Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кодекс адміністративного судочинства України

Кодекс України № 2747-IV от 06.07.2005

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 10

дату, час і місце судового розгляду, якщо від нього не надійшло
заяви про розгляд справи за його відсутності;
 
   4) якщо суд визнав обов'язковою особисту участь особи, яка
бере участь у справі, у судовому розгляді, а вона не прибула.
 
   2. Неприбуття в судове засідання  без  поважних  причин
представника сторони або третьої особи, які прибули в судове
засідання, або неповідомлення ним про причини неприбуття не є
перешкодою для розгляду справи. Проте за клопотанням сторони та з
урахуванням обставин у справі суд може відкласти її розгляд.
 
   3. У разі повторного неприбуття позивача, належним чином
повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без
поважних причин або без повідомлення ним про причини неприбуття,
якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його
відсутності, суд залишає позовну заяву без розгляду.
 
   4. У разі неприбуття  відповідача  -  суб'єкта  владних
повноважень, належним чином повідомленого про дату, час і місце
судового розгляду, без поважних причин або без повідомлення ним
про причини неприбуття розгляд справи не відкладається і справу
може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів.
 
   5. Наслідки, визначені частинами другою - четвертою цієї
статті, застосовуються й у разі, якщо сторона без поважних причин
залишить залу судового засідання.
 
   Стаття 129. Наслідки неприбуття в судове засідання
         свідка, експерта, спеціаліста
 
   1. Якщо в судове засідання не прибули свідок, експерт,
спеціаліст, суд заслуховує думку осіб, які беруть участь у справі,
про можливість продовження судового розгляду справи за відсутності
свідка, експерта, спеціаліста, які не прибули, та постановляє
ухвалу про продовження судового розгляду або про оголошення
перерви. Одночасно суд може вирішити питання про привід свідка,
експерта, спеціаліста, які не прибули.
 
   Стаття 130. Роз'яснення особам, які беруть участь
         у справі, їхніх прав та обов'язків
 
   1. Головуючий у судовому засіданні роз'яснює сторонам та
іншим особам, які беруть участь у справі, їхні права та обов'язки,
встановлені цим Кодексом. Одночасно особам, які беруть участь у
справі,  видається  пам'ятка  про  їхні права та обов'язки,
встановлені цим Кодексом.
 
   Стаття 131. Роз'яснення прав і обов'язків
         експерта, присяга експерта
 
   1. Головуючий у судовому засіданні роз'яснює експерту його
права та обов'язки, встановлені статтею 66 цього Кодексу, і
попереджає його під розписку про кримінальну відповідальність за
завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин
від виконання покладених на нього обов'язків.
 
   2. Головуючий приводить експерта до такої присяги:
 
   "Я,  (прізвище,  ім'я,  по батькові), присягаю сумлінно
виконувати обов'язки експерта, використовуючи всі свої професійні
можливості".
 
   3. Присяга проголошується експертом усно, після чого він
підписує текст присяги. Дія присяги поширюється і на ті випадки,
коли  висновок був складений до її проголошення. Підписаний
експертом текст присяги та розписка приєднуються до справи.
 
   4. Якщо експертиза призначається під час судового розгляду,
права, обов'язки експерта та його відповідальність роз'яснюються
головуючим  одразу  після  залучення  його  до  участі  в
адміністративному процесі.
 
   5. Експертам, які працюють у державних експертних установах,
роз'яснення прав і обов'язків експерта та приведення його до
присяги  здійснюються керівником експертної установи під час
призначення особи на посаду та присвоєння кваліфікації судового
експерта. Засвідчені печаткою експертної установи копії тексту
присяги і розписки про ознайомлення з правами та обов'язками
експерта  і  про  кримінальну  відповідальність  за завідомо
неправдивий висновок, за відмову без поважних причин від виконання
покладених на нього обов'язків подаються на вимогу суду.
 
   Стаття 132. Роз'яснення спеціалісту його прав і обов'язків
 
   1. Головуючий у судовому засіданні роз'яснює спеціалісту його
права та обов'язки, встановлені статтею 67 цього Кодексу.
 
   Стаття 133. Вирішення судом клопотань осіб, які
         беруть участь у справі
 
   1. Клопотання осіб, які беруть участь у справі, вирішуються
судом негайно після того, як буде заслухана думка інших присутніх
у судовому засіданні осіб, які беруть участь у справі, про що
постановляється ухвала. Ухвала суду про відмову в задоволенні
клопотання не перешкоджає повторному його заявленню протягом
судового розгляду справи.
 
   Стаття 134. Обов'язки присутніх у залі судового засідання
 
   1. Особи, присутні у залі судового засідання, при вході до
нього суду та при виході суду повинні встати. Особи, які беруть
участь у справі, свідки, експерти, спеціалісти дають пояснення,
показання, відповідають на питання та задають питання стоячи і
лише після надання їм слова головуючим у судовому засіданні.
Постанову суду особи, присутні в залі, заслуховують стоячи.
Відступ від цих правил допускається з дозволу головуючого в
судовому засіданні.
 
   2. Учасники адміністративного процесу, а також інші особи,
присутні в залі судового засідання, зобов'язані додержуватися в
судовому засіданні порядку і беззаперечно підкорятися відповідним
розпорядженням головуючого у судовому засіданні.
 
   3. Учасники адміністративного процесу звертаються до судді
"Ваша честь".
 
   4. Документи та інші матеріали передаються головуючому в
судовому засіданні через судового розпорядника.
 
   Стаття 135. Початок судового розгляду справи по суті
 
   1. Судовий розгляд справи по суті починається доповіддю
головуючого в судовому засіданні чи судді-доповідача про зміст
позовних вимог, про визнання сторонами певних обставин під час
підготовчого провадження, після чого він з'ясовує: чи підтримує
позивач адміністративний позов, чи визнає його відповідач та чи не
бажають сторони примиритися.
 
   2. При розгляді справи за відсутності особи, яка бере участь
у справі, головуючий у судовому засіданні доповідає про її позицію
щодо позовних вимог, якщо вона викладена в письмових поясненнях.
 
   Стаття 136. Відмова від адміністративного позову,
         визнання адміністративного позову, примирення
         сторін під час судового розгляду
 
   1. Позивач може відмовитися від адміністративного позову, а
відповідач - визнати адміністративний позов протягом всього часу
судового розгляду, зробивши усну заяву.  Якщо  відмову  від
адміністративного позову чи визнання адміністративного позову
викладено в адресованій  суду  письмовій  заяві,  ця  заява
приєднується до справи.
 
   2. Сторони можуть примиритися протягом всього часу судового
розгляду або заявити клопотання про надання  їм  часу  для
примирення.
 
   3. Судове рішення у зв'язку з відмовою від адміністративного
позову, визнанням адміністративного позову чи примиренням сторін
ухвалюється за правилами, встановленими статтями 112, 113 цього
Кодексу.
 
   Стаття 137. Зміна позовних вимог
 
   1. Позивач може змінити позовні вимоги протягом всього часу
судового розгляду, подавши письмову заяву, яка приєднується до
справи.
 
   2. Суд за клопотанням відповідача оголошує перерву в судовому
засіданні  та  надає  відповідачу строк, достатній для його
підготовки до справи у зв'язку зі зміною позивачем позовних вимог.
 
   Стаття 138. Дослідження доказів
 
   1. Предметом доказування є обставини, якими обґрунтовуються
позовні вимоги чи заперечення або які мають інше значення для
вирішення справи (причини пропущення строку для звернення до суду
тощо) та які належить встановити при ухваленні судового рішення у
справі.
 
   2. Для встановлення обставин, зазначених у частині першій
цієї статті, у судовому засіданні заслуховуються пояснення осіб,
які беруть участь у справі, показання свідків, досліджуються
письмові та речові докази, у тому числі носії інформації із
записаною на них інформацією, висновки експертів.
 
   Стаття 139. Пояснення осіб, які беруть участь у справі
 
   1. Після доповіді у справі суд заслуховує пояснення позивача
та третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет
спору і бере участь на стороні позивача, пояснення відповідача та
третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору і
бере участь на стороні відповідача, а також пояснення третіх осіб,
які заявляють самостійні вимоги на предмет спору.
 
   2. Якщо поряд зі стороною, третьою особою у справі беруть
участь їхні представники, суд після пояснень сторони, третьої
особи  заслуховує пояснення їхніх представників, а за їхнім
клопотанням пояснення може давати тільки представник.
 
   3. Якщо в справі заявлено кілька позовних вимог, суд може
зобов'язати сторони та інших осіб, які беруть участь у справі,
дати окремо пояснення щодо кожної з них.
 
   4. Якщо сторони та інші особи, які беруть участь у справі,
висловлюються нечітко або з їхніх слів не можна дійти висновку про
те, чи визнають вони обставини, чи заперечують проти них, суд може
зажадати від цих осіб конкретної відповіді - "так" чи "ні".
 
   5. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, задають
питання один одному у порядку, встановленому головуючим.
 
   6. Якщо у справі є письмові пояснення сторін та інших осіб,
які  беруть участь у справі, головуючий оголошує зміст цих
пояснень.
 
   Стаття 140. Встановлення порядку дослідження інших доказів
 
   1. Суд, заслухавши пояснення сторін та інших осіб, які беруть
участь у справі, встановлює порядок дослідження доказів, якими
вони обґрунтовують свої вимоги і заперечення.
 
   2. Порядок дослідження доказів визначається судом залежно від
характеру спірних правовідносин і в разі необхідності може бути
змінений.
 
   Стаття 141. Порядок допиту свідків
 
   1. Кожний свідок допитується окремо.
 
   2. Свідки, які ще не дали показань, не можуть перебувати у
залі  судового засідання під час судового розгляду. Судовий
розпорядник вживає заходів, щоб свідки, яких  допитали,  не
спілкувалися з тими, яких суд не допитав.
 
   3. Перед допитом свідка головуючий у судовому засіданні
встановлює його особу, вік, рід занять,  місце  проживання,
відношення до справи і стосунки зі сторонами та іншими особами,
які беруть участь у справі, роз'яснює його права та обов'язки,
встановлені  статтею  65  цього  Кодексу,  з'ясовує,  чи не
відмовляється він з підстав, встановлених законом, від давання
показань,  і  під  розписку попереджає його про кримінальну
відповідальність за завідомо неправдиві показання і відмову від
давання показань.
 
   4. Якщо перешкод для допиту свідка не встановлено, головуючий
у судовому засіданні приводить його до такої присяги:
 
   "Я, (прізвище, ім'я, по батькові), присягаю говорити правду,
нічого не приховуючи і не спотворюючи".
 
   5. Присяга  проголошується свідком усно, після чого він
підписує текст присяги. Підписаний свідком текст присяги та
розписка приєднуються до справи.
 
   6. Допит  свідка починається з пропозиції головуючого в
судовому засіданні розповісти все, що йому відомо у цій справі,
після чого першою йому задає питання особа, за клопотанням якої
викликано свідка, а потім інші особи, які беруть участь у справі.
 
   7. Свідок, даючи показання, може користуватися записами, якщо
його показання пов'язані з будь-якими обчисленнями та іншими
даними, які важко зберегти в пам'яті. Після допиту ці записи
показуються суду та особам, які беруть участь у справі, і можуть
бути приєднані до справи за ухвалою суду.
 
   8. Головуючий у судовому засіданні та інші судді можуть
задавати свідкові питання в будь-який час його допиту.
 
   9. Допитаний свідок залишається у залі судового засідання до
закінчення розгляду справи. Суд може дозволити такому свідку
залишити залу судового засідання до закінчення розгляду справи.
 
   10. Свідок може бути допитаний повторно в тому самому або
наступному судовому засіданні за його клопотанням, за клопотанням
осіб, які беруть участь у справі, або з ініціативи суду. Під час
дослідження інших доказів свідкам можуть задавати питання сторони,
інші особи, які беруть участь у справі, а також суд.
 
   11. Суд може призначити одночасний допит двох чи більше
свідків для з'ясування причин розбіжності в їхніх показаннях.
 
   Стаття 142. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків
 
   1. Допит  малолітніх  свідків  і,  за  розсудом  суду,
неповнолітніх свідків проводиться в присутності педагога або
батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, якщо вони не
заінтересовані у справі.
 
   2. Свідкам,  які  не  досягли  шістнадцятирічного  віку,
головуючий роз'яснює обов'язок про необхідність дати правдиві
показання, не попереджуючи про відповідальність за відмову від
давання показань і за завідомо неправдиві показання, і  не
приводить їх до присяги.
 
   3. Особи, зазначені в частині першій цієї статті, можуть з
дозволу суду задавати свідкові питання, а також висловлювати свою
думку стосовно особи свідка, змісту його показань.
 
   4. У виняткових випадках, коли це необхідно для об'єктивного
з'ясування обставин справи, на час допиту осіб, які не досягли
вісімнадцятирічного віку, із зали судового засідання за ухвалою
суду може бути видалена та чи інша особа, яка бере участь у
справі. Після повернення цієї особи до зали судового засідання
головуючий повідомляє її про показання цього свідка і надає
можливість задати йому питання.
 
   Стаття 143. Дослідження письмових доказів
 
   1. Письмові  докази, у тому числі протоколи їх огляду,
складені за судовим дорученням або в порядку забезпечення доказів,
оголошуються  в  судовому  засіданні  та  пред'являються для
ознайомлення особам, які беруть участь у справі, а в разі
необхідності  -  також  свідкам,  експертам, спеціалістам чи
перекладачам.
 
   2. Особи, які беруть участь у справі, можуть задавати питання
свідкам, експертам, спеціалістам з приводу письмових доказів.
 
   3. Якщо доданий до справи або наданий суду особою, яка бере
участь у справі, для ознайомлення документ викликає сумнів у його
достовірності або є фальшивим, особа, яка бере участь у справі,
може просити суд виключити його з числа доказів і вирішувати
справу  на  підставі  інших доказів або вимагати проведення
експертизи.
 
   Стаття 144. Дослідження змісту особистих паперів, листів,
         записів телефонних розмов, телеграм та інших
         видів кореспонденції
 
   1. Зміст особистих паперів, листів,  записів  телефонних
розмов, телеграм та інших видів кореспонденції фізичних осіб може
бути оголошений і досліджений у відкритому судовому засіданні
тільки за згодою осіб, визначених Цивільним кодексом України
( 435-15 ).
 
   Стаття 145. Дослідження речових доказів
 
   1. Речові докази оглядаються судом, а також подаються для
ознайомлення особам, які беруть участь у справі, а в разі
необхідності - також експертам, спеціалістам і свідкам. Особи,
яким подані для ознайомлення речові докази, можуть звернути увагу
суду на ті чи інші обставини, пов'язані з доказом та його оглядом.
 
   2. Протоколи огляду речових доказів, складені в порядку
забезпечення  доказів,  виконання  судового доручення або за
результатами огляду доказів на місці, оголошуються в судовому
засіданні. Особи, які беруть участь у справі, можуть дати свої
пояснення з приводу цих протоколів.
 
   3. Особи, які беруть участь у справі, можуть задавати питання
з приводу речових доказів експертам, спеціалістам, свідкам, які їх
оглядали.
 
   Стаття 146. Дослідження звуко- і відеозаписів
 
   1. Відтворення  звукозапису  і  демонстрація  відеозапису
проводяться в залі судового засідання або в іншому спеціально
обладнаному для цього приміщенні з відображенням у  журналі

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner