Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кодекс законів про працю України

Кодекс України № 322-VIII от 10.12.1971

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 16

застосуванням коефіцієнта трудової участі. Коефіцієнти членам
бригади затверджуються колективом бригади за поданням бригадира
(ради бригади). 
   При застосуванні коефіцієнта трудової участі заробітна плата
працівника не може бути нижчою від  встановленого  державою
мінімального розміру (стаття 95).
 
   Стаття 252-8. Взаємна відповідальність власника або
          уповноваженого ним органу і бригади
 
   Власник або уповноважений ним орган, керівник структурного
підрозділу несе відповідальність перед бригадою за створення
нормальних умов для високопродуктивної праці (надання роботи,
забезпечення справного стану механізмів та устаткування, технічною
документацією, матеріалами та інструментами, енергією, створення
безпечних і здорових умов праці). При невиконанні  бригадою
виробничих показників з вини власника або уповноваженого ним
органу за бригадою зберігається фонд оплати праці, розрахований
за тарифними ставками. Службові особи,  винні  у  порушенні
обов'язків власника або уповноваженого ним органу перед бригадою,
притягаються до дисциплінарної відповідальності, а за  зайві
грошові виплати бригаді - також до матеріальної відповідальності
перед  підприємством  у  порядку  і  розмірах,  встановлених
законодавством.
   Бригада несе  відповідальність  перед  власником  або
уповноваженим ним органом за невиконання з її вини виробничих
показників. У цих випадках оплата провадиться за виконану роботу,
премії та інші заохочувальні виплати не нараховуються. Збитки,
заподіяні  підприємству  випуском неякісної продукції з вини
бригади, відшкодовуються з її колективного заробітку в межах
середнього місячного заробітку бригади. При розподілі колективного
заробітку між членами бригади враховується  вина  конкретних
працівників у випуску неякісної продукції.
 
              Глава XVII
 
       ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ
        СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
   Стаття 253. Особи, які підлягають загальнообов'язковому
         державному соціальному страхуванню
 
   Особи, які працюють за трудовим договором (контрактом) на
підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми
власності, виду діяльності та господарювання або у фізичної особи,
підлягають   загальнообов'язковому   державному  соціальному
страхуванню.
 
   Стаття 254. Кошти загальнообов'язкового державного
         соціального страхування
 
   Основними джерелами коштів загальнообов'язкового державного
соціального страхування є внески власників підприємств, установ,
організацій або уповноважених ними органів чи фізичної особи,
працівників. Бюджетні та інші джерела коштів, необхідні для
здійснення   загальнообов'язкового   державного  соціального
страхування, передбачаються відповідними законами з окремих видів
загальнообов'язкового державного соціального страхування.
 
   Стаття 255. Види матеріального забезпечення та соціальних
         послуг за загальнообов'язковим державним
         соціальним страхуванням
 
   Види матеріального  забезпечення та соціальних послуг за
загальнообов'язковим   державним   соціальним   страхуванням
працівникам, а в деяких випадках і членам їх сімей, умови їх
надання та розміри визначаються законами України з окремих видів
загальнообов'язкового державного соціального страхування, іншими
нормативно-правовими  актами,  які  містять  норми  щодо
загальнообов'язкового державного соціального страхування.
 
   Стаття 256. Пенсійне забезпечення
 
   Працівники та члени їх сімей мають право на державне пенсійне
забезпечення за віком, по інвалідності, у зв'язку із втратою
годувальника, а також за вислугу років відповідно до закону. 
 
( Глава XVII із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 2048-08
від 18.09.73, N 2240-10 від 29.07.81, N 4617-10 від 24.01.83, із
Законами  N  871-12  від 20.03.91, N 3694-12 від 15.12.93,
N 263/95-ВР від 05.07.95, в редакції Закону N 429-IV ( 429-15 )
від 16.01.2003 )
 
              Глава XVIII
 
         НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ
           ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ
 
   Стаття 259. Нагляд і контроль за додержанням
         законодавства про працю
 
   Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю
здійснюють спеціально уповноважені на те органи та інспекції, які
не залежать у своїй діяльності від власника або уповноваженого ним
органу.
   Центральні органи  державної  виконавчої влади здійснюють
контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах,
в установах і організаціях, що перебувають у їх функціональному
підпорядкуванні.
   Вищий нагляд  за  додержанням і правильним застосуванням
законів про працю здійснюється Генеральним прокурором України і
підпорядкованими йому прокурорами.
   Громадський контроль за додержанням законодавства про працю
здійснюють професійні спілки та їх об'єднання.
( Стаття 259 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 2240-10
від 29.07.81; Законами N 2857-12 від 15.12.92, N 3694-12 від
15.12.93, N 2343-III ( 2343-14 ) від 05.04.2001 )
 
   Стаття 260. Державний нагляд за охороною праці
 
   Державний нагляд за додержанням  законодавчих  та  інших
нормативних актів про охорону праці здійснюють:
   Державний комітет України по нагляду за охороною праці;
   Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки;
   органи державного пожежного нагляду  управління  пожежної
охорони Міністерства внутрішніх справ України;
   органи та     заклади     санітарно-епідеміологічної
служби Міністерства охорони здоров'я України.
( Стаття 260 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 2240-10
від 29.07.81, N 2957-10 від 30.12.81; Законом N 3694-12 від
15.12.93 )
 
   ( Статтю 261 виключено на підставі Закону N 3694-12 від
15.12.93 )
   
   ( Статтю 262 виключено на підставі Закону N 3694-12 від
15.12.93 )
    
   Стаття 263. Повноваження місцевих державних адміністрацій
         та Рад народних депутатів у галузі охорони праці
 
   Місцеві державні адміністрації і Ради народних депутатів у
межах відповідної території:
   забезпечують реалізацію державної політики в галузі охорони
праці;
   формують за участю профспілок програми заходів з питань
безпеки,  гігієни  праці і виробничого середовища, що мають
міжгалузеве  значення;
   здійснюють контроль за додержанням нормативних актів про
охорону праці.
( Стаття 263 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 2240-10
від 29.07.81; Законом N 3694-12 від 15.12.93 )
 
   ( Статтю 264 виключено на підставі Закону N 3694-12 від
15.12.93 )
   
   Стаття 265. Відповідальність за порушення законодавства
         про працю
 
   Особи, винні в порушенні законодавства про працю, несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством.
( Стаття 265 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3694-12 від
15.12.93 )

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner