Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кодекс України № 8073-X от 07.12.1984

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 31

 
   Органи Пенсійного  фонду  України розглядають справи про
адміністративні  правопорушення,  пов'язані  з  порушеннями
законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного
страхування (стаття 165-1) та перешкоджанням уповноваженим особам
органів Пенсійного фонду України у здійсненні перевірок (стаття
188-23).
 
   Від імені органів Пенсійного фонду України розглядати справи
про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право Голова правління Пенсійного фонду України,
його заступники, начальники головних управлінь Пенсійного фонду
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві,
Севастополі та їх заступники, начальники управлінь Пенсійного
фонду України в районах, містах, районах у містах  та  їх
заступники.
(  Кодекс  доповнено  статтею  244-2  згідно  із  Законом
N 2704-12 від 16.10.92; із змінами, внесеними згідно із Законами
N 305/95-ВР від 13.07.95, N 429-IV ( 429-15 ) від 16.01.2003; в
редакції Закону N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005 )
 
   Стаття 244-3. Органи державної статистики
 
   Органи державної  статистики  розглядають  справи  про
адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку
подання або використання даних державних статистичних спостережень
(стаття 186-3).
 
   Від імені органів державної статистики розглядати справи і
накладати  адміністративні  стягнення  мають  право  керівник
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у
галузі статистики та його заступники, керівники органів державної
статистики в Автономній Республіці Крим, областях, районах і
містах та їх заступники.
( Кодекс доповнено статтею 244-3 згідно із Законом N 3350-12 від
30.06.93,  в  редакції  Закону N 1929-III ( 1929-14 ) від
13.07.2000 )
 
   Стаття 244-4. Органи виконавчої влади у сфері захисту прав
          споживачів
 
   Органи виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів
розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з
порушенням законодавства про захист прав  громадян-споживачів
(статті 155, 155-2 частина друга статті 156, статті 156-1, 156-2,
167 - стосовно правопорушень під час  реалізації  продукції
промисловими   підприємствами   громадянам-споживачам  (крім
правопорушень  щодо  лікарських  засобів   та   порушень
санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм),
статті 168, 168-1 (крім правопорушень щодо лікарських засобів та
порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил
і норм), стаття 168-2, стаття 170 - стосовно правопорушень під час
транспортування, зберігання і використання продукції, призначеної
для реалізації громадянам-споживачам (крім правопорушень щодо
лікарських  засобів  та  порушень  санітарно-гігієнічних  і
санітарно-протиепідемічних правил і норм), стаття 170-1 - щодо
правопорушень під час реалізації товарів, виконання робіт, надання
послуг громадянам-споживачам, стаття 172 - стосовно порушень на
підприємствах (в організаціях) торгівлі, громадського харчування,
сфери  послуг  і громадянами, які займаються підприємницькою
діяльністю, стаття 188-2).
 
   Від імені органів виконавчої влади у сфері захисту прав
споживачів розглядати справи про адміністративні правопорушення і
накладати адміністративні стягнення мають право:
 
   керівник спеціально  уповноваженого  центрального  органу
виконавчої  влади  у  сфері  стандартизації,  метрології  та
сертифікації і його заступники;
 
   керівник спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у
справах захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим та
його заступники, начальники управлінь у справах захисту прав
споживачів областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники.
( Кодекс доповнено статтею 244-4 згідно із Законом N 3683-12 від
15.12.93; із змінами, внесеними згідно із Законами N 79/95-ВР від
01.03.95, N 23/97-ВР від 23.01.97, N 352-XIV ( 352-14 ) від
23.12.98, N 1685-III ( 1685-14 ) від 20.04.2000, N 2342-III
(  2342-14 ) від 05.04.2001; в редакції Закону N 2443-III
( 2443-14 ) від 24.05.2001 - набирає чинності 01.09.2001 року; із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2899-IV ( 2899-15 ) від
22.09.2005 )
 
   Стаття 244-5. Органи державного контролю за цінами
 
   Органи державного контролю за цінами розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку
формування та застосування цін і тарифів, а також невиконанням
вимог органів державного контролю за цінами (статті 165-2, 188-3).
   Від імені органів державного контролю за цінами розглядати
справи  про  адміністративні  правопорушення  і  накладати
адміністративні  стягнення  мають  право  начальник Державної
інспекції  з  контролю  за  цінами спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики
та його заступники, начальники державних інспекцій з контролю за
цінами в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і
Севастополі та їх заступники.
( Кодекс доповнено статтею 244-5 згідно із Законом N 179/94-ВР від
22.09.94; із змінами, внесеними згідно із Законами N 860-IV
( 860-15 ) від 22.05.2003, N 885-VI ( 885-17 ) від 15.01.2009 )
 
   Стаття 244-6. Інспекції державного архітектурно-будівельного
          контролю
 
   Державна архітектурно-будівельна інспекція України та її
територіальні   органи   (далі  -  інспекції  державного
архітектурно-будівельного контролю)  розглядають  справи  про
адміністративні  правопорушення,  пов'язані  з  недодержанням
екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва,
реконструкції та прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд,
недодержанням державних стандартів, норм і правил  під  час
проектування і будівництва, а також самовільним будівництвом
будинків або споруд (статті 79-1, 96, 97).
 
   Від імені інспекцій  державного  архітектурно-будівельного
контролю розглядати справи про адміністративні правопорушення і
накладати адміністративні  стягнення  мають  право  начальник
Державної  архітектурно-будівельної інспекції України та його
заступники,    начальники     інспекцій     державного
архітектурно-будівельного контролю та їх заступники.
( Кодекс доповнено статтею 244-6 згідно із Законом N 209/94-ВР від
14.10.94, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1026-V
( 1026-16 ) від 16.05.2007 )
( Положення статті 244-6 визнано конституційними згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 4-рп/2009 ( v004p710-09 ) від 03.02.2009 )
 
   Стаття 244-7. Органи виконавчої влади у сфері стандартизації,
          метрології та сертифікації
 
   Органи виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та
сертифікації   розглядають   справи   про  адміністративні
правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства в галузі
стандартизації,  якості продукції, метрології та сертифікації
(стаття 167 - за винятком правопорушень під час реалізації
продукції  промисловими підприємствами громадянам-споживачам і
правопорушень   щодо   лікарських  засобів  та  порушень
санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм;
статті  169,  170  -  за  винятком  правопорушень  під час
транспортування, зберігання і використання продукції, призначеної
для  реалізації  громадянам-споживачам  і  правопорушень щодо
лікарських  засобів  та  порушень  санітарно-гігієнічних  і
санітарно-протиепідемічних правил і норм; стаття 170-1 - за
винятком  правопорушень під час випуску, реалізації товарів,
виконання робіт та надання послуг громадянам-споживачам, статті
171, 171-1, 172, 172-1, 188-9).
   Від імені органів виконавчої влади у сфері стандартизації,
метрології та сертифікації розглядати справи про адміністративні
правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
   керівник  спеціально  уповноваженого  центрального органу
виконавчої  влади  у  сфері  стандартизації,  метрології  та
сертифікації і його заступники; 
  директори центрів стандартизації, метрології та сертифікації
Автономної Республіки Крим, області, міста та їх заступники.
( Кодекс доповнено статтею 244-7 згідно із Законом N 79/95-ВР від
01.03.95; із змінами, внесеними згідно із Законами N 73/98-ВР від
04.02.98, N 352-XIV ( 352-14 ) від 23.12.98, N 898-XIV ( 898-14 )
від 09.07.99, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 )
 
   Стаття 244-8. Органи державного контролю якості лікарських
          засобів
 
   Органи державного  контролю  якості  лікарських  засобів
розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з
недодержанням вимог стандартів, норм, правил і технічних умов під
час виробництва, зберігання, транспортування,  реалізації  чи
використання лікарських засобів, передбачені статтями 167 - 170
цього Кодексу, з порушенням  встановленого  порядку  взяття,
переробки, зберігання, реалізації і застосування донорської крові
та (або) її компонентів і препаратів (стаття 45-1), а також з
невиконанням законних вимог посадових осіб органів державного
контролю якості лікарських засобів (стаття 188-10).
   Від імені органів державного контролю якості лікарських
засобів розглядати справи про адміністративні правопорушення і
накладати адміністративні стягнення мають право Головний державний
інспектор України з контролю якості лікарських засобів та його
заступники, начальники державних інспекцій з контролю якості
лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі, їх заступники та державні інспектори з
контролю якості лікарських засобів.
( Кодекс доповнено статтею 244-8 згідно із Законом N 352-XIV
( 352-14 ) від 23.12.98, із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 )
 
   Стаття 244-9. Органи Фонду загальнообов'язкового державного
          соціального страхування України на випадок
          безробіття
 
   Органи Фонду загальнообов'язкового державного  соціального
страхування України на випадок безробіття розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням строку
реєстрації як платника страхових внесків до Фонду, несвоєчасною
або неповною сплатою страхових внесків (стаття 165-3).
 
   Від імені Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття розглядати справи про
адміністративні  правопорушення  і  накладати  адміністративні
стягнення мають право керівник виконавчої дирекції Фонду, його
заступники, керівники робочих органів виконавчої дирекції Фонду в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі
та їх заступники.
( Кодекс доповнено статтею 244-9 згідно із Законом N 429-IV
( 429-15 ) від 16.01.2003 )
 
   Стаття 244-10. Органи Фонду соціального страхування від
          нещасних випадків на виробництві та
          професійних захворювань України
 
   Органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України розглядають справи
про адміністративні правопорушення,  пов'язані  з  порушенням
законодавства  про  загальнообов'язкове  державне  соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності (стаття 165-4),
а  також  перешкоджанням  уповноваженим особам органів Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України у здійсненні перевірок (стаття
188-24).
 
   Від імені Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України розглядати
справи  про  адміністративні  правопорушення  і  накладати
адміністративні стягнення мають право керівник виконавчої дирекції
Фонду, його заступники, керівники робочих органів виконавчої
дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві і Севастополі та їх заступники, керівники районних та
міських відділень виконавчої дирекції Фонду.
( Кодекс доповнено статтею 244-10 згідно із Законом N 429-IV
( 429-15 ) від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом
N 435-V ( 435-16 ) від 12.12.2006 )
 
   Стаття 244-11. Органи Фонду соціального страхування
          з тимчасової втрати працездатності
 
   Органи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності  розглядають  справи  про   адміністративні
правопорушення, пов'язані з ухиленням від реєстрації як платника
страхових внесків до Фонду, несвоєчасною або неповною сплатою
страхових  внесків,  а також порушенням порядку використання
страхових коштів (стаття 165-5).
 
   Від імені Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності   розглядати   справи  про  адміністративні
правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право
керівники виконавчої дирекції Фонду, його заступники, керівники
виконавчих дирекцій відділень Фонду в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві і Севастополі та їх заступники.
( Кодекс доповнено статтею 244-11 згідно із Законом N 429-IV
( 429-15 ) від 16.01.2003 )
 
   Стаття 244-12. Органи державного регулювання ядерної
          та радіаційної безпеки
 
   Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки
розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з
порушенням правил і  норм  ядерної  та  радіаційної  безпеки
(стаття 95), а також з невиконанням законних вимог (приписів)
посадових осіб органів  державного  регулювання  ядерної  та
радіаційної безпеки (стаття 188-18).
 
   Від імені  органів  державного  регулювання  ядерної  та
радіаційної безпеки  розглядати  справи  про  адміністративні
правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право
Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки
України, його заступники.
( Кодекс доповнено статтею 244-12 згідно із Законом N 1284-IV
( 1284-15 ) від 18.11.2003; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1393-VI ( 1393-17 ) від 21.05.2009 )
 
   Стаття 244-13. Органи Державної інспекції з енергетичного
          нагляду за режимами споживання електричної
          та теплової енергії
 
   Органи Державної інспекції з  енергетичного  нагляду  за
режимами споживання електричної та теплової енергії розглядають
справи про   адміністративні   правопорушення,   передбачені
статтею 95-1 (у частині порушення вимог нормативно-правових актів
щодо технічної експлуатації енергетичного обладнання споживачів) і
статтею 188-20.
 
   Від імені органів Державної інспекції з енергетичного нагляду
за режимами споживання електричної та теплової енергії розглядати
справи  про  адміністративні  правопорушення  і  накладати
адміністративні стягнення мають право:
 
   1) головний державний інспектор з енергетичного нагляду за
режимами споживання електричної та теплової енергії та його
заступники - попередження або штраф на громадян та посадових осіб
до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   2) старші державні інспектори з енергетичного нагляду за
режимами споживання електричної та теплової енергії - попередження
або штраф на громадян та посадових осіб до п'яти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;
 
   3) державні інспектори з енергетичного нагляду за режимами
споживання електричної та теплової енергії - попередження або
штраф на громадян та посадових осіб до трьох неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
( Кодекс доповнено статтею 244-13 згідно із Законом N 2598-IV
( 2598-15 ) від 31.05.2005 )
 
   Стаття 244-14. Органи Державної інспекції з експлуатації
          електричних станцій і мереж
 
   Органи Державної інспекції з експлуатації електричних станцій
і мереж розглядають справи про адміністративні правопорушення,
передбачені статтею 95-1 (крім порушення вимог нормативно-правових
актів  щодо  технічної  експлуатації енергетичного обладнання
споживачів).
 
   Від імені органів  Державної  інспекції  з  експлуатації
електричних станцій і мереж розглядати справи про адміністративні
правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
 
   1) начальник Державної інспекції з експлуатації електричних
станцій і мереж та його заступники - попередження або штраф на
посадових осіб до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;
 
   2) головні та старші інспектори з експлуатації електричних
станцій і мереж - попередження або штраф на посадових осіб до
п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Кодекс доповнено статтею 244-14 згідно із Законом N 2598-IV
( 2598-15 ) від 31.05.2005 )
 
   Стаття 244-15. Національна комісія регулювання
          електроенергетики України
 
   Національна комісія регулювання електроенергетики  України
розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені
статтею 188-21.
 
   Від імені Національної комісії регулювання електроенергетики
України розглядати справи про адміністративні правопорушення і
накладати адміністративні стягнення мають право голова та члени
Комісії.
( Кодекс доповнено статтею 244-15 згідно із Законом N 2598-IV
( 2598-15 ) від 31.05.2005 )
 
   Стаття 244-16. Органи спеціально уповноваженого органу
          виконавчої влади у сфері регулювання ринків
          фінансових послуг
 
   Органи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у
сфері регулювання ринків фінансових послуг розглядають справи про
адміністративні  правопорушення,  пов'язані  з  порушенням
законодавства,  що  регулює  фінансові  механізми  здійснення
інвестицій  у  будівництво  житла  (стаття 166-13), а також
невиконанням  законних  вимог  посадових  осіб  спеціально
уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків

| Первая ... | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner