Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кодекс України № 8073-X от 07.12.1984

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 33

 
   Рахункової палати (статті 164-12, 164-14, 188-19);
 
   органів управління архівною справою і діловодством (стаття
92-1);
 
   служби державної охорони природно-заповідного фонду України
(стаття 91);
 
   Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки
(стаття 188-16);
 
   органів управління Військової служби правопорядку у Збройних
Силах України (про правопорушення, вчинені військовослужбовцями,
військовозобов'язаними  під  час  проходження ними зборів та
працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових
обов'язків - статті 44, 173, 174, 182, 184-1, 185 і 185-7);
 
   спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань
державного експортного контролю (статті 188-17, 212-4);
 
   спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань
фінансового моніторингу (стаття 166-9);
 
   Державної  комісії з цінних паперів та фондового ринку
(стаття 166-9);
 
   органів  виконавчої  влади,  що  проводять  реєстрацію
друкованого засобу масової інформації (стаття 186-6);
 
   секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини (стаття 188-19);
 
   відділу контролю Апарату Верховної Ради України  (стаття
188-19);
 
 
   ( Абзац пункту 1 частини першої статті 255 виключено на
підставі Закону N 424-V ( 424-16 ) від 01.12.2006 )
 
 
   підприємств  і  організацій,  у віданні яких є об'єкти
електроенергетики (стаття 185-12);
 
   спеціально  уповноваженого органу з питань ліцензування,
державної регуляторної політики та дозвільної системи у сфері
господарської діяльності та його територіальних органів (статті
166-10 - 166-12);
 
   Державної  технічної  інспекції  Державного  департаменту
страхового фонду документації (стаття 188-25);
 
   органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів
(стаття 188);
 
   2) посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами
сільських, селищних,  міських рад (статті 103-1, 103-2, 104,
частина  перша статті 106-1, статті 106-2, 149 - 154, 155, 156,
159 - 160, 160-2, стаття 175-1 (за порушення, вчинені у місцях,
заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської
ради), статті 183, 185-1, 186-5; статті 78 - 84 (крім порушень
санітарно-гігієнічних  правил і норм по охороні атмосферного
повітря,  а  також  правопорушень, пов'язаних з перевищенням
нормативів рівня шуму, утворюваного автомототранспортними засобами
під час роботи);
 
   2-1)  посадові  особи,  уповноважені  на те виконавчими
комітетами  селищних,  міських  рад або місцевими державними
адміністраціями (частина друга статті 96-1);
 
   2-2) голова, заступник голови, секретар, інші члени виборчої
комісії, комісії з референдуму (статті 212-11, 212-15 - 212-20);
 
   2-3) кандидати, уповноважені особи, офіційні спостерігачі
(статті 212-16 - 212-18, 212-20)";
 
   3) власник  підприємства,  установи,  організації  або
уповноважений ним орган (статті 51, 179);
 
   4) посадові особи, уповноважені відповідними міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління
яких належать аеродроми (частини перша, третя, четверта і п'ята
статті 111 (про порушення, вчинені на аеродромах, не внесених до
державного реєстру аеродромів України, поза територією аеродромів
та на посадкових майданчиках);
 
   5) працівники, які здійснюють охорону підприємств, установ,
організацій (стаття 179);
 
   6) державні виконавці (статті 51-1, 188-13);
 
   7) секретар судового засідання, секретар суду (статті 185-3,
185-5, частина перша статті 185-6);
 
   7-1) судовий розпорядник (стаття 185-3);
( Частину першу статті 255 доповнено пунктом 7-1 згідно із Законом
N 1435-VI ( 1435-17 ) від 03.06.2009 )
 
   8) слідчий, особа, яка провадить дізнання, прокурор або
уповноважена ним особа з числа працівників прокуратури (частина
четверта статті 184, стаття 185-4, частина друга статті 185-6,
статті 185-8, 185-11);
 
   9) представники  громадських  організацій  або  органів
громадської самодіяльності:
 
   член громадського формування з охорони громадського порядку і
державного кордону (статті 92, 148, 154, 160, 175-1, 179, 185-7,
186-2, 186-4);
 
   громадський інспектор  Українського  товариства  охорони
пам'яток історії та культури (стаття 92);
 
   10) державні інспектори з питань інтелектуальної власності
(статті 51-2, 164-9, 164-13);
 
   11) прокурор або уповноважена ним особа з числа працівників
прокуратури (частина друга статті 127-1, стаття 212-3);
 
   12) державні інспектори з охорони прав на сорти рослин
(стаття 51-2).
 
   У справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких
віднесено до відання органів, зазначених у статтях 222 - 244-17
цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати
уповноважені  на те посадові особи цих органів. Крім того,
протоколи про адміністративні правопорушення мають право складати:
 
   1) посадові особи органів, що  здійснюють  контроль  за
використанням  нафтопродуктів  у  промисловості та сільському
господарстві (стаття 161);
 
   2) член громадського формування з  охорони  громадського
порядку і державного кордону (статті 65, 66, 70, 73, 77, 82, 89,
90-1, 153 та 202 );
 
   3) позаштатний інспектор Головної державної інспекції України
з безпеки судноплавства (частини перша, третя, четверта і п'ята
статті 116, частина друга статті 116-1, частина третя статті
116-2, частина перша статті 117, стаття 118, частина третя статті
129, частини третя і четверта статті 130);
 
   4) громадський лісовий інспектор (статті 63, 64 - 70, 73,
77);
 
   5) громадський мисливський інспектор (стаття 91-2 в частині
порушення правил полювання);
 
   6) громадський інспектор органів рибоохорони (стаття 91-2 в
частині порушення правил рибальства і охорони рибних запасів);
 
   7) громадський інспектор з охорони довкілля (статті 65-1, 77,
77-1, 78, 82, 89 (щодо диких тварин), статті 91-2, 153);
 
   7-1) громадський інспектор з контролю за використанням та
охороною земель (статті 52 - 53-1, 53-3);
 
   8) посадові особи підприємств, установ і організацій, що
здійснюють охорону, використання і відтворення тваринного світу;
 
   9) посадові особи органів залізничного транспорту (стаття
123);
 
   10) працівники відомчої, сільської пожежної охорони та члени
добровільних пожежних дружин (команд), протипожежних об'єднань
громадян (статті 120, 175, 188-8);
 
   11) посадові особи військової інспекції безпеки дорожнього
руху, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (про
правопорушення,    вчинені    військовослужбовцями    і
військовозобов'язаними, призваними на збори, - частина четверта
статті 122, статті 122-1, 122-2, частина третя статті 123, стаття
124, частини перша і друга статті 130, а також про всі порушення
правил дорожнього руху, вчинені особами (крім військовослужбовців
і  військовозобов'язаних,  призваних  на збори), які керують
транспортними засобами Збройних Сил України та інших військових
формувань);
 
 
   ( Пункт 12 частини другої статті 255 виключено на підставі
Закону N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 )
 
 
   ( Пункт 13 частини другої статті 255 виключено на підставі
Закону N 2787-III ( 2787-14 ) від 15.11.2001 )
 
 
   14) посадові особи органів внутрішніх справ (частина перша
статті 59 (про правопорушення, вчинені в межах санітарних зон,
джерел водопостачання), частина перша статті 61 (щодо пошкодження
водогосподарських споруд і пристроїв), стаття 77-1);
 
 
   ( Пункт 15 частини другої статті 255 виключено на підставі
Закону N 548-IV ( 548-15 ) від 20.02.2003 )
 
 
   16) посадові особи органів Державної прикордонної служби
України (частини перша і третя статті 85, статті 121-1, 195);
 
   17) державні інспектори з охорони прав на сорти рослин
(стаття 104-1).
 
   У випадках, прямо передбачених  законом,  протоколи  про
адміністративні правопорушення можуть складати також посадові
особи  інших  органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування і представники органів самоорганізації населення.
( Стаття 255 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11
від 29.05.85, N 2010-11 від 03.04.86, N 2444-11 від 27.06.86, N
3282-11 від 19.12.86, N 3690-11 від 12.03.87, N 4134-11 від
12.06.87, N 4135-11 від 12.06.87, N 4452-11 від 21.08.87, N
4982-11 від 25.11.87, N 6347-11 від 03.08.88, N 7445-11 від
27.04.89, N 7545-11 від 19.05.89, N 8411-11 від 23.11.89, N
8710-11 від 19.01.90, N 8711-11 від 19.01.90, N 9082-11 від
20.04.90, N 9166-11 від 04.05.90, N 9280-11 від 14.05.90, N 647-12
від 18.01.91, N 661-12 від 28.01.91, N 1369-12 від 29.07.91, N
1413-12 від 09.08.91, N 1818-12 від 15.11.91; Законами N 1255-12
від 25.06.91, N 2354-12 від 15.05.92, N 2547-12 від 07.07.92, N
2704-12 від 16.10.92, N 2857-12 від 15.12.92, N 2977-12 від
03.02.93, N 2992-12 від 04.02.93, N 3039-12 від 03.03.93, N
3134-12 від 22.04.93, N 3176-12 від 04.05.93, N 3350-12 від
30.06.93, N 3582-12 від 11.11.93, N 3683-12 від 15.12.93, N
3785-12 від 23.12.93, N 3888-12 від 23.12.94, N 3890-12 від
28.01.94, N 4040-12 від 25.02.94, N 4044-12 від 25.02.94, N
155/94-ВР від 29.07.94, N 179/94-ВР від 22.09.94, N 209/94-ВР від
14.10.94, N 244/94-ВР від 15.11.94, N 8/95-ВР від 19.01.95, N
64/95-ВР від 15.02.95, N 75/95-ВР від 28.02.95, N 79/95-ВР від
01.03.95, N 123/95-ВР від 05.04.95, N 296/95-ВР від 11.07.95, N
81/96-ВР від 06.03.96, N 323/96-ВР від 12.07.96, N 386/96-ВР від
01.10.96, N 489/96-ВР від 13.11.96, N 497/96-ВР від 14.11.96, N
23/97-ВР від 23.01.97, N 308/97-ВР від 04.06.97, N 651/97-ВР від
19.11.97, N 666/97-ВР від 21.11.97, N 210/98-ВР від 24.03.98, N
352-XIV ( 352-14 ) від 23.12.98, N 444-XIV ( 444-14 ) від
18.02.99, N 557-XIV ( 557-14 ) від 24.03.99, N 812-XIV ( 812-14 )
від 02.07.99, 998-XIV ( 998-14 ) від 16.07.99, N 1080-XIV
( 1080-14 ) від 21.09.99, N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000,
N 1580-III ( 1580-14 ) від 23.03.2000, N 1685-III ( 1685-14 ) від
20.04.2000, N 1744-III ( 1744-14 ) від 18.05.2000, N 1986-III
( 1986-14 ) від 21.09.2000, N 2056-III ( 2056-14 ) від 19.10.2000,
N  2247-III ( 2247-14 ) від 18.01.2001, в редакції Закону
N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, із змінами, внесеними
згідно із Законами N 2350-III ( 2350-14 ) від 05.04.2001,
N 2359-III ( 2359-14 ) від 05.04.2001, N 2360-III ( 2360-14 ) від
05.04.2001, N 2362-III ( 2362-14 ) від 05.04.2001, N 2550-III
( 2550-14 ) від 21.06.2001, N 2703-III ( 2703-14 ) від 20.09.2001,
N 2747-III ( 2747-14 ) від 04.10.2001, N 2787-III ( 2787-14 ) від
15.11.2001, N 2888-III ( 2888-14 ) від 13.12.2001, N 2953-III
(  2953-14  ) від 17.01.2002, N 3048-III ( 3048-14 ) від
07.02.2002,  N 394-IV ( 394-15 ) від 26.12.2002, N 249-IV
( 249-15 ) від 28.11.2002 - набирає чинності 11.06.2003 року,
N 429-IV ( 429-15 ) від 16.01.2003, N 548-IV ( 548-15 ) від
20.02.2003, N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003 - набуває чинності
01.08.2003 року, N 666-IV ( 666-15 ) від 03.04.2003, N 676-IV
( 676-15 ) від 03.04.2003, N 743-IV ( 743-15 ) від 15.05.2003,
N 749-IV ( 749-15 ) від 15.05.2003, N 759-IV ( 759-15 ) від
15.05.2003, N 1107-IV ( 1107-15 ) від 10.07.2003, N 1128-IV
( 1128-15 ) від 11.07.2003, N 1284-IV ( 1284-15 ) від 18.11.2003,
N 1299-IV ( 1299-15 ) від 20.11.2003, N 1410-IV ( 1410-15 ) від
03.01.2004, N 1703-IV ( 1703-15 ) від 11.05.2004, N 1805-IV
( 1805-15 ) від 17.06.2004, N 2188-IV ( 2188-15 ) від 18.11.2004,
N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005, N 2600-IV ( 2600-15 ) від
31.05.2005, N 2598-IV ( 2598-15 ) від 31.05.2005, N 2635-IV
( 2635-15 ) від 02.06.2005, N 2806-IV ( 2806-15 ) від 06.09.2005
N 2899-IV ( 2899-15 ) від 22.09.2005, N 3078-IV ( 3078-15 ) від
15.11.2005, N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005, N 3349-IV
( 3349-15 ) від 17.01.2006, N 3475-IV ( 3475-15 ) від 23.02.2006,
N 3504-IV ( 3504-15 ) від 23.02.2006, N 424-V ( 424-16 ) від
01.12.2006, N 577-V ( 577-16 ) від 11.01.2007, N 622-V ( 622-16 )
від  08.02.2007, N 695-V ( 695-16 ) від 22.02.2007, N 956-V
( 956-16 ) від 19.04.2007, N 1033-V ( 1033-16 ) від 17.05.2007,
N 271-VI ( 271-17 ) від 15.04.2008, N 586-VI ( 586-17 ) від
24.09.2008,  N 801-VI ( 801-17 ) від 25.12.2008, N 885-VI
( 885-17 ) від 15.01.2009, N 1180-VI ( 1180-17 ) від 19.03.2009,
N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009, N 1386-VI ( 1386-17 ) від
21.05.2009 )
 
   Стаття 256. Зміст протоколу про адміністративне
         правопорушення
 
   У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються:
дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові
особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається
до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце,
час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний
акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення;
прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення
особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші
відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням
заподіяно  матеріальну  шкоду,  про це також зазначається в
протоколі.
   Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка
притягається до адміністративної відповідальності; при наявності
свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими
особами.
   У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис
про  це.  Особа,  яка  притягається  до  адміністративної
відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо
змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти
мотиви свого відмовлення від його підписання.
   При  складенні  протоколу  особі,  яка  притягається до
адміністративної відповідальності, роз'яснюються його права і
обов'язки, передбачені статтею 268 цього Кодексу, про що робиться
відмітка у протоколі.
( Стаття 256 із змінами, внесеними згідно із Законом N 586-VI
( 586-17 ) від 24.09.2008 )
 
   Стаття 257. Надіслання протоколу
 
   Протокол  надсилається  органові  (посадовій  особі),
уповноваженому  розглядати  справу  про   адміністративне
правопорушення.
 
   Стаття 258. Випадки, коли протокол про адміністративне
         правопорушення не складається
 
   Протокол не складається в разі вчинення адміністративних
правопорушень, передбачених статтями 70, 73, 77, частинами першою
та третьою статті 85, статтею 153, якщо розмір штрафу не перевищує
трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, статтею 107 (у
випадках вчинення правопорушень, перелічених в частині третій
статті 238) частиною третьою статті 109, статтями 110, 115,
частинами першою, третьою і п'ятою статті 116, частиною третьою
статті  116-2,  частинами першою і третьою статті 117 (при
накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження на
місці вчинення правопорушення), статтями 118, 119, статтями 134,
135 цього Кодексу, якщо особа не оспорює допущене порушення і
адміністративне стягнення, що на неї накладається.
 
   Протоколи не складаються і в інших випадках, коли відповідно
до  закону  штраф накладається і стягується, а попередження
оформлюється на місці вчинення правопорушення.
 
   У  випадках,  передбачених частиною першою цієї статті,
уповноваженими органами (посадовими особами) на місці вчинення
правопорушення виноситься постанова у справі про адміністративне
правопорушення відповідно до вимог статті 283 цього Кодексу.
 
   Якщо під час складання постанови у справі про адміністративне
правопорушення особа оспорить допущене порушення і адміністративне
стягнення, що на неї накладається, то уповноважена посадова особа
зобов'язана скласти протокол про адміністративне правопорушення
відповідно до вимог статті 256 цього Кодексу. Цей протокол є
додатком до постанови у справі про адміністративне правопорушення.
 
   Постанова у  справі  про  адміністративне  правопорушення
складається у двох екземплярах, один з яких вручається особі, яка
притягається до адміністративної відповідальності.
 
   У разі виявлення адміністративного правопорушення у сфері

| Первая ... | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner