Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кодекс торговельного мореплавства України

Кодекс України № 176/95-ВР от 23.05.1995

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 13

   Стаття 299. Зіткнення з вини одного судна
 
   Якщо зіткнення спричинено неправильними діями або упущеннями
одного із суден, збитки відшкодовуються тією стороною, з вини якої
сталося зіткнення.
 
   Стаття 300. Зіткнення з вини всіх суден, що зіткнулися
 
   Якщо зіткнення викликано виною всіх суден, що зіткнулися, то
відповідальність кожної із сторін визначається відповідно до
ступеня вини. У разі неможливості встановити ступінь вини кожної
із сторін відповідальність розподіляється між ними порівну.
 
   Стаття 301. Вина судна в зіткненні
 
   Жодне із суден, що зіткнулися, не вважається винним, поки не
буде доведено його вину.
 
   Стаття 302. Солідарна відповідальність
 
   У випадках, зазначених у статті 300  цього  Кодексу,
судновласники відповідають солідарно перед третіми особами за
збитки, що виникли внаслідок смерті або ушкодження здоров'я людей,
причому судновласник, який сплатив суму більшу, ніж йому належить,
має право зворотної вимоги до інших судновласників.
   Усі інші заподіяні в цих випадках третім особам збитки
відшкодовуються відповідно до статті 300 цього Кодексу, але без
солідарної відповідальності.
 
   Стаття 303. Зіткнення з вини лоцмана
 
   Відповідальність, встановлена статтями 299, 300, 302 цього
Кодексу, настає і в тому разі, коли зіткнення сталося з вини
лоцмана або служби регулювання руху суден.
 
 
     ГЛАВА 4. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ
 
   Стаття 304. Відповідальність власника судна за
         забруднення
 
   Власник судна відповідає за шкоду від забруднення, заподіяну
внаслідок витоку з його судна або скиду з нього нафти чи інших
речовин, шкідливих для здоров'я людей або живих ресурсів моря
(далі- забруднюючі речовини), за винятком випадків, передбачених 
статтею 306 цього Кодексу.
   Шкода від забруднення - це шкода, заподіяна за межами судна
забруднюючими речовинами морському середовищу, узбережжю  або
будь-яким іншим об'єктам (суднам, рибопромисловим знаряддям тощо).
Вона включає також вартість розумних заходів, вжитих будь-якою
особою після події, що могла спричинити або спричинила витік чи
скид забруднюючих речовин, для відвернення або зменшення шкоди від
забруднення, а також збитки, заподіяні внаслідок вжиття таких
заходів.
 
   Стаття 305. Звільнення від відповідальності
 
   Власник судна не відповідає за шкоду від забруднення, якщо
доведе, що ця шкода трапилася внаслідок:
   1) дії непереборних сил;
   2) воєнних дій, ворожих дій або народних заворушень;
   3) поведінки третіх осіб, які діяли з наміром заподіяти
шкоду;
   4) несправності вогнів та інших навігаційних засобів, що
сталася внаслідок недбалості або інших неправомірних дій властей,
які відповідають за підтримання цих засобів у порядку;
   5) аварійного скидання господарсько-фекальних вод або сміття
внаслідок неприйняття їх портом у встановлений термін після
своєчасного подання судном відповідної заяви.
 
   Стаття 306. Забруднення внаслідок наміру або
         недбалості потерпілого
 
   Якщо власник судна доведе, що шкода від забруднення моря
виникла повністю або частково внаслідок наміру або недбалості
потерпілого, то залежно від ступеня вини потерпілого розмір
відшкодування повинен бути зменшений чи у відшкодуванні йому
шкоди повинно бути відмовлено.
 
   Стаття 307. Забруднення кількома суднами
 
   Коли шкода від забруднення спричинена витоком або скидом
забруднюючих речовин з кількох суден, власники цих суден разом
відповідають за весь  збиток,  якщо  неможливо  визначити
відповідальність кожного судновласника окремо.
 
   Стаття 308. Обмеження відповідальності
 
   Відповідальність власника судна місткістю не більше 5000
одиниць за шкоду від забруднення внаслідок витоку або скиду
забруднюючих речовин з його судна обмежується відносно однієї
події або декількох подій, викликаних однією і тією ж причиною,
загальною сумою три мільйони розрахункових одиниць, а для судна,
місткість якого перевищує зазначену  вище,  додається  420
розрахункових одиниць за кожну наступну одиницю місткості.
   Під місткістю судна в цій статті мається на увазі чиста
місткість з додаванням до неї об'єму машинного відділення. Якщо
місткість судна неможливо визначити за звичними правилами обміру,
то місткість судна вважається тотожною сорока відсоткам вираженої
в тоннах ваги нафти та інших речовин, які судно може перевозити.
 
   Стаття 309. Забезпечення відповідальності власника судна
 
   Власник судна, що перевозить наливом як вантаж понад 2000
тонн нафти, повинен застрахувати або іншим способом забезпечити
(шляхом отримання банківської або  іншої  гарантії)  свою
відповідальність за шкоду, заподіяну від забруднення.
   Позов про відшкодування збитків від забруднення нафтою може
бути вчинений безпосередньо страховику або іншій особі, яка надала
забезпечення відповідальності власника судна. Особа, якій подано
такий позов, вправі відповідно до статті 308 цього Кодексу
обмежити свою відповідальність, якщо відповідальність власника
згідно зі статтею 350 цього Кодексу не може бути обмежена.
Відповідач за таким позовом вправі висувати  проти  вимог
потерпілого заперечення, на які міг би послатися сам власник
судна, крім посилань на неплатоспроможність власника судна або
ліквідацію його підприємства. Відповідач  звільняється  від
відповідальності також, якщо доведе, що шкода від забруднення
нафтою є результатом умисної вини самого власника судна. На вимогу
відповідача власник судна повинен бути притягнутий до участі у
справі як співвідповідач.
 
   Стаття 310. Свідоцтво про забезпечення відповідальності
 
   Судно, що перевозить наливом як вантаж більше 2000 тонн
нафти, повинно мати відповідне дійсне свідоцтво, яке засвідчує, що
відповідальність власника судна за заподіяну шкоду від забруднення
нафтою забезпечена відповідно до статті 309 цього Кодексу. Умови і
порядок видачі, перевірки  і  визнання  цього  свідоцтва
встановлюються центральним органом виконавчої влади в галузі
транспорту відповідно до статті 3 цього Кодексу.
 
   Стаття 311. Виключення обмеження відповідальності
 
   До відповідальності за заподіяну шкоду від забруднення,
передбаченої в цій главі, відповідно застосовуються статті 350,
354, 355, 356, 357 цього Кодексу.
 
   Стаття 312. Поняття нафти
 
   Під нафтою у статтях 309 і 310 цього Кодексу мається на увазі
будь-яка нафта, у тому числі сира нафта, мазут, важке дизельне
паливо і мастила, а також китовий і риб'ячий жир.
 
        ГЛАВА 5. ВІДШКОДУВАННЯ ЯДЕРНОЇ ШКОДИ
 
   Стаття 313. Поняття ядерної шкоди
 
   Оператор ядерного судна відповідає за ядерну шкоду, заподіяну
внаслідок ядерного інциденту з ядерним судном, крім випадків,
зазначених у частині першій статті 316 цього Кодексу.
   Ядерна шкода означає шкоду, заподіяну особі або  майну
радіоактивними властивостями  або  поєднанням  радіоактивних
властивостей з токсичними, вибуховими та іншими небезпечними
властивостями ядерного палива, радіоактивних продуктів ядерного
судна або їх відходів, а також витрати, проведені з метою
відвернення шкоди або зменшення її розміру.
   Якщо поряд з ядерною заподіяна інша шкода, яка не може бути
відокремлена від ядерної, то вся заподіяна шкода визнається
ядерною.
   Ядерною шкодою не є шкода, заподіяна самому ядерному судну,
його устаткуванню, паливу і запасам продовольства.
   Ядерним інцидентом визнається подія або ряд подій, які
зумовлені однією і тією ж причиною і заподіяли шкоду, що підпадає
під ознаки, зазначені у частинах другій і третій цієї статті.
 
   Стаття 314. Застосування права у разі ядерної шкоди
 
   Правила цієї глави застосовуються у разі заподіяння ядерної
шкоди судном, обладнаним ядерною установкою (далі - ядерне судно),
на території України, включаючи територіальне море, а також у разі
заподіяння ядерним судном, що плаває під Державним прапором
України, ядерної шкоди у виключній морській економічній зоні.
 
   Стаття 315. Відповідальність оператора ядерного судна
 
   Крім випадків, передбачених у статті 320 цього Кодексу,
відповідальність за заподіяння ядерної шкоди несе  виключно
оператор ядерного судна.
   Оператором ядерного судна є юридична або фізична особа,
уповноважена державою, під прапором  якої  плаває  судно,
експлуатувати ядерне судно, або держава, яка  безпосередньо
експлуатує таке судно.
 
   Стаття 316. Звільнення від відповідальності
 
   Оператор ядерного судна зобов'язаний відшкодувати ядерну
шкоду, якщо не доведе, що шкода виникла внаслідок воєнних дій,
ворожих дій або народних заворушень,  непереборних  сил
природи.
   Якщо оператор доведе, що ядерна шкода в цілому або частково
виникла внаслідок наміру потерпілого, оператор  звільняється
повністю або частково від відповідальності перед таким потерпілим.
 
   Стаття 317. Регресна вимога
 
   Оператор ядерного судна, який відшкодував ядерну шкоду,
вправі заявити про регресну вимогу:
   1) особі, яка навмисно заподіяла ядерну шкоду;
   2) особі, яка здійснювала операцію з підняттям затонулого
ядерного судна без згоди на це оператора або держави, під прапором
якої плавало судно, якщо шкода є наслідком винних дій такої особи.
   Регресний позов може бути заявлено також особі, яка взяла на
себе обов'язок відшкодувати ядерну шкоду за її угодою з оператором
ядерного судна. У випадках, передбачених цією статтею, регресна
вимога може бути пред'явлена також особою, яка відшкодувала ядерну
шкоду потерпілим відповідно до статті 323 цього Кодексу.
 
   Стаття 318. Обмеження відповідальності
 
   Відповідальність оператора ядерного судна за ядерну шкоду,
заподіяну внаслідок одного ядерного інциденту з даним судном,
обмежується сумою 99,75 мільйона розрахункових одиниць, включаючи
судові витрати.
   Якщо внаслідок ядерного інциденту заявляються вимоги про
відшкодування шкоди, заподіяної як особі, так і майну, з суми,
встановленої в частині першій цієї статті, одна частина суми в
розмірі 69,825 мільйона розрахункових одиниць  призначається
виключно для оплати вимог щодо відшкодування шкоди, заподіяної
особі, а інша частина суми в розмірі 29,925 мільйона розрахункових
одиниць призначається для оплати вимог щодо відшкодування шкоди,
заподіяної майну. Якщо першої частини суми виявиться недостатньо
для оплати вимог щодо відшкодування шкоди, заподіяної особі,
несплачений лишок таких вимог підлягає пропорційній сплаті з
другої частини суми нарівні з вимогами про відшкодування шкоди,
заподіяної майну.
   Суми, призначені для оплати вимог, розподіляються  між
позивачами пропорційно доведеним розмірам їх вимог.
 
   Стаття 319. Солідарна відповідальність
 
   Декілька операторів ядерних суден, що спільно заподіяли
ядерну шкоду, відповідають солідарно. Однак  відповідальність
оператора ядерного судна, проти якого вчинено  позов  про
відшкодування ядерної шкоди в повному обсязі, не може перевищувати
межі, встановленої в частині першій статті 318 цього Кодексу.
   Оператор ядерного судна, який відшкодував шкоду відповідно до
частини першої цієї статті, має право одержати від  інших
операторів ядерних суден відшкодування  пропорційно  розміру
заподіяної кожним з них шкоди, а якщо це неможливо встановити, то
рівними частками.
 
   Стаття 320. Відповідальність власника ядерного судна
 
   При заподіянні ядерної щкоди ядерним судном, на експлуатацію
якого на момент ядерного інциденту не було видано  дозволу
державою, під прапором якої плавало судно,  відповідальність
покладається на власника ядерного судна. У цьому разі обмеження
відповідальності оператора ядерного судна на підставі статті 318
цього Кодексу не застосовується.
 
   Стаття 321. Соціальні гарантії
 
   Якщо внаслідок ядерного інциденту заподіяно шкоду особі
працівника оператора у зв'язку з виконанням ним своїх трудових
(службових) обов'язків, відповідальність згідно з положенням цієї
статті несе оператор ядерного судна. Він зобов'язаний також
сплачувати за потерпілого страхові внески. Виплата відшкодування
особі, яка отримує допомогу або  пенсію  за  спеціальним
страхуванням, проводиться в порядку,  передбаченому  чинним
законодавством України.
 
   Стаття 322. Свідоцтво про забезпечення відповідальності
         оператора
 
   Ядерне судно повинно мати відповідне дійсне свідоцтво, яке
підтверджує, що відповідальність оператора ядерного судна у разі
ядерної шкоди забезпечена згідно зі статтею 318 цього Кодексу.
Умови і порядок видачі, перевірки і визнання цього свідоцтва
встановлюються центральним органом виконавчої влади в галузі
транспорту на підставі статті 3 цього Кодексу.
 
   Стаття 323. Позов про відшкодування ядерної шкоди
 
   Позов про відшкодування ядерної шкоди може бути вчинений
безпосередньо до  страховика або іншої особи, яка  надала
фінансове забезпечення оператору ядерного судна.
   При вчиненні позову про відшкодування ядерної шкоди до
оператора ядерного судна страховик або інша особа, яка надала
фінансове забезпечення оператору, має право взяти участь  у
судовому процесі.
 
   Стаття 324. Фонд забезпечення обмеженої відповідальності
 
   У тих випадках, коли розмір заподіяної ядерної  шкоди
перевищує межу відповідальності оператора  ядерного  судна,
встановлену частиною першою статті 318 цього Кодексу, на вимогу
оператора ядерного судна, позивача або органу, який видав дозвіл
на експлуатацію ядерного судна, при розгляді справи в судовому
порядку  створюється  фонд  для  забезпечення  обмеженої
відповідальності у розмірі цієї межі шляхом внесення оператором до
суду грошових сум (депозит) або надання іншого забезпечення, що
визнається судом прийнятним і достатнім.
 
   Стаття 325. Межі відповідальності судновласника
 
   До відповідальності оператора ядерного судна за ядерну шкоду,
що передбачена в цій главі, застосовуються частина друга статті
352, а також статті 354 і 357 цього Кодексу.
 
       ГЛАВА 6. ВИНАГОРОДА ЗА РЯТУВАННЯ НА МОРІ
 
   Стаття 326. Сфера застосування правил щодо винагороди
         за рятування на морі
 
   Правила цієї глави застосовуються у разі рятування морських
суден, що знаходяться в небезпеці, а також у разі рятування
морськими суднами суден внутрішнього плавання або будь-яких інших
плаваючих об'єктів або таких, що буксируються, незалежно від
того, в яких водах мало місце рятування, у тому випадку, коли
розгляд спору з питань рятування відбувається в Україні.
   Правила цієї глави не застосовуються щодо закріплених або
плаваючих платформ, узбережних бурових установок, коли  такі
платформи чи установки знаходяться на місці роботи, пов'язаної з
дослідженням, експлуатацією або розробкою мінеральних ресурсів
морського дна.
 
   Стаття 327. Застосування права у разі рятування
 
   Якщо судно, яке рятувало, і врятоване судно плавають під
прапором однієї держави, застосовується  законодавство  цієї
держави.
   При розподілі винагороди за рятування між власником  і
екіпажем судна, яке рятувало, а також між членами  екіпажу
застосовується законодавство держави, під прапором якої плавало
судно.
 
   Стаття 328. Право на винагороду
 
   Будь-яка з корисним результатом дія щодо рятування судна, що
наразилося на небезпеку, вантажів та інших  предметів,  що
знаходяться на ньому, а також щодо збереження фрахту і плати за
перевезення пасажирів і багажу або іншого майна, так само як і
навколишнього природного середовища дає право на отримання певної
винагороди.
 
   Стаття 329. Заборона рятування
 
   Послуги, надані незважаючи на ясну і розумну  заборону
власника або капітана щодо рятування судна або будь-якого іншого
майна, що не знаходиться і не знаходилось на борту судна і
наразилося на небезпеку, не дають права на винагороду.
 
   Стаття 330. Рятування людей
 
   Від врятованих людей не вимагається ніякої  винагороди.
Рятівник людей, який взяв участь у наданні послуг у зв'язку з
аварією, що зумовила необхідність рятування, має право  на
справедливу частку в належній рятівнику сумі за врятування судна
або іншого майна чи відвернення або зменшення шкоди навколишньому

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner