Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кодекс адміністративного судочинства України

Кодекс України № 2747-IV от 06.07.2005

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 20

беруть участь у справі, та у виняткових випадках може відстрочити
або розстрочити виконання, змінити чи встановити спосіб і порядок
виконання рішення. Неприбуття у судове засідання осіб, які були
належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи,
не перешкоджає судовому розгляду.
 
   3. Ухвалу  суду  за  результатами  розгляду питання про
відстрочення або розстрочення виконання, зміну чи встановлення
способу і порядку виконання судового рішення може бути оскаржено в
загальному порядку.
 
   Стаття 264. Заміна сторони виконавчого провадження
 
   1. У разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за
поданням державного виконавця або за заявою заінтересованої особи
суд  може  замінити  сторону  виконавчого  провадження  її
правонаступником.
 
   2. Суд розглядає питання про заміну сторони виконавчого
провадження в десятиденний строк  у  судовому  засіданні  з
повідомленням державного виконавця або заінтересованої особи, що
звернулися з поданням (заявою), та осіб, які беруть участь у
справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним
чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не
перешкоджає судовому розгляду.
 
   3. Ухвалу суду за результатами питання про заміну сторони
виконавчого провадження може бути оскаржено у загальному порядку.
 
   Стаття 265. Поворот виконання судових рішень
 
   1. Питання про поворот виконання судового рішення вирішує суд
апеляційної чи касаційної інстанції, якщо, скасувавши судове
рішення, він закриває провадження у справі, залишає позовну заяву
без розгляду або відмовляє у задоволенні адміністративного позову
чи задовольняє позовні вимоги у меншому розмірі.
 
   2. У випадках, встановлених частиною першою цієї статті, суд,
ухвалюючи  нове судове рішення, повинен зобов'язати позивача
повернути відповідачеві безпідставно  стягнене  з  нього  за
скасованим судовим рішенням або визначити інший спосіб і порядок
здійснення повороту виконання.
 
   3. Якщо питання про поворот виконання судового рішення не
було вирішене судом апеляційної чи касаційної інстанції, заява
відповідача про поворот виконання розглядається адміністративним
судом, у якому знаходиться справа. Заяву про поворот виконання
може бути подано протягом одного року з дня виникнення підстав для
повороту виконання.
 
   4. За подання заяви про поворот виконання судовий збір не
сплачується.
 
   5. Суд розглядає заяву про поворот виконання у судовому
засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, і
постановляє ухвалу, яку може бути оскаржено у загальному порядку.
Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином
повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає
судовому розгляду.
 
   Стаття 266. Особливості повороту виконання в
         окремих категоріях адміністративних справ
 
   1. Поворот виконання постанови про відшкодування  шкоди,
завданої  суб'єктом  владних  повноважень  каліцтвом,  іншим
ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, постанови про
присудження  виплати пенсій чи інших періодичних платежів з
Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів, а
також постанови про присудження виплати заробітної плати чи іншого
грошового утримання у відносинах публічної служби допускається,
якщо  скасована  постанова була обґрунтована на повідомлених
позивачем завідомо неправдивих відомостях  або  поданих  ним
підроблених документах.
 
   Стаття 267. Судовий контроль за виконанням судових
         рішень в адміністративних справах
 
   1. Суд, який ухвалив судове рішення в  адміністративній
справі, має право зобов'язати суб'єкта владних повноважень, не на
користь якого ухвалене судове рішення, подати у встановлений судом
строк звіт про виконання судового рішення.
 
   2. За наслідками розгляду звіту або у разі його ненадходження
у встановлений строк суд може постановити окрему ухвалу.
 
   3. Судовий контроль  за  виконанням  судових  рішень  в
адміністративних  справах  здійснюється  також  у  порядку,
встановленому статтею 181 цього Кодексу.
 
              Розділ VI
         ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ
 
   Стаття 268. Підстави і порядок застосування
         заходів процесуального примусу
 
   1. Заходами процесуального примусу є встановлені цим Кодексом
процесуальні дії, що застосовуються судом до осіб, які порушують
встановлені у суді  правила  або  протиправно  перешкоджають
здійсненню адміністративного судочинства.
 
   2. Заходи процесуального примусу застосовуються судом негайно
після вчинення порушення шляхом постановлення ухвали.
 
   Стаття 269. Види заходів процесуального примусу
 
   1. Заходами процесуального примусу є:
 
   1) попередження;
 
   2) видалення із залу судового засідання;
 
   3) тимчасове вилучення доказів для дослідження судом;
 
   4) привід.
 
   2. До однієї особи не може бути застосовано кілька заходів
процесуального примусу за одне й те саме порушення.
 
   3. Застосування до особи заходів процесуального примусу не
звільняє її від виконання обов'язків, встановлених цим Кодексом.
 
   Стаття 270. Попередження і видалення із залу
         судового засідання
 
   1. До учасників адміністративного процесу та інших осіб,
присутніх у судовому засіданні, за порушення порядку під час
судового засідання або невиконання ними розпоряджень головуючого
застосовується попередження, а в разі повторного вчинення таких
дій - видалення із залу судового засідання.
 
   2. У разі повторного вчинення перекладачем дій, визначених у
частині першій цієї статті, суд оголошує перерву і надає час для
заміни перекладача.
 
   Стаття 271. Тимчасове вилучення доказів
         для дослідження судом
 
   1. У разі неподання без поважних причин письмових чи речових
доказів,  що витребувані судом, та неповідомлення причин їх
неподання суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих
доказів для дослідження судом.
 
   2. В ухвалі про тимчасове вилучення доказів для дослідження
судом зазначаються: ім'я (найменування) особи, в якої знаходиться
доказ, її місце проживання (перебування, знаходження), назва або
опис письмового чи речового доказу, підстави проведення його
тимчасового вилучення, кому доручається вилучення.
 
   3. Ухвала надсилається державному виконавцю для виконання.
 
   Стаття 272. Привід
 
   1. До належно викликаних особи, особисту участь якої визнано
судом обов'язковою, свідка, які без поважних причин не прибули у
судове засідання або не повідомили причини неприбуття, може бути
застосовано привід до суду через органи внутрішніх справ з
відшкодуванням у дохід держави витрат на його здійснення.
 
   2. Привід  до  суду не застосовується до малолітніх та
неповнолітніх осіб, вагітних жінок, інвалідів першої і другої
груп,  жінок,  які  мають  дітей віком до шести років або
дітей-інвалідів, а також осіб, які згідно із цим Кодексом не
можуть бути допитані як свідки.
 
   3. Про привід суд постановляє ухвалу, в якій зазначає ім'я
фізичної  особи,  яка  підлягає  приводу,  місце  проживання
(перебування), роботи, служби чи навчання, підстави застосування
приводу, коли і куди ця особа повинна бути доставлена, якому
органу внутрішніх справ доручається здійснення приводу.
 
   4. Ухвала про привід до суду передається для виконання до
органу внутрішніх справ за місцем провадження у справі або за
місцем проживання (перебування), роботи, служби чи навчання особи,
яку належить привести.
 
   5. Ухвала про  привід  до  суду  оголошується  учаснику
адміністративного процесу, до якого застосовується привід, особою,
яка її виконує.
 
   6. У разі неможливості здійснення приводу особа, яка виконує
ухвалу про привід до суду, через начальника органу внутрішніх
справ негайно повертає її суду з письмовим поясненням причин
невиконання.
 
              Розділ VII
        ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 вересня 2005 року за
винятком, встановленим пунктом 2 цього розділу.
 
   2. Положення цього Кодексу щодо звільнення особи від оплати
правової допомоги та забезпечення надання правової допомоги, а
також частина третя статті 90 цього Кодексу набирають чинності з
моменту набрання чинності відповідним законом. До цього часу
граничний  розмір  компенсації  витрат  на  правову допомогу
( 590-2006-п ) встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   2-1. До 1 січня 2008 року повне фіксування судового засідання
за допомогою звукозаписувального технічного засобу здійснюється
судом тільки за вимогою особи, яка бере участь у справі, або за
ініціативою суду. В усіх інших випадках хід судового засідання
фіксується у протоколі судового засідання, у якому зазначаються:
 
   1) рік, місяць, число і місце проведення судового засідання;
 
   2) час початку судового засідання;
 
   3) найменування  адміністративного  суду,  який розглядає
справу, прізвище та ініціали судді (суддів), секретаря судового
засідання;
 
   4) справа, що розглядається, імена (найменування) сторін та
інших осіб, які беруть участь у справі;
 
   5) відомості про присутність осіб, які беруть участь у
справі, експертів, спеціалістів, перекладачів, свідків або про їх
відсутність, причини відсутності та про вручення їм повісток;
 
   6) відомості про роз'яснення сторонам та іншим особам, які
беруть участь у справі, їхніх процесуальних прав та обов'язків;
 
   7) усі розпорядження головуючого та ухвали, постановлені без
виходу до нарадчої кімнати, а також відомості про проголошення
ухвал, постановлених у нарадчій кімнаті;
 
   8) основний зміст заяв і клопотань сторін та інших осіб, які
беруть участь у справі, та ходу їх обговорення;
 
   9) основний зміст пояснень осіб, які беруть участь у справі,
а  також  показання свідків, усні роз'яснення та доповнення
експертами своїх висновків; усні роз'яснення спеціалістів;
 
   10) подані в судовому засіданні докази, хід дослідження
доказів, а у разі, якщо докази не додаються до справи, - номер,
дата та зміст письмових доказів, а також ознаки і властивості
речових доказів;
 
   11) зміст судових дебатів;
 
   12) відомості  про  проголошення  постанови,  ухвали  за
результатами розгляду справи та роз'яснення особам, які беруть
участь у справі, змісту постанови, ухвали, порядку і строку їх
оскарження, а також права та строк на ознайомлення з протоколом
судового засідання, подання на нього зауважень;
 
   13) час закінчення судового засідання у справі.
 
   У протоколі судового засідання відображаються всі істотні
моменти розгляду справи в тій послідовності, в якій вони мали
місце в судовому засіданні.
 
   Протокол складається секретарем судового засідання. Протокол
повинен бути оформлений та підписаний головуючим і секретарем
судового засідання не пізніше трьох днів з дня закінчення судового
засідання. У разі необхідності строк для оформлення та підписання
протоколу може бути продовжено головуючим, але не більше ніж на
десять днів після закінчення судового засідання. Про підписання
протоколу повідомляються особи, які беруть участь у справі.
 
   Особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з
протоколом судового засідання і протягом трьох днів після їх
повідомлення про підписання протоколу або після закінчення строку
на підписання протоколу подавати свої письмові зауваження щодо
неповноти або неправильності протоколу.
 
   Головуючий розглядає зауваження до протоколу і в разі згоди з
ними посвідчує їх правильність. У разі незгоди головуючого із
поданими зауваженнями вони розглядаються судом з повідомленням
осіб, які брали участь у справі, про дату, час і місце проведення
судового засідання.
 
   Розглянувши зауваження,  суд  постановляє  ухвалу,  якою
посвідчує правильність зауважень або відхиляє їх. У разі пропуску
строку подання зауважень і відсутності підстав для його поновлення
суд залишає їх без розгляду.
 
   Зауваження повинні бути розглянуті не пізніше п'яти днів з
дня їх надходження до суду.
 
   Зауваження приєднуються до справи, в тому числі, якщо їх не
було розглянуто у зв'язку з вибуттям головуючого.
( Розділ VII доповнено пунктом 2-1 згідно із Законом N 2875-IV
( 2875-15 ) від 08.09.2005 )
 
   3. До набрання чинності законом, який регулює порядок сплати
і розміри судового збору:
 
   1) судовий збір при зверненні до адміністративного суду
сплачується у порядку, встановленому законодавством для державного
мита;
 
   2) розмір судового збору визначається відповідно до підпункту
"б" пункту 1 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України "Про
державне мито" ( 7-93 ), крім випадків, встановлених підпунктом 3
цього пункту;
 
   3) розмір судового збору щодо майнових вимог про стягнення
грошових коштів становить один відсоток від розміру таких вимог,
але не більше 1700 гривень.
 
   4. Окружний адміністративний суд починає свою діяльність
після призначення (обрання) до його складу не менше трьох суддів і
за наявності облаштованого приміщення.
 
   Апеляційний адміністративний  суд починає свою діяльність
після призначення (обрання) до його складу не менше семи суддів і
за наявності облаштованого приміщення, але не пізніше 1 липня 2007
року. { Абзац другий пункту 4 розділу VII із змінами, внесеними
згідно із Законом N 160-V ( 160-16 ) від 20.09.2006 }
 
   Про початок діяльності кожного окружного та апеляційного
адміністративних  судів Державна судова адміністрація України
повідомляє через загальнодержавні та відповідні місцеві офіційні
друковані видання.
( Пункт 4 розділу VII в редакції Закону N 2953-IV ( 2953-15 ) від
06.10.2005 )
 
   5. До  початку  діяльності  окружних  та  апеляційних
адміністративних судів підсудні їм справи вирішують у першій та
апеляційній інстанціях відповідні місцеві та апеляційні загальні
суди за правилами Кодексу адміністративного судочинства України. У
місцевих  та  апеляційних  загальних  судах  запроваджується
спеціалізація суддів з розгляду адміністративних справ.
 
   Після початку діяльності окружного адміністративного суду
адміністративні позови, подані до відповідних місцевих загальних
судів у справах, що підсудні окружному адміністративному суду,
передаються цими судами до окружного адміністративного суду, якщо
провадження у справі ще не відкрито.
 
   Після початку діяльності апеляційного адміністративного суду
апеляційні  скарги  в  адміністративних  справах,  подані до
відповідних апеляційних загальних судів, передаються цими судами
до  апеляційного  адміністративного  суду,  якщо  апеляційне
провадження у справі ще не відкрито.
 
   Адміністративні справи, провадження в яких було відкрито
місцевими та апеляційними загальними судами до початку діяльності
відповідного адміністративного суду, розглядаються і вирішуються
цими судами.
( Пункт 5 розділу VII в редакції Закону N 2953-IV ( 2953-15 ) від
06.10.2005 )
 
   6. До  початку  діяльності  окружних  та  апеляційних
адміністративних  судів  адміністративні  справи,  підвідомчі
господарським судам відповідно до Господарського процесуального
кодексу України 1991 року ( 1798-12 ), вирішують у першій та
апеляційній  інстанціях  відповідні  місцеві  та  апеляційні
господарські  суди  за  правилами  Кодексу  адміністративного
судочинства України.

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner