Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кодекс України № 8073-X от 07.12.1984

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

   Стаття 5. Повноваження місцевих рад щодо прийняття рішень,
        за порушення яких передбачається адміністративна
        відповідальність
 
   Сільські, селищні, міські, обласні ради мають право приймати
в межах, що визначаються законами, рішення з питань боротьби зі
стихійним лихом і епідеміями, які передбачають за їх порушення
адміністративну відповідальність, а також рішення  з  питань
боротьби  з  епізоотіями, за порушення яких відповідальність
встановлено статтею 107 цього Кодексу.
   Сільські, селищні, міські ради встановлюють відповідно до
законодавства  правила,  за  порушення  яких  адміністративну
відповідальність передбачено статтями 152, 159 і 182  цього
Кодексу.
( Стаття 5 в редакції Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від
05.04.2001 )
 
   Стаття 6. Запобігання адміністративним правопорушенням
 
   Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування,
громадські організації, трудові колективи розробляють і здійснюють
заходи,   спрямовані   на   запобігання   адміністративним
правопорушенням, виявлення й усунення причин та умов, які сприяють
їх вчиненню, на виховання громадян у дусі високої свідомості і
дисципліни, суворого додержання законів України.
   Органи  місцевого  самоврядування,  місцеві  державні
адміністрації, забезпечуючи відповідно до Конституції України
( 254к/96-ВР )  додержання  законів,  охорону державного і
громадського порядку, прав громадян,  координують  на  своїй
території  роботу  всіх державних і громадських  органів по
запобіганню адміністративним правопорушенням, керують діяльністю
адміністративних  комісій та інших  підзвітних  їм  органів,
покликаних вести боротьбу з адміністративними правопорушеннями.
( Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законами N 244/94-ВР
від 15.11.94, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 )
 
   Стаття 7. Забезпечення законності при застосуванні
        заходів впливу за адміністративні
        правопорушення
 
   Ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв'язку з
адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в
порядку, встановлених законом.
   Провадження в справах про адміністративні правопорушення
здійснюється  на  основі  суворого  додержання  законності.
   Застосування уповноваженими на те органами і посадовими
особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх
компетенції, у точній відповідності з законом.
   Додержання вимог закону при застосуванні заходів впливу за
адміністративні  правопорушення  забезпечується  систематичним
контролем  з  боку  вищестоящих  органів  і посадових осіб,
прокурорським наглядом, правом оскарження, іншими встановленими
законом способами.
( Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 )
 
 
   Стаття 8. Чинність закону про відповідальність за
        адміністративні правопорушення
 
   Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає
відповідальності на підставі закону, що діє під час і за місцем
вчинення правопорушення.
   Закони, які пом'якшують або скасовують відповідальність за
адміністративні  правопорушення,  мають  зворотну силу, тобто
поширюються і на правопорушення, вчинені до видання цих законів.
Закони,  які  встановлюють або посилюють відповідальність за
адміністративні правопорушення, зворотної сили не мають.
   Провадження в справах про адміністративні правопорушення
ведеться на підставі закону, що діє під час і за місцем розгляду
справи про правопорушення.
( Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 )
 
   Розділ II. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ І АДМІНІСТРАТИВНА
             ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 
            I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
 
               Глава 2
     АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ І АДМІНІСТРАТИВНА
             ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 
   Стаття 9. Поняття адміністративного правопорушення
 
   Адміністративним правопорушенням (проступком)  визнається
протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність,
яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи
громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом
передбачено адміністративну відповідальність.
   Адміністративна  відповідальність  за   правопорушення,
передбачені цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм
характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної
відповідальності.
( Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 )
 
   Стаття 10. Вчинення адміністративного правопорушення умисно
 
   Адміністративне правопорушення визнається вчиненим умисно,
коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер
своєї дії чи бездіяльності, передбачала її шкідливі наслідки і
бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків.
 
   Стаття 11. Вчинення адміністративного правопорушення з
        необережності
 
   Адміністративне правопорушення  визнається  вчиненим  з
необережності, коли особа, яка його  вчинила,  передбачала
можливість настання шкідливих  наслідків  своєї  дії  чи
бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення або
не передбачала можливості настання таких наслідків, хоч повинна
була і могла їх передбачити.
 
   Стаття 12. Вік, після досягнення якого настає
        адміністративна відповідальність
 
   Адміністративній відповідальності підлягають особи,  які
досягли на момент вчинення адміністративного  правопорушення
шістнадцятирічного віку.
 
   Стаття 13. Відповідальність неповнолітніх
 
   До осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які
вчинили адміністративні правопорушення, застосовуються  заходи
впливу, передбачені статтею 24-1 цього Кодексу.
   У разі вчинення особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти
років адміністративних правопорушень, передбачених статтями 44,
51, 121-127, частинами першою, другою і третьою статті 130,
статтею 139, частиною другою статті 156, статтями 173, 174, 185,
190-195  цього  Кодексу,  вони  підлягають  адміністративній
відповідальності на загальних підставах. З урахуванням характеру
вчиненого правопорушення та особи правопорушника до зазначених
осіб (за винятком осіб, які вчинили правопорушення, передбачені
статтею 185) можуть бути застосовані заходи впливу, передбачені
статтею 24-1 цього Кодексу.
( Стаття 13 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11
від 29.05.85, N 7542-11 від 19.05.89, N 1369-12 від 29.07.91;
Законами N 244/94-ВР від 15.11.94, N 64/95-ВР від 15.02.95,
N 2899-IV ( 2899-15 ) від 22.09.2005, N 586-VI ( 586-17 ) від
24.09.2008 )
 
   Стаття 14. Відповідальність посадових осіб
 
   Посадові особи підлягають адміністративній відповідальності
за адміністративні правопорушення, зв'язані з  недодержанням
установлених правил у сфері охорони порядку управління, державного
і громадського порядку, природи, здоров'я населення та інших
правил, забезпечення виконання яких входить до їх службових
обов'язків.
 
   Стаття 14-1. Відповідальність власників (співвласників)
         транспортних засобів
 
   До адміністративної  відповідальності за правопорушення у
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху у разі їх фіксації
працюючими  в  автоматичному  режимі  спеціальними технічними
засобами, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи
засобами фото- і кінозйомки, відеозапису притягаються власники
(співвласники) транспортних засобів.
 
   За наявності обставин, які свідчать про вчинення порушення,
передбаченого частиною першою цієї статті, іншою особою, власник
(співвласник) транспортного засобу може протягом десяти днів з дня
вручення йому постанови про накладення штрафу повідомити про
відповідні обставини (транспортний засіб знаходився у володінні чи
користуванні  іншої особи, вибув з його володіння внаслідок
протиправних дій інших осіб тощо) орган (посадову особу), що виніс
постанову про накладення адміністративного стягнення. На період
з'ясування та перевірки цих обставин виконання постанови про
накладення адміністративного стягнення зупиняється до моменту
встановлення особи, яка вчинила це правопорушення.
( Кодекс доповнено статтею 14-1 згідно із Законом N 586-VI
( 586-17 ) від 24.09.2008 )
 
   Стаття 15. Відповідальність військовослужбовців та інших
        осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних
        статутів, за вчинення адміністративних
        правопорушень
 
   Військовослужбовці і призвані на збори військовозобов'язані,
а  також  особи рядового і начальницького складів Державної
кримінально-виконавчої служби України, органів внутрішніх справ і
Державної  служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України несуть відповідальність за адміністративні правопорушення
за  дисциплінарними  статутами. За порушення правил, норм і
стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху,
санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм,
правил полювання, рибальства та охорони рибних запасів, митних
правил,  вчинення  корупційних діянь та інших правопорушень,
пов'язаних з корупцією, порушення тиші в громадських місцях,
неправомірне використання державного майна, незаконне придбання
або зберігання спеціальних технічних засобів для зняття інформації
з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації,
невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи окремої постанови
судді, щодо подання органу дізнання, слідчого або протесту,
припису чи подання прокурора, ухилення від виконання законних
вимог прокурора, порушення законодавства про державну таємницю,
порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та
інших носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що
є  власністю  держави,  ці  особи  несуть  адміністративну
відповідальність на загальних підставах. До зазначених осіб не
може  бути застосовано громадські роботи, виправні роботи і
адміністративний арешт.
   Інші, крім зазначених у частині першій цієї статті, особи, на
яких поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних
положень про дисципліну, у випадках, прямо передбачених ними,
несуть за вчинення адміністративних правопорушень дисциплінарну
відповідальність, а в інших  випадках  -  адміністративну
відповідальність на загальних підставах.
 
 
   ( Частину третю статті 15 виключено на підставі Закону
N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 )
 
 
   При порушенні правил дорожнього руху водіями транспортних
засобів Збройних Сил України або інших утворених відповідно до
законів України військових  формувань  -  військовослужбовцями
строкової служби штраф як адміністративне стягнення до них не
застосовується. У випадках, зазначених у цій статті, органи
(посадові особи), яким надано право накладати адміністративні
стягнення, передають матеріали про правопорушення відповідним
органам  для  вирішення  питання  про притягнення винних до
дисциплінарної відповідальності.
( Стаття 15 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 1369-12
від 29.07.91, Законами N 3785-12 від 23.12.93, N 358/95-ВР від
05.10.95, N 352-XIV ( 352-14 ) від 23.12.98,N 557-XIV ( 557-14 )
від 24.03.99, N 1080-XIV ( 1080-14 ) від 21.09.99, N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 743-IV ( 743-15 ) від 15.05.2003,
N 1703-IV ( 1703-15 ) від 11.05.2004, N 586-VI ( 586-17 ) від
24.09.2008, N 1180-VI ( 1180-17 ) від 19.03.2009, N 1254-VI
( 1254-17 ) від 14.04.2009 )
 
   Стаття 16. Відповідальність  іноземців  і  осіб  без
        громадянства
 
   Іноземці і особи без громадянства, які  перебувають  на
території України, підлягають адміністративній відповідальності на
загальних  підставах  з  громадянами  України.  Питання  про
відповідальність за адміністративні правопорушення, вчинені на
території України іноземцями, які згідно з чинними законами та
міжнародними  договорами  України користуються імунітетом від
адміністративної юрисдикції України, вирішуються дипломатичним
шляхом.
( Стаття 16 в редакції Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від
05.04.2001 )
 
   Стаття 17. Обставини, що виключають адміністративну
        відповідальність
 
   Особа, яка діяла в стані крайньої необхідності, необхідної
оборони або яка була в стані  неосудності,  не  підлягає
адміністративній відповідальності.
 
   Стаття 18. Крайня необхідність
 
   Не  є  адміністративним правопорушенням дія, яка хоч і
передбачена цим Кодексом або іншими законами, що встановлюють
відповідальність за адміністративні правопорушення, але вчинена в
стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, яка
загрожує державному або громадському порядку, власності, правам і
свободам громадян, установленому порядку управління, якщо ця
небезпека за даних обставин не могла бути усунута іншими засобами
і якщо заподіяна шкода є менш значною, ніж відвернена шкода.
( Стаття 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 )
 
   Стаття 19. Необхідна оборона
 
   Не  є  адміністративним правопорушенням дія, яка хоч і
передбачена цим Кодексом або іншими законами, що встановлюють
відповідальність за адміністративні правопорушення, але вчинена в
стані  необхідної оборони, тобто при захисті державного або
громадського  порядку,  власності,  прав  і свобод громадян,
установленого  порядку управління від протиправного посягання
шляхом заподіяння посягаючому шкоди, якщо при цьому не було
допущено перевищення меж необхідної оборони.
   Перевищенням меж необхідної  оборони  визнається  явна
невідповідність захисту характерові і суспільній  шкідливості
посягання.
( Стаття 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 )
 
   Стаття 20. Неосудність
 
   Не підлягає адміністративній відповідальності особа, яка під
час вчинення протиправної дії чи бездіяльності була в стані
неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії або керувати
ними внаслідок хронічної душевної хвороби, тимчасового розладу
душевної діяльності, слабоумства чи іншого хворобливого стану.
 
   Стаття 21. Передача матеріалів про адміністративне
        правопорушення на розгляд громадської
        організації або трудового колективу
 
   Особа,  яка  вчинила  адміністративне  правопорушення,
звільняється від адміністративної відповідальності з передачею
матеріалів  на розгляд громадської організації або трудового
колективу, якщо з урахуванням характеру вчиненого правопорушення і
особи  правопорушника  до  нього  доцільно застосувати захід
громадського впливу.
 
 
   ( Частину другу статті 21 виключено на підставі Закону
N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 )
 
 
   Про заходи громадського впливу, застосовані до осіб, які
вчинили правопорушення, передбачені статтею 51, частиною першою
статті 129, частинами першою і другою статті 130, статтями 156,
173, 176, 177, 178-180 цього Кодексу, власник підприємства,
установи, організації або уповноважений ним орган, або громадська
організація повинні не пізніш як у десятиденний строк з дня
одержання матеріалів повідомити орган (посадову особу), який
надіслав матеріали.
( Стаття 21 із змінами, внесеними згідно з Указами N 316-11 від
29.05.85, N 1117-11 від 16.10.85, N 2444-11 від 27.06.86, 
N 4134-11 від 12.06.87, N 4135-11 від 12.06.87, N 7542-11 від
19.05.89; Законами N 3890-12 від 28.01.94, N 244/94-ВР від
15.11.94, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 )
 
   Стаття 22. Можливість звільнення від адміністративної
        відповідальності при малозначності правопорушення
 
   При малозначності вчиненого адміністративного правопорушення
орган (посадова особа), уповноважений вирішувати справу, може
звільнити порушника від адміністративної відповідальності  і
обмежитись усним зауваженням.
 
               Глава 3
          АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ
 
   Стаття 23. Мета адміністративного стягнення
 
   Адміністративне стягнення є мірою  відповідальності  і
застосовується з  метою  виховання  особи,  яка  вчинила
адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України,
поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових
правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.
( Стаття 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 )
 
   Стаття 24. Види адміністративних стягнень
 
   За  вчинення  адміністративних  правопорушень  можуть
застосовуватись такі адміністративні стягнення:
   1) попередження;
   2) штраф;
   3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | ... Последняя |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner