Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кодекс торговельного мореплавства України

Кодекс України № 176/95-ВР от 23.05.1995

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 7

   Стаття 137. Докази приймання вантажу до перевезення
 
   Після приймання вантажу до перевезення перевізник вантажу,
капітан або агент перевізника зобов'язані видати відправнику
коносамент, який є доказом прийому  перевізником  вантажу,
зазначеного в коносаменті.
   Перевізник може видати інший, ніж коносамент, документ на
підтвердження отримання вантажу для перевезення. Такий документ є
першорядним доказом укладання договору морського перевезення і
приймання перевізником вантажу, як його описано в цьому документі.
   Коносамент складається на підставі підписаного відправником
документа, в якому, зокрема, повинні міститися дані, зазначені в
пунктах 4-8 статті 138 цього Кодексу.
   Відправник відповідає перед перевізником за всі наслідки, що
виникли в результаті неправильності або неповноти відомостей,
зазначених у згаданому документі.
 
   Стаття 138. Реквізити коносамента
 
   У коносаменті зазначаються:
   1) найменування судна, якщо вантаж прийнято до перевезення на
визначеному судні;
   2) найменування перевізника;
   3) місце приймання або навантаження вантажу;
   4) найменування відправника;
   5) місце призначення вантажу чи, при наявності чартеру,
місце призначення або направлення судна;
   6) найменування одержувача вантажу (іменний коносамент) або
зазначення, що коносамент видано "наказу відправника",  або
найменування одержувача з зазначенням, що коносамент  видано
"наказу одержувача" (ордерний коносамент), або визначенням, що
коносамент видано на пред'явника (коносамент на пред'явника);
   7) найменування вантажу, його маркування, кількість місць чи
кількість та/або міра (маса, об'єм), а в необхідних випадках -
дані про зовнішній вигляд, стан і особливі властивості вантажу;
   8) фрахт та інші належні перевізнику платежі або зазначення,
що фрахт повинен бути сплачений згідно з умовами, викладеними в
рейсовому чартері або іншому документі, або зазначення, що фрахт
повністю сплачено;
   9) час і місце видачі коносамента;
   10) кількість складених примірників коносамента;
   11) підпис капітана або іншого представника перевізника.
   Під час буксирування лісу в плотах дані, зазначені в пункті 7
цієї статті, перевізником не перевіряються і включаються  до
коносамента на підставі письмової заяви відправника.
   Якщо у разі перевезення вантажів наливом, насипом  або
навалом дані, зазначені в пункті 7 цієї статті, не були
перевірені, перевізник вправі включити їх в  коносамент  з
відповідним застереженням. Таке ж застереження може бути зроблено
перевізником під час перевезення різних вантажів у тому випадку,
коли у нього є достатні підстави вважати, що дані, згадані в
пункті 7 цієї статті, вказані відправником неточно або він не мав
розумної можливості їх перевірити. При перевезенні вантажів у
закордонному сполученні в коносамент можуть бути внесені за згодою
сторін і інші умови та застереження.
 
   Стаття 139. Кількість примірників коносамента
 
   Перевізник зобов'язаний видати відправнику на його бажання
кілька примірників коносамента тотожного змісту, причому в кожному
з них відмічається кількість складених примірників коносамента.
Після видачі вантажу по одному з примірників коносамента решта
примірників втрачає силу.
 
   Стаття 140. Передача коносамента
 
   Коносамент передається з дотриманням таких правил:
   1) іменний коносамент може передаватися  за  іменними
передаточними написами або в іншій формі з дотриманням правил,
установлених для передачі боргової вимоги;
   2) ордерний коносамент може передаватися за іменними або
бланковими передаточними написами;
   3) коносамент на пред'явника може передаватися  шляхом
простого вручення.
 
   Стаття 141. Повернення вантажу відправнику
 
   Відправник має право вимагати повернення вантажу в порту
відправлення до відходу судна або видачі вантажу в проміжному
порту, або видачі не тій особі, що зазначена в коносаменті, за
умови пред'явлення всіх  виданих  відправнику  примірників
коносамента або надання відповідного забезпечення і з дотриманням
правил цього Кодексу про відмову від  договору  морського
перевезення. Таке ж право належить кожному законному держателю
всіх виданих відправнику вантажу примірників коносамента.
 
   Стаття 142. Тарування і упаковка вантажу
 
   Вантажі, що потребують тари і упаковки для запобігання
втратам, нестачам і пошкодженню, повинні подаватися до перевезення
у справній тарі та упаковці, що забезпечують повне збереження
вантажів у процесі перевезення і перевантаження.
   На кожному вантажному місці повинно бути нанесено повне і
чітке маркірування, передбачене правилами морського перевезення
вантажів.
   Плоти повинні подаватися відправником у стані, що відповідає
встановленим правилам збивання, а за відсутності таких правил - у
стані, що забезпечує в цілості доставку плотів морем.
 
   Стаття 143. Морехідний стан судна
 
   Перевізник зобов'язаний завчасно, до початку рейсу, привести
судно в морехідний стан: забезпечити технічну придатність судна до
плавання, належним чином спорядити його і забезпечити  всім
необхідним, укомплектувати екіпаж, а також привести трюми і всі
інші приміщення судна, в яких перевозиться вантаж, у стан, що
забезпечує належне приймання, перевезення і збереження вантажу.
   Перевізник не несе відповідальності, якщо він доведе, що
неморехідний стан судна був викликаний недоліками, які не могли
бути виявлені при прояві ним належної дбайливості (приховані
недоліки).
   Будь-які договори сторін, що суперечать частині першій цієї
статті, недійсні.
 
   Стаття 144. Документи на вантаж
 
   Відправник повинен своєчасно передати  перевізнику  всі
документи стосовно вантажу, як того вимагають портові, митні,
санітарні та інші адміністративні правила. Відправник відповідає
перед перевізником за збитки, заподіяні внаслідок несвоєчасної
передачі, неправильності або неповноти цих документів.
 
   Стаття 145. Заміна судна
 
   Якщо вантаж повинен перевозитися на визначеному судні, він
може бути завантажений на інше судно тільки за згодою відправника
або фрахтувальника, за винятком випадків перевантаження внаслідок
технічної необхідності, що виникла після початку завантаження.
 
   Стаття 146. Розміщення вантажу на судні
 
   Вантаж розміщується на судні за розсудом капітана, але не
може бути поміщений на палубі без письмової згоди відправника, за
винятком вантажів, перевезення яких на палубі  допускається
відповідно до чинних правил і звичаїв.
   Перевізник несе відповідальність за правильне розміщення,
кріплення і сепарацію вантажів на судні. Вказівки перевізника
відносно завантаження, кріплення і сепарації вантажу обов'язкові
для юридичних і фізичних осіб, які виконують вантажні роботи.
 
   Стаття 147. Перевезення вантажів в опломбованих приміщеннях
 
   Вантажі можуть перевозитися в опломбованому відправником
ліхтері, судновому приміщенні або контейнері.
 
   Стаття 148. Сталійний час
 
   Термін, протягом якого вантаж повинен бути навантажений на
судно або вивантажений з судна (сталійний час), визначається
угодою сторін, а за відсутності такої угоди - нормами, прийнятими
в порту навантаження (розвантаження).
 
   Стаття 149. Контрсталійний час
 
   Угодою сторін можуть бути встановлені додатковий  після
закінчення терміну навантаження (розвантаження) час очікування
судном закінчення вантажних робіт (контрсталійний час) і розмір
плати перевізнику за простій судна протягом контрсталійного часу
(демередж), а також винагорода за  закінчення  навантаження
(розвантаження) до закінчення сталійного часу (диспач).
   За відсутності угоди сторін, передбаченої частиною першою
цієї статті, тривалість контрсталійного часу і розмір плати
перевізнику за простій, а також розмір винагороди відправнику або
фрахтувальнику  за  дострокове  закінчення   навантаження
(розвантаження) визначаються відповідно до термінів і ставок,
прийнятих у відповідному порту.
   За відсутності зазначених ставок розмір плати за простій
визначається витратами на утримання судна і екіпажу, а винагорода
за дострокове закінчення навантаження (розвантаження) обчислюється
у половинному розмірі плати за простій.
 
   Стаття 150. Надконтрсталійний час
 
   Під час завантаження судна у разі закінчення контрсталійного
часу перевізник має право стягнути завдані йому  подальшою
затримкою судна збитки і відправити судно в рейс, якщо навіть весь
обумовлений вантаж не навантажено на судно з причин, що не
залежать від перевізника. При цьому перевізник зберігає право на
одержання повного фрахту.
 
   Стаття 151. Приймання вантажу в разі затримки судна
         під навантаженням
 
   У разі надання для перевезення вантажу  всього судна
капітан не вправі відмовитись від приймання вантажу, доставленого
до закінчення сталійного або контрсталійного часу, якщо сторони
домовились про це, навіть якщо приймання і укладення вантажу
можуть затримати судно понад встановлений термін. За кожний зайвий
день затримки судна понад  контрсталійний  час  відправник
зобов'язаний відшкодувати перевізнику заподіяні збитки.
   У тих випадках, коли для перевезення вантажу надано не все
судно, капітан вправі до закінчення погодженого сталійного (або
сталійного і контрсталійного) часу відмовитися від приймання
вантажу, який внаслідок його пред'явлення із запізненням можна
навантажити на судно належним чином і без шкоди для решти вантажу
не інакше як затримавши судно. При цьому перевізник зберігає
право на одержання повного фрахту.
 
   Стаття 152. Вивантаження стороннього вантажу
 
   У разі надання для перевезення вантажу всього судна, частини
судна або окремих суднових приміщень відправник може вимагати
вилучення вантажу, що не належить йому, з поданого йому судна,
частини судна чи суднового приміщення в порту відправлення, а у
випадку надання всього судна - у будь-якому порту заходу. Якщо
сторонній вантаж не був своєчасно вилучений з судна, відправник
має право вимагати відповідного зменшення фрахту, а  також
відшкодування завданих йому внаслідок цього збитків.
 
 
   Стаття 153. Неправильно зазначений вантаж
 
   Вантаж легкозаймистий, вибуховий або взагалі небезпечний за
своєю природою, якщо він був зданий під неправильним або неповним
найменуванням і під час його приймання перевізник не міг шляхом
зовнішнього огляду пересвідчитися у його властивостях, може бути у
будь-який час вивантажений перевізником  або  знищений  чи
знешкоджений, як того будуть вимагати обставини, без відшкодування
відправнику пов'язаних із цим збитків.
   Відправник відповідає за всі збитки, заподіяні перевізнику
або третім особам у зв'язку з перевезенням зазначеного вантажу.
   Фрахт за перевезення такого вантажу не повертається, а якщо
він під час відправлення вантажу не був сплачений, то перевізник
може стягнути його повністю.
 
  Стаття 154. Вивантаження небезпечного вантажу
 
   Якщо навантажений з відома і за згодою перевізника вантаж,
зазначений у статті 153 цього Кодексу, стане небезпечним для
судна, іншого вантажу або людей, які знаходяться на судні, то
перевізник вправі обійтися з таким вантажем згідно з частиною
першою статті 153 цього Кодексу. Відправник у такому випадку не
несе відповідальності перед перевізником за збитки, заподіяні у
зв'язку з перевезенням зазначеного вантажу, за винятком загальної
аварії. Перевізник має право на фрахт у розмірі, пропорційному
фактичній дальності перевезення вантажу  до  моменту  його
припинення.
 
   Стаття 155. Відправлення судна з неповним вантажем
 
   У разі, якщо відправнику надано для перевезення все судно,
перевізник зобов'язаний на вимогу відправника відправити судно в
плавання, навіть якщо не весь вантаж був навантажений. Перевізник
у цьому випадку зберігає право на повний фрахт.
 
   Стаття 156. Відмова сторін від договору до відходу судна
 
   Кожна із сторін вправі відмовитися від договору морського
перевезення вантажу без відшкодування іншій стороні зв'язаних із
цим збитків у таких випадках, що виникли до відходу судна з порту:
   1) воєнних або інших дій, що можуть загрожувати небезпекою
захоплення судна або вантажу;
   2) блокади порту відправлення або призначення;
   3) затримання судна за розпорядженням властей з причин, що не
залежать від сторін договору;
   4) залучення судна для спеціальних потреб держави;
   5) заборони керівництвом порту вивозу з порту відправлення
або ввозу в порт призначення  вантажу,  призначеного  для
перевезення.
   Випадки, передбачені у пунктах 3, 5 цієї статті, не можуть
бути підставою для відмови від договору морського перевезення
вантажу без відшкодування іншій стороні збитків, якщо затримка
передбачається короткочасною.
   У випадках, передбачених у цій статті, перевізник не несе
витрат, пов'язаних з розвантаженням.
 
   Стаття 157. Відмова сторін від договору під час рейсу
 
   Кожна із сторін внаслідок настання будь-якої з обставин,
зазначених у статті 156 цього Кодексу, може відмовитися від
договору також під час рейсу. У цьому випадку  відправник
відшкодовує перевізнику всі зазнані останнім витрати щодо вантажу,
у тому числі витрати, пов'язані з розвантаженням, а також фрахт
пропорційно фактичній дальності перевезення вантажу.
 
   Стаття 158. Припинення договору без відмови сторін
 
   Договір морського перевезення вантажу припиняється  без
відмови сторін і без обов'язку однієї відшкодувати іншій заподіяні
припиненням договору збитки, якщо після укладення договору і до
відходу судна з місця навантаження внаслідок обставин, не залежних
від сторін:
   1) судно загине або буде силоміць захоплене;
   2) судно буде визнане непридатним для плавання;
   3) загине вантаж, індивідуально визначений;
   4) загине вантаж, що визначається родовими ознаками, після
здачі його для навантаження, а відправник не встигне здати інший
вантаж замість загиблого.
   Договір морського перевезення вантажів припиняється внаслідок
зазначених обставин і під час рейсу, причому перевізнику належить
фрахт пропорційно фактичній дальності перевезення виходячи з
кількості врятованого і зданого перевізником вантажу.
 
   Стаття 159. Перешкоди щодо заходу в порт
 
   Якщо внаслідок заборони властей, стихійних явищ або інших
причин, не залежних від перевізника, судно не може зайти в порт
призначення, перевізник зобов'язаний негайно повідомити про це
відправника.
   Якщо протягом розумного терміну з  моменту  відправки
повідомлення не надійде розпорядження відправника про те, як
обійтися з вантажем, капітан вправі вивантажити вантаж в одному з
найближчих портів за власним розсудом або повернути цей багаж у
порт відправлення, зважаючи на те, що, на думку капітана, є більш
вигідним для відправника.
   Якщо для перевезення вантажу було надано не все судно,
капітан повинен вивантажити вантаж, що не може бути доставлений у
порт призначення, в іншому порту згідно  з  розпорядженням
відправника. У разі неодержання такого розпорядження протягом
трьох діб з моменту відправлення повідомлення капітан вправі
вивантажити вантаж в одному з найближчих портів за власним
розсудом, повідомивши про це відправника. Капітан вправі зробити
те ж саме і в тому випадку, коли розпорядження відправника
неможливо виконати без збитку для власників інших вантажів, що
знаходяться на судні.
   Відправник зобов'язаний відшкодувати перевізнику всі витрати,
пов'язані з очікуванням розпорядження  відправника  протягом
розумного терміну, а також всі витрати щодо вантажу і сплатити
фрахт пропорційно фактичній дальності перевезення вантажу.
 
   Стаття 160. Термін доставки вантажу
 
   Перевізник зобов'язаний доставляти вантажі у встановлені
терміни, а якщо вони не встановлені, - у звичайно прийняті
терміни.
 
   Стаття 161. Девіація судна
 
   Не вважається порушенням договору морського  перевезення
вантажу будь-яке відхилення судна від наміченого шляху з метою
рятування на морі людей, суден і вантажів, а також інше розумне
відхилення, якщо воно не  викликане  неправильними  діями
перевізника.
 
   Стаття 162. Видача вантажу
 
   Вантаж видається в порту призначення:
   1) за іменним коносаментом  одержувачу,  вказаному  в
коносаменті, або особі, якій коносамент було передано за іменним
передаточним написом або в іншій формі з дотриманням правил,
установлених для передачі боргової вимоги;
   2) за ордерним коносаментом - відправнику або одержувачу
залежно від того, складений коносамент "наказу відправника" або
"наказу одержувача", а в разі наявності у коносаменті передаточних
написів - особі, зазначеній в останньому з неперервного  ряду
передаточних написів, або пред'явникові коносамента з останнім
бланковим написом;
   3) за коносаментом на пред'явника - пред'явнику коносамента.
 
   Стаття 163. Платежі при одержанні вантажу.

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner