Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кодекс адміністративного судочинства України

Кодекс України № 2747-IV от 06.07.2005

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 9

   4) з'ясовує, якими доказами сторони можуть обґрунтовувати
свої доводи чи заперечення, та встановлює строки для їх надання;
 
   5) вчиняє інші дії, необхідні для підготовки справи до
судового розгляду.
 
   5. За заявою однієї зі сторін про неможливість прибуття до
суду попереднє судове засідання може бути відкладено, якщо причини
неприбуття будуть визнані судом поважними.
 
   Стаття 112. Відмова від адміністративного позову та визнання
         адміністративного позову під час підготовчого
         провадження
 
   1. Позивач може відмовитися від адміністративного позову
повністю або частково, а відповідач - визнати адміністративний
позов повністю або частково. Відмова від адміністративного позову
чи  визнання  адміністративного  позову під час підготовчого
провадження мають бути викладені в адресованій суду письмовій
заяві, яка приєднується до справи.
 
   2. Про прийняття відмови від адміністративного позову суд
постановляє ухвалу, якою закриває провадження у справі. У разі
часткової  відмови позивача від адміністративного позову суд
постановляє ухвалу, якою закриває провадження у справі щодо
частини позовних вимог.
 
   3. У  разі  часткового визнання адміністративного позову
відповідачем і прийняття його судом може бути прийнята постанова
суду  про  задоволення  визнаних відповідачем позовних вимог
відповідно до статті 164 цього Кодексу. У разі повного визнання
відповідачем адміністративного позову і прийняття його судом
приймається постанова суду про задоволення  адміністративного
позову.
 
   4. Суд не приймає відмови від адміністративного позову,
визнання  адміністративного  позову  і  продовжує  розгляд
адміністративної справи, якщо ці дії позивача або відповідача
суперечать закону чи порушують чиї-небудь права, свободи або
інтереси.
 
   Стаття 113. Примирення сторін під час підготовчого
         провадження
 
   1. Сторони можуть повністю або частково врегулювати спір на
основі взаємних поступок. Примирення сторін може стосуватися лише
прав та обов'язків сторін і предмета адміністративного позову.
 
   2. За клопотанням сторін суд зупиняє провадження у справі на
час, необхідний їм для примирення.
 
   3. У разі примирення сторін суд постановляє ухвалу про
закриття провадження у справі, у якій фіксуються умови примирення.
Умови примирення не повинні суперечити закону або порушувати
чиї-небудь права, свободи або інтереси.
 
   4. У разі невиконання умов примирення однією із сторін суд за
клопотанням іншої сторони поновлює провадження у справі.
 
   Стаття 114. Пропозиція суду про надання додаткових
         доказів та пояснень
 
   1. Суд може запропонувати особам, які беруть участь у справі,
доповнити чи пояснити певні обставини, а також надати суду
додаткові докази у строк, встановлений судом.
 
   2. Питання про прийняття доказів, наданих з  порушенням
строку, встановленого судом, вирішується судом з урахуванням
поважності причин несвоєчасного надання доказів.
 
   Стаття 115. Судове доручення
 
   1. Суд, який розглядає справу, у разі потреби збирання
доказів  за  межами своєї територіальної підсудності доручає
відповідному адміністративному суду провести певні процесуальні
дії.
 
   2. В ухвалі про судове доручення коротко зазначається зміст
справи, що розглядається, вказуються обставини, що  належить
з'ясувати, та докази, які слід зібрати суду, що виконує доручення.
Ухвала про  судове  доручення  невідкладно  надсилається  до
адміністративного суду, який буде її виконувати, та є обов'язковою
для нього.
 
   3. Судове доручення  невідкладно  виконується  судом  за
правилами  цього  Кодексу, які встановлюють порядок вчинення
відповідних процесуальних дій.
 
   4. Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про
дату,  час і місце судового засідання. Неприбуття у судове
засідання осіб, які були  належним  чином  повідомлені,  не
перешкоджає виконанню судового доручення.
 
   5. Якщо особа, яка бере участь у справі, чи свідок, що дали
пояснення або показання суду, який виконував окреме доручення,
з'являться до суду, що розглядає справу, то вони дають пояснення і
показання у загальному порядку.
 
   6. Адміністративні  суди  України  можуть  звертатися  з
дорученням про проведення певних процесуальних дій до іноземних
судів, а також виконувати доручення іноземних судів на підставі
міжнародних  договорів,  згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України.
 
   Стаття 116. Об'єднання і роз'єднання справ
 
   1. Суд може своєю ухвалою об'єднати для спільного розгляду і
вирішення кілька адміністративних справ за однорідними позовними
заявами одного й того ж позивача до того ж відповідача чи до
різних відповідачів або за позовними заявами різних позивачів до
одного й того самого відповідача, а також роз'єднати одну чи
декілька поєднані в одне провадження позовні вимоги у самостійні
провадження, якщо їхній спільний розгляд ускладнює чи сповільнює
вирішення справи.
 
   Стаття 117. Забезпечення адміністративного позову
 
   1. Суд за клопотанням позивача або з власної ініціативи може
постановити  ухвалу  про  вжиття  заходів   забезпечення
адміністративного позову, якщо існує очевидна небезпека заподіяння
шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення
в  адміністративній справі, або захист цих прав, свобод та
інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх
відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а
також якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи
бездіяльності суб'єкта владних повноважень.
 
   2. Ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного
позову постановляє суд першої інстанції, а  якщо  розпочато
апеляційне провадження, то таку ухвалу може постановити суд
апеляційної інстанції.
 
   3. Подання адміністративного позову, а  також  відкриття
провадження  в  адміністративній  справі  не  зупиняють  дію
оскаржуваного рішення суб'єкта владних повноважень, але суд у
порядку забезпечення адміністративного позову може відповідною
ухвалою зупинити дію рішення суб'єкта владних повноважень чи його
окремих положень, що оскаржуються. Ухвала негайно надсилається до
суб'єкта владних повноважень,  що  прийняв  рішення,  та  є
обов'язковою для виконання.
 
   4. Адміністративний  позов,  крім  способу, встановленого
частиною третьою цієї статті, може бути забезпечено забороною
вчиняти певні дії.
 
   5. Не  допускається забезпечення позову шляхом зупинення
рішень Національного банку України щодо призначення та здійснення
тимчасової адміністрації або ліквідації банку, заборони проводити
певні дії тимчасовому адміністратору, ліквідатору банку  або
Національному  банку  України  при  здійсненні  тимчасової
адміністрації або ліквідації банку.
 
   Стаття 118. Порядок забезпечення адміністративного позову
 
   1. Клопотання про забезпечення  адміністративного  позову
розглядається не пізніше наступного дня після його одержання й у
разі обґрунтованості та терміновості вирішується ухвалою негайно
без повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у
справі.
 
   2. Відповідач або інша особа, яка бере участь у справі, у
будь-який час має право заявити клопотання про заміну одного
способу забезпечення адміністративного позову іншим або скасування
заходів забезпечення адміністративного позову. Таке клопотання
розглядається не пізніше наступного дня після його одержання й у
разі обґрунтованості та терміновості вирішується ухвалою негайно
без повідомлення позивача та інших осіб, які беруть участь у
справі.
 
   3. Питання про забезпечення адміністративного позову, про
заміну одного способу забезпечення адміністративного позову іншим
або про скасування заходів забезпечення адміністративного позову,
крім випадків, встановлених частинами першою і другою цієї статті,
вирішується в судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть
участь у справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які були
належним  чином повідомлені, не перешкоджає розглядові таких
питань.
 
   4. Якщо у задоволенні вимог позивачеві буде відмовлено, вжиті
заходи  забезпечення адміністративного позову зберігаються до
набрання постановою суду законної сили. Проте суд може одночасно з
прийняттям постанови або після цього постановити ухвалу про
скасування заходів забезпечення адміністративного позову  або
заміну одного способу забезпечення адміністративного позову іншим.
 
   5. Виконання ухвал з питань забезпечення адміністративного
позову здійснюється негайно в порядку, встановленому законом для
виконання судових рішень.
 
   6. Ухвала з питань забезпечення адміністративного позову може
бути оскаржена. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання, а також
не перешкоджає подальшому розгляду справи.
 
   Стаття 119. Ознайомлення зі справою
 
   1. Особи, які беруть участь у справі, під час підготовчого
провадження можуть знайомитися з матеріалами адміністративної
справи, робити з них виписки та копії.
 
   2. Особи, які беруть участь у справі, під час підготовчого
провадження можуть за власний рахунок замовити та отримати в суді
засвідчені копії документів і витяги з них.
 
   Стаття 120. Обов'язковість особистої участі
 
   1. Суд може постановити ухвалу про обов'язковість особистої
участі сторін чи третіх осіб у судовому засіданні. Викликати
сторону чи третю особу для особистих пояснень можна і тоді, коли у
судовому розгляді беруть участь їхні представники.
 
   Стаття 121. Судові рішення за наслідками
         підготовчого провадження
 
   1. За наслідками підготовчого провадження суд постановляє
ухвалу про:
 
   1) залишення позовної заяви без розгляду;
 
   2) зупинення провадження у справі;
 
   3) закриття провадження у справі;
 
   4) закінчення підготовчого провадження і призначення справи
до судового розгляду.
 
   2. В  ухвалі  про закінчення підготовчого провадження і
призначення справи до судового  розгляду  зазначається,  які
підготовчі дії проведені, і встановлюються дата, час та місце
розгляду справи.
 
   3. Якщо під час попереднього судового засідання, на яке
прибули всі особи, які беруть участь у справі, вирішені необхідні
для її розгляду питання, то за письмовою згодою цих осіб судовий
розгляд може бути розпочатий у той же день.
 
   4. Якщо під час попереднього провадження відповідач визнав
позов,  суд  може  прийняти  постанову  про  задоволення
адміністративного позову.
 
   5. Копії  судового  рішення  за  наслідками підготовчого
провадження надсилаються особам, які беруть участь у справі, крім
випадку, передбаченого частиною третьою цієї статті.
 
               Глава 3
           СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ
 
   Стаття 122. Розгляд адміністративної справи у
         судовому засіданні
 
   1. Адміністративна справа має бути розглянута і вирішена
протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня
відкриття провадження у справі, якщо інше не встановлено цим
Кодексом.
 
   2. Судовий розгляд адміністративної справи здійснюється в
судовому засіданні з викликом осіб, які беруть участь у справі,
після закінчення підготовчого провадження.
 
   3. Особа, яка бере участь у справі, має право заявити
клопотання про розгляд справи за її відсутності. Якщо таке
клопотання заявили всі особи, які беруть участь у справі, судовий
розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження.
 
   4. Судове засідання проводиться у спеціально обладнаному
приміщенні - залі судових засідань. Окремі процесуальні дії в разі
необхідності можуть вчинятися за межами приміщення суду.
 
   Стаття 123. Головуючий у судовому засіданні
 
   1. При розгляді справи судом першої інстанції головуючим у
судовому  засіданні  є  суддя,  який  здійснював  підготовче
провадження.
 
   2. Головуючий у судовому засіданні керує ходом судового
засідання, забезпечує додержання послідовності та порядку вчинення
процесуальних дій, здійснення учасниками адміністративного процесу
їхніх процесуальних прав і виконання ними обов'язків, спрямовує
судовий  розгляд  на  забезпечення  повного,  всебічного  та
об'єктивного з'ясування обставин у справі, усуваючи із судового
розгляду все, що не має значення для вирішення справи.
 
   3. Головуючий у судовому засіданні вживає необхідних заходів
щодо забезпечення в судовому засіданні належного порядку.
 
   Стаття 124. Відкриття судового засідання
 
   1. У призначений для розгляду справи час головуючий відкриває
судове засідання та оголошує, яка справа розглядається.
 
   2. Секретар  судового засідання доповідає судові, хто з
викликаних та повідомлених осіб прибув у судове засідання, чи
вручено судові повістки та повідомлення тим, хто не прибув, і
повідомляє причини їх неприбуття, якщо вони відомі.
 
   3. Суд встановлює особи тих, хто прибув у судове засідання, а
також  перевіряє  повноваження  посадових  і службових осіб,
представників.
 
   Стаття 125. Роз'яснення перекладачеві його прав та
         обов'язків, присяга перекладача
 
   1. Головуючий у судовому засіданні роз'яснює перекладачеві
його права та обов'язки, встановлені статтею 68 цього Кодексу, і
попереджає його під розписку про кримінальну відповідальність за
завідомо неправильний переклад і за відмову без поважних причин
від виконання покладених на нього обов'язків.
 
   2. Головуючий приводить перекладача до такої присяги:
 
   "Я,  (прізвище,  ім'я,  по батькові), присягаю сумлінно
виконувати  обов'язки  перекладача,  використовуючи  усі свої
професійні можливості".
 
   3. Присяга проголошується перекладачем усно, після чого він
підписує текст присяги. Підписаний перекладачем текст присяги та
розписка приєднуються до справи.
 
   Стаття 126. Повідомлення про повне фіксування
         судового процесу технічними засобами
 
   1. Секретар судового засідання повідомляє про здійснення
повного  фіксування  судового  засідання, а також про умови
фіксування судового  засідання  (розташування  мікрофонів  та
необхідність  промовця  говорити  в  мікрофон, недопустимість
одночасних  виступів  учасників  адміністративного  процесу,
дотримання тиші в залі судового засідання).
 
   Стаття 127. Оголошення складу суду і роз'яснення
         права відводу
 
   1. Головуючий у судовому засіданні оголошує склад суду, а
також імена експерта, перекладача, спеціаліста, секретаря судового
засідання і роз'яснює особам, які беруть участь у справі та
прибули в судове засідання, їхнє право заявляти відводи.
 
   Стаття 128. Наслідки неприбуття в судове засідання
         особи, яка бере участь у справі
 
   1. Суд відкладає розгляд справи в разі:
 
   1) неприбуття у судове засідання сторони  (сторін)  або
будь-кого з інших осіб, які беруть участь у справі, про яких немає
відомостей, що їм вручені повістки;
 
   2) неприбуття в судове засідання позивача, належним чином
повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, якщо від
нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності;
 
   3) неприбуття в судове засідання відповідача, який не є
суб'єктом владних повноважень, належним чином повідомленого про

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner