Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кодекс адміністративного судочинства України

Кодекс України № 2747-IV от 06.07.2005

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 11

судового засідання основних технічних характеристик обладнання та
носіїв інформації і зазначенням часу відтворення (демонстрації).
Після цього суд заслуховує пояснення осіб, які беруть участь у
справі.
 
   2. У разі необхідності відтворення звукозапису і демонстрація
відеозапису можуть бути повторені повністю або у певній частині.
 
   3. З метою з'ясування відомостей, що містяться у звуко- і
відеозаписах, судом може бути залучено спеціаліста або призначено
експертизу.
 
   4. Заяву про фальшивість звуко- і відеозаписів суд розглядає
в порядку, встановленому для розгляду заяв про  фальшивість
письмових доказів.
 
   5. Під час дослідження звуко- чи відеозапису особистого
характеру застосовуються правила цього Кодексу щодо дослідження
змісту особистих паперів, листів, записів телефонних розмов,
телеграм та інших видів кореспонденції.
 
   Стаття 147. Огляд доказів на місці
 
   1. Письмові та речові докази, які не можна доставити до суду,
оглядаються за їхнім місцезнаходженням. Про проведення огляду
доказів на місці суд постановляє ухвалу.
 
   2. Огляд доказів на місці проводиться судом з повідомленням
осіб, які беруть участь у справі, а в разі необхідності - з
викликом експертів, спеціалістів, перекладачів і свідків.
 
   3. При огляді доказів на місці складається протокол  у
порядку, встановленому статтями 45, 46 цього Кодексу.
 
   Стаття 148. Дослідження висновку експерта
 
   1. Висновок експерта оголошується в судовому засіданні.
 
   2. Для роз'яснення і доповнення висновку експерта особи, які
беруть участь у справі, а також суд можуть задати експерту
питання. Першими задають питання експертові особа, за заявою якої
призначено експертизу, та її представник, а потім інші особи, які
беруть участь у справі. Якщо експертизу призначено за клопотанням
обох сторін, першими задають питання експертові позивач і його
представник. Головуючий у судовому засіданні та інші судді можуть
задавати експертові питання в будь-який час дослідження висновку
експерта.
 
   3. Викладені  письмово  і  підписані  пояснення експерта
приєднуються до справи.
 
   Стаття 149. Консультації та роз'яснення спеціаліста
 
   1. Під час дослідження доказів суд може скористатися усними
консультаціями або письмовими роз'ясненнями спеціаліста.
 
   2. Спеціалісту можуть бути задані питання щодо суті наданих
усних консультацій чи письмових роз'яснень. Першими  задають
питання особа, за клопотанням якої залучено спеціаліста, та її
представник, а потім інші особи, які беруть участь у справі. Якщо
спеціаліста залучено за клопотанням обох сторін, першими задають
питання спеціалісту позивач і його представник. Головуючий у
судовому засіданні та інші судді можуть задавати спеціалістові
питання в будь-який час дослідження доказів.
 
   3. Викладені письмово і підписані спеціалістом роз'яснення
приєднуються до справи.
 
   Стаття 150. Відкладення розгляду справи або
         оголошення перерви в її розгляді
 
   1. Суд відкладає розгляд справи у випадках, встановлених цим
Кодексом, а також у разі неможливості розгляду справи у зв'язку з
необхідністю заміни судді (в результаті задоволення заяви про
відвід чи з інших причин) або залучення до участі у справі інших
осіб.
 
   2. Суд оголошує перерву у зв'язку з необхідністю одержання
нових доказів або в інших необхідних випадках. Тривалість перерви
встановлюється судом залежно від обставин розгляду справи.
 
   3. Суд, відкладаючи розгляд справи або оголошуючи перерву в
її розгляді, встановлює дату і час нового судового засідання, про
що повідомляє під розписку осіб, які беруть участь у справі,
свідків,  експертів,  спеціалістів,  перекладачів,  які  були
присутніми в судовому засіданні. Особи, які беруть участь у
справі, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, які не прибули
або яких суд вперше залучає до участі в адміністративному процесі,
викликаються в судове засідання повістками.
 
   4. У разі відкладення розгляду справи суд повинен допитати
свідків, які прибули. Тільки у виняткових випадках за ухвалою суду
свідки не допитуються і викликаються знову.
 
   5. Якщо розгляд справи було відкладено, новий її розгляд
починається спочатку. Якщо сторони не наполягають на повторенні
наданих раніше пояснень осіб, які беруть участь у справі, якщо
склад суду не змінився і до участі в справі не було залучено
третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, суд
продовжує провадження у справі зі стадії, на якій розгляд справи
було відкладено.
 
   6. Якщо в розгляді справи було оголошено перерву, провадження
у справі після її закінчення продовжується зі стадії, на якій воно
було перервано.
 
   Стаття 151. Закінчення з'ясування обставин та
         перевірки їх доказами
 
   1. Після з'ясування всіх обставин у справі та перевірки їх
доказами головуючий у судовому засіданні надає сторонам та іншим
особам, які беруть участь у справі, можливість дати додаткові
пояснення чи надати додаткові докази.
 
   2. У зв'язку з додатковими поясненнями осіб, які беруть
участь у справі, суд може задавати питання іншим особам, які
беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам.
 
   3. Вислухавши додаткові пояснення і дослідивши додаткові
докази, суд постановляє ухвалу про закінчення з'ясування обставин
у справі та перевірки їх доказами і переходить до судових дебатів.
 
   Стаття 152. Судові дебати
 
   1. Судові дебати складаються з промов осіб, які беруть участь
у справі. У цих промовах можна посилатися лише на обставини і
докази, які досліджені в судовому засіданні.
 
   2. У  дебатах  першим  надається слово позивачеві, його
представнику, а потім - відповідачеві, його представнику.
 
   3. Третя особа, яка заявила самостійні вимоги на предмет
спору, її представник виступають після сторін у справі.
 
   4. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет
спору, їхні представники виступають у дебатах після особи, на
стороні якої вони беруть участь.
 
   5. За клопотанням сторін чи третіх осіб у дебатах можуть
виступати лише їхні представники.
 
   6. Суд не може обмежувати тривалість дебатів певним часом.
Головуючий у судовому засіданні може зупинити промовця лише тоді,
коли він виходить за межі справи, що розглядається. З дозволу суду
після  закінчення судових дебатів промовці можуть обмінятися
репліками.
 
   7. Якщо під час судових  дебатів  виникає  необхідність
з'ясування нових обставин, що мають значення для справи, або
дослідження нових доказів, суд постановляє ухвалу про повернення
до з'ясування обставин у справі. Після закінчення з'ясування
обставин у справі та перевірки їх доказами  судові  дебати
проводяться у загальному порядку.
 
   Стаття 153. Вихід суду для ухвалення рішення
 
   1. Після судових дебатів суд виходить до нарадчої кімнати
(приміщення, спеціально призначеного для ухвалення судових рішень)
для ухвалення рішення у справі, оголосивши орієнтовний час його
проголошення.
 
   2. Якщо під час ухвалення рішення виявиться потреба з'ясувати
будь-яку обставину через повторний допит свідків або через іншу
процесуальну дію, суд постановляє ухвалу про поновлення судового
розгляду. Розгляд справи у цьому разі проводиться в межах,
необхідних для з'ясування обставин, що потребують додаткової
перевірки.
 
   3. Після закінчення поновленого розгляду справи суд відкриває
судові дебати з приводу додатково досліджених обставин і виходить
до нарадчої кімнати для ухвалення рішення або, якщо проведення
необхідних процесуальних дій у цьому судовому засіданні виявилося
неможливим, постановляє ухвалу про відкладення розгляду справи чи
оголошення перерви.
 
   Стаття 154. Таємниця нарадчої кімнати
 
   1. Під час ухвалення судового рішення ніхто не має права
перебувати в нарадчій кімнаті, крім складу суду, який розглядає
справу.
 
   2. Під час перебування в нарадчій кімнаті суддя не має права
розглядати інші судові справи.
 
   3. Судді не мають права розголошувати хід обговорення та
ухвалення рішення в нарадчій кімнаті.
 
               Глава 4
       ЗАЛИШЕННЯ ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ БЕЗ РОЗГЛЯДУ.
       ЗУПИНЕННЯ, ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ
 
   Стаття 155. Залишення позовної заяви без розгляду
 
   1. Суд своєю ухвалою залишає позовну заяву без розгляду,
якщо:
 
   1) позовну заяву подано особою, яка не має адміністративної
процесуальної дієздатності;
 
   2) позовну заяву від імені позивача подано особою, яка не має
повноважень на ведення справи;
 
   3) у провадженні цього або іншого адміністративного суду є
адміністративна справа про спір між тими самими сторонами, про той
самий предмет і з тих самих підстав;
 
   4) позивач повторно не прибув у судове засідання без поважних
причин або без повідомлення ним про причини неприбуття, якщо від
нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності;
 
   5) надійшло клопотання позивача про відкликання позовної
заяви;
 
   6) особа, яка має адміністративну процесуальну дієздатність і
за  захистом  прав,  свобод  чи інтересів якої у випадках,
встановлених законом, звернувся орган або інша особа, заперечує
проти адміністративного позову і від неї надійшла відповідна
заява;
 
   7) провадження в адміністративній справі було відкрито за
позовною заявою, яка не відповідає вимогам статті 106 цього
Кодексу, і позивач не усунув цих недоліків у строк, встановлений
судом;
 
   8) позивач до закінчення судового розгляду залишив судове
засідання без поважних причин і не звернувся до суду із заявою про
судовий розгляд за його відсутності.
 
   2. Про залишення позовної заяви без розгляду суд постановляє
ухвалу. Ухвала суду про залишення позовної заяви без розгляду може
бути оскаржена.
 
   3. Особа, позовна заява якої залишена без розгляду, після
усунення підстав, з яких заява була залишена без розгляду, має
право звернутися до адміністративного суду в загальному порядку.
 
   Стаття 156. Зупинення та поновлення провадження у справі
 
   1. Суд зупиняє провадження у справі в разі:
 
   1) смерті або оголошення в установленому законом порядку
померлою особи, яка була стороною у  справі,  якщо  спірні
правовідносини допускають правонаступництво, а також ліквідації
органу, злиття, приєднання, поділу, перетворення юридичної особи,
які були стороною у справі, - до встановлення правонаступника;
 
   2) необхідності призначення або заміни законного представника
сторони чи третьої особи - до вступу у  справу  законного
представника;
 
   3) неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої
справи,  що  розглядається  в  порядку  конституційного,
адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального
судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій
справі;
 
   4) звернення обох сторін з клопотанням про надання їм часу
для примирення - до закінчення строку, про який сторони заявили у
клопотанні.
 
   2. Суд має право зупинити провадження у справі в разі:
 
   1) захворювання  особи,  яка  бере  участь  у  справі,
підтвердженого медичною довідкою, що перешкоджає прибуттю до суду,
якщо її особиста участь буде визнана судом обов'язковою, - до її
одужання;
 
   2) знаходження особи, яка  бере  участь  у  справі,  у
відрядженні,  якщо  її  особиста  участь буде визнана судом
обов'язковою, - до повернення з відрядження;
 
   3) призначення  судом  експертизи  -  до  одержання  її
результатів;
 
   4) наявності  інших  причин за обґрунтованим клопотанням
сторони або третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на
предмет спору, - до терміну, встановленого судом.
 
   3. Суд  не  зупиняє  провадження  у справі у випадках,
встановлених пунктами 1, 2 частини другої цієї статті, якщо
відсутня  сторона  чи  третя особа веде справу через свого
представника.
 
   4. Про зупинення провадження у справі суд постановляє ухвалу.
Ухвала  суду  про зупинення провадження у справі може бути
оскаржена.
 
   5. Провадження у справі поновлюється за клопотанням осіб, які
беруть участь у справі, або за ініціативою суду, якщо відпадуть
обставини, які були підставою для зупинення провадження. Про
поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. З дня
поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків
продовжується. Провадження у справі продовжується зі стадії, на
якій воно було зупинено.
 
   Стаття 157. Закриття провадження у справі
 
   1. Суд закриває провадження у справі:
 
   1) якщо  справу  не  належить  розглядати  в  порядку
адміністративного судочинства;
 
   2) якщо позивач відмовився від адміністративного позову і
відмову прийнято судом;
 
   3) якщо сторони досягли примирення;
 
   4) якщо є такі, що набрали законної сили, постанова чи ухвала
суду з того самого спору і між тими самими сторонами;
 
   5) у разі смерті або оголошення в установленому законом
порядку померлою особи, яка була стороною у справі, якщо спірні
правовідносини не допускають правонаступництва, або ліквідації
підприємства, установи, організації, які були стороною у справі.
 
   2. Якщо провадження у справі закривається  з  підстави,
встановленої пунктом 1 частини першої цієї статті, суд повинен
роз'яснити позивачеві, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд
таких справ.
 
   3. Про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу.
Ухвала суду про закриття провадження у справі може бути оскаржена.
Повторне звернення з тією самою позовною заявою не допускається.
 
               Глава 5
             СУДОВІ РІШЕННЯ
 
   Стаття 158. Види судових рішень
 
   1. Судове рішення, яким  суд  вирішує  спір  по  суті,
викладається у формі постанови.
 
   2. Судове рішення, яким суд зупиняє чи закриває провадження у
справі, залишає позовну заяву без розгляду або приймає рішення
щодо інших процесуальних дій, клопотань, викладається у формі
ухвали.
 
   Стаття 159. Законність і обґрунтованість судового рішення
 
   1. Судове рішення повинно бути законним і обґрунтованим.
 
   2. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм
матеріального права при дотриманні норм процесуального права.
 
   3. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно
і всебічно з'ясованих обставин  в  адміністративній  справі,
підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому
засіданні.
 
   Стаття 160. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner