Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кодекс адміністративного судочинства України

Кодекс України № 2747-IV от 06.07.2005

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 8

 
   2. Питання про поновлення чи продовження пропущеного строку
суд вирішує з повідомленням осіб, які беруть участь у справі.
Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином
повідомлені, не перешкоджає розгляду клопотання.
 
   3. Ухвала суду про відмову в поновленні чи продовженні
пропущеного процесуального строку може бути оскаржена особами, які
беруть участь у справі.
 
   Стаття 103. Обчислення процесуального строку
 
   1. Перебіг процесуального строку починається з наступного дня
після відповідної календарної дати або настання події, з якою
пов'язано його початок.
 
   2. Строк, що визначається роками, закінчується у відповідні
місяць і число останнього року цього строку.
 
   3. Строк, що визначається місяцями, закінчується у відповідне
число останнього місяця цього строку.
 
   4. Якщо закінчення строку, що визначається місяцями, припадає
на  такий  місяць, що відповідного числа не має, то строк
закінчується в останній день цього місяця.
 
   5. Останнім днем строку, який закінчується вказівкою на
певний день, вважається цей день.
 
   6. Якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи
інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього
робочий день.
 
   7. Перебіг строку, закінчення якого пов'язане з подією, яка
повинна неминуче настати, закінчується наступного дня  після
настання події.
 
   8. Останній день строку триває до двадцять четвертої години,
але якщо в цей строк слід було вчинити процесуальну дію в суді, де
робочий час закінчується раніше, строк закінчується в момент
закінчення цього часу.
 
   9. Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення
позовна заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові
кошти здано на пошту чи передані іншими відповідними засобами
зв'язку.
 
   10. Зупинення провадження в адміністративній справі зупиняє
перебіг усіх процесуальних строків у цій адміністративній справі.
Перебіг процесуальних строків продовжується з дня поновлення
провадження.
 
              Розділ III
        ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ
 
               Глава 1
     ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ ТА ВІДКРИТТЯ
       ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ
 
   Стаття 104. Право на звернення до адміністративного суду
 
   1. До  адміністративного  суду  має  право звернутися з
адміністративним позовом особа, яка вважає, що порушено її права,
свободи чи інтереси у сфері публічно-правових відносин. Суб'єкт
владних повноважень має право звернутися до адміністративного суду
у випадках, встановлених законом.
 
   Стаття 105. Форма і зміст адміністративного позову
 
   1. Адміністративний позов подається до адміністративного суду
у формі письмової позовної заяви особисто позивачем або його
представником.  Позовна  заява  може  бути  надіслана  до
адміністративного суду поштою.
 
   2. На прохання позивача службовцем апарату адміністративного
суду може бути надана допомога в оформленні позовної заяви.
 
   3. Адміністративний позов може містити вимоги про:
 
   1) скасування або визнання нечинним рішення відповідача -
суб'єкта владних повноважень повністю чи окремих його положень;
 
   2) зобов'язання відповідача - суб'єкта владних повноважень
прийняти рішення або вчинити певні дії;
 
   3) зобов'язання відповідача - суб'єкта владних повноважень
утриматися від вчинення певних дій;
 
   4) стягнення з відповідача - суб'єкта владних повноважень
коштів на відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням,
дією або бездіяльністю;
 
   5) виконання зупиненої чи невчиненої дії;
 
   6) встановлення  наявності  чи  відсутності  компетенції
(повноважень) суб'єкта владних повноважень.
 
   4. Позовна заява може містити, крім визначених частиною
третьою цієї статті, інші вимоги на захист прав, свобод чи
інтересів у сфері публічно-правових відносин.
 
   Стаття 106. Вимоги до позовної заяви
 
   1. У позовній заяві зазначаються:
 
   1) найменування адміністративного суду, до якого подається
позовна заява;
 
   2) ім'я (найменування) позивача, поштова адреса, а також
номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
 
   3) ім'я (найменування) відповідача, посада і місце служби
посадової чи службової особи, поштова адреса, а також номер засобу
зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі;
 
   4) зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач
обґрунтовує свої вимоги;
 
   5) у разі необхідності - клопотання про звільнення від сплати
судового збору; про звільнення від оплати правової допомоги і
забезпечення надання правової допомоги, якщо відповідний орган
відмовив особі у забезпеченні правової допомоги; про призначення
судової експертизи; про витребування доказів; про виклик свідків
тощо;
 
   6) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.
 
   2. На підтвердження обставин, якими обґрунтовуються позовні
вимоги, позивач зазначає докази, про які йому відомо і які можуть
бути використані судом.
 
   3. До позовної заяви додаються її копії та копії всіх
документів, що приєднуються до неї, відповідно до кількості
відповідачів, документ про сплату судового збору, крім випадків,
коли його не належить сплачувати.
 
   4. Позовна  заява  підписується  позивачем  або  його
представником із зазначенням дати її підписання.
 
   5. Якщо позовна заява подається представником, то у ній
зазначаються ім'я представника, його поштова адреса, а також номер
засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є. Одночасно з
позовною заявою подається довіреність чи інший документ, що
підтверджує повноваження представника.
 
   Стаття 107. Відкриття провадження в адміністративній справі
 
   1. Суддя після одержання позовної заяви з'ясовує, чи:
 
   1) подана позовна заява особою, яка має адміністративну
процесуальну дієздатність;
 
   2) має представник належні повноваження (якщо позовну заяву
подано представником);
 
   3) відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтею 106
цього Кодексу;
 
   4) належить  позовну  заяву  розглядати  в  порядку
адміністративного судочинства і чи підсудна позовна заява даному
адміністративному суду;
 
   5) немає інших підстав для повернення позовної заяви або
відмови  у  відкритті провадження в адміністративній справі,
встановлених цим Кодексом.
 
   2. Суддя відкриває провадження в адміністративній справі на
підставі позовної заяви, якщо відсутні підстави для повернення
позовної заяви чи відмови у відкритті провадження у справі.
 
   3. Питання про відкриття провадження в  адміністративній
справі суддя вирішує не пізніше наступного дня після надходження
позовної заяви до адміністративного суду або закінчення строку,
встановленого для усунення недоліків позовної заяви, у разі
залишення позовної заяви без руху.
 
   4. Про відкриття провадження у справі чи відмову у відкритті
провадження у справі суддя постановляє ухвалу. В ухвалі про
відкриття провадження у справі зазначаються:
 
   1) найменування адміністративного суду, прізвище та ініціали
судді, який відкрив провадження в адміністративній справі, номер
справи;
 
   2) ким і до кого пред'явлено адміністративний позов;
 
   3) зміст позовних вимог;
 
   4) дата, час і місце попереднього судового засідання, якщо
суд вважає його проведення необхідним;
 
   5) пропозиція відповідачу подати в зазначений строк письмові
заперечення проти позову та докази, які у нього є;
 
   6) яким складом суду розглядатиметься справа.
 
   5. Копія ухвали про відкриття провадження в адміністративній
справі невідкладно після постановлення надсилається особам, які
беруть участь у справі, разом з інформацією про їхні процесуальні
права і обов'язки. Відповідачам надсилаються також копії позовної
заяви та доданих до неї документів.
 
   Стаття 108. Залишення позовної заяви без руху,
         повернення позовної заяви
 
   1. Суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання
вимог, встановлених статтею 106 цього Кодексу, постановляє ухвалу
про залишення позовної заяви без руху, у якій зазначаються
недоліки позовної заяви, спосіб їх усунення і встановлюється
строк,  достатній  для усунення недоліків. Копія ухвали про
залишення позовної заяви без руху невідкладно надсилається особі,
що звернулася із позовною заявою.
 
   2. Якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк,
встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її
подання до адміністративного суду.
 
   3. Позовна заява повертається позивачеві, якщо:
 
   1) позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку залишено
без руху;
 
   2) позивач до відкриття провадження в адміністративній справі
подав заяву про її відкликання;
 
   3) позовну заяву подано особою, яка не має адміністративної
процесуальної дієздатності;
 
   4) позовну заяву від імені позивача подано особою, яка не має
повноважень на ведення справи;
 
   5) у провадженні цього або іншого адміністративного суду є
справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і
з тих самих підстав;
 
   6) справа не підсудна цьому адміністративному суду.
 
   4. Копія ухвали про повернення позовної заяви невідкладно
надсилається особі, яка її подала, разом із позовною заявою й
усіма доданими до неї матеріалами.
 
   5. Ухвали про залишення позовної заяви без руху або про
повернення позовної заяви можуть бути оскаржені особою, яка подала
позовну заяву.
 
   6. Залишення позовної заяви без руху або повернення позовної
заяви  не  позбавляють  права  повторного  звернення  до
адміністративного суду в порядку, встановленому законом.
 
   Стаття 109. Відмова у відкритті провадження в
         адміністративній справі
 
   1. Суддя відмовляє у відкритті провадження в адміністративній
справі лише, якщо:
 
   1) заяву не належить розглядати в порядку адміністративного
судочинства;
 
   2) у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і
з тих самих підстав є такі, що набрали законної сили: постанова
суду чи ухвала суду про відмову у відкритті провадження в
адміністративній справі, про закриття провадження в такій справі у
зв'язку з відмовою позивача від адміністративного позову або
примиренням сторін;
 
   3) настала смерть фізичної особи чи припинено юридичну особу,
які звернулися із позовною заявою або до яких  пред'явлено
адміністративний позов, якщо спірні правовідносини не допускають
правонаступництва.
 
   2. Про відмову у відкритті провадження в адміністративній
справі суддя постановляє ухвалу.
 
   3. Копія  ухвали про відмову у відкритті провадження в
адміністративній справі невідкладно надсилається особі, яка подала
позовну заяву, разом із позовною заявою та усіма доданими до неї
матеріалами.
 
   4. Ухвала  про  відмову  у  відкритті  провадження  в
адміністративній справі може бути оскаржена особою, яка подала
позовну заяву.
 
   5. Повторне звернення тієї ж особи до адміністративного суду
з таким самим адміністративним позовом, щодо якого постановлено
ухвалу про відмову у відкритті провадження, не допускається.
 
               Глава 2
           ПІДГОТОВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ
 
   Стаття 110. Підготовка справи до судового розгляду
 
   1. Підготовку справи до судового розгляду здійснює суддя
адміністративного  суду,  який  відкрив  провадження   в
адміністративній справі.
 
   2. Суд до судового розгляду адміністративної справи вживає
заходи для всебічного та об'єктивного розгляду і вирішення справи
в одному судовому засіданні протягом розумного строку. З цією
метою суд може:
 
   1) прийняти рішення про витребування документів та інших
матеріалів; навести необхідні довідки; провести огляд письмових та
речових доказів на місці, якщо їх не можна доставити до суду;
призначити експертизу, вирішити питання про необхідність залучення
свідків, спеціаліста, перекладача;
 
   2) прийняти рішення про обов'язковість особистої участі осіб,
які беруть участь у справі, у судовому засіданні, про залучення
третіх осіб до справи;
 
   3) викликати на судовий розгляд адміністративної  справи
свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів;
 
   4) прийняти рішення про проведення попереднього судового
засідання.
 
   3. За обґрунтованим клопотанням позивача суддя вживає заходи
щодо невідкладного розгляду і вирішення справи. У такому разі
виклик осіб, які беруть участь у справі, чи повідомлення про
постановлені судом ухвали здійснюються за допомогою кур'єра,
телефону, факсу, електронної пошти чи іншого технічного засобу.
 
   Стаття 111. Попереднє судове засідання
 
   1. Попереднє судове засідання проводиться з метою з'ясування
можливості врегулювання спору до судового розгляду справи або
забезпечення всебічного та об'єктивного вирішення справи протягом
розумного строку.
 
   2. Попереднє  судове  засідання проводиться суддею, який
здійснює підготовку справи до судового розгляду, за участю сторін
та інших осіб, які беруть участь у справі.
 
   3. Для врегулювання спору суд з'ясовує, чи не відмовляється
позивач від адміністративного позову, чи не визнає відповідач
адміністративний позов, і роз'яснює сторонам можливості щодо
примирення.
 
   4. Якщо спір не врегульовано у порядку, визначеному частиною
третьою цієї статті, суд:
 
   1) уточнює позовні вимоги та заперечення відповідача проти
адміністративного позову;
 
   2) з'ясовує питання про склад осіб, які братимуть участь у
справі;
 
   3) визначає факти, які необхідно встановити для вирішення
спору і які з них визнаються сторонами, а які належить доказувати;
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner