Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кодекс законів про працю України

Кодекс України № 322-VIII от 10.12.1971

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 5

   Крім  того,  законодавством  встановлюється  скорочена
тривалість робочого часу для окремих  категорій  працівників
(учителів, лікарів та інших).
   Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись за
рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для
жінок, які мають дітей віком  до  чотирнадцяти  років  або
дитину-інваліда.
( Стаття 51 із змінами, внесеними згідно із Законами N 871-12 від
20.03.91, N 3610-12 від 17.11.93, N 263/95-ВР від 05.07.95 )
 
  Стаття 52. П'ятиденний і шестиденний робочий
        тиждень та тривалість щоденної роботи
 
  Для працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень з
двома вихідними днями. При п'ятиденному робочому тижні тривалість
щоденної роботи (зміни) визначається  правилами  внутрішнього
трудового розпорядку або графіками змінності, які  затверджує
власник або уповноважений ним орган за погодженням з виборним
органом  первинної  профспілкової  організації  (профспілковим
представником) підприємства, установи, організації з додержанням
установленої тривалості робочого тижня (статті 50 і 51).
  На тих підприємствах, в установах, організаціях,  де  за
характером  виробництва  та  умовами  роботи  запровадження
п'ятиденного робочого  тижня  є  недоцільним,  встановлюється
шестиденний  робочий  тиждень  з  одним  вихідним днем. При
шестиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи не може
перевищувати 7 годин при тижневій нормі 40 годин, 6 годин при
тижневій нормі 36 годин і 4 годин при тижневій нормі 24 години.
  П'ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється
власником або уповноваженим ним органом спільно з виборним органом
первинної профспілкової організації (профспілковим представником)
з урахуванням специфіки роботи, думки трудового колективу і за
погодженням з місцевою Радою народних депутатів.
( Стаття 52 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4617-10
від 24.01.83, N 5938-11 від 27.05.88; Законами N 871-12 від
20.03.91, N 3610-12 від 17.11.93, N 1096-IV ( 1096-15 ) від
10.07.2003 )
 
   Стаття 53. Тривалість роботи напередодні святкових,
        неробочих і вихідних днів
 
   Напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73) тривалість
роботи працівників, крім працівників, зазначених у статті 51 цього
Кодексу, скорочується на одну годину як при п'ятиденному, так і
при шестиденному робочому тижні.
   Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному
робочому тижні не може перевищувати 5 годин.
( Стаття 53 із змінами, внесеними згідно із Законами N 871-12 від
20.03.91, N 3610-12 від 17.11.93 )
 
   Стаття 54. Тривалість роботи в нічний час
 
   При роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни)
скорочується на одну годину. Це правило не поширюється  на
працівників, для яких уже передбачено скорочення робочого часу
(пункт 2 частини першої і частина третя статті 51).
   Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною в тих випадках,
коли це необхідно за умовами виробництва, зокрема у безперервних
виробництвах, а також на змінних роботах при шестиденному робочому
тижні з одним вихідним днем.
   Нічним вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку.
( Стаття 54 із змінами, внесеними згідно із Законом N 871-12 від
20.03.91 )
 
   Стаття 55. Заборона роботи в нічний час
 
   Забороняється залучення до роботи в нічний час:
   1) вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох
років (стаття 176);
   2) осіб, молодших вісімнадцяти років (стаття 192);
   3) інших категорій працівників, передбачених законодавством.
   Робота жінок в нічний час не допускається, за винятком
випадків, передбачених статтею  175  цього  Кодексу.  Робота
інвалідів у нічний час допускається лише за їх згодою і за умови,
що це не суперечить медичним рекомендаціям (стаття 172).
( Стаття 55 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4841-11
від 30.10.87; Законом N 871-12 від 20.03.91 )
 
   Стаття 56. Неповний робочий час
 
   За угодою між працівником і власником або уповноваженим
ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і
згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На
просьбу  вагітної  жінки,  жінки,  яка має дитину віком до
чотирнадцяти років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що
знаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим
членом сім'ї відповідно до медичного висновку, власник  або
уповноважений ним орган зобов'язаний встановлювати їй неповний
робочий день або неповний робочий тиждень.
   Оплата праці в цих випадках провадиться  пропорціонально
відпрацьованому часу або залежно від виробітку. 
   Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою
будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.
( Стаття 56 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4841-11
від 30.10.87; Законом N 871-12 від 20.03.91 )
 
   Стаття 57. Початок і закінчення роботи
 
   Час початку  і  закінчення  щоденної  роботи  (зміни)
передбачається правилами внутрішнього трудового розпорядку  і
графіками змінності у відповідності з законодавством.
 
   Стаття 58. Робота змінами
 
   При змінних роботах працівники чергуються в змінах рівномірно
в порядку,  встановленому  правилами  внутрішнього  трудового
розпорядку.
   Перехід з однієї зміни в іншу, як правило, має відбуватися
через кожний робочий тиждень в години, визначені  графіками
змінності.
( Стаття 58 із змінами, внесеними згідно із Законом N 871-12 від
20.03.91 )
 
   Стаття 59. Перерви між змінами
 
   Тривалість перерви в роботі між змінами має бути не меншою
подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні (включаючи і
час перерви на обід). 
   Призначення працівника на роботу протягом двох змін підряд
забороняється.
 
   Стаття 60. Поділ робочого дня на частини
 
   На роботах з особливими умовами і характером праці в порядку
і випадках, передбачених законодавством, робочий день може бути
поділений на частини з тією умовою, щоб загальна тривалість роботи
не перевищувала встановленої тривалості робочого дня.
 
   Стаття 61. Підсумований облік робочого часу
 
   На безперервно  діючих  підприємствах,  в  установах,
організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях,
відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва
(роботи) не може бути додержана встановлена для даної категорії
працівників щоденна  або  щотижнева тривалість робочого часу,
допускається  за  погодженням  з  виборним органом первинної
профспілкової   організації   (профспілковим  представником)
підприємства, установи, організації запровадження підсумованого
обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за
обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин
(статті 50 і 51).
( Стаття 61 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4617-10
від  24.01.83;  Законами  N 871-12 від 20.03.91, N 1096-IV
( 1096-15 ) від 10.07.2003 )
 
   Стаття 62. Обмеження надурочних робіт
 
  ( Дію статті 62 припинено на підставі Постанови Верховної
   Ради УРСР від 4 липня 1991 року (ВВР 1991, N 36, ст.474) 
   на період реалізації Програми надзвичайних заходів щодо
   стабілізації економіки України та виходу її з кризового
   стану (1991 рік - перше півріччя 1993 року )
 
   Надурочні роботи, як правило, не допускаються. Надурочними
вважаються роботи понад встановлену тривалість робочого  дня
(статті 52, 53 і 61). 
   Власник або уповноважений ним орган може  застосовувати
надурочні роботи лише у виняткових випадках, що визначаються
законодавством і в частині третій цієї статті.
   Власник або уповноважений ним орган  може  застосовувати
надурочні роботи тільки у таких виняткових випадках:
   1) при проведенні робіт, необхідних для оборони країни, а
також відвернення громадського або стихійного лиха, виробничої
аварії і негайного усунення їх наслідків;
   2) при  проведенні  громадсько  необхідних  робіт  по
водопостачанню, газопостачанню, опаленню, освітленню, каналізації,
транспорту, зв'язку - для усунення випадкових або несподіваних
обставин, які порушують правильне їх функціонування;
   3) при необхідності закінчити почату роботу, яка внаслідок
непередбачених обставин чи випадкової затримки з технічних умов
виробництва не могла бути закінчена в нормальний робочий час, коли
припинення її може призвести до псування або загибелі державного
чи громадського майна, а також у разі необхідності невідкладного
ремонту  машин,  верстатів  або  іншого  устаткування,  коли
несправність їх викликає зупинення робіт для значної кількості
трудящих;
   4) при необхідності  виконання  вантажно-розвантажувальних
робіт з метою недопущення або усунення простою рухомого складу чи
скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення;
   5) для продовження роботи при нез'явленні працівника, який
заступає, коли робота не допускає перерви; в цих випадках власник
або уповноважений ним орган зобов'язаний негайно вжити заходів до
заміни змінника іншим працівником.
( Стаття 62 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 2240-10
від 29.07.81; Законами N 871-12 від 20.03.91, N 263/95-ВР від
05.07.95 )
 
   Стаття 63. Заборона залучення до надурочних робіт
 
   До надурочних робіт (стаття 62) забороняється залучати:
   1) вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох
років (стаття 176);
   2) осіб, молодших вісімнадцяти років (стаття 192);
   3) працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і
професійно-технічних училищах без відриву від виробництва, в дні
занять (стаття 220).
   Законодавством можуть бути передбачені і інші  категорії
працівників, що їх забороняється залучати до надурочних робіт.
   Жінки, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років
або дитину-інваліда, можуть залучатись до надурочних робіт лише
за їх згодою (стаття 177).
   Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їх
згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям
(стаття 172).
( Стаття 63 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4841-11
від 30.10.87; Законом N 871-12 від 20.33.91 )
 
   Стаття 64. Необхідність одержання дозволу
        виборного органу первинної профспілкової 
        організації (профспілкового представника)
        підприємства, установи, організації для
        проведення надурочних робіт
 
   Надурочні роботи  можуть  провадитися  лише  з  дозволу
виборного   органу   первинної  профспілкової  організації
(профспілкового представника) підприємства, установи, організації.
( Стаття 64 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4617-10
від 24.01.83; Законом N 1096-IV ( 1096-15 ) від 10.07.2003 )
 
   Стаття 65. Граничні норми застосування надурочних робіт
 
   ( Дію статті 65 припинено Постановою Верховної Ради УРСР від
   4 липня 1991 року (ВВР 1991, N 36, ст.474) на період
   реалізації Програми надзвичайних заходів щодо стабілізації
   економіки України та виходу її з кризового стану (1991 рік -
   перше півріччя 1993 року )
 
   Надурочні роботи  не  повинні  перевищувати  для кожного
працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на
рік. 
   Власник або уповноважений ним орган повинен вести облік
надурочних робіт кожного працівника.
 
               Глава V
 
             ЧАС ВІДПОЧИНКУ
 
   Стаття 66. Перерва для відпочинку і харчування
 
   Працівникам надається перерва для відпочинку і харчування
тривалістю не більше двох годин. Перерва не включається в робочий
час. Перерва для відпочинку і харчування повинна надаватись, як
правило, через чотири години після початку роботи.
   Час початку і закінчення перерви встановлюється правилами
внутрішнього трудового розпорядку.
   Працівники використовують час перерви на свій розсуд. На цей
час вони можуть відлучатися з місця роботи.
   На тих роботах, де через умови виробництва перерву встановити
не можна, працівникові повинна бути надана можливість приймання
їжі протягом робочого часу. Перелік таких робіт, порядок і місце
приймання їжі встановлюються власником або уповноваженим ним
органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової
організації (профспілковим представником) підприємства, установи,
організації.
( Стаття 66 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4617-10
від  24.01.83;  Законами  N 871-12 від 20.03.91, N 1096-IV
( 1096-15 ) від 10.07.2003 )
 
   Стаття 67. Вихідні дні
 
   При п'ятиденному робочому тижні працівникам надаються два
вихідних дні на тиждень, а при шестиденному робочому тижні - один
вихідний день.
   Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний день при
п'ятиденному  робочому  тижні,  якщо  він  не  визначений
законодавством,  визначається  графіком  роботи  підприємства,
установи, організації, погодженим з виборним органом первинної
профспілкової   організації   (профспілковим  представником)
підприємства, установи, організації, і, як правило, має надаватися
підряд з загальним вихідним днем.
   У випадку, коли святковий або неробочий день (стаття 73)
збігається  з  вихідним днем, вихідний день переноситься на
наступний після святкового або неробочого. 
( Стаття 67 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4617-10
від 24.01.83; Законами N 35/95-ВР від 27.01.95, N 785/97-ВР від
26.12.97, N 576-XIV ( 576-14 ) від 08.04.99, N 1096-IV ( 1096-15 )
від 10.07.2003 )
 
   Стаття 68. Вихідні дні на підприємствах, в установах,
        організаціях, пов'язаних з обслуговуванням
        населення
 
   На підприємствах, в установах, організаціях, де робота не
може бути перервана в загальний вихідний день у зв'язку з
необхідністю обслуговування населення (магазини,  підприємства
побутового обслуговування, театри, музеї і інші), вихідні дні
встановлюються місцевими Радами народних депутатів.
( Стаття 68 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 2240-10
від 29.07.81 )
 
   Стаття 69. Вихідні дні на безперервно діючих підприємствах,
        в установах, організаціях
 
   На підприємствах, в установах, організаціях, зупинення роботи
яких неможливе з виробничо-технічних умов або через необхідність
безперервного  обслуговування  населення,  а  також   на
вантажно-розвантажувальних  роботах,  пов'язаних  з  роботою
транспорту, вихідні дні надаються в різні дні тижня почергово
кожній  групі  працівників  згідно з графіком змінності, що
затверджується власником або уповноваженим  ним  органом  за
погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації
(профспілковим представником) підприємства, установи, організації.
( Стаття 69 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4617-10
від 24.01.83; Законом N 1096-IV ( 1096-15 ) від 10.07.2003 )
 
   Стаття 70. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку
 
   Тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути
не менш як сорок дві години.
 
   Стаття 71. Заборона роботи у вихідні дні. Винятковий
        порядок застосування такої роботи
 
   Робота у вихідні дні  забороняється.  Залучення  окремих
працівників до роботи у ці дні допускається тільки з дозволу
виборного   органу   первинної  профспілкової  організації
(профспілкового представника) підприємства, установи, організації
і лише у виняткових випадках, що визначаються законодавством і в
частині другій цієї статті.
   Залучення окремих працівників до роботи у  вихідні  дні
допускається в таких виняткових випадках:
   1) для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха,
епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх
наслідків;
   2) для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть
поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей,
загибелі або псування майна;
   3) для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт,
від негайного виконання яких залежить у дальшому нормальна робота
підприємства, установи, організації в цілому або їх окремих
підрозділів;
   4) для  виконання  невідкладних вантажно-розвантажувальних
робіт з метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи
скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення.
   Залучення працівників до роботи у вихідні дні провадиться за
письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним
органу.
( Стаття 71 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 2240-10
від 29.07.81, N 4617-10 від 24.01.83; Законами N 263/95-ВР від
05.07.95,  N  639-IV ( 639-15 ) від 20.03.2003, N 1096-IV
( 1096-15 ) від 10.07.2003 )
 
   Стаття 72. Компенсація за роботу у вихідний день
 
   Робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін,
наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному
розмірі.
   Оплата за роботу у вихідний день обчислюється за правилами
статті 107 цього Кодексу.
( Стаття 72 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 2240-10

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner