Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кодекс адміністративного судочинства України

Кодекс України № 2747-IV от 06.07.2005

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 18

   узагальненого викладу позиції інших осіб, які беруть участь у
справі;
 
   встановлених судами першої та апеляційної інстанцій обставин
у справі;
 
   3) мотивувальної частини із зазначенням мотивів, з яких суд
касаційної інстанції виходив при прийнятті постанови, і положення
закону, яким він керувався;
 
   4) резолютивної частини із зазначенням:
 
   висновку суду касаційної інстанції по суті вимог касаційної
скарги і позовних вимог;
 
   розподілу судових витрат;
 
   строку і порядку набрання постановою законної сили та її
оскарження.
 
   Стаття 233. Окрема ухвала суду касаційної інстанції
 
   1. Суд касаційної інстанції може постановити окрему ухвалу в
разі допущення судом першої чи касаційної інстанцій порушень норм
матеріального чи процесуального права, які не є підставою для
зміни або скасування судових рішень.
 
   Стаття 234. Повернення адміністративної справи
 
   1. Після закінчення касаційного провадження адміністративна
справа  не  пізніш  як у семиденний строк направляється до
адміністративного суду першої інстанції, якщо інше не випливає із
судового рішення суду касаційної інстанції.
 
               Глава 3
       ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ВИНЯТКОВИМИ ОБСТАВИНАМИ
 
   Стаття 235. Суд, який переглядає судові рішення
         за винятковими обставинами
 
   1. Судом, який переглядає судові рішення за винятковими
обставинами, є Верховний Суд України.
 
   2. Перегляд судових рішень за винятковими обставинами є
різновидом касаційного провадження.
 
   Стаття 236. Право на оскарження судових рішень за
         винятковими обставинами
 
   1. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також
особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про
їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки, мають право оскаржити
до Верховного Суду України за винятковими обставинами судові
рішення в адміністративних справах  після  їх  перегляду  в
касаційному порядку, а також судові рішення суду касаційної
інстанції.
 
   2. За винятковими обставинами можуть бути оскаржені також
судові рішення Верховного Суду України в адміністративних справах,
якщо вони оскаржені з підстави, встановленої пунктом 2 статті 237
цього Кодексу.
 
   3. Не можуть бути окремо оскаржені за винятковими обставинами
ухвали суду касаційної інстанції, які не перешкоджають провадженню
у справі. Заперечення проти таких ухвал можуть бути включені до
скарги на судове рішення, ухвалене за наслідками касаційного
провадження.
 
   Стаття 237. Підстави для провадження за
         винятковими обставинами
 
   1. Судові рішення в адміністративних справах можуть бути
переглянуті Верховним Судом України за винятковими обставинами,
якщо вони оскаржені з мотивів:
 
   1) неоднакового застосування  судом  (судами)  касаційної
інстанції однієї й тієї самої норми права;
 
   2) визнання судових рішень міжнародною судовою установою,
юрисдикція якої визнана Україною, такими, що порушують міжнародні
зобов'язання України.
 
   Стаття 238. Строк оскарження за винятковими обставинами
 
   1. Скарга подається протягом одного місяця з дня відкриття
обставин, які можуть бути підставою для провадження за винятковими
обставинами.
 
   2. Скарга, подана після закінчення строку, встановленого
частиною першою цієї статті, залишається без розгляду, якщо
Верховний Суд України за заявою особи, яка подала скаргу, не
знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється
ухвала.
 
   Стаття 239. Порядок подання скарги до Верховного
         Суду України
 
   1. Скарга подається безпосередньо до Верховного Суду України
з копіями скарги відповідно до кількості осіб, які беруть участь у
справі. До скарги повинні бути додані копії судових рішень, які
оскаржуються.
 
   2. Одночасно  зі  скаргою подається документ про сплату
судового збору. За подання і розгляд  скарги  з  підстави,
встановленої пунктом 2 статті 237 цього Кодексу, судовий збір не
сплачується.
 
   3. До форми і змісту скарги, яка подається до Верховного Суду
України, застосовуються правила, встановлені цим Кодексом для
касаційної скарги.
 
   4. При надходженні скарги, оформленої без дотримання вимог,
встановлених цією статтею, застосовуються правила статті 108 цього
Кодексу, про що суддею Верховного Суду України протягом десяти
днів з дня отримання скарги постановляється відповідна ухвала.
 
   Стаття 240. Допуск скарги до провадження за
         винятковими обставинами
 
   1. Допуск скарги до провадження за винятковими обставинами
здійснюється колегією суддів Судової палати в адміністративних
справах Верховного Суду України за участі не менше двох третин її
чисельності (але не менше п'яти суддів) протягом п'ятнадцяти днів
після надходження скарги без виклику осіб, які беруть участь у
справі. Одночасно може бути вирішене питання про поновлення строку
на оскарження за винятковими обставинами. ( Частина перша статті
240 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2953-IV ( 2953-15 )
від 06.10.2005 )
 
   2. Скарга вважається допущеною до провадження за винятковими
обставинами і справа витребовується, якщо хоча б три судді дійшли
висновку про необхідність цього.
 
   3. Про допуск скарги і витребування справи або відмову в
цьому суд постановляє ухвалу, яку не може бути оскаржено. Ухвала
про допуск скарги і  витребування  справи  надсилається  до
відповідного суду.
 
   4. Копія ухвали про допуск скарги і витребування справи
надсилається разом з копією скарги особам, які беруть участь у
справі, а в разі відмови у допуску - особі, яка подала скаргу.
 
   5. Якщо  скарга  допущена до провадження за винятковими
обставинами, суд своєю ухвалою може зупинити виконання відповідних
рішень.
 
   6. До скарги, поданої з підстави, встановленої пунктом 2
статті 237 цього Кодексу, положення частин першої - четвертої цієї
статті не застосовуються.
 
   Стаття 241. Порядок провадження за винятковими обставинами
 
   1. Справа в порядку провадження за винятковими обставинами
розглядається колегією суддів Судової палати в адміністративних
справах Верховного Суду України за участі не менш як двох третин
її чисельності (але не менше п'яти суддів).
 
   2. Якщо виявлено неоднакове застосування судами касаційної
інстанції одного і того самого положення закону, то справа
розглядається колегією суддів на спільному засіданні відповідних
судових палат Верховного Суду України. Судовий склад спільного
засідання палат формується головами відповідних палат у рівній
кількості.  Головує  на спільному засіданні почергово голова
відповідної палати. ( Частина друга статті 241 в редакції Закону
N 2953-IV ( 2953-15 ) від 06.10.2005 )
 
   3. Провадження за винятковими обставинами здійснюється за
правилами, встановленими цим Кодексом для касаційного провадження,
з урахуванням особливостей, встановлених цією главою.
 
   Стаття 242. Повноваження Верховного Суду України
         за наслідками провадження за
         винятковими обставинами
 
   1. За  наслідками провадження за винятковими обставинами
більшістю голосів колегії суддів приймається одна з таких постанов
Верховного Суду України:
 
   1) про повне або часткове задоволення скарги;
 
   2) про відмову в задоволенні скарги.
 
   2. Судді Верховного Суду України, які не погоджуються з
постановою, можуть висловити окрему думку, що додається  до
постанови.
 
   3. Постанова Верховного Суду України є остаточною і не може
бути оскаржена, крім випадку, встановленого пунктом 2 статті 237
цього Кодексу.
 
   Стаття 243. Постанова Верховного Суду України про
         задоволення скарги
 
   1. Верховний Суд України задовольняє скаргу в разі виявлення
неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції
однієї й тієї самої норми права.
 
   2. Якщо Верховний Суд України встановить, що оскаржене судове
рішення є незаконним, він скасовує його повністю або частково і
направляє справу на новий розгляд до суду першої, апеляційної чи
касаційної інстанції залежно від того, суд якої інстанції першим
допустив порушення норми матеріального чи процесуального права,
яке призвело до неправильного вирішення справи. Верховний Суд
України може також скасувати судові рішення судів апеляційної або
касаційної інстанції і залишити в силі помилково скасовані судові
рішення судів першої або апеляційної інстанції.
 
   3. Верховний Суд України задовольняє скаргу в разі визнання
судового рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої
визнана Україною, таким, що порушує міжнародні  зобов'язання
України. При цьому Верховний Суд України може скасувати його
повністю або в частині та направити справу на новий розгляд до
суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції залежно від того,
суд якої інстанції  першим  допустив  порушення  міжнародних
зобов'язань. Верховний Суд України може також скасувати судові
рішення і прийняти нову постанову.
 
   4. Постанова Верховного Суду України про задоволення скарги
повинна бути вмотивованою.
 
   Стаття 244. Постанова Верховного Суду України про
         відмову в задоволенні скарги
 
   1. Верховний Суд України відмовляє в задоволенні скарги, якщо
обставини, які стали підставою для провадження за винятковими
обставинами, не підтвердилися.
 
   2. Якщо в разі виявлення неоднакового застосування судом
(судами) касаційної інстанції однієї й тієї самої норми права
Верховний Суд України встановить, що оскаржене судове рішення є
законним,  він  відмовляє  в задоволенні скарги і констатує
порушення, яке допущено в іншому судовому рішенні суду касаційної
інстанції, яке не було оскаржене.
 
   3. Постанова  Верховного  Суду  України  про  відмову в
задоволенні скарги повинна бути вмотивованою.
 
               Глава 4
      ПРОВАДЖЕННЯ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ
 
   Стаття 245. Підстави для провадження за
         нововиявленими обставинами
 
   1. Постанова або ухвала суду, що набрала законної сили, може
бути переглянута у зв'язку з нововиявленими обставинами.
 
   2. Підставами  для  перегляду  судового  рішення  за
нововиявленими обставинами є:
 
   1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути
відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;
 
   2) встановлення  вироком суду, що набрав законної сили,
завідомо неправдивих показань свідка, завідомо  неправильного
висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, фальшивості
документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення
незаконного або необґрунтованого рішення;
 
   3) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини
судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне
або необґрунтоване рішення;
 
   4) скасування судового рішення, яке стало підставою для
прийняття постанови чи  постановлення  ухвали,  що  належить
переглянути;
 
   5) встановлення    Конституційним    Судом   України
неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого
положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення
суду ще не виконано.
 
   3. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в
разі прийняття нових законів, інших нормативно-правових актів,
якими скасовані закони та інші нормативно-правові акти, що діяли
на час розгляду справи, не допускається, крім випадків, коли вони
пом'якшують або скасовують відповідальність фізичної особи.
 
   Стаття 246. Право подати заяву про перегляд
         судового рішення за нововиявленими
         обставинами
 
   1. Особи, які брали участь у справі, а також особи, які не
брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права,
свободи, інтереси чи обов'язки, мають право подати заяву про
перегляд судового рішення суду будь-якої інстанції, яке набрало
законної сили, за нововиявленими обставинами.
 
   Стаття 247. Строк звернення про перегляд судового
         рішення за нововиявленими обставинами
 
   1. Заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими
обставинами може бути подано протягом одного місяця після того, як
особа, яка звертається до суду, дізналася або могла дізнатися про
ці обставини.
 
   Стаття 248. Вимоги до заяви про перегляд судового
         рішення за нововиявленими обставинами
 
   1. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими
обставинами подається в письмовій формі.
 
   2. У заяві про перегляд судового рішення за нововиявленими
обставинами зазначаються:
 
   1) найменування адміністративного суду, до якого подається
заява про перегляд;
 
   2) ім'я (найменування), поштова адреса особи, яка подає
заяву, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти,
якщо такі є;
 
   3) судове рішення, про перегляд якого за нововиявленими
обставинами подається заява;
 
   4) обставини, що могли вплинути на судове рішення, але не
були відомі та не могли бути відомі суду та особі, яка звертається
із заявою, під час вирішення справи;
 
   5) обґрунтування з посиланням на докази, що підтверджують
наявність нововиявлених обставин, та зміст вимог особи, яка подає
заяву, до суду;
 
   6) перелік документів та інших матеріалів, які додаються.
 
   3. Заява  підписується  особою,  яка  її подає, або її
представником, який додає оформлений належним чином документ про
свої повноваження.
 
   4. До заяви додаються копії заяви відповідно до кількості
осіб, які брали участь у справі, та документ про сплату судового
збору.
 
   5. Особа, яка подає заяву, може додати до неї документи або
їхні копії, що мають значення для правильного вирішення судової
справи і не були відомі на час ухвалення судового рішення у
справі.
 
   Стаття 249. Порядок подання заяви про перегляд
         судового рішення за нововиявленими
         обставинами
 
   1. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими
обставинами подається до суду тієї інстанції, який першим допустив
помилку при вирішенні справи внаслідок незнання про існування цієї
обставини.
 
   2. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими
обставинами у разі встановлення вироком суду, що набрав законної
сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено
незаконне  або  необґрунтоване  рішення,  подається   до

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner