Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кодекс адміністративного судочинства України

Кодекс України № 2747-IV от 06.07.2005

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 13

   2) законності та відповідності правовим актам вищої юридичної
сили нормативно-правових актів міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим,  місцевих  державних  адміністрацій,  органів місцевого
самоврядування, інших суб'єктів владних повноважень.
 
   2. Право оскаржити нормативно-правовий акт мають особи, щодо
яких  його  застосовано,  а  також  особи, які є суб'єктом
правовідносин, у яких буде застосовано цей акт.
 
   3. У разі відкриття провадження в адміністративній справі
щодо  оскарження  нормативно-правового  акта  суд  зобов'язує
відповідача опублікувати оголошення про це у виданні, у якому цей
акт був або мав бути офіційно оприлюднений.
 
   4. Оголошення  повинно  містити  вимоги  позивача  щодо
оскаржуваного акта, реквізити нормативно-правового акта, дату, час
і місце судового розгляду адміністративної справи.
 
   5. Оголошення повинно бути опубліковано не пізніш як за сім
днів до судового розгляду.
 
   6. Якщо оголошення опубліковано своєчасно, вважається, що всі
заінтересовані  особи належним чином повідомлені про судовий
розгляд справи. Скарги на судові рішення в цій справі таких осіб,
якщо вони не брали участі у справі, залишаються без розгляду.
 
   7. Адміністративна справа щодо оскарження нормативно-правових
актів вирішується протягом розумного строку, але не пізніше одного
місяця після відкриття провадження у справі. У виняткових випадках
з урахуванням особливостей розгляду справи суд ухвалою може
продовжити розгляд справи, але не більш як на один місяць.
 
   8. Суд може визнати нормативно-правовий акт незаконним чи
таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили,
повністю або в окремій його частині.
 
   9. Якщо у процесі розгляду справи щодо нормативно-правового
акта виявлено незаконність або невідповідність правовому акту
вищої юридичної сили інших правових актів чи їхніх окремих
положень,  крім  тих,  щодо  яких  відкрито  провадження  в
адміністративній справі та які впливають на прийняття постанови у
справі, суд визнає такі акти чи їхні окремі положення незаконними
або такими, що не відповідають правовому акту вищої юридичної
сили.
 
   10. Постанова  суду  у  справах   щодо   оскарження
нормативно-правових актів оскаржується у загальному порядку.
 
   11. Резолютивна  частина  постанови  суду  про  визнання
нормативно-правового акта незаконним або таким, що не відповідає
правовому акту вищої юридичної сили, і про визнання його нечинним
невідкладно публікується відповідачем у виданні, в якому його було
офіційно оприлюднено, після набрання постановою законної сили.
 
   12. Правила цієї статті застосовуються також у випадках, коли
питання про законність нормативно-правового акта чи відповідність
його правовим актам вищої юридичної сили виникло під час розгляду
іншої адміністративної справи.
 
   Стаття 172. Особливості провадження у справах щодо
         оскарження рішень, дій або бездіяльності
         виборчих комісій, комісій з референдуму,
         членів цих комісій
 
   1. Право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність виборчих
комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій мають суб'єкти
відповідного виборчого процесу (крім виборчої комісії), а також
ініціативна  група  референдуму,  інші  суб'єкти  ініціювання
референдуму.
 
   2. Виборець (громадянин, який має право голосу у відповідних
виборах або референдумі) може  оскаржити  рішення,  дію  чи
бездіяльність виборчої комісії, комісії з референдуму, членів цих
комісій, якщо таке рішення, дія чи бездіяльність порушує виборчі
права або інтереси щодо участі у виборчому процесі чи процесі
референдуму його особисто.
 
   3. Рішення, дії або бездіяльність  Центральної  виборчої
комісії  щодо  встановлення  нею  результатів  виборів  чи
всеукраїнського   референдуму   оскаржуються   до   Вищого
адміністративного  суду  України. Усі інші рішення, дії або
бездіяльність Центральної виборчої комісії, члена цієї комісії
оскаржуються до окружного адміністративного суду, територіальна
юрисдикція якого поширюється на місто Київ.
 
   4. Рішення, дії чи бездіяльність виборчої комісії Автономної
Республіки  Крим,  обласної  виборчої  комісії, Київської чи
Севастопольської виборчих комісій щодо підготовки та проведення
місцевих виборів; територіальної (окружної) виборчої комісії щодо
підготовки та проведення виборів Київського чи Севастопольського
міського голови; територіальних (окружних) виборчих комісій щодо
підготовки та проведення виборів Президента України, народних
депутатів України; обласних комісій з референдуму і комісії
Автономної Республіки Крим з всеукраїнського референдуму, а також
членів  зазначених  комісій  оскаржуються  до  окружного
адміністративного суду за місцезнаходженням відповідної комісії.
 
   5. Рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, комісій з
референдуму, членів цих комісій, за винятком рішень, дій чи
бездіяльності, що визначені частинами третьою - четвертою цієї
статті,  оскаржуються  до  місцевого  загального  суду  як
адміністративного суду за місцезнаходженням відповідної комісії.
 
   6. Позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої
комісії, комісії з референдуму, членів цих комісій може бути
подано до адміністративного суду у п'ятиденний строк з дня
прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності.
 
   7. Позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої
комісії, комісії з референдуму, членів цих комісій, що мали місце
до дня голосування, може бути подано до адміністративного суду у
строк, встановлений частиною шостою цієї статті, але не пізніше
двадцять четвертої години дня, що передує дню голосування.
 
   8. Позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності дільничної
виборчої комісії, дільничної комісії з референдуму, членів цих
комісій, що мали місце у день голосування, під час підрахунку
голосів та встановлення результатів голосування на дільниці, може
бути подано до адміністративного суду у дводенний строк з дня
прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності.
 
   9. Суд приймає позовну  заяву  щодо  рішення,  дії  чи
бездіяльності виборчої комісії, комісії з референдуму або члена
відповідної комісії до розгляду незалежно від сплати судового
збору. У разі несплати судового збору на момент вирішення справи
суд одночасно вирішує питання про стягнення судового  збору
відповідно до правил розподілу судових витрат, встановлених цим
Кодексом.
 
   10. Суд невідкладно повідомляє відповідну виборчу комісію або
комісію з референдуму та комісію вищого рівня про надходження
позовної заяви та про ухвалене судом рішення.
 
   11. Суд вирішує адміністративні справи,  визначені  цією
статтею, у п'ятиденний строк після надходження позовної заяви.
Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли до дня
голосування, вирішуються судом у п'ятиденний строк, але не пізніше
ніж за дві години до початку голосування.
 
   12. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним
чином повідомлені, не перешкоджає судовому розгляду.
 
   Стаття 173. Особливості провадження у справах щодо
         уточнення списку виборців
 
   1. Право звернутися з адміністративним позовом про уточнення
списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі
списку себе особисто або інших осіб, має кожен, хто має право
голосу на відповідних виборах або референдумі.
 
   2. Адміністративні справи щодо уточнення списку виборців
розглядає місцевий загальний суд як адміністративний суд за
місцезнаходженням відповідної комісії.
 
   3. Позовна заява про уточнення списку виборців подається до
адміністративного суду без сплати судового збору. Позовну заяву
може бути подано не пізніш як за два дні до дня голосування.
( Частина третя статті 173 в редакції Закону N 3099-IV ( 3099-15 )
від 17.11.2005 )
 
   4. Суд вирішує адміністративні справи щодо уточнення списку
виборців у дводенний строк після надходження позовної заяви, але
не пізніше ніж за два дні до дня голосування, а якщо позовна заява
надійшла за два дні до дня голосування, - невідкладно.
( Частина четверта статті 173 в редакції Закону N 3099-IV
( 3099-15 ) від 17.11.2005 )
 
   5. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним
чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не
перешкоджає судовому розгляду.
 
   6. Постанови адміністративного суду щодо внесення змін у
списки виборців виконуються негайно.
 
   Стаття 174. Особливості провадження у справах щодо
         оскарження рішень, дій або бездіяльності
         органів виконавчої влади, органів місцевого
         самоврядування, засобів масової інформації,
         підприємств, установ, організацій, їхніх
         посадових та службових осіб, творчих працівників
         засобів масової інформації, які порушують
         законодавство про вибори та референдум
 
   1. Право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність органів
виконавчої влади, органів місцевого  самоврядування,  засобів
масової  інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх
посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової
інформації, що порушують законодавство про вибори та референдум,
мають виборча  комісія,  кандидат,  партія  (блок),  місцева
організація партії (блок місцевих організацій партій), які є
суб'єктами відповідного виборчого процесу, комісія з референдуму,
ініціативна  група  референдуму,  інші  суб'єкти  ініціювання
референдуму.
 
   2. Виборець (громадянин, який має право голосу у відповідних
виборах  або  референдумі)  може  оскаржити рішення, дії чи
бездіяльність органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових
та службових осіб, якщо такі рішення, дії чи бездіяльність
порушують виборчі права або інтереси щодо участі у виборчому
процесі чи процесі референдуму його особисто.
 
   3. Позовна заява подається до місцевого адміністративного
суду відповідно до статей 18, 19 цього Кодексу. Позовна заява щодо
дій чи бездіяльності засобів масової інформації, підприємств,
установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих
працівників засобів масової інформації, що порушують законодавство
про вибори та референдум, подається до місцевого загального суду
як адміністративного суду за їхнім місцезнаходженням.
 
   4. Позовну заяву може бути подано до адміністративного суду у
строк, встановлений частинами шостою - сьомою статті 172 цього
Кодексу.
 
   5. Суд вирішує адміністративні  справи,  визначені  цією
статтею, у строк, встановлений частиною одинадцятою статті 172
цього Кодексу.
 
   6. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним
чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не
перешкоджає судовому розгляду.
 
   Стаття 175. Особливості провадження у справах щодо
         оскарження дій або бездіяльності кандидатів,
         їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої
         організації партії (блоку місцевих організацій
         партій), їхніх посадових осіб та уповноважених
         осіб, ініціативних груп референдуму, інших
         суб'єктів ініціювання референдуму, офіційних
         спостерігачів від суб'єктів виборчого процесу
 
   1. Право оскаржувати дії чи бездіяльність кандидатів, їхніх
довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії (блоку
місцевих  організацій  партій),  їхніх  посадових  осіб  та
уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, інших суб'єктів
ініціювання референдуму, офіційних спостерігачів від суб'єктів
виборчого процесу, що порушують законодавство про вибори чи
референдум, мають кандидат, партія (блок), місцева організація
партії (блок місцевих організацій партій), які є суб'єктами
відповідного виборчого процесу, ініціативна група референдуму,
інші суб'єкти ініціювання референдуму.
 
   2. Виборець (громадянин, який має право голосу у відповідних
виборах або референдумі) може оскаржити дії чи бездіяльність
суб'єктів, визначених частиною першою цієї статті, якщо ці дії чи
бездіяльність порушують виборчі права або інтереси щодо участі у
виборчому процесі чи процесі референдуму його особисто.
 
   3. Позовна заява щодо оскарження дій  чи  бездіяльності
кандидата  на  пост  Президента  України,  ініціативних груп
всеукраїнського  референдуму,  інших  суб'єктів  ініціювання
всеукраїнського референдуму, що порушують законодавство про вибори
чи референдум, подається до окружного адміністративного суду,
територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ. Позовна
заява щодо оскарження дії чи бездіяльності кандидата у депутати
сільської,  селищної,  міської  ради  подається до місцевого
загального суду як адміністративного суду за місцем вчинення дії
чи місцем, де ця дія повинна бути вчинена. Позовна заява з інших
питань, передбачених цією статтею,  подається  до  окружного
адміністративного суду за місцем вчинення дії чи місцем, де ця дія
повинна бути вчинена.
 
   4. Позовну заяву може бути подано до адміністративного суду у
строк, встановлений частинами шостою - сьомою статті 172 цього
Кодексу.
 
   5. Суд вирішує адміністративні  справи,  визначені  цією
статтею, у строк, встановлений частиною одинадцятою статті 172
цього Кодексу.
 
   6. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним
чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не
перешкоджає судовому розгляду.
 
   Стаття 176. Особливості провадження у справах щодо
         скасування реєстрації кандидата на пост
         Президента України
 
   1. Якщо відповідним законом встановлено судовий  порядок
скасування  реєстрації кандидата на пост Президента України,
позовна заява Центральної виборчої  комісії  про  скасування
реєстрації кандидата на пост Президента України подається до
Вищого адміністративного суду України протягом трьох днів після
виявлення підстав для скасування реєстрації кандидата на пост
Президента України, встановлених законом.
 
   2. Суд вирішує адміністративну  справу  щодо  скасування
реєстрації кандидата на пост Президента України у триденний строк
після надходження позовної заяви.
 
   3. Про розгляд  позовної  заяви  у  судовому  засіданні
повідомляються позивач і відповідач (кандидат на пост Президента
України, про скасування реєстрації якого подано заяву). Неприбуття
у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про
дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому
розгляду.
 
   4. Якщо  судом  буде  встановлено наявність підстав для
скасування реєстрації кандидата на пост Президента  України,
встановлених відповідним законом, суд задовольняє адміністративний
позов і скасовує реєстрацію кандидата на пост Президента України.
 
   Стаття 177. Особливості судових рішень за
         наслідками розгляду справ, пов'язаних з
         виборчим процесом чи процесом референдуму,
         та їх оскарження
 
   1. Суд, установивши порушення законодавства про вибори чи
референдум, визначає у рішенні спосіб захисту порушених прав та
інтересів, а також порядок усунення усіх наслідків цих порушень
відповідно до закону або приймає інше передбачене законом рішення.
У разі виявлення порушень, що можуть  бути  підставою  для
притягнення до відповідальності не за правилами цього Кодексу,
суд  постановляє  окрему  ухвалу  з  повідомленням  про
наявність таких порушень і надсилає її до органів чи осіб,
уповноважених вжити у зв'язку з цим  заходів,  встановлених
законом.
( Частина перша статті 177 в редакції Закону N 3099-IV ( 3099-15 )
від 17.11.2005 )
 
   2. Копії судового рішення невідкладно видаються особам, які
брали участь у справі, або надсилаються їм, якщо вони не були
присутні під час його проголошення.
 
   3. Судові рішення за наслідками розгляду судами  першої
інстанції справ, визначених статтями 172-175 цього Кодексу (за
винятком випадків, визначених частиною четвертою цієї статті),
набирають законної сили після закінчення строку апеляційного
оскарження, а у разі їх апеляційного оскарження - з моменту
проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції. Судові
рішення Вищого адміністративного суду України набирають законної
сили з моменту проголошення і не можуть бути оскаржені.
 
   4. Судові рішення, ухвалені за наслідками розгляду судами
першої інстанції справ, визначених статтями 172, 174, 175 цього
Кодексу, у період від двадцять четвертої години дня, що передує
дню голосування, до шостої години дня голосування, набирають
законної сили з моменту проголошення і не можуть бути оскаржені.
 
   5. Судові рішення за наслідками розгляду справ, визначених
статтями 172-175 цього Кодексу,  можуть  бути  оскаржені  в
апеляційному порядку у дводенний строк з дня їх проголошення, а
судові рішення, ухвалені до дня голосування, - не пізніше двадцять
четвертої години дня, що передує дню голосування.
 
   6. Судами  апеляційної інстанції є відповідні апеляційні
адміністративні суди. Судом апеляційної інстанції у справах,
розглянутих відповідно до частини третьої статті 172 цього Кодексу
окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner