Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кодекс України № 8073-X от 07.12.1984

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 34

забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованого за допомогою
працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, що
мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і
кінозйомки,   відеозапису,  протокол  про  адміністративне
правопорушення не складається, а  постанова  у  справі  про
адміністративне правопорушення виноситься без участі особи, яка
притягається до адміністративної відповідальності. Копії постанови
у  справі  про адміністративне правопорушення та матеріалів,
зафіксованих за допомогою працюючих в  автоматичному  режимі
спеціальних  технічних  засобів,  що  мають функції фото- і
кінозйомки,  відеозапису  чи  засобів  фото-  і  кінозйомки,
відеозапису,  надсилаються  особі,  яка  притягається  до
адміністративної відповідальності, протягом трьох днів з дня
винесення такої постанови.
( Стаття 258 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 2010-11
від 03.04.86, N 3282-11 від 19.12.86, N 7542-11 від 19.05.89,
N  1369-12  від 29.07.91, N 1818-12 від 15.11.91; Законами
N 3785-12 від 23.12.93, N 81/96-ВР від 06.03.96, N 55/97-ВР від
07.02.97, N 2029-III ( 2029-14 ) від 05.10.2000, N 2342-III
( 2342-14 )  від  05.04.2001,  N 2350-III ( 2350-14 )  від
05.04.2001, N 1122-IV ( 1122-15 ) від 11.07.2003, N 586-VI
( 586-17 ) від 24.09.2008 )
 
   Стаття 259. Доставлення порушника
 
   З  метою  складення  протоколу  про  адміністративне
правопорушення в разі неможливості скласти його на місці вчинення
правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим, порушника
може бути доставлено в міліцію, в підрозділ Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України чи до органу Державної
прикордонної служби України, штабу громадського формування з
охорони громадського порядку і державного кордону, чи громадського
пункту  з  охорони громадського порядку працівником міліції,
посадовою особою Військової служби правопорядку у Збройних Силах
України, військовослужбовцем чи працівником Державної прикордонної
служби України або членом громадського формування з охорони
громадського  порядку і державного кордону, а при порушенні
законодавства про державну таємницю - до органів Служби безпеки
України її співробітником. 
   При вчиненні порушень  правил  користування  засобами
транспорту, правил щодо охорони порядку і безпеки руху, правил
спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на транспорті,
правил  пожежної  безпеки,   санітарно-гігієнічних    і
санітарно-протиепідемічних правил на транспорті порушника може
бути доставлено уповноваженою на те особою в міліцію, якщо у нього
немає документів, що посвідчують особу, і немає свідків, які б
могли повідомити необхідні дані про нього.
   При вчиненні лісопорушень, порушень правил полювання, правил
рибальства  і  охорони  рибних  запасів  та  інших порушень
законодавства про охорону і використання тваринного світу, якщо
особу порушника не може бути встановлено на місці порушення,
працівники державної лісової охорони, а в лісах колективних
сільськогосподарських підприємств - працівники лісової охорони
зазначених підприємств, уповноважені на те посадові особи органів,
які здійснюють державний нагляд за додержанням правил полювання,
органів рибоохорони, посадові особи інших органів, які здійснюють
державний контроль за охороною і використанням тваринного світу,
працівники   служб   охорони   територій   та   об'єктів
природно-заповідного фонду, а також працівники міліції можуть
доставляти осіб, які вчинили ці правопорушення, у міліцію чи в
приміщення  виконавчого  органу  сільської,  селищної  ради.
Доставлення порушника може провадитись також членами громадських
формувань з охорони громадського порядку і державного кордону,
громадськими  інспекторами  охорони  природи,  громадськими
мисливськими  інспекторами,  громадськими інспекторами органів
рибоохорони та громадськими лісовими інспекторами.
   У разі вчинення порушень земельного законодавства, якщо
особу порушника неможливо встановити на місці вчинення порушення,
державні інспектори у сфері державного контролю за використанням
та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про
охорону земель  можуть  доставляти  осіб,  які  вчинили  ці
правопорушення, до міліції чи до приміщення виконавчого органу
сільської, селищної, міської ради для встановлення особи порушника
та складення протоколу про адміністративне правопорушення.
   При вчиненні правопорушень, зв'язаних з посяганням  на
охоронювані об'єкти, інше майно, порушника може бути доставлено
працівниками  воєнізованої  охорони  у  службове  приміщення
воєнізованої охорони або в міліцію для припинення правопорушень,
встановлення  особи  порушника  і  складення  протоколу  про
правопорушення.
   При  вчиненні  правопорушень,  пов'язаних  із незаконним
придбанням або зберіганням спеціальних технічних засобів для
зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного
отримання інформації, порушника може бути доставлено до органів
Служби безпеки України її працівником для встановлення особи
порушника і складення протоколу про правопорушення. 
   Доставлення порушника має бути проведено в можливо короткий
строк.
   Перебування доставленої особи у штабі громадського формування
з  охорони  громадського  порядку  і  державного кордону чи
громадському пункті з охорони громадського порядку, приміщенні
виконавчого органу сільської, селищної ради не може тривати більш
як одну годину, якщо не встановлено інше.
   У разі вчинення військовослужбовцями, військовозобов'язаними
під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил
України під час виконання ними службових обов'язків правопорушень
та в разі наявності обставин, зазначених у частині першій цієї
статті, доставлення порушника уповноваженими на те посадовими
особами здійснюється у підрозділи Військової служби правопорядку у
Збройних Силах України.
( Стаття 259 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 2010-12
від 03.04.86, Законами N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001,
N 3048-III ( 3048-14 ) від 07.02.2002, N 662-IV ( 662-15 ) від
03.04.2003 - набуває чинності 01.08.2003 року, N 743-IV ( 743-15 )
від 15.05.2003, N 1703-IV ( 1703-15 ) від 11.05.2004, N 271-VI
( 271-17 ) від 15.04.2008 )
 
               Глава 20
      ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ
        ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 
( Назва глави 20 в редакції Закону N 586-VI ( 586-17 ) від
24.09.2008 )
 
   Стаття 260. Заходи забезпечення провадження в справах про
         адміністративні правопорушення
 
   У випадках, прямо передбачених законами України, з метою
припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші
заходи  впливу,  встановлення особи, складення протоколу про
адміністративне правопорушення у разі неможливості складення його
на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є
обов'язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду
справ  та виконання постанов по справах про адміністративні
правопорушення  допускаються адміністративне затримання особи,
особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів, у
тому числі посвідчення водія, талона про проходження державного
технічного огляду, ліцензійної картки на транспортний засіб,
тимчасове затримання транспортного засобу, відсторонення водіїв
від керування транспортними засобами, річковими і маломірними
суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого
сп'яніння,  а також щодо перебування під впливом лікарських
препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.
 
   Порядок адміністративного затримання, особистого  огляду,
огляду речей і вилучення речей та документів, у тому числі
посвідчення водія, талона про проходження державного технічного
огляду,  ліцензійної картки на транспортний засіб, тимчасове
затримання  транспортного  засобу,  відсторонення  водіїв від
керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами
та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, а
також щодо вживання лікарських препаратів, що знижують їх увагу та
швидкість  реакції,  з  метою,  передбаченою  цією  статтею,
визначається цим Кодексом та іншими законами України.
 
   Відшкодування  шкоди, заподіяної громадянинові незаконним
застосуванням заходів забезпечення провадження у справах про
адміністративні  правопорушення,  проводиться  в  порядку,
встановленому законом.
( Стаття 260 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 )
 
   Стаття 261. Адміністративне затримання
 
   Про адміністративне затримання складається протокол, в якому
зазначаються: дата і місце його складення; посада, прізвище, ім'я
та по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу
затриманого; час і мотиви затримання. Протокол  підписується
посадовою особою, яка його склала, і затриманим.  У  разі
відмовлення затриманого від підписання протоколу в ньому робиться
запис про це.
   Про місце  перебування  особи,  затриманої  за вчинення
адміністративного правопорушення,  негайно  повідомляються  її
родичі, а на її прохання також власник відповідного підприємства,
установи, організації або уповноважений ним орган.
( Стаття 261 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 )
 
   Стаття 262. Органи (посадові особи), правомочні
         здійснювати адміністративне затримання
 
   Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне
правопорушення, може провадитися лише  органами  (посадовими
особами), уповноваженими на те законами України.
   Адміністративне затримання провадиться:
   1)  органами  внутрішніх справ - при вчиненні дрібного
хуліганства,  вчиненні насильства в сім'ї, порушення порядку
організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і
демонстрацій, при поширюванні неправдивих чуток, вчиненні злісної
непокори законному розпорядженню чи вимозі працівника міліції,
члена громадського формування з охорони громадського порядку і
державного кордону, а також військовослужбовця чи образи їх,
публічних закликів до невиконання вимог працівника міліції, при
прояві  неповаги  до  суду, вчиненні незаконного доступу до
інформації  в автоматизованих системах, порушення правил про
валютні  операції,  правил  обігу  наркотичних  засобів  або
психотропних  речовин, незаконного продажу товарів або інших
предметів, дрібної спекуляції, торгівлі з рук у невстановлених
місцях, при розпиванні спиртних напоїв у громадських місцях чи
появі у громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську
гідність і громадську мораль, у випадках, коли є підстави вважати,
що особа займається проституцією, при порушенні правил дорожнього
руху, правил полювання, рибальства і охорони рибних запасів та
інших порушень законодавства про охорону і використання тваринного
світу, при порушенні правил перебування іноземців та осіб без
громадянства в Україні і транзитного проїзду через територію
України, а також в інших випадках, прямо передбачених законами
України;
   2)  органами  прикордонної служби - у разі незаконного
перетинання або спроби незаконного перетинання державного кордону
України, порушення прикордонного режиму або режиму в пунктах
пропуску через державний кордон України, вчинення злісної непокори
законному  розпорядженню  або  вимозі  військовослужбовця  чи
працівника  Державної  прикордонної служби України або члена
громадського  формування  з  охорони  громадського порядку і
державного  кордону,  порушення  правил використання об'єктів
тваринного світу в межах прикордонної смуги та контрольованого
прикордонного району, у територіальному морі, внутрішніх водах та
виключній (морській) економічній зоні України, порушення правил
перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і
транзитного проїзду через територію України;
   3) старшою у місці розташування охоронюваного  об'єкта
посадовою особою воєнізованої  охорони  -  при  вчиненні
правопорушень, зв'язаних з посяганням на охоронювані об'єкти,
інше;
   4) посадовими особами Військової служби правопорядку  у
Збройних Силах України - у разі вчинення військовослужбовцями,
військовозобов'язаними під час проходження  ними  зборів  та
працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових
обов'язків дрібного хуліганства, злісної  непокори  законному
розпорядженню  чи  вимозі  посадової особи Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України, публічних закликів до
невиконання вимог цієї особи, порушення правил зберігання, носіння
або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і
бойових припасів, дрібного розкрадання державного або колективного
майна, у разі вживання спиртних напоїв у громадських місцях, появи
в громадських місцях у п'яному вигляді, а також у разі порушення
правил дорожнього руху водіями чи іншими особами, які керують
військовими транспортними засобами.
   5)  органами  Служби  безпеки  України - при порушенні
законодавства про державну таємницю або здійсненні незаконного
доступу до інформації в автоматизованих системах, придбанні або
зберіганні спеціальних технічних засобів для зняття інформації з
каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації.
   6) посадовими особами органів і установ виконання покарань та
слідчих ізоляторів - у разі вчинення прихованої від огляду
передачі або спроби передачі будь-яким способом особам, яких
тримають у слідчих ізоляторах і установах виконання покарань,
алкогольних напоїв, лікарських та інших засобів, що викликають
одурманювання, а також інших заборонених для передачі предметів.
( Стаття 262 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11
від 29.05.85, N 2010-11 від 03.04.86, N 4134-11 від 12.06.87,
N 6347-11 від 03.08.88, N 7445-11 від 27.04.89, N 8918-11 від
07.03.90, N 9082-11 від 20.04.90, N 9166-11 від 04.05.90, N 647-12
від  18.01.91; Законами N 64/95-ВР від 15.02.95, N 557-XIV
( 557-14 ) від 24.03.99, N 812-XIV ( 812-14 ) від 02.07.99,
N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 662-IV ( 662-15 ) від
03.04.2003 - набуває чинності 01.08.2003 року, N 743-IV ( 743-15 )
від 15.05.2003, N 1299-IV ( 1299-15 ) від 20.11.2003, N 1703-IV
( 1703-15 ) від 11.05.2004, N 1723-IV ( 1723-15 ) від 18.05.2004,
N 599-VI ( 599-17 ) від 25.09.2008, N 1254-VI ( 1254-17 ) від
14.04.2009 )
 
 
   Стаття 263. Строки адміністративного затримання
 
   Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне
правопорушення, може тривати не більш як три години. У виняткових
випадках, у зв'язку з особливою потребою законами України може
бути встановлено інші строки адміністративного затримання.
   Осіб, які порушили прикордонний режим або режим у пунктах
пропуску через державний кордон України, може бути затримано на
строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних
випадках  для  встановлення  особи  і  з'ясування  обставин
правопорушення - до трьох діб з повідомлення про це письмово
прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання
або  на  строк  до  десяти  діб з санкції прокурора, якщо
правопорушники не мають документів, що посвідчують їх особу.
   Осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів  і
психотропних речовин, може бути затримано на строк до трьох годин
для складання протоколу, а в необхідних випадках для встановлення
особи, проведення медичного огляду, з'ясування обставин придбання
вилучених наркотичних засобів і психотропних речовин та  їх
дослідження - до трьох діб з повідомленням про це письмово
прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання
або  на  строк  до  десяти  діб з санкції прокурора, якщо
правопорушники не мають документів, що посвідчують їх особу.
   Осіб, які вчинили дрібне хуліганство, насильство в сім'ї,
злісну непокору законному розпорядженню або вимозі працівника
міліції, члена громадського формування з охорони громадського
порядку і державного кордону, а також військовослужбовця чи образу
їх, публічні заклики до невиконання вимог працівника міліції чи
посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах
України, може бути затримано до розгляду справи суддею або
начальником (заступником начальника) органу внутрішніх справ. До
розгляду суддею справи може бути затримано також осіб, які
незаконно  перетнули  або зробили спробу незаконно перетнути
державний  кордон України, вчинили злісну непокору законному
розпорядженню  або  вимозі  військовослужбовця  чи працівника
Державної прикордонної служби України або члена громадського
формування з охорони громадського порядку і державного кордону,
порушили  порядок організації і проведення зборів, мітингів,
вуличних походів і демонстрацій або проявили неповагу до суду чи
торгували з рук у невстановлених місцях. Іноземців та осіб без
громадянства,  які порушили правила перебування в Україні і
транзитного проїзду через територію України, може бути затримано
до розгляду справи суддею або посадовою особою органу Державної
прикордонної служби України.
   Строк адміністративного затримання обчислюється з моменту
доставлення порушника для складення протоколу, а особи, яка була в
стані сп'яніння, - з часу її витвереження.
( Стаття 263 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 6347-11
від 03.08.88, N 8918-11 від 07.03.90, N 9166-11 від 04.05.90, N
647-12 від 18.01.91; Законами N 64/95-ВР від 15.02.95, N 812-XIV
( 812-14 ) від 02.07.99, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001,
N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003 - набуває чинності 01.08.2003
року, N 743-IV ( 743-15 ) від 15.05.2003, N 1299-IV ( 1299-15 )
від 20.11.2003, N 1723-IV ( 1723-15 ) від 18.05.2004, N 599-VI
( 599-17 ) від 25.09.2008 )
 
   Стаття 264. Особистий огляд і огляд речей
 
   Особистий  огляд  може провадитись уповноваженими на те
посадовими особами Служби безпеки України, органів внутрішніх
справ, органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів,
Військової  служби  правопорядку  у  Збройних Силах України,
воєнізованої охорони, цивільної авіації, митних установ і органів
прикордонної служби, а у випадках, прямо передбачених законами
України, також і інших органів.
   Особистий огляд може провадитись уповноваженою на те особою
однієї статі з оглядуваним і в присутності двох понятих тієї ж
статі.
   Огляд речей може провадитись уповноваженими на те посадовим
особами Служби безпеки України, органів внутрішніх справ, органів
і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, Військової
служби  правопорядку  у Збройних Силах України, воєнізованої
охорони, цивільної авіації, митних установ, органів прикордонної
служби, природоохоронних органів, державними інспекторами з питань
інтелектуальної  власності,  органів  лісоохорони,  органів
рибоохорони,  органів,  що  здійснюють  державний  нагляд за
додержанням правил полювання, а у випадках, прямо передбачених
законами України, також і інших органів. При вчиненні порушень
законодавства  про  охорону  і використання тваринного світу
уповноважені  на  те посадові особи органів, які здійснюють
державний  нагляд  за  додержанням правил полювання, органів
рибоохорони, а також працівники міліції, військовослужбовці та
працівники Державної прикордонної служби України можуть провадити
в установленому порядку огляд транспортних засобів.
   Огляд речей, ручної кладі, багажу, знарядь полювання і лову
риби, добутої продукції, транспортних засобів та інших предметів
здійснюється, як правило, у присутності особи, у  власності
(володінні) якої вони є. У невідкладних випадках зазначені речі,
предмети може бути піддано оглядові з участю двох понятих під час
відсутності власника (володільця).
   Про особистий огляд, огляд речей складається протокол або про
це робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне
правопорушення або в протоколі про адміністративне затримання.
   Особистий огляд, огляд речей у митних установах провадиться в
порядку, встановленому Митним кодексом України.
( Стаття 264 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 2010-11

| Первая ... | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner