Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кодекс України № 8073-X от 07.12.1984

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 36

(посадової особи), який розглядає справу, а також мають інші
права, передбачені законами України.
   Повноваження адвоката  на  участь  у  розгляді  справи
посвідчуються ордером, що його видає адвокатське об'єднання, або
відповідною довіреністю на ведення справи.
( Стаття 271 в редакції Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від
05.04.2001 )
 
   Стаття 272. Свідок
 
   Як свідок у справі про адміністративне правопорушення може
бути викликана кожна особа, про яку є дані, що їй відомі
які-небудь обставини, що підлягають установленню по даній справі.
   На виклик органу (посадової особи), у провадженні якого
перебуває справа, свідок зобов'язаний з'явитися в зазначений час,
дати правдиві пояснення, повідомити все відоме йому по справі і
відповісти на поставлені запитання.
 
   Стаття 273. Експерт
 
   Експерт призначається органом  (посадовою  особою),  в
провадженні якого  перебуває  справа  про  адміністративне
правопорушення, у разі, коли виникає потреба в  спеціальних
знаннях.
   Експерт зобов'язаний з'явитися на виклик органу (посадової
особи) і дати об'єктивний висновок у поставлених перед ним
питаннях.
   Експерт має право знайомитися з матеріалами справи, що
стосуються предмета експертизи, заявляти клопотання про надання
йому додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку; з
дозволу органу (посадової особи), в провадженні якого перебуває
справа про адміністративне правопорушення, ставити особі, яка
притягається до відповідальності, потерпілому, свідкам запитання,
що стосуються предмета експертизи; бути присутнім при розгляді
справи.
 
   Стаття 274. Перекладач
 
   Перекладач призначається органом (посадовою особою),  в
провадженні якого  перебуває  справа  про  адміністративне
правопорушення.
   Перекладач зобов'язаний з'явитися на виклик органу (посадової
особи) і зробити повно й точно доручений йому переклад.
 
   Стаття 275. Відшкодування витрат потерпілим, свідкам,
         експертам і перекладачам
 
   Потерпілим, свідкам, експертам і перекладачам відшкодовуються
у встановленому порядку витрати, що їх вони зазнали у зв'язку з
явкою в орган (до посадової особи), в провадженні якого перебуває
справа про адміністративне правопорушення.
   За особами, яких викликають як потерпілих, свідків, експертів
і перекладачів, зберігається у встановленому порядку середній
заробіток за місцем роботи за час їх відсутності у зв'язку з явкою
в орган (до посадової особи), в провадженні якого перебуває
справа про адміністративне правопорушення.
 
               Глава 22
     РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 
   Стаття 276. Місце розгляду справи про адміністративне
         правопорушення
 
   Справа про адміністративне правопорушення розглядається за
місцем його вчинення.
   Справи  про  адміністративні  правопорушення, передбачені
статтями 80, 81, 121 - 126, 127-1 - 129, частинами першою, другою,
третьою і четвертою статті 130 і статтею 139 (коли правопорушення
вчинено водієм) цього Кодексу, можуть також розглядатися за місцем
обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників.
   Справи про адміністративні  правопорушення,  передбачені
статтями 177 і 178 цього Кодексу, розглядаються за місцем їх
вчинення або за місцем проживання порушника.
   Адміністративними комісіями  справи  про  адміністративні
правопорушення розглядаються за місцем проживання порушника.
   Законами України може бути передбачено й інше місце розгляду
справи про адміністративне правопорушення.
( Стаття 276 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11
від 29.05.85, N 1117-11 від 16.10.85, N 7542-11 від 19.05.89,
N 1369-12 від 29.07.91, N 1818-12 від 15.11.91; Законами N 3785-12
від 23.12.93, N 244/94-ВР від 15.11.94, N 2029-III ( 2029-14 ) від
05.10.2000, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001,  N 2350-III
( 2350-14 ) від 05.04.2001, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 )
 
   Стаття 277. Строки розгляду справ про адміністративні
         правопорушення
 
   Справа про адміністративне правопорушення розглядається в
п'ятнадцятиденний строк з дня одержання органом  (посадовою
особою), правомочним  розглядати  справу,  протоколу  про
адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.
   Справи про адміністративні  правопорушення,  передбачені
статтею 42-2, частиною першою статті 44, 44-1, 106-1, 106-2,
статтею 162, 173, 173-1, 173-2, 178, 185 і частиною першою статті
185-3, статтями 185-7, 185-10, 188-22, 203 - 206-1, розглядаються
протягом доби, статтями 146, 160, 160-2, 185-1, 212-7 - 212-20 - у
триденний строк, статтями 46-1, 51 і 176 - у п'ятиденний строк, а
статтями 101-103 цього Кодексу - у семиденний строк.
   Законами України може бути передбачено й інші строки розгляду
справ про адміністративні правопорушення.
( Стаття 277 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11
від 29.05.85, N 2010-11 від 03.04.86, N 4135-11 від 12.06.87,
N 4452-11 від 21.08.87, N 6347-11 від 03.08.88, N 7445-11 від
27.04.89, N 8710-11 від 19.01.90, N 8711-11  від  19.01.90,
N 8918-11 від 07.03.90, N 9082-11 від 20.04.90, N 9166-11 від
04.05.90, N 647-12 від 18.01.91, N 661-12 від 28.01.91; Законами
N 3039-12 від 03.03.93, N 3890-12 від 28.01.94, N 64/95-ВР від
15.02.95, N 386/96-ВР від 01.10.96, N 2342-III ( 2342-14 ) від
05.04.2001, N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003 - набуває чинності
01.08.2003 року, N 1299-IV ( 1299-15 ) від 20.11.2003, N 2635-IV
( 2635-15 ) від 02.06.2005, N 3078-IV ( 3078-15 ) від 15.11.2005,
N 3504-IV ( 3504-15 ) від 23.02.2006, N 599-VI ( 599-17 ) від
25.09.2008 )
 
   Стаття 278. Підготовка до розгляду справи про
         адміністративне правопорушення
 
   Орган (посадова особа) при підготовці до розгляду справи про
адміністративне правопорушення вирішує такі питання:
   1) чи належить до його компетенції розгляд даної справи;
   2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи
про адміністративне правопорушення;
   3) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи,
про час і місце її розгляду;
   4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали;
   5) чи підлягають задоволенню  клопотання  особи,  яка
притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх
законних представників і адвоката.
 
   Стаття 279. Порядок розгляду справи про адміністративне
         правопорушення
 
   Розгляд справи  розпочинається  з  оголошення  складу
колегіального органу або представлення посадової особи,  яка
розглядає дану справу.
   Головуючий на засіданні колегіального органу або посадова
особа, що розглядає справу, оголошує, яка справа  підлягає
розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності,
роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і
обов'язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне
правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть
участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються
клопотання. У разі участі в  розгляді  справи  прокурора
заслуховується його висновок.
 
   Стаття 280. Обставини, що підлягають з'ясуванню при розгляді
         справи про адміністративне правопорушення
 
   Орган (посадова  особа)  при  розгляді  справи  про
адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати: чи було
вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його
вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є
обставини, що пом'якшують і  обтяжують  відповідальність, чи
заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про
адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації,
трудового колективу, а також з'ясувати інші обставини, що мають
значення для правильного вирішення справи.
( Стаття 280 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 1117-11
від 16.10.85, Законом N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 )
 
   Стаття 281. Протокол засідання колегіального органу по справі
         про адміністративне правопорушення
 
   При розгляді колегіальним органом справи про адміністративне
правопорушення ведеться протокол, в якому зазначаються:
   1) дата і місце засідання;
   2) найменування і склад органу, який розглядає справу;
   3) зміст справи, що розглядається;
   4) відомості про явку осіб, які беруть участь у справі;
   5) пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх
клопотання і результати їх розгляду;
   6) документи і речові докази, досліджені при розгляді справи;
   7) відомості про оголошення прийнятої постанови і роз'яснення
порядку та строків її оскарження.
   Протокол засідання  колегіального  органу  підписується
головуючим на засіданні і секретарем цього органу.
 
   Стаття 282. Пропозиції про усунення причин та умов, що
         сприяли вчиненню адміністративних правопорушень
 
   Орган (посадова особа), який розглядає справу, встановивши
причини та умови, що  сприяли  вчиненню  адміністративного
правопорушення, вносить у відповідний державний орган чи орган
місцевого самоврядування, громадську організацію або посадовій
особі пропозиції про вжиття заходів щодо усунення цих причин та
умов.  Про  вжиті заходи протягом місяця з дня надходження
пропозиції повинно бути повідомлено орган (посадову особу), який
вніс пропозицію.
( Стаття 282 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 )
 
              Глава 23
   ПОСТАНОВА ПО СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 
   Стаття 283. Зміст постанови по справі про адміністративне
         правопорушення
 
   Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, орган
(посадова особа) виносить постанову по  справі.  Постанова
виконавчого органу сільської, селищної, міської ради по справі про
адміністративне правопорушення приймається у формі рішення.
   Постанова повинна містити: найменування органу (посадової
особи), який виніс постанову, дату розгляду справи; відомості про
особу, щодо якої розглядається справа; опис обставин, установлених
при розгляді справи; зазначення нормативного акта, який передбачає
відповідальність за дане адміністративне правопорушення; прийняте
по справі рішення.
   Якщо при вирішенні питання про накладення стягнення за
адміністративне правопорушення органами (посадовими  особами),
переліченими у пунктах 1-4 статті 213 цього Кодексу, одночасно
вирішується питання про відшкодування винним майнової шкоди, то в
постанові по справі зазначаються розмір шкоди, що  підлягає
стягненню, порядок і строк її відшкодування.
   Постанова по справі повинна містити вирішення питання про
вилучені речі і документи, а також вказівку про порядок і строк її
оскарження.
   Постанова колегіального органу приймається простою більшістю
голосів членів колегіального органу, присутніх на засіданні.
   Постанова по справі про адміністративне  правопорушення
підписується посадовою особою, яка розглянула справу, а постанова
колегіального органу - головуючим на засіданні і секретарем цього
органу.
   У випадках, передбачених законодавством України, про захід
стягнення  робиться  відповідний  запис  на  протоколі  про
адміністративне правопорушення або постанова оформляється іншим
установленим способом.
( Стаття 283 із змінами, внесеними згідно із Законами N 244/94-ВР
від 15.11.94, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 586-VI
( 586-17 ) від 24.09.2008 )
 
   Стаття 284. Види постанов по справі про адміністративне
         правопорушення
 
   По справі про адміністративне правопорушення, орган (посадова
особа) виносить одну з таких постанов:
   1) про накладення адміністративного стягнення;
   2) про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1
цього Кодексу;
   3) про закриття справи.
   Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні
усного зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської
організації чи трудового колективу або передачі їх прокурору,
органу досудового слідства чи дізнання, а також при наявності
обставин, передбачених статтею 247 цього Кодексу.
( Стаття 284 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 1117-11
від 16.10.85; Законами N 244/94-ВР від 15.11.94, N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 )
 
   Стаття 285. Оголошення постанови по справі про
         адміністративне правопорушення і вручення
         копії постанови
 
   Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду
справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається  або
висилається особі, щодо якої її винесено.
   Копія постанови в той же строк вручається або висилається
потерпілому на його прохання.
   Копія постанови вручається під розписку. В разі, якщо копія
постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у
справі.
   По справах про порушення митних правил копія постанови
вручається особам, щодо яких її винесено, в порядку, встановленому
Митним кодексом України.
   У випадках, передбачених статтею 258 цього Кодексу, копія
постанови  уповноваженої  посадової  особи  у  справі  про
адміністративне правопорушення вручається особі, щодо якої її
винесено, на місці вчинення правопорушення.
   По справах про адміністративне правопорушення, передбачені
статтями 174 і 191 цього Кодексу, щодо особи, якій вогнепальну
зброю, а також бойові припаси ввірено в зв'язку з виконанням
службових  обов'язків  або передано в тимчасове користування
підприємством,  установою,  організацією,  суд надсилає копію
постанови, крім того, відповідному підприємству, установі або
організації для відома і органу внутрішніх справ для розгляду
питання про заборону цій особі користуватися вогнепальною зброєю.
( Стаття 285 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 )
 
 
   ( Статтю 286 виключено на підставі Закону N 586-VI ( 586-17 )
від 24.09.2008 )
 
 
               Глава 24
    ОСКАРЖЕННЯ І ОПРОТЕСТУВАННЯ ПОСТАНОВИ ПО СПРАВІ ПРО
         АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 
   Стаття 287. Право оскарження постанови по справі про
         адміністративне правопорушення
 
   Постанову по справі про адміністративне правопорушення може
бути оскаржено особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим.
   Постанова  районного,  районного  у  місті, міського чи
міськрайонного  суду (судді) про накладення адміністративного
стягнення може бути оскаржена в порядку, визначеному цим Кодексом.
( Стаття 287 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 )
 
   Стаття 288. Порядок оскарження постанови по справі про
         адміністративне правопорушення
 
   Постанову по справі про адміністративне правопорушення може
бути оскаржено:
 
   1) постанову адміністративної комісії - у виконавчий комітет
відповідної ради або в районний, районний у місті, міський чи
міськрайонний   суд,  у  порядку,  визначеному  Кодексом
адміністративного  судочинства  України  (  2747-15  ),  з
особливостями, встановленими цим Кодексом;
 
   2) рішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської
ради - у відповідну раду або в районний, районний у місті, міський
чи  міськрайонний  суд,  у  порядку,  визначеному  Кодексом
адміністративного  судочинства  України  (  2747-15  ),  з
особливостями, встановленими цим Кодексом;
 
   3) постанову іншого органу (посадової особи) про накладення
адміністративного стягнення - у вищестоящий орган (вищестоящій
посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи
міськрайонний   суд,  у  порядку,  визначеному  Кодексом
адміністративного  судочинства  України  (  2747-15  ),  з
особливостями, встановленими цим Кодексом.
 
   Постанову про одночасне накладення основного і додаткового
адміністративних стягнень може бути оскаржено за вибором особи,
щодо якої її винесено, чи потерпілого в порядку, встановленому для
оскарження основного або додаткового стягнення;
 
 
   ( Пункт 4 частини першої статті 288 виключено на підставі
Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 )
 
 
   ( Пункт 5 частини першої статті 288 виключено на підставі
Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 )
 
 
   Скарга подається в орган (посадовій особі), який виніс
постанову по справі про адміністративне правопорушення, якщо інше
не встановлено законодавством України. Скарга, що  надійшла,
протягом трьох діб надсилається разом із справою органу (посадовій
особі), правомочному відповідно до цієї статті її розглядати.
 
   Постанову уповноваженого органу  (посадової  особи)  про
накладення адміністративного стягнення може бути скасовано або
змінено за протестом прокурора керівником відповідного органу, а
також незалежно від наявності протесту прокурора - керівником
вищестоящого органу.
 
   Особа, яка оскаржила постанову у справі про адміністративне

| Первая ... | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner