Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кодекс адміністративного судочинства України

Кодекс України № 2747-IV от 06.07.2005

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 21

 
   Касаційний перегляд рішень за такими справами здійснює Вищий
адміністративний   суд   України  за  правилами  Кодексу
адміністративного судочинства України.
 
   Після початку діяльності окружного адміністративного суду
адміністративні  позови,  подані  до  відповідних  місцевих
господарських  судів  у  справах,  що  підсудні  окружному
адміністративному суду, передаються цими судами до окружного
адміністративного суду, якщо провадження у справі ще не відкрито.
 
   Після початку діяльності апеляційного адміністративного суду
апеляційні скарги  в  адміністративних  справах,  подані  до
відповідних апеляційних господарських судів, передаються цими
судами до апеляційного адміністративного суду, якщо апеляційне
провадження у справі ще не відкрито.
 
   Адміністративні справи, провадження в яких було відкрито
місцевими та апеляційними господарськими судами  до  початку
діяльності відповідного адміністративного суду, розглядаються і
вирішуються цими судами відповідно до абзацу першого цього пункту.
 
   Перегляд судових рішень, зазначених в абзаці першому цього
пункту, за винятковими обставинами здійснюється за правилами
Кодексу адміністративного судочинства України.
( Пункт 6 розділу VII в редакції Закону N 2953-IV ( 2953-15 ) від
06.10.2005 )
 
   7. Після набрання чинності цим Кодексом заяви і скарги у
справах, що виникають з адміністративно-правових відносин, заяви у
справах щодо відмови органу державної реєстрації актів цивільного
стану внести виправлення в актовий запис цивільного стану (глави
29-32 і 36 Цивільного процесуального кодексу України 1963 року
( 1502-06 ), позовні заяви у господарських справах, що віднесені
цим Кодексом до адміністративної юрисдикції, а також апеляційні,
касаційні скарги (подання), заяви (подання) про перегляд судових
рішень у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами у
таких справах, подані і не розглянуті до набрання чинності
Кодексом адміністративного судочинства України, розглядаються в
порядку, встановленому цим Кодексом. ( Абзац перший пункту 7
розділу  VII в редакції Закону N 2953-IV ( 2953-15 ) від
06.10.2005 )
 
   Такі заяви чи скарги (подання) не можуть бути залишені без
руху або повернуті у порядку, встановленому цим Кодексом, якщо
вони подані з додержанням відповідних вимог і правил підсудності,
встановлених Цивільним процесуальним кодексом України 1963 року
( 1501-06, 1502-06, 1503-06 ) або Господарським процесуальним
кодексом України 1991 року ( 1798-12 ).
 
   Підставою для скасування чи зміни судових рішень за заявами
про перегляд судових рішень у зв'язку з винятковими обставинами,
поданими  до  набрання  чинності  Кодексом  адміністративного
судочинства України, крім підстав, встановлених цим Кодексом, може
бути також виявлене після касаційного розгляду справи застосування
положення закону  всупереч  нормам   Конституції   України
( 254к/96-ВР ).
 
   Підставою для скасування чи зміни постанов або ухвал Вищого
господарського суду України, оскаржених у касаційному порядку до
Верховного  Суду  України  до  набрання  чинності  Кодексом
адміністративного судочинства України, крім підстав, встановлених
цим Кодексом, можуть бути також застосування Вищим господарським
судом України закону чи іншого нормативно-правового акта, що
суперечить Конституції України ( 254к/96-ВР ); невідповідність
постанов та ухвал Вищого господарського суду України рішенням
Верховного Суду України; невідповідність постанов та ухвал Вищого
господарського суду України міжнародним договорам, згода  на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
   8. Після  набрання  чинності  Кодексом  адміністративного
судочинства України військові суди завершують розгляд заяв і
скарг, які подані і не розглянуті до набрання чинності цим
Кодексом у справах, що визначені статтею 17 цього Кодексу.
 
   9. Після  набрання  чинності  Кодексом  адміністративного
судочинства України судові рішення, що ухвалені в першій інстанції
до набрання чинності цим Кодексом і не набрали законної сили,
можуть бути оскаржені в апеляційному порядку за правилами цього
Кодексу без подання заяви про апеляційне оскарження, якщо строк
апеляційного оскарження відповідно до Цивільного процесуального
кодексу України 1963 року ( 1501-06, 1502-06, 1503-06 ) або
Господарського процесуального  кодексу  України  1991  року
( 1798-12 ) не закінчився.
 
   Неоскаржені судові рішення, ухвалені в першій інстанції до
набрання чинності Кодексом адміністративного судочинства України,
набирають законної сили в порядку,  встановленому  Цивільним
процесуальним кодексом України 1963 року ( 1501-06, 1502-06,
1503-06 ) або Господарським  процесуальним  кодексом  України
1991 року ( 1798-12 ).
 
   10. Касаційні скарги (подання) на рішення загальних судів у
справах, визначених пунктом 7 цього розділу, що подані до набрання
чинності цим Кодексом і не розглянуті Верховним Судом України,
передаються для вирішення до Вищого  адміністративного  суду
України.
 
   Касаційні скарги (подання) на рішення господарських судів, у
справах, визначених пунктом 7 цього розділу, що подані до набрання
чинності цим Кодексом і не розглянуті Вищим господарським судом
України, передаються для вирішення до Вищого адміністративного
суду України. ( Пункт 10 розділу VII доповнено абзацом згідно із
Законом N 2953-IV ( 2953-15 ) від 06.10.2005 )
 
   11. Після  набрання  чинності  Кодексом адміністративного
судочинства України розгляд справ щодо правовідносин, пов'язаних з
виборчим процесом чи процесом референдуму, здійснюється в порядку,
встановленому цим Кодексом.
 
   12. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   1) у пунктах 1 і 9 розділу XI "Прикінцеві та перехідні
положення" Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42, ст. 492)
слова "Адміністративним процесуальним кодексом України" замінити
словами "Кодексом адміністративного судочинства України";
 
   2) частину п'яту статті 32 Закону України "Про правовий
статус іноземців та осіб без громадянства" ( 3929-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1994 р., N 23, ст. 161; 2001 р., N 13,
ст. 66; 2003 р., N 16, ст. 117) викласти у такій редакції:
 
   "Орган внутрішніх справ чи орган охорони державного кордону
можуть затримати і примусово видворити з України іноземця або
особу  без  громадянства  тільки  на  підставі  постанови
адміністративного суду. Така постанова приймається судом  за
зверненням органу внутрішніх справ, органу охорони державного
кордону або Служби безпеки України, якщо іноземець або особа без
громадянства ухиляються від виїзду після прийняття рішення про
видворення або є обґрунтовані підстави вважати, що вони будуть
ухилятися від виїзду";
 
   3) у Законі України "Про судоустрій України" ( 3018-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 27-28, ст. 180):
 
   а) у статті 22:
 
   у частині другій слова "кримінальні та цивільні справи"
замінити  словами  "цивільні,  адміністративні та кримінальні
справи";
 
   у частині четвертій слова "та місцевого самоврядування" і
"крім  справ адміністративної юрисдикції у сфері військового
управління, розгляд яких здійснюють військові суди" виключити;
 
   б) абзац перший підпункту 16 пункту 3 розділу VII "Прикінцеві
та перехідні положення" виключити;
 
   4) пункт 3 розділу XIII "Прикінцеві положення" Закону України
"Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2004 р., N 27-28, ст. 366) викласти у
такій редакції:
 
   "3. З дня набрання чинності  Кодексом  адміністративного
судочинства  України  оскарження  до  судів  рішень, дій чи
бездіяльності, що стосуються виборів, і розгляд судом відповідних
справ  здійснюється  в  порядку,  встановленому  Кодексом
адміністративного судочинства України";
 
   5) пункт 5 розділу XIV "Прикінцеві положення" Закону України
"Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 30-31, ст. 382)
викласти у такій редакції:
 
   "5. З дня набрання чинності  Кодексом  адміністративного
судочинства  України  оскарження  до  судів  рішень, дій чи
бездіяльності, що стосуються виборів, і розгляд судом відповідних
справ  здійснюються  в  порядку,  встановленому  Кодексом
адміністративного судочинства України";
 
   6) у Законі України "Про  Центральну  виборчу  комісію"
( 1932-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 36,
ст. 448):
 
   а) у пункті 13 статті 18 слова "Верховного Суду України"
замінити словами "Вищого адміністративного суду України";
 
   б) пункт 4 Розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення"
виключити.
 
   13. Закони України та інші нормативно-правові  акти  до
приведення їх у відповідність із цим Кодексом діють у частині, що
не суперечить цьому Кодексу.
 
   14. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
опублікування цього Кодексу:
 
   підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції щодо  приведення  законодавчих  актів  України  у
відповідність із цим Кодексом;
 
   прийняти акти, що випливають із цього Кодексу, привести у
відповідність із цим Кодексом свої нормативно-правові акти.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 6 липня 2005 року
     N 2747-IV


| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner