Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кодекс України № 8073-X от 07.12.1984

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 32

фінансових послуг (стаття 188-29).
 
   Від імені органів спеціально уповноваженого органу виконавчої
влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг розглядати
справи  про  адміністративні  правопорушення  і  накладати
адміністративні  стягнення  мають  право  Голова  спеціально
уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків
фінансових послуг, його заступники, директори департаментів та
голови  відповідних  територіальних  управлінь  спеціально
уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків
фінансових послуг.
( Кодекс доповнено статтею 244-16 згідно із Законом N 692-VI
( 692-17 ) від 18.12.2008 )
 
   Стаття 244-17. Державна комісія з цінних паперів
          та фондового ринку
 
   Державна комісія  з  цінних  паперів та фондового ринку
розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з
порушенням вимог законодавства на ринку цінних паперів (статті
163, 163-5 - 163-11, 188-30).
 
   Від імені Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку розглядати справи про адміністративні правопорушення і
накладати адміністративні стягнення мають право Голова Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку, члени Комісії,
начальники територіальних органів Комісії.
( Кодекс доповнено статтею 244-17 згідно із Законом N 801-VI
( 801-17 ) від 25.12.2008 )
 
    Розділ IV. ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ
             ПРАВОПОРУШЕННЯ
 
               Глава 18
            ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Стаття 245. Завдання провадження в справах про
         адміністративні правопорушення
 
   Завданнями провадження в  справах  про  адміністративні
правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне  і  об'єктивне
з'ясування обставин кожної справи, вирішення її  в  точній
відповідності  з  законом,  забезпечення  виконання винесеної
постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню
адміністративних  правопорушень,  запобігання  правопорушенням,
виховання  громадян  у  дусі  додержання  законів, зміцнення
законності.
( Стаття 245 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 )
 
   Стаття 246. Порядок провадження в справах про
         адміністративні правопорушення
 
   Порядок провадження  в  справах  про  адміністративні
правопорушення в органах (посадовими особами),  уповноважених
розглядати справи про адміністративні правопорушення, визначається
цим Кодексом та іншими законами України.
   Порядок  провадження  в  справах  про  адміністративні
правопорушення  в  районних,  районних  у місті, міських чи
міськрайонних судах визначається цим Кодексом та іншими законами
України.
( Стаття 246 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 )
 
   Стаття 247. Обставини, що виключають провадження в справі
         про адміністративне правопорушення
 
   Провадження в справі про адміністративне правопорушення не
може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за таких
обставин:
   1)  відсутність  події  і  складу  адміністративного
правопорушення;
   2) недосягнення особою на момент вчинення адміністративного
правопорушення шістнадцятирічного віку;
   3) неосудність особи, яка вчинила протиправну дію  чи
бездіяльність;
   4) вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або
необхідної оборони;
   5) видання акта амністії, якщо він усуває застосування
адміністративного стягнення;
   6) скасування акта,  який  встановлює  адміністративну
відповідальність;
   7) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне
правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу;
   8) наявність по тому самому факту щодо  особи,  яка
притягається до адміністративної відповідальності,  постанови
компетентного  органу  (посадової  особи)  про  накладення
адміністративного  стягнення,  або нескасованої постанови про
закриття  справи про адміністративне правопорушення, а також
порушення по даному факту кримінальної справи;
   9) смерть особи, щодо якої було розпочато провадження в
справі.
( Стаття 247 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 )
 
   Стаття 248. Розгляд справи про адміністративне
         правопорушення на засадах рівності громадян
 
   Розгляд  справи  про  адміністративне  правопорушення
здійснюється на засадах рівності перед законом  і  органом
(посадовою особою), який розглядає справу, всіх громадян незалежно
від  раси,  кольору  шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового
стану, місця проживання, мови та інших обставин.
( Стаття 248 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 )
 
   Стаття 249. Відкритий розгляд справи про адміністративне
         правопорушення
 
   Справа  про  адміністративне правопорушення розглядається
відкрито крім випадків, коли це суперечить інтересам охорони
державної таємниці. 
   З метою підвищення виховної і запобіжної ролі провадження в
справах про адміністративні правопорушення такі справи можуть
розглядатися безпосередньо в трудових колективах, за  місцем
навчання або проживання порушника.
( Стаття 249 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1703-IV
( 1703-15 ) від 11.05.2004 )
 
   Стаття 250. Прокурорський нагляд за виконанням законів при
         провадженні в справах про адміністративні
         правопорушення
 
   Прокурор, заступник прокурора,  здійснюючи  нагляд  за
додержанням і правильним застосуванням законів при провадженні в
справах про адміністративне правопорушення має право: порушувати
провадження в справі  про  адміністративне  правопорушення;
знайомитися з матеріалами справи; перевіряти законність  дій
органів (посадових осіб) при провадженні в справі; брати участь у
розгляді справи; заявляти клопотання; давати висновки з питань, що
виникають під час розгляду справи; перевіряти  правильність
застосування відповідними органами (посадовими особами) заходів
впливу  за  адміністративні  правопорушення;  опротестовувати
постанову і рішення по скарзі в справі про адміністративне
правопорушення; зупиняти виконання постанови, а також вчиняти
інші передбачені законом дії.
( Стаття 250 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2857-12 від
15.12.92 )
 
   Стаття 251. Докази
 
   Доказами в справі про адміністративне правопорушення, є
будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом
порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність
адміністративного правопорушення, винність даної особи в його
вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного
вирішення справи. Ці дані  встановлюються  протоколом  про
адміністративне  правопорушення,  поясненнями  особи,  яка
притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих,
свідків, висновком експерта, речовими доказами,  показаннями
технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і
кінозйомки,  відеозапису  чи  засобів  фото-  і  кінозйомки,
відеозапису,  які використовуються при нагляді за виконанням
правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки
дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а
також іншими документами.
( Стаття 251 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 1369-12
від 29.07.91, N 1818-12 від 15.11.91; Законом N 586-VI ( 586-17 )
від 24.09.2008 )
 
   Стаття 252. Оцінка доказів
 
   Орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім
переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному
дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись
законом і правосвідомістю.
( Стаття 252 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 )
 
   Стаття 253. Передача матеріалів прокурору, органу
         досудового слідства або дізнання
 
   Якщо при розгляді справи орган (посадова особа) прийде до
висновку, що в порушенні є ознаки злочину, він передає матеріали
прокурору, органу досудового слідства або дізнання. 
( Стаття 253 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV
( 762-15 ) від 15.05.2003 )
 
               Глава 19
      ПРОТОКОЛ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 
   Стаття 254. Складення протоколу про адміністративне
         правопорушення
 
   Про вчинення адміністративного правопорушення складається
протокол уповноваженими на те посадовою особою або представником
громадської організації чи органу громадської самодіяльності.
 
   Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його
оформлення, складається у двох екземплярах, один з яких під
розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної
відповідальності.
 
   Протокол не складається у випадках, передбачених статтею 258
цього Кодексу.
( Стаття 254 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 )
 
   Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про
         адміністративні правопорушення
 
   У справах   про  адміністративні  правопорушення,  що
розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього
Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати:
 
   1) уповноважені на те посадові особи:
 
   органів внутрішніх справ (частина перша статті 44, статті
44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, 92, частина перша статті 106-1, стаття
106-2, частини третя і шоста статті 121, частини третя і четверта
статті 122, стаття 122-2, частина третя статті 123, стаття 124,
частина четверта статті 127, стаття 130, частина третя статті 133,
стаття 136 (про порушення на автомобільному транспорті), стаття
139, частина четверта статті 140, статті 148, 151, 154, 155, 155-2
- 156-2, 159, 160, 160-2, 162, 164 - 164-11, 165-1, 165-2, 173 -
173-2, 174, стаття 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях,
заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської
ради), статті 176, 177, 178 - 181-1, 181-3 - 185-9, 186, 186-1,
186-3, 186-5 - 187, 188-28, 189 - 196, 212-6, частина перша статті
203, статті 204, 205 - 206-1, 212-7, 212-8, 212-10, 212-12,
212-13, 212-14, 212-20);
 
   органів державного пожежного нагляду (статті 164, 183);
 
   органів охорони здоров'я (статті 45, 46, 46-2, статті 167 -
170  (про  правопорушення,  пов'язані  з недодержанням вимог
стандартів,  норм,  правил і технічних умов щодо лікарських
засобів), стаття 183 - щодо завідомо неправдивого виклику швидкої
медичної допомоги);
 
 
   ( Абзац пункту 1 частини першої статті 255 виключено на
підставі Закону N 956-V ( 956-16 ) від 19.04.2007 )
 
 
   органів охорони пам'яток історії та культури (стаття 92);
 
   органів державного енергонагляду (стаття 103-1);
 
   органів Державної інспекції з енергозбереження (статті 98,
101-103, 188-14;
 
   органів  спеціально  уповноваженого  центрального  органу
виконавчої влади в галузі транспорту (статті 136, 141, 142);
 
   органів зв'язку (статті 144 - 148-4, 188-7);
 
   органів у справах захисту прав споживачів (статті 42-2, 156,
164-6, 164-7);
 
   фінансових органів (статті 164, 164-1);
 
   підприємств і організацій, у віданні яких є електричні мережі
(статті 99, 103-1);
 
   підприємств і організацій, які експлуатують  магістральні
трубопроводи (стаття 138);
 
   органів,    установ    і    закладів    державної
санітарно-епідеміологічної служби (статті 42-1 - 42-3, 188-22);
 
   державних  органів  ветеринарної  медицини,  підрозділів
ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів
Міністерства  внутрішніх справ України (статті 42-1 - 42-3,
188-22);
 
   органів  спеціально  уповноваженого  центрального  органу
виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики (частина
перша статті 41, статті 41-1 - 41-3, 188-1);
 
   лабораторій радіаційного  контролю міністерств і відомств
України, організацій споживчої кооперації (стаття 42-2);
 
   державних органів реєстрації актів цивільного стану (стаття
212-1);
 
   органів Антимонопольного комітету України (статті 164-3,
164-14, 166-1 - 166-4);
 
   органів управління кінематографією (стаття 164-6 - в частині
демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення
на право розповсюдження і демонстрування фільмів у кіно- і
відеомережі;  стаття  164-7  -  в  частині  порушення  умов
розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним
посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів у
кіно- і відеомережі; стаття 164-8 - в частині недотримання квоти
демонстрування національних фільмів при використанні національного
екранного часу в кіно- і відеомережі);
 
   органів Державної прикордонної служби України (частини друга,
четверта і п'ята статті 85, статті 185-10, 191, частина перша
статті 203, статті 204 - 206-1);
 
   Національної  ради  України  з  питань  телебачення  і
радіомовлення, її представники в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі (стаття 164-6 - в частині
демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення
на право розповсюдження і демонстрування фільмів на каналах
мовлення телебачення України; стаття 164-7 - в частині порушення
умов  розповсюдження  і  демонстрування фільмів, передбачених
державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування
фільмів на каналах мовлення телебачення України; стаття 164-8 - в
частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при
використанні національного екранного часу на каналах мовлення
телебачення України, стаття 212-9);
 
   органів Служби безпеки України (стаття 164 (у частині, що
стосується  правопорушень  у галузі господарської діяльності,
ліцензії на проведення якої видає ця Служба), статті 195-5, 212-2
(крім пункту 9 частини першої), 212-5 і 212-6);
 
   органів Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації  України  (стаття  164 (у частині, що стосується
правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на
проведення якої видає ця Служба), пункт 9 частини першої статті
212-2 та стаття 188-31);
 
   органів державної податкової служби (статті 51-2, 155-1,
163-1 - 163-4, 164, 164-5, 177-2);
 
   органів рибоохорони (статті 85, 85-1, 88-1, стаття 164 - в
частині порушення порядку провадження господарської діяльності,
пов'язаної з добуванням і використанням риби та інших водних живих
ресурсів);
 
   органів мисливського господарства (статті 85, 85-1, 88-1);
 
   органів  спеціально  уповноваженого  центрального  органу
виконавчої влади в галузі екології та природних ресурсів (статті
85, 85-1, 88, 88-1, 88-2, 90, 91);
 
   органів повітряного транспорту (частина друга статті 112,
частина третя статті 133);
 
   органів, що здійснюють контроль за видобутком дорогоцінних
металів  і  дорогоцінного  каміння,  дорогоцінного  каміння
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (частина
перша статті 189-1);
 
   державних  органів  управління  племінною  справою  у
тваринництві (стаття 107-1);
 
   інспекцій  державного  архітектурно-будівельного  контролю
(частина перша статті 96-1);
 
   Національного банку України (статті 164-11, 166-7 - 166-9);
 
   органів  державної  контрольно-ревізійної  служби України
(статті 164-12, 164-14);

| Первая ... | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner