Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кодекс України № 8073-X от 07.12.1984

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 26

          виборців до органів Державного реєстру
          виборців, виборчих комісій, порядку складання
          та подання списків виборців, списків громадян
          України, які мають право брати участь у
          референдумі, та використання таких списків
 
   Порушення встановлених законом порядку ведення Державного
реєстру виборців, порядку та строків подання відомостей про
виборців до органу Державного реєстру виборців, виборчої комісії,
порушення порядку складання та подання списку виборців, списку
громадян України, які мають право брати участь у референдумі,
посадовою особою, на яку законом покладено такий обов'язок, -
   тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   Порушення встановлених законом порядку та строків надання
списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у
референдумі,  відповідним  виборчим  комісіям,  комісіям  з
референдуму, надання недостовірного списку  виборців,  списку
громадян, які мають право брати участь у референдумі, посадовою
особою, на яку законом покладено такий обов'язок, -
   тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до
п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   Порушення вимог закону про виготовлення нового примірника
списку виборців для повторного голосування з урахуванням уточнень,
внесених до списку виборців у день голосування, -
   тягне за собою накладення штрафу на членів виборчої комісії
від десяти до двадцяти неоподатковуваних  мінімумів  доходів
громадян.
( Стаття 212-7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 698-V
( 698-16 ) від 22.02.2007 )
 
   Стаття 212-8. Порушення права громадянина на ознайомлення з
          відомостями Державного реєстру виборців, зі
          списком виборців, списком громадян, які мають
          право брати участь у референдумі
 
   Порушення права громадянина на ознайомлення в установленому
законом порядку з відомостями Державного реєстру виборців, зі
списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у
референдумі, а так само відмова у видачі громадянину копії
мотивованого рішення про відхилення його скарги (звернення) про
внесення змін до відомостей Державного реєстру виборців або запиту
щодо відомостей Державного реєстру виборців, про внесення змін до
списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у
референдумі, або порушення строків видачі копії такого рішення -
   тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до тридцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Стаття 212-8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 698-V
( 698-16 ) від 22.02.2007 )
 
   Стаття 212-9. Порушення порядку ведення передвиборної
          агітації, агітації під час підготовки і
          проведення референдуму з використанням засобів
          масової інформації
 
   Порушення передбаченого законом порядку ведення передвиборної
агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з
використанням друкованих, електронних (аудіовізуальних) засобів
масової  інформації  або  надання  переваги  в інформаційних
телерадіопередачах чи друкованих засобах  масової  інформації
будь-якому кандидату, політичній партії (блоку), їх передвиборним
програмам власниками, посадовими чи службовими особами, творчими
працівниками засобів масової інформації -
   тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п'ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   Порушення заборони  протягом  визначеного законом часу у
будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної
агітаційної  теле-,  радіопрограми  відповідного  кандидата,
політичної партії (блоку), давати будь-яку інформацію щодо цього
кандидата, цієї політичної партії (блоку) власниками, посадовими
чи службовими особами, творчими працівниками засобів масової
інформації -
   тягне за собою накладення штрафу від сорока до сімдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   Супроводження офіційних  повідомлень  у  період виборчого
процесу коментарями, що мають агітаційний характер, а також
відео-, аудіозаписами, кінозйомками, фотоілюстраціями про дії
посадових осіб органів державної влади та органів місцевого
самоврядування як кандидатів у депутати та на посади сільських,
селищних, міських голів -
   тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   Стаття 212-10. Порушення обмежень щодо ведення передвиборної
          агітації, агітація в день проведення
          референдуму
 
   Здійснення передвиборної агітації особою, участь якої  у
передвиборній   агітації  заборонена  законом,  проведення
передвиборної агітації поза строками, встановленими законом чи в
місцях, що заборонені законом, здійснення передвиборної агітації у
формах і засобами, що суперечать Конституції ( 254к/96-ВР ) або
законам України, або інше порушення встановлених законом обмежень
щодо ведення передвиборної агітації, крім випадків, передбачених
статтями 212-9, 212-13 та 212-14 цього Кодексу, а так само
агітація в день проведення референдуму -
   тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти
до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на
посадових осіб - від п'ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
 
   Стаття 212-11. Ненадання можливості оприлюднити відповідь
          щодо інформації, поширеної стосовно суб'єкта
          виборчого процесу
 
   Ненадання відповідному суб'єкту виборчого процесу, щодо якого
оприлюднено інформацію, яку він вважає недостовірною, на його
вимогу (звернення) можливості у визначеному законом  порядку
оприлюднити відповідь щодо такої інформації -
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до
ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
  Стаття 212-12. Порушення права на користування приміщеннями
          під час виборчої кампанії
 
   Порушення встановленого законом права кандидатів, політичних
партій  (блоків)  на використання на рівних умовах будинків
(приміщень) для проведення передвиборного публічного заходу чи
передвиборної агітації -
   тягне за собою накладення штрафу від вісімдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   Стаття 212-13. Виготовлення або розповсюдження друкованих
           матеріалів передвиборної агітації, які не
           містять відомостей про установу, що здійснила
           друк, їх тираж, інформацію про осіб,
           відповідальних за випуск
 
   Виготовлення або замовлення виготовлення під час виборчого
процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не
містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж,
інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або у яких така
інформація означена неправильно чи неповно, -
   тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до
тридцяти  неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян і на
посадових осіб - від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
 
   Розповсюдження (рознесення, вивішування, роздавання) під час
виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації,
які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх
тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або у яких
така  інформація означена неправильно чи неповно, а так само
організація такого розповсюдження -
   тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до
п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових
осіб - від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
 
  Стаття 212-14. Порушення порядку розміщення агітаційних
          матеріалів чи політичної реклами або
          розміщення їх у заборонених законом місцях
 
   Порушення встановленого  законом   порядку   розміщення
агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у
заборонених законом місцях громадянином -
   тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   Порушення встановленого  законом   порядку   розміщення
агітаційних  матеріалів  чи  матеріалів  політичної  реклами
підприємствами - розповсюджувачами реклами -
   тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста
до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   Стаття 212-15. Порушення порядку надання фінансової
          (матеріальної) підтримки для здійснення
          виборчої кампанії
 
   Порушення порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки
для здійснення виборчої кампанії, якщо у зазначених діях відсутній
склад злочину, -
   тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти
до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на
посадових осіб - від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
 
   Стаття 212-16. Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів
          понад встановлену кількість
 
   Замовлення або  виготовлення  виборчих  бюлетенів  понад
встановлену рішенням відповідної виборчої комісії кількість -
   тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до
п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   Стаття 212-17. Ненадання копії виборчого протоколу
 
   Ненадання у випадках та порядку,  встановлених  законом,
головою відповідної виборчої комісії або особою, яка відповідно до
закону виконує його обов'язки, копії виборчого протоколу -
   тягне за  собою  накладення штрафу від двадцяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   Стаття 212-18. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії
           з референдуму
 
   Невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму,
прийнятого в межах їх повноважень, -
   тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятнадцяти
до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і
на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
 
  Стаття 212-19. Відмова у звільненні члена виборчої комісії від
          виконання виробничих чи службових обов'язків
          або його безпідставне звільнення з роботи
 
   Відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання
виробничих чи службових обов'язків за основним місцем роботи на
час виконання ним повноважень члена виборчої комісії -
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від
двадцяти до п'ятдесяти  неоподатковуваних  мінімумів  доходів
громадян.
 
   Звільнення члена виборчої комісії з роботи або переведення
його на нижчу посаду з підстав, пов'язаних із виконанням його
обов'язків у виборчій комісії, -
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від
шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   Стаття 212-20. Порушення порядку опублікування документів,
          пов'язаних з підготовкою і проведенням
          виборів, референдуму
 
   Порушення встановленого  законом  порядку  опублікування
документів та іншої інформації, пов'язаних з підготовкою  і
проведенням виборів, референдуму виборчою комісією чи засобом
масової інформації, -
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти
до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Кодекс доповнено главою 15-А згідно із Законом N 3504-IV
( 3504-15 ) від 23.02.2006 )
 
   Розділ III. ОРГАНИ, УПОВНОВАЖЕНІ РОЗГЛЯДАТИ СПРАВИ ПРО
         АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 
               Глава 16
            ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені
         розглядати справи про адміністративні
         правопорушення
 
   Справи про адміністративні правопорушення розглядаються:
   1) адміністративними  комісіями при виконавчих комітетах
сільських, селищних, міських рад;
   2) виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад;
 
 
   ( Пункт третій статті 213 виключений на підставі Закону
N 244/94-ВР від 15.11.94 )
 
 
   4) районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними
судами (суддями);
   5) органами внутрішніх справ, органами державних інспекцій та
іншими органами (посадовими особами), уповноваженими на  те
цим Кодексом.
( Стаття 213 із змінами, внесеними згідно із Законами N 244/94-ВР
від 15.11.94, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 )
 
  Стаття 214. Розмежування компетенції органів, уповноважених
        розглядати справи про адміністративні
        правопорушення 
 
   Адміністративні комісії при виконавчих органах сільських,
селищних, міських рад вирішують усі справи про адміністративні
правопорушення, за винятком віднесених цим Кодексом до відання
інших органів (посадових осіб).
   Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, судді
районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів, органи
внутрішніх справ, органи державних інспекцій та інші уповноважені
органи (пункт 5 статті 213) розглядають справи про адміністративні
правопорушення, віднесені цим Кодексом до їх відання.
( Стаття 214 із змінами, внесеними згідно із Законами N 244/94-ВР
від 15.11.94; N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 )
 
   Стаття 215. Порядок  утворення   колегіальних  органів,
         уповноважених розглядати   справи   про
         адміністративні правопорушення
 
   Адміністративні комісії  утворюються відповідними органами
місцевого самоврядування у складі голови, заступника голови,
відповідального  секретаря,  а  також  членів  комісії.  В
адміністративних комісіях при виконавчих органах міських рад є
посада звільненого відповідального секретаря комісії. Порядок
діяльності адміністративних комісій встановлюється цим Кодексом та
іншими законодавчими актами України.
   Адміністративні комісії при виконавчих комітетах районних у
містах рад утворюються у разі надання районній у місті раді та її
виконавчому комітету відповідних повноважень міською радою.
   Порядок утворення інших колегіальних органів, уповноважених
розглядати справи про адміністративні правопорушення, а також
порядок  розгляду справ у цих органах визначаються законами
України.
( Стаття 215 із змінами, внесеними згідно із Законом N 244/94-ВР
від 15.11.94, в редакції Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від
05.04.2001 )
 
   Стаття 216. Правомочність засідань колегіальних органів
 
   Адміністративні комісії мають право розглядати справи про
адміністративні правопорушення при наявності не менш як половини
членів їх складу, а виконавчі комітети сільських, селищних,
міських рад - при наявності не менш як двох третин від загального
складу виконавчого комітету.
   Правомочність  засідань  інших  колегіальних  органів,
уповноважених  розглядати  справи  про    адміністративні
правопорушення, встановлюється законодавством України.
( Стаття 216 із змінами, внесеними згідно із Законами N 244/94-ВР
від 15.11.94, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 )
 
   Стаття 217. Повноваження посадових осіб, які розглядають
         справи про адміністративні правопорушення
 
   посадові особи, уповноважені  розглядати  справи  про
адміністративні правопорушення, можуть накладати адміністративні
стягнення, передбачені цим Кодексом, у межах  наданих  їм
повноважень і лише під час виконання службових обов'язків.
   Перелік посадових осіб, які від імені органів, згаданих у
пункті 5 статті 213 цього Кодексу, розглядають справи  про
адміністративні правопорушення, встановлюється законами України.
( Стаття 217 із змінами, внесеними згідно із Законами N 244/94-ВР
від 15.11.94, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 )
 
              Глава 17
   ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 
   Стаття 218. Адміністративні комісії
 
   Адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад
розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені
статтями 45, 46, 92, 99, 103-1 - 104-1, частинами першою, третьою,
четвертою  і  п'ятою  статті 111 (за порушення, вчинені на
аеродромах, не внесених до державного реєстру аеродромів України,
поза територією аеродромів та на посадкових майданчиках), статтею
136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями
138, 141, 142, 149-152, частиною першою статті 154, статтею 159,
статтею  175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених
рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею
179, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб,
які їх замінюють), частиною четвертою статті 181, статтею 181-1,
частиною першою статті 182, статтями 183, 185-12, 186, 186-1, 189,
189-1, 196, 212-1 цього Кодексу.
   Адміністративні комісії при виконавчих органах сільських,
селищних  рад  розглядають  справи  про  адміністративні

| Первая ... | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner