Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кодекс законів про працю України

Кодекс України № 322-VIII от 10.12.1971

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 15

виборні  органи,  а  в  організаціях, де виборні органи не
утворюються, - через профспілкового представника, уповноваженого
згідно із статутом на представництво інтересів членів професійної
спілки, який діє в межах прав, наданих Законом України "Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) та
статутом професійної спілки.
 
   У разі якщо на підприємстві, в установі, організації діє
кілька  первинних  профспілкових  організацій,  представництво
колективних  інтересів  працівників  підприємства,  установи,
організації щодо укладення колективного договору здійснюється
об'єднаним представницьким органом у порядку, визначеному частиною
другою статті 12 цього Кодексу.
( Стаття 246 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4617-10
від 24.01.83, в редакції Законів N 2343-III ( 2343-14 ) від
05.04.2001, N 1096-IV ( 1096-15 ) від 10.07.2003 )
 
   Стаття 247. Повноваження виборного органу первинної
         профспілкової організації
         на підприємстві, в установі, організації
 
   Виборний  орган  первинної  профспілкової організації на
підприємстві, в установі, організації:
   1) укладає та контролює виконання колективного договору,
звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу,
звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до
відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного
договору;
   2) разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує
питання запровадження, перегляду та змін норм праці;
   3) разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує
питання оплати праці працівників, форм і систем оплати праці,
розцінок,  тарифних  сіток,  схем  посадових  окладів,  умов
запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та
інших заохочувальних, компенсаційних виплат;
   4) разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує
питання робочого часу і часу відпочинку,  погоджує  графіки
змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку
робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у
вихідні дні тощо;
   5) разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує
питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці,
матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників;
   6) бере участь у вирішенні соціально-економічних питань,
визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам
соціальних пільг;
   7) бере участь у розробленні правил внутрішнього трудового
розпорядку підприємства, установи або організації;
   8) представляє інтереси працівників за їх дорученням під час
розгляду  індивідуальних  трудових  спорів та у колективному
трудовому спорі, сприяє його вирішенню;
   9) приймає рішення про вимогу до власника або уповноваженого
ним органу розірвати трудовий договір (контракт) з керівником
підприємства, установи, організації, якщо він порушує  Закон
України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
( 1045-14 ), законодавство про працю, ухиляється від участі в
переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не
виконує зобов'язань за колективним договором, допускає  інші
порушення законодавства про колективні договори;
   10) надає згоду або відмовляє в наданні згоди на розірвання
трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним
органу з працівником, який є членом професійної спілки, що діє на
підприємстві, в установі та організації, у випадках, передбачених
законом;
   11) бере  участь  у  розслідуванні  нещасних  випадків,
професійних захворювань і аварій, у роботі комісії з питань
охорони праці;
   12) здійснює громадський контроль за виконанням власником або
уповноваженим ним органом законодавства про працю та про охорону
праці, за забезпеченням на підприємстві, в установі, організації
безпечних та нешкідливих умов праці,  виробничої  санітарії,
правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає
усунення виявлених недоліків;
   13) здійснює контроль за підготовкою та поданням власником
або  уповноваженим  ним  органом  документів, необхідних для
призначення пенсій працівникам і членам їх сімей;
   14) здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам,
які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі,
організації, права користування нарівні з його  працівниками
наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення
житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та
іншими  соціальними послугами і пільгами згідно із статутом
підприємства, установи, організації та колективним договором;
   15) представляє інтереси застрахованих осіб у комісії із
соціального страхування, направляє працівників до санаторіїв,
профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних комплексів, баз
та  оздоровчих  закладів на умовах, передбачених колективним
договором або угодою, перевіряє стан  організації  медичного
обслуговування працівників та членів їхніх сімей;
   16) визначає разом з власником або уповноваженим ним органом
відповідно до колективного договору розмір коштів, що будуть
спрямовані на будівництво, реконструкцію, утримання житла, веде
облік громадян, які  потребують  поліпшення  житлових  умов,
розподіляє в установленому законодавством порядку жилу площу в
будинках, споруджених за кошти або за участю  підприємства,
установи, організації, а також жилу площу, що надається власникові
у розпорядження в  інших  будинках,  здійснює  контроль  за
житлово-побутовим обслуговуванням працівників;
   17) представляє інтереси працівників підприємства-боржника в
ході процедури банкрутства.
   Виборні органи  профспілкової  організації,  що діють на
підприємстві, в установі, організації, мають також інші права,
передбачені законодавством України.
( Стаття 247 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4617-10
від 24.01.83, N 8474-10 від 27.02.85, N 5938-11 від 27.05.88;
Законом N 263/95-ВР від 05.07.95, в редакції Закону N 2343-III
( 2343-14 ) від 05.04.2001, із змінами, внесеними згідно із
Законами N 429-IV ( 429-15 ) від 16.01.2003, N 1096-IV ( 1096-15 )
від 10.07.2003 )
 
   Стаття 248. Гарантії діяльності профспілок
 
   Для реалізації повноважень профспілок, передбачених Законом
України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності",
члени виборних органів профспілкових організацій підприємств,
установ і організацій, вищестоящих профспілкових органів, а також
повноважні представники цих органів мають право:
   1) безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на
підприємстві, в установі,  організації,  де  працюють  члени
профспілок;
   2) вимагати і одержувати від власника або уповноваженого ним
органу, іншої посадової особи відповідні документи, відомості та
пояснення  щодо умов праці, виконання колективних договорів,
додержання законодавства про працю та соціально-економічних прав
працівників;
   3) безпосередньо звертатися в усній або письмовій формі до
власника або уповноваженого ним органу,  посадових  осіб  з
профспілкових питань;
   4) перевіряти  роботу  закладів  торгівлі,  громадського
харчування, охорони здоров'я, дитячих закладів,  гуртожитків,
транспортних підприємств і підприємств побутового обслуговування,
що належать  або  надають  послуги  підприємству,  установі,
організації, в яких працюють члени профспілок;
   5) розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території
підприємства, установи, організації в доступних для працівників
місцях;
   6) перевіряти  розрахунки  з оплати праці та державного
соціального страхування, використання коштів на соціальні  і
культурні заходи та житлове будівництво.
( Стаття 248 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4617-10
від 24.01.83; Законом N 871-12 від 20.03.91, в редакції Закону
N 2343-III ( 2343-14 ) від 05.04.2001 )
 
   Стаття 249. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу
         щодо створення умов для діяльності профспілок
 
   Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний сприяти
створенню належних умов для діяльності первинних профспілкових
організацій, що діють на підприємстві, в установі, організації.
   Приміщення для роботи виборного профспілкового органу та
проведення зборів працівників, які є членами професійної спілки з
усім необхідним обладнанням, зв'язком, опаленням, освітленням,
прибиранням, транспортом, охороною  надається  власником  або
уповноваженим ним органом у порядку, передбаченому колективним
договором.
   За наявності письмових заяв працівників, які є членами
професійної спілки, власник або уповноважений ним орган щомісяця
безоплатно утримує із заробітної плати та перераховує на рахунок
професійної  спілки  членські профспілкові внески працівників
відповідно до укладеного колективного договору чи окремої угоди в
строки,  визначені  цим  договором  чи  угодою. Власник або
уповноважений  ним орган не вправі затримувати перерахування
зазначених коштів.
   Спори, пов'язані з невиконанням власником або уповноваженим
ним органом цих обов'язків, розглядаються у судовому порядку.
   Будинки, приміщення,  споруди,  в тому числі орендовані,
призначені  для  ведення  культурно-освітньої,  оздоровчої,
фізкультурної та спортивної роботи серед працівників підприємства,
установи, організації та членів їх сімей, а також оздоровчі табори
можуть  передаватися  на  договірних  засадах у користування
профспілковим  організаціям  цього  підприємства,  установи,
організації.
( Стаття 249 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4617-10
від 24.01.83, в редакції Закону N 2343-III ( 2343-14 ) від
05.04.2001, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1096-IV
( 1096-15 ) від 10.07.2003 )
 
   Стаття 250. Відрахування коштів підприємствами,
         установами, організаціями первинним
         профспілковим організаціям
         на культурно-масову, фізкультурну
         та оздоровчу роботу
 
   Власники  або  уповноважені  ними  органи  зобов'язані
відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на
культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірах,
передбачених колективними договорами та угодами, але не менше
ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці відповідно до Закону України
"Про професійні спілки, їх права та  гарантії діяльності"
( 1045-14 ).
( Стаття 250 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4617-10
від 24.01.83, в редакції Законів N 2343-III ( 2343-14 ) від
05.04.2001, N 1096-IV ( 1096-15 ) від 10.07.2003 )
 
   Стаття 251. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу
         надавати інформацію на запити профспілок,
         їх об'єднань
 
   Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в тижневий
строк надавати на запити профспілок, їх об'єднань інформацію щодо
умов та оплати праці працівників, соціально-економічного розвитку
підприємства,  установи, організації та виконання колективних
договорів і угод.
   У  разі  затримки виплати заробітної плати власник або
уповноважений  ним  орган  зобов'язаний  на  вимогу виборних
профспілкових органів надати письмовий дозвіл на отримання в
банках інформації про наявність коштів на рахунках підприємства,
установи, організації чи отримати таку інформацію в банках і
надати її профспілковому органу. У разі відмови власника або
уповноваженого ним органу надати таку інформацію чи дозвіл на
отримання інформації його дії або бездіяльність можуть бути
оскаржені до суду.
( Стаття 251 в редакції Закону N 2343-III ( 2343-14 ) від
05.04.2001, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1096-IV
( 1096-15 ) від 10.07.2003 )
 
   Стаття 252. Гарантії для працівників підприємств, установ,
         організацій, обраних до профспілкових органів
 
   Працівникам підприємств, установ, організацій, обраним до
складу виборних профспілкових органів, гарантуються можливості для
здійснення їх повноважень.
   Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до
дисциплінарної  відповідальності  працівників,  які є членами
виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою
згодою виборного профспілкового органу, членами якого вони є.
   Звільнення членів   виборного   профспілкового   органу
підприємства, установи, організації (у тому числі структурних
підрозділів), його керівників, профспілкового представника (там,
де не обирається виборний орган професійної спілки), крім випадків
додержання  загального  порядку,  допускається  за  наявності
попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також
вищого  виборного органу цієї професійної спілки (об'єднання
професійних спілок).
   Звільнення з ініціативи власника або уповноваженого  ним
органу працівників, які обиралися до складу профспілкових органів
підприємства, установи, організації, не допускається протягом року
після закінчення строку, на який обирався цей склад (крім випадків
повної ліквідації підприємства, установи, організації, виявленої
невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі
у зв'язку із станом здоров'я, що перешкоджає продовженню даної
роботи, або вчинення працівником дій, за які законом передбачена
можливість звільнення з роботи чи служби). Така гарантія не
надається працівникам у разі дострокового припинення повноважень у
цих органах у зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків або
за власним бажанням, за винятком випадків, якщо це пов'язано із
станом здоров'я.
   Працівникам, звільненим у зв'язку з обранням їх до складу
виборних  профспілкових  органів, після закінчення строку їх
повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою
працівника інша рівноцінна робота (посада).
   Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від
своїх виробничих чи службових обов'язків, надається на умовах,
передбачених колективним договором, вільний від роботи час із
збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях
і переговорах, виконання інших громадських обов'язків в інтересах
трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних
профспілкових органів, але не менш як 2 години на тиждень.
   На  час профспілкового навчання працівникам, обраним до
складу виборних профспілкових органів підприємства, установи,
організації, надається додаткова відпустка тривалістю  до  6
календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за
рахунок власника або уповноваженого ним органу
   За працівниками, обраними  до  складу  виборних  органів
профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі,
організації  зберігаються  соціальні  пільги  та  заохочення,
встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до
законодавства. На підприємстві за рахунок його  коштів  цим
працівникам можуть  бути  надані  додаткові  пільги, якщо це
передбачено колективним договором.
( Стаття 252 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4617-10
від 24.01.83, N 5938-11 від 27.05.88; Законом N 871-12 від
20.03.91, в  редакції   Закону  N 2343-III ( 2343-14 )  від
05.04.2001, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1096-IV
( 1096-15 ) від 10.07.2003 )
 
              Глава XVI-А
 
            ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ
 
     ( Кодекс доповнено главою XVI-А згідно з Указом ПВР 
      N 5938-11 від 27.05.88 )
 
   Стаття 252-1. Трудовий колектив підприємства
 
   Трудовий колектив підприємства утворюють усі громадяни, які
своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового
договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють
трудові відносини працівника з підприємством.
   Повноваження трудового колективу визначаються законодавством.
( Стаття 252-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 871-12
від 20.03.91 )
 
   ( Статтю 252-2 виключено на підставі Закону N 871-12 від
20.03.91 )
   
   ( Статтю 252-3 виключено на підставі Закону N 871-12 від
20.03.91 )
    
   ( Статтю 252-4 виключено на підставі Закону N 871-12 від
20.03.91 )
   
   Стаття 252-5. Загальні принципи матеріальної
          заінтересованості трудового колективу в
          результатах господарської діяльності
 
   Досягнення і  втрати в роботі підприємства безпосередньо
позначаються на рівні  госпрозрахункового  доходу  колективу,
благополуччі кожного працівника. Підприємство, яке забезпечує
виробництво і реалізацію кращої продукції (робіт, послуг) з
меншими витратами,  одержує більший госпрозрахунковий доход і
перевагу в своєму виробничому і соціальному розвитку та оплаті
праці працівників.
   Відшкодування підприємством  збитків,  заподіяних  іншим
організаціям і державі, сплата штрафів, неустойок та  інших
санкцій,  встановлених законодавством, провадиться за рахунок
госпрозрахункового доходу колективу. Власник або уповноважений ним
орган визначає  конкретні підрозділи і працівників, винних у
заподіянні збитків, що їх зазнало підприємство, доводить про це до
відома трудового колективу і покладає на конкретні підрозділи і
працівників майнову (матеріальну) відповідальність відповідно до
законодавства.
( Стаття 252-5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 871-12
від 20.03.91 )
 
   Стаття 252-6. Формування колективу бригади
 
   Зарахування в бригаду нових працівників провадиться за згодою
колективу бригади. Не допускається відмова бригади в зарахуванні
працівників, направлених у бригаду в порядку працевлаштування
відповідно до законодавства (молодих спеціалістів, випускників
навчальних закладів системи професійно-технічної освіти, осіб,
звільнених від покарання або примусового лікування та інших).
   Колектив бригади має право вимагати  від  власника  або
уповноваженого ним органу виведення із складу бригади працівників
у разі скорочення чисельності бригади, невідповідності працівника
виконуваній роботі та в інших випадках, передбачених статтями 40
і 41 цього Кодексу. Власник або  уповноважений  ним  орган
відповідно до законодавства переводить таких працівників, за їх
згодою, на іншу роботу або звільняє у встановленому порядку.
   Бригадири обираються на зборах колективів бригад (таємним або
відкритим голосуванням) і затверджуються керівником підрозділу, до
складу якого входять ці бригади.
( Стаття 252-6 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 7543-11
від 19.05.89; Законом N 871-12 від 20.03.91 )
 
   Стаття 252-7. Розподіл колективного заробітку у бригаді
          із застосуванням коефіцієнта трудової участі
 
   Колектив бригади може розподіляти колективний заробіток із

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner