Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кодекс адміністративного судочинства України

Кодекс України № 2747-IV от 06.07.2005

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 12

 
   1. Суд приймає постанову іменем України  негайно  після
закінчення судового розгляду.
 
   2. Постанова  приймається,  складається і підписується в
нарадчій кімнаті складом суду, який розглянув справу.
 
   3. У виняткових випадках залежно від складності  справи
складення постанови у повному обсязі може бути відкладено на строк
не більше ніж п'ять днів з дня закінчення розгляду справи. При
цьому вступна та резолютивна частини постанови підписуються всім
складом суду, проголошуються в тому самому засіданні, в якому
закінчився розгляд справи, і приєднуються до справи.
 
   4. Окремим документом викладаються ухвали з питань:
 
   1) залишення позовної заяви без руху;
 
   2) повернення позовної заяви;
 
   3) відкриття провадження в адміністративній справі;
 
   4) об'єднання та роз'єднання справ;
 
   5) забезпечення доказів;
 
   6) визначення розміру судових витрат;
 
   7) продовження та поновлення процесуальних строків;
 
   8) передачі   адміністративної   справи   до   іншого
адміністративного суду;
 
   9) забезпечення адміністративного позову;
 
   10) призначення експертизи;
 
   11) виправлення описок і очевидних арифметичних помилок;
 
   12) відмови в ухваленні додаткового судового рішення;
 
   13) роз'яснення постанови;
 
   14) зупинення провадження у справі;
 
   15) закриття провадження у справі;
 
   16) залишення позовної заяви без розгляду;
 
   17) інших питань, які вирішуються поза судовим розглядом.
 
   Окремим документом можуть викладатися також ухвали з інших
питань, які вирішуються під час судового розгляду.
 
   5. Ухвали,   які   викладаються  окремим  документом,
постановляються в нарадчій кімнаті та підписуються складом суду,
який розглядає справу.
 
   6. Ухвали, постановлені без виходу до нарадчої кімнати,
заносяться секретарем судового засідання у  журнал  судового
засідання.
 
   7. Ухвали, постановлені в судовому засіданні, проголошуються
негайно після їх постановлення.
 
   8. Виправлення в судовому рішенні мають бути застережені
складом суду, який його ухвалив.
 
   Стаття 161. Питання, які вирішує суд
         при прийнятті постанови
 
   1. Під час прийняття постанови суд вирішує:
 
   1) чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги та
заперечення, та якими доказами вони підтверджуються;
 
   2) чи є інші фактичні дані (пропущення строку звернення до
суду тощо), які мають значення для вирішення справи, та докази на
їх підтвердження;
 
   3) яку  правову  норму  належить  застосувати  до  цих
правовідносин;
 
   4) чи належить задовольнити позовні вимоги або відмовити в їх
задоволенні;
 
   5) як розподілити між сторонами судові витрати;
 
   6) чи є підстави допустити негайне виконання постанови;
 
   7) чи  є  підстави  для скасування заходів забезпечення
адміністративного позову.
 
   Стаття 162. Повноваження суду при вирішенні справи
 
   1. При вирішенні справи по суті суд може  задовольнити
адміністративний позов повністю або частково чи відмовити в його
задоволенні повністю або частково.
 
   2. У разі задоволення адміністративного позову суд може
прийняти постанову про:
 
   1) визнання  протиправними  рішення  суб'єкта  владних
повноважень чи окремих його положень, дій чи бездіяльності і про
скасування або визнання нечинним рішення чи окремих його положень,
про поворот виконання цього рішення чи окремих його положень із
зазначенням способу його здійснення;
 
   2) зобов'язання відповідача вчинити певні дії;
 
   3) зобов'язання відповідача утриматися від вчинення певних
дій;
 
   4) стягнення з відповідача коштів;
 
   5) тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї
діяльності об'єднання громадян;
 
   6) примусовий розпуск (ліквідацію) об'єднання громадян;
 
   7) примусове видворення іноземця чи особи без громадянства за
межі України;
 
   8) визнання  наявності  чи  відсутності   компетенції
(повноважень) суб'єкта владних повноважень.
 
   Суд може  прийняти  іншу  постанову,  яка б гарантувала
дотримання і захист прав, свобод, інтересів людини і громадянина,
інших суб'єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з
боку суб'єктів владних повноважень.
 
   Стаття 163. Зміст постанови
 
   1. Постанова складається з:
 
   1) вступної частини із зазначенням:
 
   дати, часу та місця її прийняття;
 
   найменування адміністративного суду, прізвищ та ініціалів
судді (суддів) і секретаря судового засідання;
 
   імен (найменувань) сторін та інших осіб, які беруть участь у
справі;
 
   предмета адміністративного позову;
 
   2) описової частини із зазначенням:
 
   короткого змісту позовних вимог і позиції відповідача;
 
   пояснень осіб, які беруть участь у справі;
 
   інших доказів, досліджених судом;
 
   3) мотивувальної частини із зазначенням:
 
   встановлених судом обставин із посиланням на докази, а також
мотивів неврахування окремих доказів;
 
   мотивів, з яких суд виходив при прийнятті постанови, і
положення закону, яким він керувався;
 
   4) резолютивної частини із зазначенням:
 
   висновку суду про задоволення адміністративного позову або
про відмову в його задоволенні повністю чи частково;
 
   висновку суду по суті вимог;
 
   розподілу судових витрат;
 
   інших правових наслідків ухваленого рішення;
 
   строку і порядку набрання постановою законної сили та її
оскарження.
 
   Стаття 164. Постанова щодо частини позовних вимог
 
   1. Суд до закінчення судового розгляду справи може прийняти
постанову щодо частини позовних вимог за клопотанням особи, яка
бере участь у справі, якщо з'ясовані судом обставини дають
можливість без шкоди для справи вирішити частину позовних вимог.
   2. Постанова щодо частини позовних вимог може бути оскаржена
у загальному порядку.
 
   Стаття 165. Зміст ухвали
 
   1. Ухвала, що викладається окремим документом, складається з:
 
   1) вступної частини із зазначенням:
 
   дати і місця її постановлення;
 
   найменування адміністративного суду, прізвища та ініціалів
судді (суддів);
 
   імен (найменувань) сторін та інших осіб, які беруть участь у
справі;
 
   2) описової частини із зазначенням суті клопотання та імені
(найменування) особи, що його заявила, чи іншого питання, що
вирішується ухвалою;
 
   3) мотивувальної частини із зазначенням мотивів, з яких суд
дійшов до висновків, і закону, яким керувався суд, постановляючи
ухвалу;
 
   4) резолютивної частини із зазначенням:
 
   висновків суду;
 
   строку і порядку набрання ухвалою законної сили та  її
оскарження.
 
   2. В ухвалі, яку суд постановляє без виходу до нарадчої
кімнати, оголошуються висновок суду та мотиви, з яких суд дійшов
такого висновку.
 
   Стаття 166. Окремі ухвали суду
 
   1. Суд, виявивши під час розгляду справи порушення закону,
може постановити окрему ухвалу і направити  її  відповідним
суб'єктам владних повноважень для вжиття заходів щодо усунення
причин та умов, що сприяли порушенню закону. Про вжиті заходи суд
повідомляється не пізніше одного місяця після надходження окремої
ухвали.
 
   2. У разі необхідності суд може постановити окрему ухвалу про
наявність  підстав для розгляду питання щодо притягнення до
відповідальності осіб, рішення, дії  чи  бездіяльність  яких
визнаються протиправними.
 
   3. Окрема ухвала може бути оскаржена особами, інтересів яких
вона стосується.
 
   Стаття 167. Проголошення судового рішення, видача
         або направлення судового рішення особам, які
         беруть участь у справі
 
   1. Судове рішення проголошується прилюдно негайно  після
виходу суду з нарадчої кімнати. Головуючий у судовому засіданні
роз'яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження.
 
   2. Особи, які беруть участь у справі, можуть отримати в суді
копію постанови чи ухвали суду.
 
   3. Копія судового рішення не пізніше наступного дня після
ухвалення надсилається особі, яка бере участь у справі, але не
була присутня в судовому засіданні. Якщо копія рішення надіслана
представникові, то вважається, що вона надіслана й особі, яку вона
представляє.
 
   4. У разі проголошення в судовому засіданні тільки вступної
та резолютивної частин постанови суд повідомляє час виготовлення
постанови суду в повному обсязі.
 
   Стаття 168. Додаткове судове рішення
 
   1. Суд, що ухвалив судове рішення, може за заявою особи, яка
брала участь у справі, чи з власної ініціативи прийняти додаткову
постанову чи постановити додаткову ухвалу у випадках, якщо:
 
   1) щодо  однієї  із  позовних  вимог,  з  приводу якої
досліджувалися докази, чи одного з клопотань не ухвалено рішення;
 
   2) суд, вирішивши питання про право, не визначив способу
виконання судового рішення;
 
   3) судом не вирішено питання про судові витрати.
 
   2. Питання про ухвалення додаткового судового рішення може
бути заявлено до закінчення строку на виконання судового рішення.
 
   3. Суд ухвалює додаткове судове рішення після  розгляду
питання в судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть
участь у справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які були
належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду питання.
 
   4. Про  відмову  в  ухваленні  додаткового  рішення суд
постановляє ухвалу.
 
   5. Додаткове судове рішення або ухвала суду про відмову в
ухваленні додаткового судового рішення можуть бути оскаржені.
 
   Стаття 169. Виправлення описок і очевидних
         арифметичних помилок у судовому рішенні
 
   1. Суд може з власної ініціативи або за заявою особи, що
брала участь у справі, чи іншої заінтересованої особи виправити
допущені в судовому рішенні  цього  суду  описки,  очевидні
арифметичні помилки незалежно від того, набрало судове рішення
законної сили чи ні.
 
   2. Питання про внесення виправлень суд вирішує в судовому
засіданні. Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про
дату, час і місце засідання. Неприбуття у судове засідання осіб,
які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду
питання про внесення виправлень.
 
   3. Ухвалу суду про внесення виправлень у судове рішення чи
відмову у внесенні виправлень може бути оскаржено.
 
   Стаття 170. Роз'яснення судового рішення
 
   1. Якщо  судове рішення є незрозумілим, суд, який його
ухвалив, за заявою осіб, які беруть участь у справі,  або
державного виконавця ухвалою роз'яснює своє рішення, не змінюючи
при цьому його змісту.
 
   2. Подання  заяви  про  роз'яснення  судового  рішення
допускається, якщо воно ще не виконано або не закінчився строк,
протягом якого судове рішення може бути подане для примусового
виконання.
 
   3. Суд розглядає заяву про роз'яснення судового рішення
протягом десяти днів із повідомленням заявника (особи, яка бере
участь у справі, державного виконавця, які звернулися із заявою
про роз'яснення судового рішення) та осіб, які беруть участь у
справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним
чином повідомлені, не перешкоджає розглядові заяви про роз'яснення
рішення.
 
   4. Подання заяви про роз'яснення судового рішення зупиняє
перебіг строку, протягом якого судове рішення може бути подане для
примусового виконання.
 
   5. Копія ухвали про роз'яснення судового рішення не пізніше
наступного дня після її постановлення надсилається особам, які
беруть участь у справі, а також заявнику, які не були присутні у
судовому засіданні.
 
   6. Ухвалу про роз'яснення судового рішення або відмову у його
роз'ясненні може бути оскаржено.
 
               Глава 6
      ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ В ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЯХ
           АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ
 
   Стаття 171. Особливості провадження у справах щодо
         оскарження нормативно-правових актів
 
   1. Правила  цієї  статті  поширюються  на   розгляд
адміністративних справ щодо:
 
   1) законності (крім конституційності) постанов Верховної Ради
України, указів та розпоряджень Президента України, постанов та
розпоряджень Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради
Автономної Республіки Крим;
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner