Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кодекс України № 8073-X от 07.12.1984

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 5

 
   Псування сільськогосподарських та інших земель, забруднення
їх  хімічними  і  радіоактивними  речовинами,  нафтою  та
нафтопродуктами, неочищеними стічними водами, виробничими  та
іншими відходами, а так само невжиття заходів по боротьбі з
бур'янами -
   тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до
двадцяти  неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян і на
посадових осіб - від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
( Стаття 52 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2977-12 від
03.02.93, N 55/97-ВР від 07.02.97, N 650/97-ВР від 19.11.97,
N 271-VI ( 271-17 ) від 15.04.2008 )
 
   Стаття 53. Порушення правил використання земель
 
   Використання земель не за цільовим призначенням, невиконання
природоохоронного режиму  використання  земель,  розміщення,
проектування, будівництво, введення в дію об'єктів, які негативно
впливають на стан земель, неправильна експлуатація, знищення або
пошкодження протиерозійних гідротехнічних  споруд,  захисних
лісонасаджень -
   тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до
двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на
посадових осіб - від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
( Стаття 53 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2977-12 від
03.02.93, N 55/97-ВР від 07.02.97, N 271-VI ( 271-17 ) від
15.04.2008 )
 
   Стаття 53-1. Самовільне зайняття земельної ділянки
 
   Самовільне зайняття земельної ділянки -
   тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до
п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на
посадових осіб - від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
( Кодекс доповнено статтею 53-1 згідно із Законом N 2977-12 від
03.02.93; із змінами, внесеними згідно із Законами N 55/97-ВР від
07.02.97, N 578-V ( 578-16 ) від 11.01.2007 )
 
   Стаття 53-2. Перекручення або приховування даних
         державного земельного кадастру
 
   Перекручення даних державного земельного кадастру, а також
приховування  інформації про стан земель, розміри, кількість
земельних ділянок, наявність земель запасу або резервного фонду -
 
   тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від
п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Кодекс доповнено статтею 53-2 згідно із Законом N 2977-12 від
03.02.93, із змінами, внесеним згідно із Законом N 55/97-ВР від
07.02.97; в редакції Закону N 271-VI ( 271-17 ) від 15.04.2008 )
 
   Стаття 53-3. Зняття та перенесення ґрунтового покриву
         земельних ділянок без спеціального дозволу
 
   Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок
без  спеціального дозволу, а також невиконання умов зняття,
збереження і використання родючого шару ґрунту -
 
   тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до
двадцяти  неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян і на
посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
( Кодекс доповнено статтею 53-3 згідно із Законом N 271-VI
( 271-17 ) від 15.04.2008 )
 
   Стаття 54. Порушення строків повернення тимчасово зайнятих
        земель або неприведення їх у стан, придатний для
        використання за призначенням
 
   Порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або
невиконання обов'язків щодо приведення їх у стан, придатний для
використання за призначенням, -
 
   тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до
двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  і  на
посадових осіб - від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
 
   Непроведення рекультивації порушених земель -
 
   тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових
осіб - від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
( Стаття 54 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2977-12 від
03.02.93, N 55/97-ВР від 07.02.97; в редакції Закону N 271-VI
( 271-17 ) від 15.04.2008 )
 
   Стаття 55. Самовільне відхилення від проектів землеустрою
 
   Відхилення від затверджених в установленому порядку проектів
землеустрою -
 
   тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до
двадцяти  неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян і на
посадових осіб - від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
( Стаття 55 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2977-12 від
03.02.93, N 55/97-ВР від 07.02.97; в редакції Закону N 271-VI
( 271-17 ) від 15.04.2008 )
 
   Стаття 56. Знищення межових знаків
 
   Знищення громадянами межових знаків меж землекористувань -
 
   тягне  за собою накладення штрафу від п'яти до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Стаття 56 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2977-12 від
03.02.93, N 55/97-ВР від 07.02.97, N 271-VI ( 271-17 ) від
15.04.2008 )
 
   Стаття 57. Порушення вимог щодо охорони надр
 
   Самовільна забудова площ залягання  корисних  копалин,
невиконання правил охорони надр і вимог щодо охорони довкілля,
будівель і споруд від шкідливого впливу робіт, зв'язаних з
користуванням  надрами, знищення або пошкодження спостережних
режимних свердловин на підземні води, а також маркшейдерських і
геодезичних знаків -
   тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від чотирьох
до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і  на
посадових осіб - від десяти до чотирнадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
   Вибіркова відробка багатих ділянок родовищ, яка призводить до
необгрунтованих втрат балансових запасів  корисних  копалин,
наднормативні втрати і наднормативне розубожування  корисних
копалин при видобуванні, псування родовищ корисних копалин та інші
порушення вимог раціонального використання їх запасів -
   тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від
десяти до чотирнадцяти  неоподатковуваних  мінімумів  доходів
громадян.
   Втрата маркшейдерської документації, невиконання вимог щодо
приведення гірничих виробок і бурових свердловин, які ліквідуються
або консервуються, в стан, що забезпечує безпеку населення, а
також вимог щодо збереження родовищ, гірничих виробок і бурових
свердловин на час консервації -
   тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від
десяти до чотирнадцяти  неоподатковуваних  мінімумів  доходів
громадян.
   Порушення особливих умов спеціального дозволу (ліцензії) на
користування надрами, якщо це не пов'язано з отриманням доходу у
великих розмірах,
   - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб та
фізичних осіб від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
   Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума
у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян.
( Стаття 57 із змінами, внесеними згідно із Законами N 8/95-ВР від
19.01.95, N 55/97-ВР від 07.02.97, N 2342-III ( 2342-14 ) від
05.04.2001, N 2851-IV ( 2851-15 ) від 08.09.2005 )
 
   Стаття 58. Порушення правил і вимог проведення робіт
        по геологічному вивченню надр
 
   Порушення правил і вимог проведення робіт по геологічному
вивченню надр, яке може призвести чи призвело до недостовірної
оцінки розвіданих запасів корисних копалин або  умов  для
будівництва та експлуатації підприємств по видобуванню корисних
копалин, а також підземних споруд, не зв'язаних з видобуванням
корисних копалин, втрата геологічної документації, дублікатів проб
корисних копалин і керна, необхідних при дальшому геологічному
вивченні надр і розробці родовищ, -
   тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від
десяти до чотирнадцяти  неоподатковуваних  мінімумів  доходів
громадян.
( Стаття 58 із змінами, внесеними згідно із Законами N 8/95-ВР від
19.01.95, N 55/97-ВР від 07.02.97 )
 
   Стаття 59. Порушення правил охорони водних ресурсів
 
   Забруднення і засмічення вод, порушення водоохоронного режиму
на водозборах, яке спричиняє їх забруднення, водну ерозію грунтів
та інші шкідливі явища, -
   тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від
трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на
посадових осіб - від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
   Введення в експлуатацію підприємств, комунальних та інших
об'єктів без споруд і пристроїв, що запобігають забрудненню і
засміченню вод або їх шкідливому діянню, -
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти
до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Стаття 59 із змінами, внесеними згідно із Законами N 81/96-ВР 
від 06.03.96, N 55/97-ВР від 07.02.97 )
 
   Стаття 59-1. Порушення вимог щодо охорони територіальних
         і внутрішніх морських вод від забруднення і
         засмічення
 
   Забруднення і засмічення територіальних і внутрішніх морських
вод внаслідок скидів із суден, здійснених без дозволу спеціально
уповноважених на те державних органів  або  з  порушенням
встановлених правил, -
   тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від
тридцяти п'яти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
   Проведення навантажувальних та розвантажувальних робіт, що
можуть призвести до забруднення територіальних і  внутрішніх
морських вод, без дозволу органів державного контролю в галузі
охорони навколишнього природного середовища, якщо одержання такого
дозволу передбачено законодавством України, -
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від
двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
   Неповідомлення адміністрації найближчого порту України про
проведене внаслідок крайньої необхідності без належного на те
дозволу скидання у море шкідливих речовин з судна або іншого
плавучого засобу, повітряного судна, платформи чи іншої штучно
спорудженої у морі конструкції, а у випадках скидання з метою
поховання - і органу, який видає дозволи та таке скидання, одразу
після здійснення або в ході здійснення такого скидання -
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб судна або
іншого плавучого засобу від сорока до сімдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
( Кодекс доповнено статтею 59-1 згідно із Законом N 81/96-ВР від
06.03.96, із змінами, внесеними згідно із Законом N 55/97-ВР від
07.02.97 )
 
   Стаття 60. Порушення правил водокористування
 
   Забір води з порушенням планів водокористування, самовільне
проведення гідротехнічних робіт, безгосподарне використання води
(добутої або відведеної з водних об'єктів), порушення правил
ведення первинного обліку кількості вод, що забираються з водних
об'єктів і скидаються до них, та визначення якості вод, що
скидаються, -
   тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від
п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Стаття 60 із змінами, внесеними згідно із Законами N 81/96-ВР 
від 06.03.96, N 55/97-ВР від 07.02.97 )
 
   Стаття 61. Пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв,
        порушення правил їх експлуатації
 
   Пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, -
   тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до
семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових
осіб - від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
   Порушення правил експлуатації водогосподарських споруд і
пристроїв -
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти
до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Стаття 61 із змінами, внесеними згідно із Законами N 81/96-ВР 
від 06.03.96, N 55/97-ВР від 07.02.97 )
 
   Стаття 62. Невиконання обов'язків по реєстрації в суднових
        документах операцій з шкідливими речовинами і
        сумішами
 
   Невиконання капітаном або іншими особами командного складу
судна чи іншого  плавучого  засобу  передбачених  чинним
законодавством обов'язків по реєстрації в суднових документах
операцій з речовинами, шкідливими для здоров'я людей або для живих
ресурсів моря, чи сумішами, які містять такі речовини понад
установлені норми, внесення зазначеними особами до  суднових
документів неправильних записів про ці операції або незаконне
відмовлення пред'явити такі документи відповідним посадовим особам
   - тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до восьми
неоподатковуваних мімімумів доходів громадян.
( Стаття 62 із змінами, внесеними згідно із Законами N 81/96-ВР
від 06.03.96, N 55/97-ВР від 07.02.97 )
 
   Стаття 63. Незаконне використання земель державного
        лісового фонду
 
   Використання ділянок земель державного лісового фонду для
розкорчовування, спорудження будівель,  переробки  деревини,
влаштування складів і т. ін. без належного дозволу на використання
цих ділянок -
   тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до
десяти неоподатковуваних мінімумів  доходів  громадян  і  на
посадових осіб - від дев'яти до вісімнадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
( Стаття 63 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2977-12 від
03.02.93, N 55/97-ВР від 07.02.97 )
 
   Стаття 64. Порушення встановленого порядку використання
        лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини,
        заготівлі живиці
 
   Порушення встановленого порядку використання  лісосічного
фонду, заготівлі і вивезення деревини та заготівлі живиці -
   тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від
трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на
посадових осіб - від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
( Стаття 64 із змінами, внесеними згідно із Законами N 81/96-ВР
від 06.03.96, N 55/97-ВР від 07.02.97 )
 
   Стаття 65. Незаконна порубка, пошкодження та знищення
        лісових культур і молодняка
 
   Незаконна порубка і пошкодження дерев і чагарників; знищення
або пошкодження лісових культур, сіянців або саджанців у лісових
розсадниках і на плантаціях, а також молодняка  природного
походження і самосіву на площах, призначених під лісовідновлення,-
   тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від
п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на
посадових осіб - від семи до  дванадцяти  неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
( Стаття 65 із змінами, внесеними згідно із Законами N 81/96-ВР
від 06.03.96, N 55/97-ВР від 07.02.97 )
 
   Стаття 65-1. Знищення або пошкодження полезахисних лісових
          смуг та захисних лісових насаджень
 
   Знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг, захисних
лісових насаджень вздовж берегів річок, каналів, навколо водних
об'єктів, гідротехнічних споруд, на смугах відводу автомобільних
доріг, залізниць та інших захисних лісових насаджень -
   тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до
десяти неоподатковуваних мінімумів  доходів  громадян  і  на
посадових осіб - від семи до  дванадцяти  неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
( Кодекс доповнено статтею 65-1 згідно із Законом N 81/96-ВР від
06.03.96, із змінами, внесеними згідно із Законом N 55/97-ВР від
07.02.97 )
 
   Стаття 66. Знищення або пошкодження підросту в лісах
 
   Знищення або пошкодження підросту в лісах -
   тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до
трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових
осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
( Стаття 66 із змінами, внесеними згідно із Законами N 81/96-ВР
від 06.03.96, N 55/97-ВР від 07.02.97 )
 
   Стаття 67. Здійснення лісових користувань не у відповідності
        з метою або вимогами, передбаченими в лісорубному
        квитку (ордері) або лісовому квитку
 
   Здійснення лісових користувань не у відповідності з метою або
вимогами, передбаченими в лісорубному квитку (ордері) або лісовому
квитку, -
   тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до
трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових
осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
( Стаття 67 із змінами, внесеними згідно із Законами N 81/96-ВР
від 06.03.96, N 55/97-ВР від 07.02.97 )
 
   Стаття 68. Порушення правил відновлення і поліпшення
        лісів, використання ресурсів спілої деревини
 
   Порушення правил та інструкцій по відновленню, поліпшенню

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | ... Последняя |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner