(квартири) тягне за собою наслідки, передбачені Цивільним кодексом
Української РСР.
( Стаття 151 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3187-12 від
06.05.93 )
 
   Стаття 152. Порядок проведення переобладнання і
         перепланування жилого будинку (квартири), 
         що належить громадянинові
 
   Переобладнання і перепланування жилого будинку (квартири), що
належить громадянинові на праві приватної власності, провадяться з
дозволу виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів.
( Стаття 152 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3187-12 від
06.05.93 )
 
   Стаття 153. Сприяння держави в ремонті та благоустрої жилих
         будинків (квартир), що належать громадянам
 
   Держава подає громадянам, які мають у приватній власності
жилі будинки (квартири), допомогу в їх ремонті та благоустрої.
Ремонт будинків (квартир), що належать громадянам, за їх бажанням
може  провадитися  підприємствами  побутового  обслуговування
населення.
( Стаття 153 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3187-12 від
06.05.93 )
 
   Стаття 154. Контроль за утриманням будинків (квартир),
         що належать громадянам
 
   Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів здійснюють
контроль за утриманням будинків (квартир), що належать громадянам.
( Стаття 154 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3187-12 від
06.05.93 )
 
   Стаття 155. Гарантії прав громадян, які мають у приватній
         власності жилий будинок (квартиру)
 
   Жилі будинки (квартири), що є у приватній власності громадян,
не може бути в них вилучено, власника не може бути позбавлено
права користування жилим будинком (квартирою), крім випадків,
установлених законодавством Союзу РСР і Української РСР.
( Стаття 155 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3187-12 від
06.05.93 )
 
   Стаття 156. Права і обов'язки членів сім'ї власника жилого
         будинку (квартири)

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner