Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кодекс законів про працю України

Кодекс України № 322-VIII от 10.12.1971

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 8

від 15.12.93, N 357/96-ВР від 10.09.96 )
 
   Стаття 109. Оплата праці за незакінченим відрядним нарядом
 
   В разі, коли працівник залишає відрядний наряд незакінченим з
незалежних від нього причин, виконана частина роботи оплачується
за оцінкою, визначеною за погодженням сторін відповідно  до
існуючих норм і розцінок.
 
   Стаття 110. Повідомлення працівника про розміри оплати праці
 
   При кожній виплаті заробітної плати власник або уповноважений
ним орган повинен повідомити працівника про такі дані, що належать
до періоду, за який провадиться оплата праці:
   а) загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами
виплат;
   б) розміри і підстави відрахувань та утримань із заробітної
плати;
   в) сума заробітної плати, що належить до виплати.
( Стаття 110 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3694-12
від 15.12.93, N 263/95-ВР  від 05.07.95; в редакції Закону
N 357/96-ВР від 10.09.96 )
 
   Стаття 111. Порядок оплати праці при невиконанні
         норм виробітку
 
   При невиконанні норм виробітку не з вини працівника оплата
провадиться за фактично виконану роботу. Місячна заробітна плата в
цьому разі не може бути нижчою від двох третин тарифної ставки
встановленого йому розряду (окладу).  При  невиконанні  норм
виробітку з вини працівника оплата провадиться відповідно до
виконаної роботи.
( Стаття 111 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 5938-11
від 27.05.88; Законом N 871-12 від 20.03.91 )
 
   Стаття 112. Порядок оплати праці при виготовленні продукції,
         що виявилася браком
 
   При виготовленні продукції, що виявилася браком не з вини
працівника,  оплата праці по її виготовленню провадиться за
зниженими розцінками. Місячна заробітна плата працівника в цих
випадках не може бути нижчою від двох третин тарифної ставки
встановленого йому розряду (окладу).
   Брак виробів, що стався внаслідок прихованого дефекту в
оброблюваному матеріалі, а також брак не з вини працівника,
виявлений після приймання виробу органом технічного контролю,
оплачується цьому працівникові нарівні з придатними виробами.
   Повний брак з вини працівника оплаті не підлягає. Частковий
брак з вини працівника оплачується залежно від ступеня придатності
продукції за зниженими розцінками.
( Стаття 112 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 5938-11
від 27.05.88 )
 
   Стаття 113. Порядок оплати часу простою, а також при
         освоєнні нового виробництва (продукції)
 
   Час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не
нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові
розряду (окладу).
   Про початок простою, крім простою структурного підрозділу чи
всього підприємства, працівник повинен попередити власника або
уповноважений ним орган чи бригадира, майстра, інших посадових
осіб.
   За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна
для життя чи здоров'я працівника або для людей, які його оточують,
і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним
зберігається середній заробіток.
   Час простою з вини працівника не оплачується.
   На період освоєння нового виробництва (продукції) власник або
уповноважений ним орган може провадити робітникам доплату до
попереднього середнього заробітку на строк не більш як шість
місяців.
( Стаття 113 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 5938-11
від  27.05.88;  Законами N 871-12 від 20.03.91, N 1356-XIV
( 1356-14 ) від 24.12.99 )
 
   Стаття 114. Збереження заробітної плати при переведенні
         на іншу постійну нижчеоплачувану роботу і
         переміщенні
 
   При переведенні працівника на іншу постійну нижчеоплачувану
роботу за працівником зберігається його попередній  середній
заробіток протягом двох тижнів з дня переведення.
   У тих випадках, коли в результаті переміщення працівника
(частина друга статті 32) зменшується заробіток з не залежних від
нього причин, провадиться доплата до попереднього середнього
заробітку протягом двох місяців з дня переміщення.
( Стаття 114 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 5938-11
від 27.05.88 )
 
   Стаття 115. Строки виплати заробітної плати
 
   Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі
дні у строки, встановлені колективним договором, але не рідше двох
разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти
календарних днів.
   У разі коли день виплати заробітної плати збігається з
вихідним,  святковим  або  неробочим  днем,  заробітна плата
виплачується напередодні.
   Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки
виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.
( Стаття 115 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 2240-10
від 29.07.81; Законом N 263/95-ВР від 05.07.95; в редакції Закону
N 357/96-ВР від 10.09.96 )
 
   Стаття 116. Строки розрахунку при звільненні
 
   При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому
від  підприємства, установи, організації, провадиться в день
звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то
зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня
після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.
Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник
або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника
перед виплатою зазначених сум.
   В разі спору про розмір сум, належних працівникові при
звільненні, власник або уповноважений ним орган в усякому випадку
повинен в зазначений у цій статті строк виплатити не оспорювану
ним суму.
( Стаття 116 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3248-IV
( 3248-15 ) від 20.12.2005 )
 
   Стаття 117. Відповідальність за затримку розрахунку при
         звільненні
 
   В разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним
органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в
статті 116 цього Кодексу,  при відсутності спору про їх розмір
підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові
його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного
розрахунку.
   При наявності спору  про  розміри  належних  звільненому
працівникові сум власник або уповноважений ним орган повинен
сплатити зазначене в цій статті відшкодування в тому разі, коли
спір вирішено на користь працівника. Якщо спір вирішено на користь
працівника частково, то розмір відшкодування за час затримки
визначає орган, який виносить рішення по суті спору.
 
   ( Частину третю статті 117 виключено на підставі Закону
N 3248-IV ( 3248-15 ) від 20.12.2005 )
 
( Стаття 117 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3248-IV
( 3248-15 ) від 20.12.2005 )
 
 
              Глава VIII
 
           ГАРАНТІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ
 
   Стаття 118. Гарантії для працівників, обраних
         на виборні посади
 
   Працівникам, звільненим від роботи внаслідок обрання їх на
виборні посади в державних органах, а також  у  партійних,
профспілкових, комсомольських, кооперативних та інших громадських
організаціях, надається після закінчення їх  повноважень  за
виборною посадою попередня робота (посада), а при її відсутності -
інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою
працівника, на іншому підприємстві, в установі, організації.
 
   Стаття 119. Гарантії для працівників на час виконання
         державних або громадських обов'язків
 
   На час виконання державних або громадських обов'язків, якщо
за  чинним  законодавством  України  ці  обов'язки  можуть
здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження
місця роботи (посади) і середнього заробітку.
   Працівникам, які  залучаються  до  виконання  обов'язків,
передбачених  законами  України  "Про військовий обов'язок і
військову службу" ( 2232-12 ) і "Про альтернативну (невійськову)
службу" ( 1975-12 ), надаються гарантії та пільги відповідно до
цих законів.
( Стаття 119 із змінами, внесеними згідно із Законами N 6/95-ВР
від 19.01.95, N 263/95-ВР від 05.07.95, N 1014-V ( 1014-16 ) від
11.05.2007 )
 
   Стаття 120. Гарантії і компенсації при переїзді
         на роботу в іншу місцевість
 
   Працівники мають право на відшкодування витрат та одержання
інших компенсацій у зв'язку з переведенням, прийняттям  або
направленням на роботу в іншу місцевість.
   Працівникам при переведенні їх на іншу роботу, коли це
зв'язано з переїздом в іншу місцевість, виплачуються: вартість
проїзду працівника і членів його сім'ї; витрати по перевезенню
майна; добові за час перебування в дорозі; одноразова допомога на
самого працівника і на кожного члена сім'ї,  який переїжджає;
заробітна плата за дні збору в дорогу і влаштування на новому
місці проживання, але не більше шести днів, а також за час
перебування в дорозі.
   Працівникам, які переїжджають у зв'язку з прийомом їх (за
попередньою  домовленістю)  на  роботу  в  іншу  місцевість,
виплачуються компенсації і надаються гарантії, зазначені в частині
другій цієї статті, крім виплати одноразової допомоги, яка цим
працівникам може бути виплачена за погодженням сторін.
   Розміри компенсації, порядок їх виплати та надання гарантій
особам, зазначеним у частинах другій і третій цієї статті, а також
гарантії і компенсації особам при переїзді їх в іншу місцевість у
зв'язку з  направленням на роботу в порядку розподілу після
закінчення учбового закладу, аспірантури, клінічної ординатури або
в порядку організованого набору, встановлюються законодавством.
( Стаття 120 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 2957-10
від 30.12.81; Законом N 6/95-ВР від 19.01.95 )
 
   Стаття 121. Гарантії і компенсації при службових
         відрядженнях
 
   Працівники мають право на відшкодування витрат та одержання
інших компенсацій у зв'язку з службовими відрядженнями.
   Працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються:
добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця
призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в
порядку і розмірах, встановлюваних законодавством.
   За відрядженими працівниками зберігаються протягом усього
часу відрядження місце роботи (посада) і середній заробіток.
( Стаття 121 із змінами, внесеними згідно із Законом N 263/95-ВР
від 05.07.95 )
 
   Стаття 122. Гарантії для працівників, що направляються
         для підвищення кваліфікації
 
   При направленні працівників для підвищення кваліфікації з
відривом від виробництва за ними зберігається місце  роботи
(посада) і провадяться виплати, передбачені законодавством.
 
   Стаття 123. Гарантії для працівників, що направляються
         на обстеження до медичного закладу
 
   За час перебування в медичному закладі на обстеженні за
працівниками, зобов'язаними проходити таке обстеження (статті 169,
191), зберігається середній заробіток за місцем роботи.
 
   Стаття 124. Гарантії для донорів
 
   За працівниками-донорами зберігається середній заробіток за
дні обстеження в закладах охорони здоров'я і здавання крові для
переливання. 
   Цим працівникам безпосередньо після кожного дня здавання
крові для переливання надається день відпочинку з збереженням
середнього заробітку. На бажання працівника цей день приєднується
до щорічної відпустки.
 
   Стаття 125. Компенсація за зношування інструментів,
         належних працівникам
 
   Працівники, які використовують свої інструменти для потреб
підприємства, установи, організації, мають право на одержання
компенсації за їх зношування (амортизацію).
   Розмір і порядок виплати цієї компенсації, якщо вони не
встановлені в централізованому порядку, визначаються власником або
уповноваженим ним органом за погодженням з працівником.
 
   Стаття 126. Гарантії для працівників - авторів винаходів,
         корисних  моделей,  промислових  зразків  і
         раціоналізаторських пропозицій
 
   За працівниками - авторами винаходів, корисних  моделей,
промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій зберігається
середній заробіток при звільненні від основної роботи для участі у
впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи
раціоналізаторської пропозиції на тому ж підприємстві, в установі,
організації.
   При впровадженні винаходу, корисної моделі,  промислового
зразка або раціоналізаторської пропозиції на іншому підприємстві,
в установі, організації за працівниками зберігається посада за
місцем постійної роботи, а робота по впровадженню винаходу,
корисної моделі, промислового зразка  чи  раціоналізаторської
пропозиції оплачується за погодженням сторін у розмірі не нижче
середнього заробітку за місцем постійної роботи.
( Стаття 126 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4617-10
від 24.01.83; Законом N 75/95-ВР від 28.02.95 )
 
   Стаття 127. Обмеження відрахувань із заробітної плати
 
   Відрахування із заробітної плати можуть провадитись тільки у
випадках, передбачених законодавством України.
   Відрахування із заробітної плати працівників для покриття їх
заборгованості підприємству, установі і організації, де вони
працюють, можуть провадитись за наказом (розпорядженням) власника
або уповноваженого ним органу:
   1) для повернення авансу, виданого в рахунок заробітної
плати; для повернення сум, зайво виплачених внаслідок лічильних
помилок; для погашення невитраченого і своєчасно не поверненого
авансу, виданого на службове відрядження або переведення до іншої
місцевості; на господарські потреби, якщо працівник не оспорює
підстав і розміру відрахування. У цих випадках власник або
уповноважений ним орган вправі видати наказ (розпорядження) про
відрахування не пізніше одного місяця з дня закінчення строку,
встановленого для повернення авансу, погашення заборгованості або
з дня виплати неправильно обчисленої суми;
   2) при звільненні працівника до закінчення того робочого
року, в рахунок якого він вже одержав відпустку, за невідроблені
дні відпустки. Відрахування за ці дні не провадиться, якщо
працівник звільняється з роботи з підстав, зазначених в пунктах 3,
5, 6 статті 36 і пунктах 1, 2 і 5 статті 40 цього Кодексу, а також
при направленні на навчання та в зв'язку з переходом на пенсію;
   3) при  відшкодуванні шкоди, завданої з вини працівника
підприємству, установі, організації (стаття 136).
( Стаття 127 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6237-10
від 24.01.83; Законом N 263/95-ВР від 05.07.95 )
 
   Стаття 128. Обмеження розміру відрахувань із заробітної
         плати
 
   При кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх
відрахувань не може перевищувати двадцяти процентів, а у випадках,
окремо передбачених  законодавством  України,  -  п'ятидесяти
процентів заробітної плати, яка належить до виплати працівникові.
   При відрахуванні з заробітної плати за кількома виконавчими
документами за працівником у всякому разі повинно бути збережено
п'ятдесят процентів заробітку.
   Обмеження, встановлені частинами першою і другою цієї статті,
не поширюються на відрахування із заробітної плати при відбуванні
виправних робіт і при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей.
У цих випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може
перевищувати сімдесяти відсотків.
( Стаття 128 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3546-11
від 10.02.87; Законами N 263/95-ВР від 05.07.95, N 2056-III
( 2056-14 ) від 19.10.2000 )
 
   Стаття 129. Заборона відрахувань з вихідної допомоги,
         компенсаційних та інших виплат
 
   Не допускаються  відрахування  з  вихідної  допомоги,
компенсаційних та інших виплат, на які згідно з законодавством не
звертається стягнення.
 
               Глава IX
 
    ГАРАНТІЇ ПРИ ПОКЛАДЕННІ НА ПРАЦІВНИКІВ МАТЕРІАЛЬНОЇ
    ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ ПІДПРИЄМСТВУ,
           УСТАНОВІ, ОРГАНІЗАЦІЇ
 
   Стаття 130. Загальні підстави і умови матеріальної
         відповідальності працівників
 
   Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду,
заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення
покладених на них трудових обов'язків.
   При покладенні матеріальної відповідальності права і законні
інтереси  працівників  гарантуються  шляхом   встановлення
відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і
порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода
заподіяна   підприємству,  установі,  організації  винними
протиправними   діями   (бездіяльністю)   працівника.   Ця
відповідальність,  як  правило,  обмежується  певною частиною
заробітку працівника і не повинна перевищувати повного розміру
заподіяної  шкоди,  за  винятком  випадків,  передбачених
законодавством.
   За наявності  зазначених  підстав  і  умов  матеріальна

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner