Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кодекс торговельного мореплавства України

Кодекс України № 176/95-ВР от 23.05.1995

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 9

   Штраф за контрсталійний час суден стягується в безспірному
(безакцептному) порядку після подання відправнику або одержувачу
вантажу розрахунку сталійного часу і суми штрафу.
 
     ГЛАВА 3. ДОГОВІР МОРСЬКОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРА
 
   Стаття 184. Поняття договору морського перевезення
         пасажира
 
   За договором морського перевезення пасажира  перевізник
зобов'язується перевезти пасажира і його каютний багаж у пункт
призначення, а в разі здачі пасажиром багажу - також доставити
багажу в пункт призначення і видати його уповноваженій  на
отримання багажу особі; пасажир повинен сплатити встановлену
плату за проїзд, а при здачі багажу - і плату за провезення
багажу.
   Перевезення охоплює час перебування пасажира та його каютного
багажу на судні, час посадки на судно і висадки, а також доставки
пасажира водним шляхом з берега на судно і назад, якщо плата за
доставку входить у вартість квитка або якщо  судно,  що
використовується для цього допоміжного перевезення, було надано
перевізником.
   Перевезення іншого багажу, який не є каютним багажем, охоплює
час з моменту прийняття його перевізником, службовцем або агентом
перевізника на березі або на борту судна до моменту його видачі
перевізником, службовцем або агентом перевізника.
 
   Стаття 185. Сфера застосування договору морського
         перевезення пасажира
 
   Правила цієї глави застосовуються до перевезень пасажира і
багажу, якщо:
   1) судно плаває під Державним прапором України;
   2) договір перевезення укладено в Україні;
   3) відповідно до договору перевезення місце відправлення або
призначення знаходиться на території України.
   Будь-які угоди сторін, що обмежують  права  пасажира,
передбачені цією главою, є недійсними.
 
   Стаття 186. Недійсність умов договору
 
   Будь-яка умова договору, укладеного до виникнення події, що
стала причиною смерті пасажира або ушкодження здоров'я чи втрати
або пошкодження багажу, яка має своєю ціллю звільнити перевізника
від відповідальності перед пасажиром або встановити меншу, ніж
зазначено у статті 194 цього Кодексу межу відповідальності, а
також будь-яка умова, ціллю якої є перенесення тягаря доказу,
покладеного на перевізника, є недійсною. Але недійсність цієї
умови не тягне за собою недійсності договору перевезення, який
продовжує регулюватися правилами цієї глави.
 
   Стаття 187. Доказ укладення договору
 
   Доказом укладення договору морського перевезення пасажира і
сплати вартості проїзду є виданий перевізником квиток. Здача
перевізнику багажу засвідчується багажною квитанцією.
 
   Стаття 188. Відмова пасажира від договору
 
   Пасажир має право в будь-який час до відходу судна, а після
початку рейсу - в будь-якому порту, в який судно зайде для посадки
або висадки пасажирів, відмовитись від  договору  морського
перевезення.
   Пасажир, який повідомив перевізника про  відмову  від
перевезення, має право отримати назад плату за проїзд і провіз
багажу в порядку і терміни, встановлені центральним органом
виконавчої влади в галузі транспорту.
   Якщо пасажир відмовився від перевезення не пізніше терміну,
встановленого правилами перевезення, або не з'явився до відходу
судна через хворобу, або відмовився до відходу судна  від
перевезення з цієї ж причини з пред'явленням  відповідного
документа або з причин, що залежать від перевізника, пасажиру
повертається вся внесена ним плата за проїзд і провіз багажу.
 
   Стаття 189. Відмова перевізника від договору
 
   Перевізник має право відмовитися від договору морського
перевезення пасажира при настанні обставин, зазначених у пунктах
1-4 статті 156 цього Кодексу.
   Договір морського перевезення пасажира припиняється  без
відмови сторін при настанні обставин, зазначених у пунктах 1 і 2
частини першої статті 158 цього Кодексу.
   У разі припинення договору морського перевезення пассажира до
відходу судна пасажиру повертається вся плата за проїзд і провіз
багажу, а при припиненні договору після початку рейсу - частина
вказаної плати пропорційно відстані, перевезення на яку  не
відбулося.
   Перевізник має право затримати відхід судна, змінити маршрут
перевезення, місце посадки або висадки пасажира, якщо такі дії
будуть необхідні внаслідок стихійного  лиха,  несприятливих
санітарно-епідеміологічних умов у порту відправлення, призначення
або за маршрутом перевезення, а також інших подій і явищ, що не
залежать від перевізника і роблять неможливим виконання договору
морського перевезення пасажира.
 
   Стаття 190. Права пасажира
 
   Пасажир має право:
   1) провозити з собою безоплатно одну дитину віком до шести
років без права зайняття нею окремого місця, купувати для дітей
віком від шести до чотирнадцяти років дитячі квитки за пільговою
ціною;
   2) перевозити з собою каютний багаж безкоштовно в межах
установлених норм;
   3) здавати для перевезення багаж за плату за тарифом.
   Про втрату або пошкодження багажу пасажир повинен направити
письмове повідомлення перевізнику або його агенту:
   а) у випадку явного пошкодження каютного багажу - до або в
момент висадки пасажира;
   б) у випадку явного пошкодження іншого багажу - до або в
момент його видачі;
   в) у випадку втрати багажу або його пошкодження, яке не є
явним, - протягом п'ятнадцяти днів з дня висадки або з дня видачі
багажу, чи з того моменту, коли він повинен бути виданий.
   Якщо пасажир не виконав вимог цієї статті, то вважається,
оскільки не доведено протилежне, що пасажир одержав свій багаж
непошкодженим.
   Письмове повідомлення не потрібне, якщо стан багажу було
спільно визначено або перевірено в момент його отримання.
   Багаж, не запитаний протягом трьох місяців з дня приходу
судна в порт призначення, може бути реалізований у порядку,
встановленому  центральним органом виконавчої влади в галузі
транспорту.
( Стаття 190 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-V
( 997-16 ) від 27.04.2007 )
 
   Стаття 191. Страхування пасажира
 
   Пасажир за договором  морського  перевезення  підлягає
обов'язковому страхуванню від нещасного випадку відповідно до
законодавства України. Сплачувана пасажиром страхова  премія
входить у вартість квитка.
 
   Стаття 192. Морехідний стан судна
 
   Перевізник зобов'язаний до початку перевезення привести судно
у стан, придатний для плавання і безпечного перевезення пасажирів,
завчасно належним чином спорядити його і забезпечити  всім
необхідним для плавання, укомплектувати екіпажем і утримувати
судно в такому стані протягом усього часу морського перевезення
пасажирів.
 
   Стаття 193. Відповідальність перевізника
 
   Перевізник відповідає за шкоду, заподіяну внаслідок смерті
пасажира або ушкодження його здоров'я, а також в результаті втрати
або пошкодження багажу, якщо подія, внаслідок якої було заподіяно
шкоду, сталася під час перевезення і була наслідком вини або
недбалості перевізника, його працівників, агентів, які діють у
межах своїх службових обов'язків.
   Перевізник відповідає за нестачу або пошкодження прийнятого
до перевезення багажу, а також за прострочення в його доставці,
якщо не доведе, що нестача, пошкодження або прострочення в
доставці сталися не з його вини.
   Перевізник  зобов'язаний  забезпечити  схоронність валізи
(сумки),  особистих  речей пасажира (крім дорогоцінностей та
грошей), які пасажир перевозить у відведеному місці.
   Перевізник не відповідає за втрату чи пошкодження грошей,
цінних паперів, дорогоцінних металів і  виробів  з  них,
коштовностей, прикрас, виробів мистецтва або інших цінностей, за
винятком випадків, коли такі цінності були здані на збереження
перевізнику, який погодився їх зберігати в безпеці. В останньому
випадку перевізник відповідає не вище межі, передбаченої частиною
четвертою статті 194 цього Кодексу.
   Якщо перевізник доведе, що вина або недбалість пасажира стали
причиною або сприяли його смерті або ушкодженню здоров'я, втраті
або пошкодженню його багажу, суд, що розглядає справу, може
звільнити перевізника від відповідальності повністю чи частково.
( Стаття 193 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-V
( 997-16 ) від 27.04.2007 )
 
   Стаття 194. Межі відповідальності перевізника
 
   У випадку смерті пасажира або ушкодження його здоров'я
відповідальність перевізника ні в якому разі не перевищує 175000
розрахункових одиниць у відношенні перевезення в цілому.
   Відповідальність перевізника за втрату або  пошкодження
каютного багажу ні в якому разі не перевищує 1800 розрахункових
одиниць на пасажира у відношенні перевезення в цілому.
   Відповідальність перевізника за втрату або  пошкодження
автомашини, включаючи весь багаж, що перевозиться в автомашині чи
на ній, ні в якому разі не перевищує 10000 розрахункових одиниць
за автомашину щодо перевезення в цілому.
   Відповідальність перевізника за втрату або пошкодження іншого
багажу, ніж той, що зазначено в частинах другій і третій цієї
статті, ні в якому разі не перевищує 2700 розрахункових одиниць на
пасажира у відношенні перевезення в цілому.
   Перевізник і пасажир можуть шляхом точно вираженої письмової
угоди встановити більш високі межі відповідальності, ніж ті, що
передбачені частинами 1-4 цієї статті.
   Перевізник, працівник або агент перевізника не  вправі
скористатися межами відповідальності, встановленими в цій статті,
якщо буде доведено, що збиток заподіяно внаслідок дій або упущень
перевізника, працівника або агента перевізника, скоєних або з
наміром заподіяти цей збиток, або через самовпевненість  з
усвідомленням можливого заподіяння збитку.
 
        ГЛАВА 4. ДОГОВІР МОРСЬКОГО КРУЇЗУ
 
   Стаття 195. Поняття договору морського круїзу
 
   За договором морського круїзу одна сторона - організатор
круїзу зобов'язується здійснити колективну морську подорож (круїз)
за певною програмою і надати учасникові круїзу всі пов'язані з цим
послуги (морське перевезення, харчування, побутове та екскурсійне
обслуговування тощо), а інша сторона  -  учасник  круїзу
зобов'язується сплатити за це встановлену плату.
 
   Стаття 196. Докази укладення договору морського круїзу
 
   Документом, що підтверджує наявність договору  морського
круїзу, є іменна путівка або інший прирівняний до неї документ,
виданий організатором круїзу.
 
   Стаття 197. Сфера застосування договору морського круїзу
 
   Наступні правила цієї глави застосовуються у тих випадках,
коли угодою сторін за договором круїзу не встановлено інше. Однак
будь-яка угода сторін, що обмежує права  учасника  круїзу,
передбачені в цій главі, недійсна.
 
   Стаття 198. Морехідний стан судна
 
   Організатор круїзу зобов'язаний до початку круїзу забезпечити
приведення судна в належний стан відповідно до умов статті 192
цього Кодексу та утримувати судно в такому стані протягом усього
часу круїзу.
 
   Стаття 199. Відмова від договору учасника круїзу
 
   Учасник круїзу має право у будь-який час до початку круїзу
відмовитися від договору морського круїзу. Учасник круїзу, який
заздалегідь повідомив організатора круїзу про  відмову  від
договору, має право одержати назад плату за круїз у порядку,
розмірах і терміни, встановлені договором морського круїзу.
   У випадку, коли організатор круїзу не може надати учасникові
круїзу місце на судні, яке передбачено договором, або за згодою
учасника круїзу таке ж місце на іншому судні, що за своїми
характеристиками і комфортабельністю не нижче  обумовленого,
учасник круїзу вправі відмовитися від договору і повністю отримати
назад плату за круїз.
 
   Стаття 200. Відмова від договору організатора круїзу
 
   Організатор круїзу має право відмовитися від  договору
морського круїзу у разі виникнення до початку круїзу обставин,
зазначених у пунктах 1-4 статті 156 цього Кодексу.
   Якщо ці обставини трапились після початку круїзу і привели до
його припинення, договір анулюється. У цьому випадку організатор
круїзу зобов'язаний повернути учаснику плату за невикористану
частину круїзу і на вимогу останнього доставити його в порт
відправлення.
 
   Стаття 201. Витрати у разі збільшення продовження
         терміну круїзу
 
   У випадку збільшення терміну круїзу через непередбачені
обставини організатор круїзу несе всі додаткові витрати, пов'язані
з наданням послуг учасникові круїзу.
 
   Стаття 202. Відповідальність організатора круїзу
 
   Організатор круїзу несе відповідальність за шкоду, заподіяну
смертю або ушкодженням здоров'я учасника круїзу, а також втратою
або пошкодженням його речей відповідно до правил статей 193, 194
цього Кодексу.
 
          Р О З Д І Л  VI
 
          ФРАХТУВАННЯ СУДЕН
 
       ГЛАВА 1. ДОГОВІР ЧАРТЕРУ (ФРАХТУВАННЯ)
            СУДЕН НА ПЕВНИЙ ЧАС
 
   Стаття 203. Поняття договору чартеру (фрахтування) суден
 
   За договором чартеру (фрахтування) судна на певний час
судновласник зобов'язується за обумовлену плату (фрахт) надати
судно фрахтувальнику для перевезення пасажирів, вантажів та для
інших цілей торговельного мореплавства на певний час.
   Надане фрахтувальнику судно може бути укомплектоване екіпажем
(тайм-чартер) або не споряджене і не укомплектоване екіпажем
(бербоут-чартер).
 
   Стаття 204. Докази укладення договору чартеру (фрахтування)
         суден
 
   Договір чартеру (фрахтування) судна на певний час повинен
бути укладений у письмовій формі.
   Наявність і зміст договору чартеру (фрахтування) судна на
певний час можуть бути доведені виключно письмовими доказами.
 
   Стаття 205. Реквізити договору чартеру (фрахтування) суден
 
   У договорі чартеру (фрахтування) судна на певний час повинні
бути вказані найменування сторін договору, назва судна, його
технічні   і   експлуатаційні   дані  (вантажопідйомність,
вантажомісткість,  швидкість  тощо),  район  плавання,  мета
фрахтування, розмір фрахту, термін дії договору, місце приймання і
здавання судна.
 
   Стаття 206. Суборенда
 
   Фрахтувальник може в межах прав, що надаються йому за
договором чартеру (фрахтування) судна на певний час, укласти від
свого імені самостійний договір чартеру (фрахтування) судна з
третьою  особою.  Укладання  такого  договору  не  звільняє
фрахтувальника  від  виконання  договору,  укладеного  ним з
судновласником.
   До договору чартеру (фрахтування) судна на певний час,
укладеного  фрахтувальником  з  третьою  особою,  відповідно
застосовуються правила цієї глави.
 
   Стаття 207. Морехідний стан судна
 
   Судновласник зобов'язаний передати судно фрахтувальнику в
стані, придатному для використання його з метою, передбаченою
договором чартеру (фрахтування) судна на певний час.
   При фрахтуванні судна  за  тайм-чартером  судновласник
зобов'язаний, крім того, спорядити  і  укомплектувати  судно
екіпажем,  а  також  підтримувати  судно  протягом  терміну
тайм-чартеру в морехідному стані, сплачувати його страхування і
утримання суднового екіпажу.
 
   Стаття 208. Обмеження щодо користування судном
 
   Фрахтувальник зобов'язаний здійснювати експлуатацію судна
відповідно до умов фрахтування, визначених договором чартеру
(фрахтування) судна на певний час.
 
   Стаття 209. Право фрахтувальника на укладання
         договорів перевезення
 
   Якщо судно  зафрахтоване  для  перевезення  вантажів,
фрахтувальник має право від свого імені укладати  договори
перевезення вантажів, підписувати чартери, видавати коносаменти та
інші перевізні документи. Він  несе  відповідальність  за
зобов'язаннями, що випливають з цих документів, зокрема  з
коносаментів або інших перевізних документів.
 
   Стаття 210. Підпорядкування екіпажу судна фрахтувальнику
 
   У разі фрахтування судна за тайм-чартером капітан та інші
члени екіпажу підпорядковуються розпорядженням фрахтувальника щодо
експлуатації судна, за винятком розпоряджень щодо судноводіння,
внутрішнього розпорядку на судні та складу екіпажу.
 
   Стаття 211. Відповідальність фрахтувальника
 
   Фрахтувальник відповідає за збитки, викликані рятуванням,

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner