Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кодекс адміністративного судочинства України

Кодекс України № 2747-IV от 06.07.2005

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 14

поширюється на місто Київ, є Вищий адміністративний суд України.
 
   7. Суд апеляційної інстанції розглядає справу у дводенний
строк після  закінчення  строку  апеляційного  оскарження  з
повідомленням осіб, які беруть участь у справі. Апеляційна скарга
стосовно судового рішення, що було ухвалене до дня голосування,
розглядається не пізніше ніж за дві години до початку голосування.
 
   8. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним
чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не
перешкоджає апеляційному розгляду.
 
   9. Суд  апеляційної інстанції за наслідками апеляційного
розгляду не може повертати справу на новий розгляд. Судове рішення
суду апеляційної інстанції є остаточним.
 
   Стаття 178. Особливості здійснення представництва
         у справах, пов'язаних з виборчим процесом
         чи процесом референдуму
 
   1. Особа, яка відповідно до закону про вибори зареєстрована
як уповноважений представник або довірена особа кандидата, діє як
представник  відповідного  кандидата у справах, пов'язаних з
виборчим процесом, без додаткового уповноваження.
 
   2. Особа, яка відповідно до закону про вибори чи референдум
зареєстрована як уповноважена особа (представник) партії (блоку),
місцевої організації партій (блоку місцевих організацій партій),
ініціативної групи референдуму, діє як представник відповідної
партії (блоку), місцевої організації партії (блоку  місцевих
організацій партій), ініціативної групи референдуму у справах,
пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, без
додаткового уповноваження.
 
   3. Документом, що підтверджує повноваження представників,
визначених частинами першою і другою цієї статті, є відповідне
посвідчення, видане в порядку, встановленому законом про вибори чи
референдум.
 
   Стаття 179. Особливості обчислення строків у справах,
         пов'язаних з виборчим процесом чи процесом
         референдуму, та наслідки їх порушення
 
   1. На обчислення строків, встановлених статтями 172-177 цього
Кодексу, не поширюються правила частин другої - десятої статті 103
цього Кодексу.
 
   2. Строки, встановлені статтями 172-177  цього  Кодексу,
обчислюються календарними днями і годинами.
 
   3. Останнім днем строку, який має закінчитися з настанням
певної події, є день, що передує дню вказаної події.
 
   4. Днем бездіяльності є останній день встановленого законом
строку, в який мало бути вчинено дію або прийнято рішення.
 
   5. Днем подання позовної заяви, апеляційної скарги є день їх
надходження до відповідного суду. Строки подання позовних заяв і
апеляційних скарг, встановлені статтями 172-177 цього Кодексу, не
може бути поновлено. Позовні заяви, апеляційні скарги, подані
після закінчення цих строків, суд залишає без розгляду.
 
   Стаття 180. Особливості провадження у справах про
         дострокове припинення повноважень народного
         депутата України в разі невиконання ним вимог
         щодо несумісності
 
   1. Позовна заява про дострокове  припинення  повноважень
народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо
несумісності подається до окружного  адміністративного  суду,
територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ. Право
звернутися з такою позовною заявою має Голова Верховної Ради
України.
 
   2. Адміністративна справа за позовною заявою про дострокове
припинення повноважень народного депутата України вирішується
протягом  семи  днів  після відкриття провадження у справі.
Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином
повідомлені про розгляд справи, не перешкоджає її розгляду.
 
   Стаття 181. Особливості провадження у справах з
         приводу рішень, дій або бездіяльності
         державної виконавчої служби
 
   1. Учасники  виконавчого  провадження  (крім  державного
виконавця) та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій,
мають право звернутися до адміністративного суду із позовною
заявою, якщо вважають, що рішенням, дією або  бездіяльністю
державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої
служби порушено їхні права, свободи чи інтереси, а також якщо
законом не встановлено інший порядок судового оскарження рішень,
дій чи бездіяльності таких осіб.
 
   2. Позовну заяву може бути подано до суду:
 
   у десятиденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна
була дізнатися про порушення її прав, свобод чи інтересів;
 
   у триденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна
була дізнатися про порушення її прав, свобод чи інтересів, у разі
оскарження постанови про відкладення провадження виконавчих дій.
 
   3. Відповідачем  у  справах  з приводу рішень, дій або
бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової  особи
державної  виконавчої  служби  є відповідний орган державної
виконавчої служби.
 
   4. Про подання позовної заяви суд повідомляє відповідача не
пізніше ніж наступного дня після відкриття провадження у справі.
 
   5. Адміністративна  справа  з  приводу  рішень, дій або
бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової  особи
державної виконавчої служби вирішується судом протягом десяти днів
після відкриття провадження у справі.
 
   Стаття 182. Особливості провадження у справах за
         адміністративними позовами суб'єктів владних
         повноважень про обмеження щодо реалізації
         права на мирні зібрання
 
   1. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування
негайно після одержання повідомлення про проведення  зборів,
мітингів, походів, демонстрацій тощо мають право звернутися до
окружного адміністративного суду за своїм місцезнаходженням із
позовною заявою про заборону таких заходів чи про інше обмеження
права на мирні зібрання (щодо місця чи часу їх проведення тощо).
 
   2. Позовна заява, яка надійшла в день проведення заходів,
визначених  частиною  першою  цієї статті, або після цього,
залишається без розгляду.
 
   3. Про відкриття провадження у справі, дату, час та місце
розгляду справи суд негайно повідомляє позивача та організатора
(організаторів) зборів, мітингів, походів, демонстрацій чи інших
мирних зібрань.
 
   4. Адміністративна  справа про обмеження права на мирні
зібрання вирішується судом протягом трьох днів після відкриття
провадження, а в разі відкриття провадження менш як за три дні до
проведення відповідних заходів - невідкладно.
 
   5. Суд задовольняє вимоги позивача в інтересах національної
безпеки та громадського порядку в разі, якщо визнає, що проведення
зборів, мітингів, походів, демонстрацій чи інших зібрань може
створити  реальну  небезпеку заворушень чи злочинів, загрозу
здоров'ю населення або правам і свободам інших людей. У постанові
суду зазначається спосіб обмеження щодо реалізації права на мирні
зібрання.
 
   6. Постанова суду у справах про обмеження щодо реалізації
права на мирні зібрання виконується негайно.
 
   7. Копії судового рішення невідкладно видаються особам, які
брали участь у справі, або надсилаються їм, якщо вони не були
присутні під час його проголошення.
 
   Стаття 183. Особливості провадження у справах за
         адміністративними позовами про усунення
         обмежень у реалізації права на мирні зібрання
 
   1. Організатор  (організатори) зборів, мітингів, походів,
демонстрацій чи інших мирних зібрань мають право звернутися до
адміністративного  суду за місцем проведення цих заходів із
позовною заявою про усунення обмежень у реалізації права на мирні
зібрання з боку органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, повідомлених про проведення таких заходів.
 
   2. Про відкриття провадження у справі, дату, час та місце
розгляду справи суд негайно повідомляє позивача та відповідача
(відповідний  орган  виконавчої  влади,  орган  місцевого
самоврядування).
 
   3. Адміністративна справа про усунення обмежень у реалізації
права на мирні зібрання вирішується судом протягом трьох днів
після відкриття провадження, а в разі відкриття провадження менш
як за три дні до проведення відповідних заходів або у день їх
проведення - невідкладно.
 
   4. Постанова суду в адміністративній справі про усунення
обмежень у реалізації права на мирні зібрання виконується негайно.
 
   5. Копії судового рішення невідкладно видаються особам, які
брали участь у справі, або надсилаються їм, якщо вони не були
присутні під час його проголошення.
 
              Розділ IV
           ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ
 
               Глава 1
           АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
 
   Стаття 184. Суд апеляційної інстанції
 
   1. Судом апеляційної інстанції в адміністративних справах є
апеляційний  адміністративний  суд,  у  межах  територіальної
юрисдикції якого знаходиться  місцевий  адміністративний  суд
(місцевий загальний суд як адміністративний суд чи окружний
адміністративний суд), що ухвалив рішення.
 
   2. У випадку, визначеному частиною шостою статті 177 цього
Кодексу, судом апеляційної інстанції є Вищий адміністративний суд
України.
 
   Стаття 185. Право на апеляційне оскарження
 
   1. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також
особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про
їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки, мають право оскаржити
в апеляційному порядку постанови суду першої інстанції повністю
або частково.
 
   2. Ухвали суду першої інстанції можуть бути оскаржені в
апеляційному порядку окремо від постанови суду повністю або
частково у випадках, встановлених цим Кодексом. Заперечення на
інші  ухвали можуть бути викладені в апеляційній скарзі на
постанову суду першої інстанції.
 
   Стаття 186. Порядок і строки апеляційного оскарження
 
   1. Про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції
спочатку подається заява. Обґрунтування мотивів оскарження і
вимоги до суду апеляційної інстанції викладаються в апеляційній
скарзі.
 
   2. Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга
подаються до адміністративного суду апеляційної інстанції через
суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення.
Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її
подає, до суду апеляційної інстанції.
 
   3. Заява про апеляційне оскарження постанови суду першої
інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення, а
в разі  складення  постанови у повному обсязі відповідно до
статті 160 цього Кодексу - з дня складення в повному обсязі.
Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається
протягом двадцяти днів після подання заяви  про  апеляційне
оскарження.
 
   4. Заява  про  апеляційне оскарження ухвали суду першої
інстанції подається протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали.
Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує,
то строк подання заяви про апеляційне оскарження обчислюється з
дня отримання нею копії ухвали. Апеляційна скарга на ухвалу суду
першої інстанції подається протягом десяти днів після подання
заяви про апеляційне оскарження.
 
   5. Апеляційна  скарга може бути подана без попереднього
подання заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається у
строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження.
 
   6. Заява про апеляційне оскарження чи апеляційна скарга,
подані після закінчення строків, встановлених цією  статтею,
залишаються без розгляду, якщо суд апеляційної інстанції за заявою
особи, яка їх подала, не знайде підстав для поновлення строку, про
що постановляється ухвала.
 
   Стаття 187. Вимоги до заяви про апеляційне
         оскарження та до апеляційної скарги
 
   1. Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга
подаються в письмовій формі.
 
   2. У заяві про апеляційне оскарження постанови чи ухвали
зазначаються:
 
   1) найменування адміністративного суду апеляційної інстанції,
до якого подається заява;
 
   2) ім'я (найменування), поштова адреса особи, яка подає
заяву, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти,
якщо такі є;
 
   3) постанова або ухвала, що оскаржується.
 
   3. В апеляційній скарзі зазначаються:
 
   1) найменування адміністративного суду апеляційної інстанції,
до якого подається скарга;
 
   2) ім'я (найменування), поштова адреса особи, яка подає
апеляційну  скаргу,  а  також  номер засобу зв'язку, адреса
електронної пошти, якщо такі є;
 
   3) дата подання заяви про апеляційне оскарження;
 
   4) вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, до  суду
апеляційної інстанції;
 
   5) обґрунтування вимог особи, яка подала апеляційну скаргу,
із зазначенням того, у чому полягає неправильність чи неповнота
дослідження доказів і встановлення обставин у справі та (або)
застосування норм права;
 
   6) у разі необхідності - клопотання особи,  яка  подає
апеляційну скаргу, про витребування нових доказів, про виклик
свідків тощо;
 
   7) перелік матеріалів, які додаються.
 
   4. В апеляційній скарзі зазначається, чи особа бажає взяти
участь у судовому засіданні суду апеляційної інстанції, чи просить
суд розглянути справу за її відсутності.
 
   5. Якщо в апеляційній скарзі наводяться нові докази, які не
були надані суду першої інстанції, то у ній зазначається причина,
з якої ці докази не були надані.
 
   6. Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга
підписуються особою, яка їх подає, або її представником, який
додає оформлений належним чином документ про свої повноваження,
якщо цей документ не подавався раніше.
 
   7. До заяви про апеляційне оскарження та до апеляційної
скарги додаються їхні копії відповідно до кількості осіб, які
беруть участь у справі. До апеляційної скарги додається документ
про сплату судового збору, а також копії доданих до неї письмових
матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у
справі.
 
   Стаття 188. Дії суду першої інстанції після
         одержання апеляційних скарг
 
   1. Суд першої інстанції після одержання всіх апеляційних
скарг у справі від осіб, які подали заяви про  апеляційне
оскарження, або через три дні після закінчення строку на подання
апеляційної  скарги  надсилає  їх  разом  зі  справою  до
адміністративного суду апеляційної інстанції.
 
   2. Апеляційні скарги, що надійшли після направлення справи до
адміністративного  суду  апеляційної  інстанції,  не  пізніше
наступного  дня  після  їх  надходження  направляються  до
адміністративного суду апеляційної інстанції.
 
   Стаття 189. Прийняття апеляційної скарги судом
         апеляційної інстанції
 
   1. Адміністративна справа реєструється в день її надходження
до адміністративного суду апеляційної інстанції та не пізніше
наступного дня передається в порядку черговості судді-доповідачу.
 
   2. Отримавши  апеляційну скаргу, суддя-доповідач протягом
трьох днів перевіряє її відповідність вимогам статті 187 цього
Кодексу і за відсутності перешкод постановляє ухвалу про відкриття
апеляційного провадження.
 
   3. До апеляційної скарги, яка не оформлена відповідно до
вимог, встановлених статтею 187 цього Кодексу, застосовуються
правила статті 108 цього Кодексу. Ухвали про залишення апеляційної
скарги без руху, повернення апеляційної скарги або відмову у
відкритті апеляційного провадження можуть бути  оскаржені  в

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner