Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кодекс адміністративного судочинства України

Кодекс України № 2747-IV от 06.07.2005

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 16

 
   найменування адміністративного суду апеляційної інстанції,
прізвищ та ініціалів суддів і секретаря судового засідання;
 
   імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі;
 
   2) описової частини із зазначенням:
 
   короткого змісту вимог апеляційної скарги і судового рішення
суду першої інстанції;
 
   узагальнених доводів особи, яка подала апеляційну скаргу;
 
   узагальненого викладу позиції інших осіб, які беруть участь у
справі;
 
   встановлених судом першої інстанції обставин;
 
   3) мотивувальної частини із зазначенням:
 
   встановлених судом  апеляційної  інстанції  обставин  із
посиланням на докази, а також мотивів неврахування  окремих
доказів;
 
   мотивів, з  яких  суд апеляційної інстанції виходив при
постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався;
 
   4) резолютивної частини із зазначенням:
 
   висновку суду апеляційної інстанції по суті вимог апеляційної
скарги;
 
   розподілу судових витрат;
 
   строку і  порядку набрання ухвалою законної сили та її
оскарження.
 
   2. При залишенні апеляційної скарги без задоволення в ухвалі
зазначається, якими обставинами чи нормами права спростовуються
доводи, що містяться у скарзі.
 
   3. У разі скасування або зміни судового рішення суду першої
інстанції в ухвалі зазначається, у чому полягає незаконність чи
необґрунтованість цього рішення. Висновки і мотиви, з  яких
скасовані  судові  рішення, є обов'язковими для суду першої
інстанції при новому розгляді справи.
 
   Стаття 207. Зміст постанови суду апеляційної інстанції
 
   1. Постанова суду апеляційної інстанції складається з:
 
   1) вступної частини із зазначенням:
 
   дати і місця її прийняття;
 
   найменування адміністративного суду апеляційної інстанції,
прізвищ та ініціалів суддів і секретаря судового засідання;
 
   імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі;
 
   2) описової частини із зазначенням:
 
   короткого змісту позовних вимог і постанови суду першої
інстанції;
 
   короткого змісту вимог апеляційної скарги;
 
   узагальнених доводів особи, яка подала апеляційну скаргу;
 
   узагальненого викладу позиції інших осіб, які беруть участь у
справі;
 
   встановлених судом першої інстанції обставин;
 
   3) мотивувальної частини із зазначенням:
 
   встановлених судом  апеляційної  інстанції  обставин  із
посиланням на докази, а також мотивів неврахування  окремих
доказів;
 
   мотивів, з  яких  суд апеляційної інстанції виходив при
прийнятті постанови, і положення закону, яким він керувався;
 
   4) резолютивної частини із зазначенням:
 
   висновку суду апеляційної інстанції по суті вимог апеляційної
скарги і позовних вимог;
 
   розподілу судових витрат;
 
   строку і порядку набрання постановою законної сили та її
оскарження.
 
   Стаття 208. Окрема ухвала суду апеляційної інстанції
 
   1. Суд апеляційної інстанції у випадках і  в  порядку,
встановлених статтею 166 цього Кодексу, може постановити окрему
ухвалу.
 
   2. Суд апеляційної інстанції може постановити окрему ухвалу в
разі допущення судом першої інстанції порушень норм матеріального
чи процесуального права, які не є підставою для зміни або
скасування постанови чи ухвали суду першої інстанції.
 
   Стаття 209. Повернення адміністративної справи
 
   1. Після закінчення апеляційного провадження справа не пізніш
як у семиденний строк направляється до адміністративного суду
першої інстанції, який її розглянув.
 
               Глава 2
           КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
 
   Стаття 210. Суд касаційної інстанції
 
   1. Судом касаційної інстанції в адміністративних справах є
Вищий адміністративний суд України.
 
   Стаття 211. Право на касаційне оскарження
 
   1. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також
особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про
їхні права, свободи, інтереси та обов'язки, мають право оскаржити
в касаційному порядку судові рішення суду першої інстанції після
їх перегляду в апеляційному порядку, а також судові рішення суду
апеляційної інстанції повністю або частково.
 
   2. Ухвали суду першої інстанції після їх  перегляду  в
апеляційному порядку, а також ухвали суду апеляційної інстанції
можуть бути оскаржені  в  касаційному  порядку,  якщо  вони
перешкоджають подальшому провадженню у справі. Заперечення проти
інших ухвал можуть бути включені до касаційної скарги на судове
рішення, ухвалене за наслідками апеляційного провадження.
 
   3. Підставами касаційного оскарження є порушення судом норм
матеріального чи процесуального права.
 
   Стаття 212. Порядок і строки касаційного оскарження
 
   1. Касаційна  скарга   подається   безпосередньо   до
адміністративного суду касаційної інстанції.
 
   2. Касаційна скарга на судові рішення подається протягом
одного місяця після набрання законної сили судовим рішенням суду
апеляційної інстанції, крім випадків, передбачених цим Кодексом, а
в разі складення постанови в повному обсязі  відповідно  до
статті 160 цього Кодексу - з дня складення постанови в повному
обсязі.
 
   3. Касаційна скарга,  подана  після  закінчення  строку,
встановленого  частиною  другою цієї статті, залишається без
розгляду, якщо суд касаційної інстанції за заявою особи, яка
подала касаційну скаргу, не знайде підстав для поновлення строку,
про що постановляється ухвала.
 
   Стаття 213. Вимоги до касаційної скарги
 
   1. Касаційна скарга подається в письмовій формі.
 
   2. У касаційній скарзі зазначаються:
 
   1) найменування адміністративного суду касаційної інстанції;
 
   2) ім'я (найменування), поштова адреса особи, яка подає
касаційну скаргу, та осіб, які беруть участь у справі, а також їх
номери засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
{ Пункт 2 частини другої статті 213 в редакції Закону N 3550-IV
( 3550-15 ) від 16.03.2006 }
 
   3) судові рішення, що оскаржуються;
 
   4) обґрунтування вимог особи, що подає касаційну скаргу, із
зазначенням того, у чому полягає порушення норм матеріального чи
процесуального права;
 
   5) вимоги особи, що подає касаційну  скаргу,  до  суду
касаційної інстанції;
 
   6) у разі необхідності - клопотання особи, що подає касаційну
скаргу;
 
   7) перелік матеріалів, які додаються.
 
   3. Касаційна скарга може містити клопотання особи про розгляд
справи за її участю. За відсутності такого клопотання вважається,
що особа не бажає взяти участь у судовому засіданні  суду
касаційної інстанції.
 
   4. Касаційна скарга підписується особою, яка її подає, або її
представником, який додає оформлений належним чином документ про
свої повноваження.
{ Частина четверта статті 213 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3550-IV ( 3550-15 ) від 16.03.2006 }
 
   5. До касаційної скарги додаються документ  про  сплату
судового збору, а також копії касаційної скарги відповідно до
кількості осіб, які беруть участь у справі, та копії оскаржуваних
рішень судів першої та апеляційної інстанцій.
{ Частина п'ята статті 213 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3550-IV ( 3550-15 ) від 16.03.2006 }
 
   Стаття 214. Прийняття касаційної скарги судом
         касаційної інстанції
 
   1. Касаційна скарга реєструється у день її надходження до
адміністративного суду касаційної інстанції  та  не  пізніше
наступного дня передається в порядку черговості судді-доповідачу.
 
   2. Отримавши касаційну скаргу, оформлену відповідно до вимог
статті 213 цього Кодексу, суддя-доповідач у п'ятиденний строк
вирішує питання про відкриття касаційного провадження, про що
постановляє відповідну ухвалу, витребовує справу.
{ Частина друга статті 214 в редакції Закону N 3550-IV ( 3550-15 )
від 16.03.2006 }
 
   3. Суддя-доповідач повертає касаційну скаргу, подану після
закінчення строку касаційного оскарження, особі, яка її подала,
якщо вона не порушує питання про поновлення цього строку.
{ Частина статті 214 в редакції Закону N 3550-IV ( 3550-15 ) від
16.03.2006 }
 
   4. Суддя-доповідач  відмовляє  у  відкритті  касаційного
провадження у справі, якщо:
 
   1) справа  не  підлягає  касаційному розгляду у порядку
адміністративного судочинства;
 
   2) справа не переглядалася в апеляційному порядку;
 
   3) є ухвала про закриття касаційного провадження у зв'язку з
відмовою цієї особи від касаційної скарги на це саме судове
рішення;
 
   4) є ухвала про відхилення касаційної скарги цієї особи або
про відмову у відкритті касаційного провадження за касаційною
скаргою на це саме судове рішення.
{ Частина статті 214 в редакції Закону N 3550-IV ( 3550-15 ) від
16.03.2006 }
 
   5. Копія ухвали про повернення касаційної скарги або про
відмову у відкритті касаційного провадження разом з доданими до
скарги матеріалами направляються особі, яка подавала касаційну
скаргу,  а  касаційна  скарга залишається у суді касаційної
інстанції.
{ Частина статті 214 в редакції Закону N 3550-IV ( 3550-15 ) від
16.03.2006 }
 
   6. До касаційної скарги, яка не оформлена відповідно до
вимог, встановлених статтею 213 цього Кодексу, застосовуються
правила статті 108 цього Кодексу.
 
   Стаття 215. Підготовка справи до касаційного розгляду
 
   1. Суддя-доповідач  протягом десяти днів після відкриття
касаційного провадження:
 
   1) з'ясовує склад осіб, які беруть участь у справі;
 
   2) надсилає  копії  ухвали  про  відкриття  касаційного
провадження особам, які беруть участь у справі, разом з копіями
касаційної скарги, інформацією про їхні права та обов'язки і
встановлює строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на
касаційну скаргу;
 
   3) вирішує письмово заявлені клопотання осіб, які беруть
участь у справі;
 
   4) вирішує питання про можливість попереднього розгляду
справи або письмового провадження у суді касаційної інстанції;
{ Пункт 4 частини першої статті 215 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 3550-IV ( 3550-15 ) від 16.03.2006 }
 
   5) вирішує питання про зупинення виконання судових рішень,
які оскаржуються;
 
   6) вирішує інші питання, необхідні для касаційного розгляду
справи.
 
   2. Усі  рішення,  ухвалені  суддею-доповідачем  під  час
підготовки справи до касаційного розгляду, викладаються у формі
ухвали. Копії ухвал надсилаються особам, які беруть участь у
справі.
 
   3. Після проведення підготовчих дій суддя-доповідач доповідає
про них колегії суддів, яка постановляє ухвалу про закінчення
підготовки та призначення справи до касаційного розгляду.
 
   Стаття 216. Заперечення на касаційну скаргу
 
   1. Особи, які беруть участь у справі, мають право подати до
суду касаційної інстанції заперечення на касаційну скаргу в
письмовій формі протягом встановленого судом касаційної інстанції
строку.
 
   2. Заперечення на касаційну скаргу містить:
 
   1) найменування адміністративного суду касаційної інстанції;
 
   2) ім'я (найменування), поштову адресу особи, яка подає
заперечення на касаційну скаргу, а також номер засобу зв'язку,
адресу електронної пошти, якщо такі є;
 
   3) номер адміністративної справи в суді касаційної інстанції,
якщо він повідомлений судом касаційної інстанції;
 
   4) обґрунтування заперечень щодо змісту і вимог касаційної
скарги;
 
   5) у разі необхідності - клопотання особи,  яка  подає
заперечення на касаційну скаргу.
 
   3. Заперечення на касаційну скаргу може містити клопотання
особи про розгляд справи за її участю. За відсутності такого
клопотання вважається, що особа не бажає взяти участь у судовому
засіданні суду касаційної інстанції.
 
   4. Заперечення на касаційну скаргу підписується особою, яка
його подає, або її представником, який додає оформлений належним
чином документ про свої повноваження, якщо це не було зроблено в
судах першої або апеляційної інстанції.
 
   Стаття 217. Приєднання до касаційної скарги
 
   1. Особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не
брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права,
свободи, інтереси чи обов'язки, у будь-який час до закінчення
касаційного розгляду мають право приєднатися до касаційної скарги,
підтримавши її вимоги.
 
   2. За подання заяви про приєднання до касаційної скарги
судовий збір не сплачується.
 
   3. Заява про приєднання до касаційної скарги може містити
клопотання особи про розгляд справи за її участю. За відсутності
такого клопотання вважається, що особа не бажає взяти участь у
судовому засіданні суду касаційної інстанції.
 
   Стаття 218. Відмова від касаційної скарги, зміна
         касаційної скарги під час касаційного
         провадження
 
   1. Особа, яка подала касаційну скаргу, може відмовитися від
касаційної скарги або змінити її до закінчення  касаційного
розгляду.
 
   2. Якщо постанова або ухвала суду не була оскаржена в
касаційному порядку іншими особами або в  разі  відсутності
заперечень інших осіб, які подали касаційну скаргу чи приєдналися
до неї, проти закриття провадження у зв'язку з відмовою від
касаційної скарги, суд касаційної інстанції своєю ухвалою закриває

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner