Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кодекс адміністративного судочинства України

Кодекс України № 2747-IV от 06.07.2005

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 7

разі потреби - замінити виконавців експертизи, заявити клопотання
щодо організації проведення досліджень поза межами експертної
установи.
 
   5. В  ухвалі  про призначення експертизи суд попереджає
експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий
висновок  та  за відмову без поважних причин від виконання
покладених на нього обов'язків.
 
   Стаття 82. Висновок експерта
 
   1. У висновку експерта зазначаються: коли, де, ким (ім'я,
освіта,  спеціальність, свідоцтво про присвоєння кваліфікації
судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене
звання,  посада  експерта), на якій підставі була проведена
експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання,
що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав,
докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх
висновки та обґрунтовані відповіді на поставлені судом питання.
 
   2. У  висновку експерта також зазначається, що експерта
попереджено  про  кримінальну  відповідальність  за  завідомо
неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від
виконання покладених на нього обов'язків.
 
   3. Якщо експерт під час проведення експертизи виявить факти,
що мають значення для справи і з приводу яких йому не були
поставлені питання, він може включити до висновку свої міркування
про ці обставини.
 
   4. Експерт дає свій висновок у письмовій формі. Висновок
експерта приєднується до справи. Суд має право в  судовому
засіданні запропонувати експерту дати усне пояснення до свого
висновку. Якщо експертиза проводиться в судовому  засіданні,
експерт може дати усний висновок.
 
   5. Висновок експерта для суду не є обов'язковим, однак
незгода суду з ним повинна бути вмотивована в постанові або
ухвалі.
 
   Стаття 83. Комісійна експертиза
 
   1. Комісійна  експертиза  проводиться  не менш як двома
експертами одного напряму знань.
 
   2. Якщо за результатами проведених досліджень думки експертів
збігаються, вони підписують єдиний висновок. Експерт, не згодний з
висновком іншого експерта (експертів), дає окремий висновок з усіх
питань або з питань, які викликали розбіжності.
 
   Стаття 84. Комплексна експертиза
 
   1. Комплексна  експертиза  проводиться не менш як двома
експертами різних галузей знань або різних напрямів у межах однієї
галузі знань.
 
   2. У висновку експертів зазначається, які дослідження і в
якому обсязі провів кожний експерт, які факти він встановив і яких
висновків дійшов. Кожен експерт підписує ту частину висновку, яка
містить опис здійснених ним  досліджень,  і  несе  за  неї
відповідальність.
 
   3. Загальний висновок роблять експерти, компетентні в оцінці
отриманих результатів і формулюванні єдиного висновку. У разі
виникнення  розбіжностей між експертами висновки оформлюються
відповідно до частини другої статті 83 цього Кодексу.
 
   Стаття 85. Додаткова і повторна експертизи
 
   1. Якщо висновок експерта буде визнано неповним або неясним,
судом може бути призначена додаткова експертиза, яка доручається
тому самому або іншому експерту (експертам).
 
   2. Якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим або
таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви
в його правильності, судом може  бути  призначена  повторна
експертиза, яка доручається іншому експертові (експертам).
 
   Стаття 86. Оцінка доказів
 
   1. Суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім
переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному,
повному та об'єктивному дослідженні.
 
   2. Ніякі докази не мають для суду наперед встановленої сили.
 
   3. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного
доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх
сукупності.
 
               Глава 7
             СУДОВІ ВИТРАТИ
 
   Стаття 87. Види судових витрат
 
   1. Судові витрати складаються із судового збору та витрат,
пов'язаних з розглядом справи.
 
   2. Розмір судового збору, порядок його сплати і звільнення
від сплати встановлюються законом.
 
   3. До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать:
 
   1) витрати на правову допомогу;
 
   2) витрати сторін та їхніх представників, що пов'язані із
прибуттям до суду;
 
   3) витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів,
перекладачів та проведенням судових експертиз;
 
   4) витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів на місці
та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи.
 
   Стаття 88. Зменшення розміру судових витрат або
        звільнення від їх оплати, відстрочення та
        розстрочення судових витрат
 
   1. Суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою
зменшити розмір належних до оплати судових витрат чи звільнити від
їх оплати повністю або частково, чи відстрочити або розстрочити
сплату судових витрат на визначений строк.
 
   2. Якщо у строк, встановлений судом, судові витрати не будуть
оплачені, позовна заява залишається без розгляду або витрати
розподіляються між сторонами відповідно до судового рішення у
справі, якщо оплату судових витрат розстрочено або відстрочено до
ухвалення судового рішення у справі.
 
   Стаття 89. Сплата і повернення судового збору
 
   1. Особа, яка звертається до адміністративного суду  із
позовною заявою, апеляційною чи касаційною скаргою, скаргою за
винятковими  обставинами,  заявою  про  перегляд  справи  за
нововиявленими обставинами, повинна сплатити судовий збір.
 
   2. Судовий  збір,  сплачений  у  більшому  розмірі, ніж
встановлено законом, повертається ухвалою суду за клопотанням
особи, яка його сплатила.
 
   3. Судовий збір повертається за клопотанням особи, яка його
сплатила, ухвалою суду в разі повернення позовної заяви, заяви за
нововиявленими  обставинами  або скарги, відмови у відкритті
провадження у справі, а також у разі залишення позовної заяви,
заяви за нововиявленими обставинами або скарги без розгляду (крім
випадку, якщо такі заяви залишено  без  розгляду  внаслідок
повторного неприбуття позивача або за його клопотанням).
 
   Стаття 90. Витрати на правову допомогу
 
   1. Витрати, пов'язані з оплатою допомоги адвоката або іншого
фахівця в галузі права, які надають правову допомогу за договором,
несуть  сторони,  крім випадків надання безоплатної правової
допомоги, передбачених законом.
 
   2. У разі звільнення сторони від оплати надання їй правової
допомоги витрати на правову допомогу здійснюються за рахунок
Державного бюджету України.
 
   3. Граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу
встановлюється законом.
 
   Стаття 91. Витрати сторін та їхніх представників,
        що пов'язані із прибуттям до суду
 
   1. Витрати, пов'язані з переїздом до іншого населеного пункту
сторін та їхніх представників, а також найманням житла, несуть
сторони.
 
   2. Стороні, на користь якої ухвалено судове рішення і яка не
є суб'єктом владних повноважень, та її представнику сплачуються
іншою стороною добові (у разі переїзду до іншого населеного
пункту), а також компенсація за втрачений заробіток чи відрив від
звичайних занять. Компенсація за втрачений заробіток обчислюється
пропорційно від розміру середньомісячного заробітку, а компенсація
за відрив від звичайних занять - пропорційно  від  розміру
мінімальної заробітної плати.
 
   3. Граничний розмір компенсації ( 590-2006-п ) за судовим
рішенням витрат сторін та їхніх представників, що пов'язані із
прибуттям до суду, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 92. Витрати, пов'язані із залученням свідків,
        спеціалістів, перекладачів та проведенням
        судових експертиз
 
   1. Витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів,
перекладачів та проведенням судових експертиз, несе сторона, яка
заявила клопотання про виклик свідків, залучення спеціаліста,
перекладача та проведення судової експертизи.
 
   2. Свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам оплачуються
проїзд, а також добові в разі переїзду до іншого населеного
пункту. Експертам, спеціалістам і перекладачам повинна  бути
сплачена винагорода за виконану роботу.
 
   3. У разі неоплати судової експертизи у строк, встановлений
судом, суд може скасувати ухвалу  про  призначення  судової
експертизи.
 
   4. Якщо виклик свідків, призначення експертизи, залучення
перекладачів, спеціалістів здійснюються за ініціативою суду, а
також у разі звільнення від сплати судових витрат або зменшення їх
розміру відповідні витрати компенсуються за рахунок Державного
бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України.
 
   5. Граничний розмір компенсації витрат ( 590-2006-п ),
пов'язаних із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та
проведенням судових експертиз, встановлюється Кабінетом Міністрів
України.
 
   Стаття 93. Витрати, пов'язані з проведенням огляду
        доказів на місці та вчиненням інших дій,
        необхідних для розгляду справи
 
   1. Витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів на місці
та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи, несе
сторона, яка заявила клопотання про вчинення цих дій. Якщо
клопотання про вчинення відповідних дій заявлено обома сторонами,
витрати на них несуть обидві сторони порівну.
 
   2. Граничний розмір компенсації витрат ( 590-2006-п ),
пов'язаних з проведенням огляду доказів на місці та вчиненням
інших  дій,  необхідних  для розгляду справи, встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 94. Розподіл судових витрат
 
   1. Якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є
суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею
документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету
України (або відповідного місцевого бюджету, якщо іншою стороною
був орган місцевого самоврядування, його посадова чи службова
особа).
 
   2. Якщо судове рішення ухвалене на користь сторони - суб'єкта
владних повноважень, суд присуджує з іншої сторони всі здійснені
нею документально підтверджені судові витрати, пов'язані  із
залученням свідків та проведенням судових експертиз.
 
   3. Якщо адміністративний позов задоволено частково, судові
витрати, здійснені позивачем, присуджуються йому відповідно до
задоволених вимог, а відповідачу - відповідно до тієї частини
вимог, у задоволенні яких позивачеві відмовлено.
 
   4. У справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень,
а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати,
здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.
 
   5. У разі відмови у задоволенні позовних вимог позивача,
звільненого  від  сплати  судових витрат, а також залишення
адміністративного позову без розгляду судові витрати, понесені
відповідачем, компенсуються за рахунок Державного бюджету України.
 
   6. Якщо  суд  апеляційної  чи  касаційної інстанції, не
повертаючи адміністративної справи на новий розгляд, змінить
судове рішення або ухвалить нове, він відповідно змінює розподіл
судових витрат.
 
   Стаття 95. Розподіл витрат у разі відмови позивача
        від адміністративного позову
 
   1. У разі відмови позивача від адміністративного позову
понесені ним витрати відповідачем не відшкодовуються, а витрати
відповідача за його заявою стягуються із позивача, крім випадків,
коли позивач звільнений від сплати судових витрат. Однак якщо
позивач  відмовився  від  адміністративного  позову внаслідок
задоволення його відповідачем після подання адміністративного
позову, то суд за заявою позивача присуджує всі понесені ним у
справі витрати із відповідача.
 
   Стаття 96. Судові витрати, пов'язані з примиренням сторін
 
   1. Якщо спір вирішується шляхом примирення і сторони не
дійшли згоди щодо розподілу судових витрат, то кожна сторона у
справі несе половину судових витрат.
 
   Стаття 97. Визначення розміру судових витрат
 
   1. Суд за клопотанням однієї зі сторін визначає грошовий
розмір судових витрат, які повинні бути їй компенсовані.
 
   Стаття 98. Рішення щодо судових витрат
 
   1. Суд вирішує питання щодо судових витрат у постанові суду
або ухвалою.
 
   2. Особи, які беруть участь у справі, свідки, експерти,
спеціалісти, перекладачі можуть оскаржити судове рішення щодо
судових витрат, якщо це стосується їхніх інтересів.
 
               Глава 8
               СТРОКИ
 
   Стаття 99. Строк звернення до адміністративного суду
 
   1. Адміністративний позов може бути подано в межах строку
звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом
або іншими законами.
 
   2. Для звернення до адміністративного суду за захистом прав,
свобод та інтересів особи встановлюється річний строк, який, якщо
не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або
повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи
інтересів.
 
   3. Для захисту прав, свобод та інтересів особи цим Кодексом
та іншими законами можуть встановлюватися інші  строки  для
звернення до адміністративного суду, які, якщо не встановлено
інше, обчислюються з дня, коли особа дізналася або повинна була
дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.
 
   4. Якщо законом встановлена можливість досудового порядку
вирішення спору і позивач скористався цим порядком, то обчислення
строку звернення до адміністративного суду починається з дня, коли
позивач дізнався про рішення суб'єкта владних повноважень за
результатами  розгляду  його  скарги  на  рішення,  дії або
бездіяльність суб'єкта владних повноважень.
 
   Стаття 100. Наслідки пропущення строків звернення
         до адміністративного суду
 
   1. Пропущення строку звернення до адміністративного суду є
підставою для відмови у задоволенні адміністративного позову за
умови, якщо на цьому наполягає одна із сторін.
 
   2. Якщо суд визнає причину пропущення строку звернення до
суду поважною, адміністративна справа розглядається і вирішується
в порядку, встановленому цим Кодексом.
 
   3. Позовні заяви приймаються до розгляду адміністративним
судом  незалежно  від  закінчення  строку  звернення  до
адміністративного суду.
 
   Стаття 101. Процесуальні строки
 
   1. Процесуальні строки - це встановлені законом або судом
строки, у межах яких вчиняються процесуальні дії.
 
   2. Процесуальні строки визначаються днями, місяцями і роками,
а також можуть визначатися вказівкою на подію, яка повинна
неминуче настати.
 
   Стаття 102. Поновлення та продовження процесуальних строків
 
   1. Пропущений з  поважних  причин  процесуальний  строк,
встановлений законом, може бути поновлений, а процесуальний строк,
встановлений судом, - продовжений судом за клопотанням особи, яка
бере участь у справі.

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner