Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кодекс законів про працю України

Кодекс України № 322-VIII от 10.12.1971

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 6

від 29.07.81, N 5938-11 від 27.05.88 )
 
   Стаття 73. Святкові і неробочі дні
 
   Встановити такі святкові дні:
   1 січня - Новий рік
   7 січня - Різдво Христове
   8 березня - Міжнародний жіночий день
   1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих
   9 травня - День Перемоги
   28 червня - День Конституції України
   24 серпня - День незалежності України.   
   Робота також не провадиться в дні релігійних свят:
   7 січня - Різдво Христове
   один день (неділя) - Пасха (Великдень)
   один день (неділя) - Трійця.
   За поданням  релігійних  громад  інших  (неправославних)
конфесій,  зареєстрованих в Україні, керівництво підприємств,
установ, організацій надає особам, які сповідують відповідні
релігії, до трьох днів відпочинку протягом року для святкування їх
великих свят з відпрацюванням за ці дні.
   У дні, зазначені у частинах першій і другій цієї статті,
допускаються  роботи,  припинення  яких  неможливе  через
виробничо-технічні  умови  (безперервно  діючі  підприємства,
установи,  організації),  роботи,  викликані  необхідністю
обслуговування  населення.  У ці дні допускаються роботи із
залученням працівників у випадках та в порядку, передбачених
статтею 71 цього Кодексу.
   Робота у зазначені дні компенсується відповідно до статті 107
цього Кодексу.
( Стаття 73 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 2240-10
від 29.07.81; Законами N 871-12 від 20.03.91, N 1205-12 від
18.06.91, N 2417-12 від 05.06.92, N 256/96-ВР від 28.06.96,
N 1421-XIV ( 1421-14 ) від 01.02.2000, N 639-IV ( 639-15 ) від
20.03.2003 )
 
   Стаття 74. Щорічні відпустки
 
   Громадянам, які  перебувають  у  трудових  відносинах  з
підприємствами, установами, організаціями незалежно від  форм
власності, виду діяльності та галузевої належності, а також
працюють за трудовим договором у фізичної особи, надаються щорічні
(основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця
роботи (посади) і заробітної плати. 
( Стаття 74 в редакції Закону N 117-XIV ( 117-14 ) від 18.09.98 )
 
   Стаття 75. Тривалість щорічної основної відпустки
 
   Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не
менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який
відлічується з дня укладення трудового договору.
   Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна
відпустка тривалістю 31 календарний день.
   Для деяких категорій працівників законодавством України може
бути передбачена інша тривалість щорічної основної відпустки. При
цьому тривалість їх відпустки не може бути меншою за передбачену
частиною першою цієї статті.
( Стаття 75 із змінами, внесеними згідно із Законом N 871-12 від
20.03.91; в редакції Закону N 117-XIV ( 117-14 ) від 18.09.98 )
 
   Стаття 76. Щорічні додаткові відпустки та їх тривалість
 
   Щорічні додаткові відпустки надаються працівникам:
   1) за роботу із шкідливими і важкими умовами праці;
   2) за особливий характер праці;
   3) в інших випадках, передбачених законодавством.
   Тривалість щорічних додаткових відпусток, умови та порядок їх
надання встановлюються нормативно-правовими актами України.
( Стаття 76 в редакції Закону N 117-XIV ( 117-14 ) від 18.09.98 )
 
   Стаття 77. Творча відпустка
 
   Творча відпустка  надається  працівникам  для  закінчення
дисертаційних робіт, написання підручників та в інших випадках,
передбачених законодавством.
   Тривалість, порядок,  умови  надання  та  оплати творчих
відпусток установлюються Кабінетом Міністрів України.
( Стаття 77 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4534-11
від 03.09.87; Законом N 263/95-ВР від 05.07.95; в редакції Закону
N 117-XIV ( 117-14 ) від 18.09.98 )
 
   Стаття 78. Невключення днів тимчасової непрацездатності до
        щорічних відпусток
 
   Дні тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у
встановленому порядку, а також відпустки у зв'язку з вагітністю та
пологами до щорічних відпусток не включаються.
( Стаття 78 в редакції Закону N 117-XIV ( 117-14 ) від 18.09.98 )
 
   Стаття 78-1. Неврахування святкових і неробочих днів при
         визначенні тривалості щорічних відпусток
 
   Святкові і  неробочі дні (стаття 73 цього Кодексу) при
визначенні тривалості щорічних відпусток не враховуються.
( Кодекс доповнено статтею 78-1 згідно із Законом N 490-IV
( 490-15 ) від 06.02.2003 )
 
   Стаття 79. Порядок і умови надання щорічних відпусток.
        Відкликання з відпустки
 
   Щорічні основна та додаткові відпустки повної тривалості у
перший рік роботи надаються працівникам після закінчення шести
місяців безперервної роботи на даному підприємстві, в установі,
організації.
   У разі  надання  зазначених  відпусток  до  закінчення
шестимісячного  терміну  безперервної  роботи  їх  тривалість
визначається пропорційно до відпрацьованого часу, крім визначених
законом випадків, коли ці відпустки за бажанням  працівника
надаються повної тривалості.
   Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть
бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого
року.
   Черговість надання  відпусток визначається графіками, які
затверджуються власником або уповноваженим  ним  органом  за
погодженням  з  виборним  органом  первинної  профспілкової
організації (профспілковим представником), і доводиться до відома
всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси
виробництва, особисті інтереси працівників та можливості  їх
відпочинку.
   Конкретний період  надання  щорічних  відпусток у межах,
установлених графіком, узгоджується між працівником і власником
або  уповноваженим  ним  органом, який зобов'язаний письмово
повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за
два тижні до встановленого графіком терміну.
   Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості
допускається на прохання працівника за  умови,  що  основна
безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.
   Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана
працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12
місяців  після  закінчення робочого року, за який надається
відпустка.
   Відкликання з щорічної відпустки допускається за  згодою
працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії
або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних
випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства,
установи, організації з додержанням вимог частини шостої цієї
статті та в інших випадках, передбачених законодавством. У разі
відкликання  працівника  з відпустки його працю оплачують з
урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної
частини відпустки.
( Стаття 79 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4617-10
від 24.01.83; Законом N 871-12 від 20.03.91; в редакції Закону
N 117-XIV ( 117-14 ) від 18.09.98, із змінами, внесеними згідно із
Законами N 490-IV ( 490-15 ) від 06.02.2003, N 1096-IV ( 1096-15 )
від 10.07.2003 )
 
   Стаття 80. Перенесення щорічної відпустки
 
   Щорічна відпустка  на  вимогу  працівника  повинна  бути
перенесена на інший період у разі:
   1) порушення власником або уповноваженим ним органом терміну
письмового повідомлення працівника про час надання відпустки
(частина п'ята статті 79 цього Кодексу);
   2) несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним
органом заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки
(частина третя статті 115 цього Кодексу).
   Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або
продовжена у разі:
   1) тимчасової  непрацездатності працівника, засвідченої у
встановленому порядку;
   2) виконання  працівником  державних  або  громадських
обов'язків, якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню
на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;
   3) настання строку відпустки у зв'язку з вагітністю та
пологами;
   4) збігу  щорічної  відпустки з відпусткою у зв'язку з
навчанням.
   Щорічна відпустка за ініціативою власника або уповноваженого
ним органу, як виняток, може бути перенесена на інший період
тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням з виборним
органом  первинної  профспілкової  організації  (профспілковим
представником) у разі, коли надання щорічної відпустки в раніше
обумовлений період може несприятливо відбитися на нормальному ході
роботи підприємства, установи, організації, та за умови, що
частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде
використана в поточному робочому році.
   У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання
встановлюється  за  згодою  між працівником і власником або
уповноваженим ним органом. Якщо причини, що зумовили перенесення
відпустки на інший період, настали під час її використання, то
невикористана  частина  щорічної  відпустки  надається  після
закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін
переноситься на інший період з додержанням вимог статті 12 Закону
України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ).
   Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості
протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого
року особам віком до вісімнадцяти років та працівникам, які мають
право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і
важкими умовами чи з особливим характером праці.
( Стаття 80 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4617-10
від 24.01.83, N 7543-11 від 19.05.89; Законом N 871-12 від
20.03.91; в редакції Закону N 117-XIV ( 117-14 ) від 18.09.98; із
змінами, внесеними згідно із Законами N 490-IV ( 490-15 ) від
06.02.2003, N 1096-IV ( 1096-15 ) від 10.07.2003 )
 
   Стаття 81. Право на щорічну відпустку у разі переведення на
        інше місце роботи
 
   За бажанням працівників, переведених на роботу з одного
підприємства,  установи, організації на інше підприємство, в
установу, організацію, які не використали за попереднім місцем
роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не
одержали за неї грошової компенсації, щорічна відпустка повної
тривалості  надається  до  настання  шестимісячного  терміну
безперервної роботи після переведення.
   Якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, в
установу, організацію, повністю або частково не використав щорічні
основну та додаткові відпустки і не одержав за них грошову
компенсацію, то до стажу роботи, що дає право на щорічні основну
та  додаткові відпустки, зараховується час, за який він не
використав ці відпустки за попереднім місцем роботи.
( Стаття 81 в редакції Закону N 117-XIV ( 117-14 ) від 18.09.98;
із змінами, внесеними згідно із Законом N 490-IV ( 490-15 ) від
06.02.2003 )
 
   Стаття 82. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну
        відпустку
 
   До стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку
(стаття 75 цього Кодексу), зараховуються:
   1) час фактичної роботи (в тому числі на умовах неповного
робочого  часу)  протягом  робочого року, за який надається
відпустка;
   2) час, коли працівник фактично не працював, але за ним
згідно з законодавством зберігалися місце роботи (посада) та
заробітна плата повністю або частково (в тому числі час оплаченого
вимушеного прогулу, спричиненого незаконним  звільненням  або
переведенням на іншу роботу);
   3) час, коли працівник фактично не працював, але за ним
зберігалося місце роботи (посада) і йому надавалося матеріальне
забезпечення  за  загальнообов'язковим  державним  соціальним
страхуванням, за винятком відпустки для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку;
   4) час, коли працівник фактично не працював, але за ним
зберігалося  місце  роботи (посада) і йому не виплачувалася
заробітна плата у порядку, визначеному статтями 25 і 26 Закону
України "Про відпустки", за винятком відпустки без збереження
заробітної  плати для догляду за дитиною до досягнення нею
шестирічного віку;
   5) час навчання з відривом від виробництва тривалістю менше
10 місяців на денних відділеннях професійно-технічних навчальних
закладів;
   6) час  навчання  новим професіям (спеціальностям) осіб,
звільнених у зв'язку із змінами в організації виробництва та
праці,  у  тому  числі  з  ліквідацією,  реорганізацією або
перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням
чисельності або штату працівників;
   7) інші періоди роботи, передбачені законодавством.
   До стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки
(стаття 76 цього Кодексу), зараховуються:
   1) час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з
особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах
не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для
працівників даного виробництва, цеху, професії або посади;
   2) час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу із
шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці;
   3) час роботи вагітних жінок, переведених  на  підставі
медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають
впливу несприятливих виробничих факторів.
( Стаття 82 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4617-10
від 24.01.83; Законом N 871-12 від 20.03.91; в редакції Закону
N 117-XIV ( 117-14 ) від 18.09.98, із змінами, внесеними згідно із
Законами N 429-IV ( 429-15 ) від 16.01.2003, N 490-IV ( 490-15 )
від 06.02.2003 )
 
   Стаття 83. Грошова компенсація за невикористані щорічні
        відпустки
 
   У разі  звільнення  працівника йому виплачується грошова
компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а
також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.
   У разі  звільнення  керівних,  педагогічних,  наукових,
науково-педагогічних  працівників,  спеціалістів  навчальних
закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців,
грошова компенсація виплачується за не використані ними дні
щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості.
   У разі переведення працівника на роботу на інше підприємство,
в установу, організацію грошова компенсація за не використані ним
дні щорічних відпусток за його бажанням повинна бути перерахована
на рахунок підприємства, установи, організації, куди перейшов
працівник.
   За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється
грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові
щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24
календарних дні.
   Особам віком до вісімнадцяти років  заміна  всіх  видів
відпусток грошовою компенсацією не допускається.
   У разі  смерті  працівника  грошова  компенсація  за не
використані ним дні щорічних відпусток, а також  додаткової
відпустки працівникам, які мають дітей, виплачується спадкоємцям.
( Стаття 83 в редакції Закону N 117-XIV ( 117-14 ) від 18.09.98 )
 
   Стаття 84. Відпустки без збереження заробітної плати
 
   У випадках, передбачених статтею 25 Закону України "Про
відпустки", працівнику за його бажанням надається в обов'язковому
порядку відпустка без збереження заробітної плати.
   За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може
надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін,
обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим
ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.
 
   ( Частину третю статті 84 виключено на підставі Закону
N 490-IV ( 490-15 ) від 06.02.2003 )
 
( Стаття 84 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6237-10
від 21.12.83; Законом N 871-12 від 20.03.91; в редакції Закону
N 117-XIV ( 117-14 ) від 18.09.98 )
 
               Глава VI
 
             НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
 
   Стаття 85. Норми праці
 
   Норми праці  -  норми  виробітку,  часу, обслуговування,
чисельності - встановлюються для працівників  відповідно  до
досягнутого рівня техніки, технології, організації виробництва і
праці.
   В умовах колективних форм організації та оплати праці можуть
застосовуватися також укрупнені і комплексні норми.
   Норми праці підлягають обов'язковій заміні новими в міру
проведення атестації і раціоналізації робочих місць, впровадження
нової техніки, технології та організаційно-технічних заходів, які
забезпечують зростання продуктивності праці.
   Досягнення високого  рівня  виробітку  продукції  окремим
працівником, бригадою за рахунок застосування з власної ініціативи
нових прийомів праці і передового досвіду, вдосконалення своїми
силами робочих місць не є підставою для перегляду норм.
( Стаття 85 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 5938-11
від 27.05.88 )
 
   Стаття 86. Запровадження, заміна і перегляд норм праці
 
   Запровадження, заміна  і перегляд норм праці провадиться
власником або уповноваженим ним органом  за  погодженням  з
виборним   органом   первинної  профспілкової  організації
(профспілковим представником).
   Власник або уповноважений ним орган  повинен  роз'яснити
працівникам причини перегляду норм праці, а також умови, за яких
мають застосовуватися нові норми.
   Про запровадження нових і зміну чинних норм праці власник або
уповноважений ним орган повідомляє працівників не пізніш як за
один місяць до запровадження.
( Стаття 86 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 2240-10
від  29.07.81,  N  4617-10 від 24.01.83; Законом N 1096-IV
( 1096-15 ) від 10.07.2003 )
 
   Стаття 87. Строк дії норм праці
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner