Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кодекс торговельного мореплавства України

Кодекс України № 176/95-ВР от 23.05.1995

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

після вжиття всіх заходів для рятування пасажирів капітан дозволяє
судновому екіпажу залишити судно.
   Капітан залишає судно останнім після вжиття всіх можливих
заходів для рятування суднового, радіо- і машинного журналів, карт
цього рейсу, документів, цінностей.
   У разі загибелі судна, куди б його екіпаж не було доставлено,
капітан зберігає свої права і виконує обов'язки стосовно екіпажу.
 
   Стаття 65. Підтримання порядку на судні
 
   Розпорядження капітана судна в межах його повноважень повинні
беззаперечно виконуватися всіма особами, які перебувають на судні.
   У разі невиконання ким-небудь з осіб, які перебувають на
судні, законних розпоряджень капітана він вживає щодо цих осіб
необхідних заходів.
   Капітан судна має право застосовувати заходи заохочення і
накладати дисциплінарні стягнення на осіб суднового екіпажу аж до
усунення від виконання службових обов'язків у випадках і в
порядку, передбачених чинним законодавством України про працю.
   Якщо дії особи, яка перебуває на судні,  не  містять
кримінально караного діяння, але загрожують безпеці судна або
людей і майна, що на ньому перебувають, капітан судна має право
ізолювати цю особу в окремому приміщенні. За незаконне утримання в
окремому приміщенні або інше перевищення  повноважень  щодо
підтримання порядку на судні капітан несе відповідальність згідно
з чинним законодавством України.
 
   Стаття 66. Згода капітана судна на прийняття на роботу
        членів екіпажу
 
   Ніхто з осіб суднового екіпажу не може бути призначений на
судно без згоди капітана.
   Відмова капітана судна прийняти до складу екіпажу особу, яку
направив на судно судновласник, повинна бути обгрунтована. Така
відмова з відповідним обгрунтуванням оформляється у письмовій
формі та передається судновласникові і особі, якій відмовлено у
прийнятті на роботу.
 
   Стаття 67. Капітан судна як орган дізнання
 
   Якщо на судні, що перебуває у плаванні, вчиняються діяння,
передбачені кримінальним законодавством України, капітан судна
виконує функції органу  дізнання,  керуючись  при  цьому
кримінально-процесуальним законодавством України та Інструкцією
про проведення дізнання на морських суднах, що перебувають у
плаванні, яка затверджується Генеральним прокурором України за
погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі
транспорту та центральнимй органом виконавчої влади в галузі
рибного господарства.
   Капітан судна має право затримати особу, яка підозрюється у
вчиненні кримінально караного діяння, до передачі її відповідним
правоохоронним органам у першому порту  України.  У  разі
необхідності капітан судна може направити цю особу і матеріали
дізнання в Україну на іншому судні, зареєстрованому в Україні.
   У разі вчинення  діяння,  передбаченого  кримінальним
законодавством України, під час перебування судна в порту України
капітан судна зобов'язаний передати особу, яка підозрюється у
вчиненні цього діяння, відповідним правоохоронним органам  в
порядку, встановленому кримінально-процесуальним законодавством
України.
 
   Стаття 68. Права капітана судна у разі нестачі продовольства
 
   Якщо усі життєві припаси, у тому числі незнижуваний запас
продовольства, вичерпані, з метою загального розподілу капітан
судна має право провести реквізицію  необхідної  кількості
продовольства, що є в розпорядженні осіб, які перебувають на
судні, і реквізицію вантажу, що перебуває на судні і який може
бути використаний для харчування. Про реквізицію складається акт.
   Вартість  реквізованого  продовольства  та   вантажу
відшкодовується судновласником.
 
   Стаття 69. Права капітана судна у разі невідкладної потреби
        в грошах
 
   Якщо під час рейсу виникла невідкладна потреба в грошах для
продовження плавання, особливо для ремонту судна або утримання
екіпажу, у разі відсутності можливості або часу для отримання
розпорядження судновласника, капітан судна має право продати
частину дорученого йому майна, яке не є необхідним для продовження
плавання.
   Капітан судна має право обрати той спосіб придбання грошей
для продовження плавання,  який  є  найменш  збитковим  для
судновласника і вантажовласника.
   Вартість проданого вантажу повинна бути відшкодована його
власнику, за винятком випадків, коли викликані цим  збитки
підпадають під ознаки загальної аварії або коли продаж було
проведено тільки в інтересах вантажу.
 
   Стаття 70. Засвідчення факту народження дитини і укладення
        шлюбу
 
   Про кожний випадок народження дитини, укладення шлюбу на
судні капітан зобов'язаний скласти акт у присутності двох свідків,
а також зробити запис у судновому журналі.
   Цей акт підлягає поданню до органів реєстрації  актів
громадянського стану для одержання свідоцтва про народження чи
шлюб.
 
   Стаття 71. Засвідчення заповіту і факту смерті
 
   Капітан судна зобов'язаний засвідчити складений особою, яка
перебуває на судні, заповіт, взяти його на зберігання і зберігати
по одному примірнику посвідчених ним заповітів до  передачі
начальникові порту України або консулові України в іноземному
порту для наступного надсилання їх до державного нотаріального
архіву чи державної нотаріальної контори за місцем проживання
заповідача.
   Про кожний випадок смерті на судні капітан зобов'язаний
скласти акт у присутності двох свідків, а якщо на судні є лікар
або фельдшер, то і в його присутності, а також зробити запис у
судновому журналі.
   До акта про смерть додається опис майна померлого на судні.
Капітан судна вживає заходів до збереження майна померлого.
   Капітан судна передає акт про смерть і опис майна консулу
України, якщо судно прибуває в іноземний порт, де є консул
України, або судновласнику, якщо судно прибуває в порт України, і
вживає заходів до поховання померлого. У надзвичайних випадках,
коли судно має тривалий час перебувати у відкритому морі і тіло
померлого не може бути збережено, капітан судна має право віддати
тіло морю згідно з морськими звичаями, про що  складається
відповідний акт і вноситься відповідний запис до  суднового
журналу.
( Стаття 71 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1276-VI
( 1276-17 ) від 16.04.2009 )
 
   Стаття 72. Взаємовідносини з консулами України
 
   Взаємовідносини капітана судна та інших осіб  суднового
екіпажу з консулами України регулюються Консульським статутом
України.
 
           Р О З Д І Л  IV
 
           МОРСЬКИЙ ПОРТ
 
    ГЛАВА 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС І ФУНКЦІЇ МОРСЬКОГО ПОРТУ
 
   Стаття 73. Правовий статус морського порту
 
   ( Положення частини першої статті 73 про визначення морського
порту державним підприємством визнано конституційним згідно з
Рішенням Конституційного Суду N 21-рп/2004 ( v021p710-04 ) від
15.12.2004 ) Морський порт є державним транспортним підприємством,
призначеним для обслуговування суден, пасажирів і вантажів на
відведених порту території і акваторії, а також перевезення
вантажів і пасажирів на суднах, що належать порту.
   Перелік морських портів України, відкритих для заходження
іноземних суден, визначається Кабінетом Міністрів України та
оголошується в Повідомленнях мореплавцям.
   На території порту можуть діяти підприємства та організації
всіх форм власності, метою і видом  діяльності  яких  є
обслуговування суден, пасажирів  і  вантажів  у  порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
   Морський порт не має права перешкоджати діяльності цих
підприємств і організацій на території порту, а також втручатися в
їх господарську діяльність, за винятком випадків, передбачених
законодавством України, установчими документами цих підприємств і
організацій.
   На території України існують торговельні, рибні та інші
спеціалізовані морські порти.
 
   Стаття 74. Територія та акваторія морського порту
 
   Територією морського порту є відведені порту землі. До
території морського порту також належать намиті, насипані або
створені із застосуванням інших гідротехнічних технологій площі,
створені за рахунок порту і за користування якими не стягується
плата.
   Акваторією морського порту є відведені порту водні простори.
   Територія і акваторія морського порту є державною власністю і
надаються порту в користування. Відведення земельних і водних
ділянок для морського порту, а також вилучення цих ділянок
здійснюються в порядку, встановленому чинним  законодавством
України.
 
   Стаття 75. Функції морського порту щодо забезпечення
        безпеки мореплавства
 
   Для забезпечення безпеки мореплавства на морські  порти
покладається здійснення таких функцій:
   1) забезпечення безпечного руху в портових водах, безпечної
стоянки та обробки суден;
   2) утримання у справному стані гідротехнічних споруд, засобів
зв'язку і електрорадіонавігації, що перебувають у володінні порту;
   3) утримання у справному стані  засобів  навігаційного
устаткування на підхідних каналах і акваторії порту;
   4) контроль і підтримання оголошених глибин;
   5) визначення районів обов'язкового використання буксирів;
   6) забезпечення виконання вимог чинного законодавства України
щодо охорони навколишнього природного середовища;
   7) надання допомоги потерпілим;
   8) вжиття ефективних заходів для прийняття  з  суден
забруднених і стічних вод (для нафтоперевантажувальних портів
також вод, що містять нафту), сміття та інших речовин, шкідливих
для навколишнього природного середовища і здоров'я людини, а також
зменшення обсягів утворення та для знешкодження,  переробки,
безпечного складування або захоронення виробничих, побутових та
інших відходів.
 
   Стаття 76. Господарська діяльність морського порту
 
   Морський порт забезпечує:
   1) навантаження, розвантаження і обслуговування суден у
порядку черговості їх приходу в порт.
   Обслуговування лінійних суден  здійснюється  згідно  з
оголошеним розкладом ліній.
   Аварійні судна обслуговуються позачергово. Аварійний стан
судна визначається капітаном порту;
   2) перевантаження вантажів з інших видів транспорту на судно
і у зворотному порядку, складські операції з вантажами;
   3) обслуговування пасажирів морського транспорту, перевезення
вантажів, пасажирів, багажу та пошти;
   4) допоміжні  операції,  необхідні  для  забезпечення
життєдіяльності порту;
   5) інші види діяльності відповідно до статусу порту.
 
   Стаття 77. Управління морським портом
 
   Морський порт очолює начальник порту, який призначається
згідно з чинним законодавством України.
 
   Стаття 78. Функції начальника морського порту
 
   Начальник морського порту видає обов'язкові постанови, що
регулюють питання безпеки руху, охорони вантажів, майна порту і
громадського порядку, проведення санітарних і  протипожежних
заходів у порту, охорони навколишнього природного середовища,
порядку заходу суден у морські порти і виходу з них, видає звід
звичаїв порту, а також розпорядження про затримку суден і вантажів
у випадках і у порядку, передбачених статтею 80 цього Кодексу,
забезпечення безпечного руху в портових водах, безпечної стоянки і
обробки суден.
   Начальник морського торговельного порту за погодженням з
начальниками рибних,  річкових  портів  і  адміністрацією
судноремонтних підприємств, що мають акваторії,  суміжні  з
акваторією морського торговельного порту, встановлює порядок руху
суден в портах і на підходах до них.
   У морських портах, що мають акваторії, суміжні з військовими
портами, порядок заходу і виходу суден встановлює командування
військового порту за погодженням з начальниками морських портів.
   На вимогу начальника порту судна, що знаходяться в порту, а
також особи, які перебувають на території порту, повинні надати
плавучі та інші технічні засоби, які вони мають, для рятування
людей і суден, що зазнають лиха.
 
   Стаття 79. Повноваження начальника порту при провадженні
        у справах про адміністративні правопорушення
 
   Начальник  морського  порту  розглядає  справи  про
адміністративні правопорушення  і  накладає  адміністративні
стягнення відповідно до чинного законодавства України.
 
   Стаття 80. Затримання суден і вантажів
 
   Судно або вантаж можуть бути затримані в морському порту
начальником порту до достатнього забезпечення морської вимоги
судновласником або вантажовласником на:
 
   прохання особи, яка  має  морську  вимогу,  обґрунтовану
загальною аварією, рятуванням, договором перевезення вантажу,
зіткненням суден або іншим заподіянням шкоди;
 
   морську вимогу порту, зумовлену пошкодженням портових споруд,
іншого майна та навігаційного обладнання, розташованого в порту;
 
   морську вимогу територіальних органів центрального органу
виконавчої влади в галузі охорони  навколишнього  природного
середовища, зумовлену порушенням природоохоронного законодавства
України.
 
   Відповідальність за  збитки,  завдані  необгрунтованим
затриманням судна або вантажу, несуть особи, на вимогу яких
відбулося затримання.
( Стаття 80 із змінами, внесеними згідно із Законом N 885-VI
( 885-17 ) від 15.01.2009 )
 
   Стаття 81. Термін затримання суден і вантажів
 
   Розпорядження начальника морського порту про затримання судна
або вантажу на морські вимоги, зазначені у статті 80 цього
Кодексу, дійсне протягом трьох діб. Якщо протягом визначеного
терміну не прийнято рішення суду, господарського суду або Морської
арбітражної комісії про накладення на судно чи вантаж арешту, вони
підлягають негайному звільненню.
 
   Стаття 82. Судновий імунітет іноземних державних суден
 
   На вимогу майнового характеру не підлягають затриманню судна,
що перебувають у власності зарубіжної держави, якщо ці судна
використовуються виключно для несення державної служби,  за
винятком випадків, передбачених Цивільним процесуальним кодексом
України ( 1501-06, 1502-06, 1503-06, 1504-06 ).
 
   Стаття 83. Забезпечення приміщеннями державних органів
        нагляду
 
   Морський порт забезпечує державні органи нагляду, а в портах,
відкритих для заходження іноземних суден, - митні органи, органи
прикордонної служби необхідними приміщеннями і створює для них
нормальні умови для роботи.
( Стаття 83 із змінами, внесеними згідно із Законом N 662-IV
( 662-15 ) від 03.04.2003 )
 
   Стаття 84. Портові збори
 
   У морському порту справляються такі цільові портові збори:
корабельний, причальний, якірний, канальний, маяковий, вантажний,
адміністративний та санітарний.
   Інші види зборів можуть встановлюватися законодавчими актами
України.
   Розмір  портових  зборів ( 1544-2000-п ) установлюється
Кабінетом Міністрів України.
   Використання портових зборів допускається виключно за їх
цільовим призначенням.
 
   Стаття 85. Обов'язки судна щодо дотримання режиму порту
 
   Під час перебування в морському порту будь-яке  судно
зобов'язане дотримувати чинних законів і правил України, у тому
числі тих, що стосуються безпеки порту і судноплавства в порту,
митного, прикордонного, санітарного (фітосанітарного) режимів,
лоцманського  проведення,  буксирування,  рятувальних   і
суднопіднімальних робіт, якірної стоянки і надання місць біля
причалів, навантаження і вивантаження вантажів, посадки і висадки
людей, послуг, пов'язаних з навантажувально-розвантажувальними
роботами, і будь-яких інших портових послуг, портових зборів,
запобігання забрудненню навколишнього природного середовища.
 
           ГЛАВА 2. КАПІТАН ПОРТУ
 
   Стаття 86. Державний нагляд за мореплавством у порту
 
   Державний нагляд за мореплавством у порту здійснює капітан
морського торговельного (морського  рибного)  порту,  який
підпорядкований центральному органу виконавчої влади в галузі
транспорту (центральному органу виконавчої влади в галузі рибного
господарства) і очолює Інспекцію державного портового нагляду.
Капітан морського торговельного (морського рибного) порту діє
відповідно до Положення про капітана морського торговельного
(морського рибного) порту, що затверджується центральним органом
виконавчої  влади  в  галузі транспорту (центральним органом
виконавчої влади в галузі рибного господарства).
   Інспекція  державного  портового  нагляду  створюється
центральним  органом  виконавчої  влади  в галузі транспорту
(центральнимй  органом  виконавчої  влади  в  галузі рибного
господарства)  і  діє відповідно до Положення про інспекцію
державного  портового  нагляду, що затверджується зазначеними
органами.
   У морських портах капітан порту і Інспекція державного

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner