Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кримінально-процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1001-05 от 28.12.1960

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 11

апеляції не зупиняє виконання постанови суду.
   Затримання підозрюваного у вчиненні злочину не може тривати
більше сімдесяти двох годин.
   Якщо у встановлений законом строк затримання постанова судді
про застосування до затриманої особи запобіжного заходу у вигляді
взяття під варту або постанова про звільнення затриманого не
надійшла до установи для попереднього ув'язнення, начальник місця
попереднього ув'язнення звільняє цю особу, про що складає протокол
і направляє повідомлення про це посадовій особі чи органу, який
здійснював затримання.
( Стаття 106 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 3084-IX
( 3084-09 ) від 16.02.78, N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84,
Законами N 2857-XII ( 2857-12 ) від  15.12.92, N 3780-XII
( 3780-12 ) від 23.12.93, N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 -
набуває чинності з 29.06.2001, N 3111-III ( 3111-14 ) від
07.03.2002, N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009 )
 
   Стаття 106-1. Порядок короткочасного затримання осіб,
          підозрюваних у вчиненні злочину
 
   Порядок короткочасного затримання  осіб,  підозрюваних  у
вчиненні  злочину,  визначається  Положенням  про  порядок
короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину.
( Кодекс доповнено статтею 106-1 згідно з Указом ПВР N 3084-IX
( 3084-09 ) від 16.02.78, із змінами, внесеними згідно з Указом
ПВР N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84 )
 
   Стаття 107. Допит підозрюваного у вчиненні злочину
 
   Виклик і допит підозрюваного провадяться  з  додержанням
правил, встановлених статтями 134-136, 145 і 146 цього Кодексу.
   Якщо підозрюваний був затриманий або до нього було обрано
запобіжний  захід  у  вигляді взяття під варту, його допит
проводиться негайно, а при неможливості негайного допиту - не
пізніше двадцяти чотирьох годин після затримання. При допиті
такого підозрюваного присутність захисника є обов'язковою, за
винятком випадків, коли він відмовляється від нього і його відмова
прийнята.
   Перед допитом підозрюваному має бути роз'яснено його права,
передбачені статтею 43-1 цього Кодексу, а також повідомлено, у
вчиненні якого злочину він підозрюється, про що робиться відмітка
в протоколі його допиту.
( Стаття 107 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, Законами N 3780-XII ( 3780-12 ) від
23.12.93, N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності
з 29.06.2001 )
 
   Стаття 108. Строки провадження дізнання
 
   У справі про злочин, що не є тяжким, або особливо тяжким,
дізнання провадиться у строк не більше десяти днів, починаючи з
моменту встановлення особи, яка його вчинила. Якщо таку особу не
встановлено,  дізнання  зупиняється  з  додержанням  вимог,
передбачених статтею 209 цього Кодексу.
   У справі про тяжкий, або особливо тяжкий злочин дізнання
провадиться у строк не більше десяти днів з моменту порушення
справи.
   У разі обрання до підозрюваного запобіжного  заходу  у
порядку,  передбаченому статтею 165-2 цього Кодексу, дізнання
провадиться у строк не більше п'яти діб з моменту обрання
запобіжного заходу.
( Стаття 108 в редакції Закону N 3351-XII ( 3351-12 ) від
30.06.93, із змінами, внесеними згідно із Законами N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001,
N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
   Стаття 109. Закінчення дізнання
 
   Дізнання у справах закінчується складанням постанови про
направлення  справи для провадження досудового слідства, яка
затверджується прокурором.
   За наявності обставин, передбачених статтею 6 цього Кодексу,
орган дізнання закриває справу мотивованою постановою, копію якої
в добовий строк надсилає прокуророві.
( Стаття 109 в редакції  Закону N 3351-XII ( 3351-12 ) від
30.06.93 )
 
   Стаття 110. Оскарження дій і постанов органів дізнання
 
   Дії і постанови органів дізнання можуть бути  оскаржені
прокуророві.
   В разі надходження скарги прокурор зобов'язаний розглянути її
протягом десяти днів і рішення по скарзі повідомити скаржникові.
   Дії і постанови органів дізнання можуть бути оскаржені до
суду.
   Скарги на дії і постанови органів дізнання розглядаються
судом першої інстанції при попередньому розгляді справи або при
розгляді її по суті, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
( Стаття 110 в редакції Закону N 2857-XII ( 2857-12 ) від
15.12.92, із змінами, внесеними згідно із Законом N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
             Г л а в а 11
 
       ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
 
 
   Стаття 111. Провадження досудового слідства
 
   Досудове слідство провадиться у всіх справах, за винятком
справ про злочини, зазначені у частині 1 статті 27 і статті 425
цього Кодексу, по яких досудове слідство провадиться у випадках,
коли злочин вчинено неповнолітнім чи особою, яка через свої
фізичні або психічні вади не може сама здійснювати своє право на
захист, а також коли це визнає за необхідне прокурор чи суд.
( Стаття 111 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 2631-VII
( 2631-07 ) від 18.03.70, N 140-IX ( 140-09 ) від 04.09.75,
N 1593-IX ( 1593-09 ) від 22.12.76, N 6347-XI ( 6347-11 ) від
03.08.88, N 5822-XI ( 5822-11 )  від  29.04.88, N 6976-XI
( 6976-11 ) від 14.12.88, в редакції Закону N 3351-XII ( 3351-12 )
від 30.06.93 )
 
   Стаття 112. Підслідність
 
   У справах про злочини, передбачені статтями 157, 158, 158-1,
159, 159-1, 160, 161, 162, 163, 166, частиною 2 статті 168,
статтями 170, 171, 172, 173, 175, частиною 3 статті 176, частиною
3 статті 177, статтями 182, 183, частиною 2 статті 184, статтею
209, частиною 3 статті 229, статтями 233, 234, 235, 236, 237, 238,
244, 253, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 281, 335, 336, 338, 342,
343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 364, 365, 366,
367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379,
380, 381, 382, 383, 392, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 405,
406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418,
419, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432,
433, 434, 435, 438, 439, 441, 445 Кримінального кодексу України
( 2341-14 ), а також у всіх справах про злочини, вчинені
службовими особами, які займають особливо відповідальне становище,
відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про державну
службу" ( 3723-12 ) та особами, посади яких віднесено до 1-3
категорії посад, працівниками правоохоронних органів досудове
слідство  провадиться  слідчими  прокуратури.  За  постановою
Генерального  прокурора  України, його заступників, прокурора
області та прирівняних до них прокурорів слідчими прокуратури
можуть розслідуватися і інші злочини.
 
   У справах про злочини, передбачені статтями 115, 116, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, частиною 2 статті 126, статтями
127, 128, 129, 130, 131, 132, частинами 2 і 3 статті 133, статтями
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 150-1, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 165, 167,
частиною 1 статті 168, статтями 169, 174, частинами 1 і 2 статті
176, частинами 1 і 2 статті 177, статтями 178, 179, 180, 181,
частиною 1 статті 184, частинами 2, 3, 4, 5 статті 185, частинами
2, 3, 4, 5 статті 186, статтею 187, статтею 188-1, статтею 189,
частинами 2, 3, 4 статті 190, статтями 192, 193, частиною 2 статті
194, частинами 2 і 3 статті 194-1, статтями 195, 196, 197, 197-1,
198, 199, 200, частиною 2 статті 202, частиною 2 статті 203,
статтею 203-1, статтею 204, частиною 2 статті 205, статтями 206,
207, 209, частиною 2 статті 213, статтями 214, 215, 217, 219, 220,
221, 222, 223, 223-1, 223-2, 224, частиною 2 статті 225, частиною
2 статті 226, статтями 227, 228, частинами 1 і 2 статті 229,
статтями 231, 232, 232-1, 232-2, 233, 234, 235, 239, 240, 241,
242, 243, частиною 2 статті 245, частиною 2 статті 248, частиною 2
статті 249, статтями 251, 252, 254, 259, 260, 261, 262, 263, 264,
265, 265-1, 266, 267, 267-1, 268, 269, 270, 277, 278, 279, 280,
281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293,
295, частинами 2, 3, 4 статті 296, статтями 297, 298, 298-1, 299,
300, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313,
314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326,
327, 337, 339, 340, 341, 344, 352, 353, 354, 355, 357, 358, 360,
361, 361-1, 361-2, 362, 363, 363-1, 389, 390, 391, 393, 394
Кримінального кодексу України, а також у всіх справах про злочини,
вчинені неповнолітніми, досудове слідство провадиться слідчими
органів внутрішніх справ.
 
   У справах про злочини, передбачені статтями 109, 110, 111,
112, 113, 114, 201, 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 261,
294, 305, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 359, 361, 361-1, 361-2,
362, 363, 363-1, 422, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444,
446,  447  Кримінального  кодексу України, досудове слідство
провадиться слідчими органів Служби безпеки України. Якщо під час
розслідування злочинів, передбачених статтями 328, 329, 422,
будуть встановлені злочини, передбачені статтями 364, 365, 366,
367, 423, 424, 425, 426 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ),
вчинені особою, щодо якої ведеться слідство, або іншою особою,
якщо вони пов'язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої
ведеться слідство, вони розслідуються слідчими органів Служби
безпеки України, у тому числі й ті, що вчинені службовими особами,
які  займають особливо відповідальне становище відповідно до
частини першої статті 9 Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ), та особами, посади яких віднесено до 1-3 категорій
посад державних службовців, а так само вчинені працівниками
правоохоронних органів.
 
   У справах про злочини, передбачені статтями 204, 207, 208,
209, частинами 2, 3, 4 статті 212, частинами 2, 3, 4 статті 212-1,
статтями 216, 218 Кримінального кодексу України, досудове слідство
провадиться  слідчими  податкової  міліції.  Якщо  під  час
розслідування цих злочинів будуть встановлені злочини, передбачені
статтями 192, 200, 201, 202, 203, 205, 213, 215, 219, 220, 221,
222, 358 Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої
ведеться слідство, або іншою особою, якщо вони пов'язані зі
злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться слідство, вони
розслідуються слідчими податкової міліції.
 
   У справах про злочини, передбачені статтями 191, 210, 211,
255, 256, 257 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ), досудове
слідство провадиться тим органом, який порушив кримінальну справу.
Якщо під час розслідування цих та інших справ будуть встановлені
злочини, передбачені статтями 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370
Кримінального кодексу України ( 2341-14 ), пов'язані із злочинами,
про які порушено справу, вони розслідуються тим органом, що
порушив справу.
 
   У справах про злочини, передбачені статтями 209-1, 384, 385,
386,  387, 388, 396 Кримінального кодексу України, досудове
слідство  провадиться  тим  органом,  до  підслідності якого
відноситься злочин, у зв'язку з яким порушено дану справу.
 
   Якщо під  час  розслідування  кримінальної  справи  буде
встановлено інші злочини, вчинені особою, щодо якої ведеться
слідство, або іншою особою, якщо вони пов'язані зі злочинами,
вчиненими особою, щодо якої ведеться слідство, і які не підслідні
тому органу, який здійснює у справі досудове слідство, то у разі
неможливості виділення цих матеріалів в  окреме  провадження
прокурор, який здійснює нагляд за досудовим слідством, своєю
постановою визначає підслідність всіх цих злочинів.
( Стаття 112 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
18.11.63 ( 677а-06 ), від 18.01.66, N 1879-VIII ( 1879-08 ) від
03.07.73, N 2718-VIII ( 2718-08 ) від 17.06.74, N 3086-IX
( 3086-09 ) від 16.02.78, N 2942-X ( 2942-10 ) від 24.12.81,
N 6591-X ( 6591-10 ) від 29.02.84, N 6834-X ( 6834-10 ) від
16.04.84, N 8627-X ( 8627-10 ) від 20.03.85, N 704-XI ( 704-11 )
від  01.08.85, N 1432-XI ( 1432-11 ) від 10.12.85, N 2444-XI
( 2444-11 ) від 27.06.86, N 2753-XI ( 2753-11 ) від 18.08.86,
N 4392-XI ( 4392-11 ) від 31.07.87, N 4452-XI ( 4452-11 ) від
21.08.87, N 4981-XI ( 4981-11 )  від 25.11.87, N  4995-XI
( 4995-11 ) від 01.12.87, N 5397-XI ( 5397-11 ) від 10.02.88,
N 5723-XI ( 5723-11 ) від 14.04.88, N 6976-XI ( 6976-11 ) від
14.12.88,  N  7226-XI ( 7226-11 )  від 06.03.89, N 7373-XI
( 7373-11 ) від 14.04.89, N 7617-XI ( 7617-11 ) від 16.06.89,
N 8711-XI ( 8711-11 ) від 19.01.90, N 8918-XI ( 8918-11 ) від
07.03.90, N 9082-XI ( 9082-11 ) від  20.04.90,  N 9166-XI
( 9166-11 ) від 04.05.90, N 596-XII ( 596-12 ) від 26.12.90,
N 597а-XII ( 597а-12 ) від 26.12.90, N 647-XII ( 647-12 ) від
18.01.91, N 661-XII ( 661-12 )  від 28.01.91,  N 1255-XII
( 1255-12 ) від 25.06.91, N 1434а-XII ( 1434а-12 ) від 25.08.91,
Законом УРСР N 1255-XII ( 1255-12 ) від 03.07.91, Законами
N 1564-XII ( 1564-12 ) від 18.09.91, N 1974-XII ( 1974-12 ) від
12.12.91, N 2354-XII ( 2354-12 ) від 15.05.92, N 2468-XII
( 2468-12 ) від 17.06.92, N 2547-XII ( 2547-12 ) від 07.07.92,
N 2613-XII ( 2613-12 ) від 17.09.92, N 2703-XII ( 2703-12 ) від
16.10.92, N 2935-XII ( 2935-12 ) від 26.01.93, N 2936-XII
( 2936-12 ) від 26.01.93, N 2947-XII ( 2947-12 ) від 28.01.93,
N 3039-XII ( 3039-12 ) від 03.03.93, N 3351-XII ( 3351-12 ) від
30.06.93, N 3582-XII ( 3582-12 ) від 11.11.93, N 3785-XII
( 3785-12 ) від 23.12.93, N 3888-XII ( 3888-12 ) від 28.01.94,
N 4043-XII ( 4043-12 ) від 25.02.94, N 218/94-ВР ( 218/94-ВР ) від
20.10.94, N 246/94-ВР ( 246/94-ВР ) від 15.11.94, N 299/94-ВР
( 299/94-ВР ) від 16.12.94, N 64/95-ВР ( 64/95-ВР ) від 15.02.95,
N 282/95-ВР ( 282/95-ВР ) від 11.07.95, N 323/96-ВР ( 323/96-ВР )
від 12.07.96, N 386/96-ВР ( 386/96-ВР ) від 01.10.96, N 388/96-ВР
( 388/96-ВР ) від 02.10.96, N 530/96-ВР ( 530/96-ВР ) від
20.11.96, N 44/97-ВР ( 44/97-ВР ) від 05.02.97, N 552/97-ВР
( 552/97-ВР ) від 07.10.97, N 85/98-ВР ( 85/98-ВР ) від 05.02.98,
N 210/98-ВР ( 210/98-ВР ) від 24.03.98, 1288-XIV ( 1288-14 ) від
14.12.99, N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000, N 1587-III
( 1587-14 ) від 23.03.2000, N 1685-III ( 1685-14 ) від 20.04.2000,
N 1945-III ( 1945-14 ) від 14.09.2000, N 1981-III ( 1981-14 ) від
21.09.2000, N 2114-III ( 2114-14 ) від 16.11.2000, N 2181-III
( 2181-14 ) від 21.12.2000 - набирає  чинності  з 1 квітня
2001 року, N 2247-III ( 2247-14 ) від 18.01.2001, N 2362-III
( 2362-14 )  від  05.04.2001, N 2409-III ( 2409-14 ) від
17.05.2001,  в  редакції  Закону N 2670-III ( 2670-14 ) від
12.07.2001, із змінами, внесеними згідно із Законами N 2953-III
( 2953-14 ) від 17.01.2002, N 430-IV ( 430-15 ) від 16.01.2003 -
набуває чинності 11.06.2003, N 669-IV ( 669-15 ) від 03.04.2003,
N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003, N 903-IV ( 903-15 ) від
05.06.2003, N 1125-IV ( 1125-15 ) від 11.07.2003, N 1703-IV
( 1703-15 ) від 11.05.2004, N 1723-IV ( 1723-15 ) від 18.05.2004,
N 2289-IV ( 2289-15 ) від 23.12.2004, N 2598-IV ( 2598-15 ) від
31.05.2005, N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005, N 3169-IV
( 3169-15 ) від 01.12.2005, N 3504-IV ( 3504-15 ) від 23.02.2006,
N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006, N 170-V ( 170-16 ) від
21.09.2006, N 534-V ( 534-16 ) від 22.12.2006, N 578-V ( 578-16 )
від 11.01.2007, N 965-V ( 965-16 ) від 19.04.2007, N 966-V
( 966-16 ) від 19.04.2007, N 1071-V ( 1071-16 ) від 24.05.2007,
N 270-VI ( 270-17 ) від 15.04.2008, N 801-VI ( 801-17 ) від
25.12.2008, N 894-VI ( 894-17 ) від 15.01.2009 )
 
   Стаття 113. Початок провадження досудового слідства
 
   Досудове  слідство  провадиться  лише  після  порушення
кримінальної справи і в порядку, встановленому цим Кодексом.
   Слідчий зобов'язаний негайно  приступити  до  провадження
слідства в порушеній ним чи переданій йому справі. Коли справа
порушена слідчим і прийнята ним до свого  провадження,  то
складається єдина постанова про порушення справи і прийняття її до
свого провадження. В разі прийняття до свого провадження раніше
порушеної справи слідчий виносить окрему постанову про прийняття
справи до свого провадження.
   Копію постанови про прийняття справи до свого провадження
слідчий протягом доби надсилає прокуророві.
 
   Стаття 114. Повноваження слідчого
 
   При  провадженні  досудового  слідства  всі рішення про
спрямування слідства і про провадження слідчих дій слідчий приймає
самостійно,  за  винятком випадків, коли законом передбачено
одержання згоди від суду (судді) або прокурора, і несе повну
відповідальність за їх законне і своєчасне проведення.
   В разі  незгоди  слідчого  з  вказівками  прокурора про
притягнення як обвинуваченого, про кваліфікацію злочину і обсяг
обвинувачення, про направлення справи для віддання обвинуваченого
до суду або про закриття справи слідчий вправі подати справу
вищестоящому прокуророві з письмовим викладом своїх заперечень. В
цьому разі прокурор або скасовує вказівки нижчестоящого прокурора,
або доручає провадження слідства в цій справі іншому слідчому.
   Слідчий по розслідуваних ним справах вправі давати органам
дізнання доручення і вказівки про провадження розшукних та слідчих
дій і вимагати від органів дізнання допомоги при провадженні
окремих слідчих дій. Такі доручення і вказівки слідчого є для
органів дізнання обов'язковими.
   В справах, в яких досудове слідство є обов'язковим, слідчий
вправі в будь-який момент приступити до провадження досудового
слідства, не чекаючи виконання органами дізнання дій, передбачених
статтею 104 цього Кодексу.
   Постанови слідчого,  винесені  відповідно  до  закону  в
кримінальній справі, яка перебуває в  його  провадженні,  є
обов'язковими для виконання всіма підприємствами, установами і
організаціями, посадовими особами і громадянами.
   При  проведенні  різних  слідчих  дій  слідчий  вправі
використовувати машинопис, звукозапис, стенографування, кінозйомку
і відеозапис.
( Стаття 114 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
18.01.66, N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84, Законом N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 114-1. Повноваження начальника слідчого відділу
 
   Начальник слідчого відділу здійснює контроль за своєчасністю
дій слідчих по розкриттю злочинів і запобіганню їм, вживає заходів
до  найбільш  повного, всебічного і об'єктивного провадження
досудового слідства в кримінальних справах.
   Начальник слідчого відділу має право перевіряти кримінальні
справи,  давати вказівки слідчому про провадження досудового
слідства, про притягнення як обвинуваченого, про кваліфікацію
злочину та обсяг обвинувачення, про направлення справи, про
провадження окремих слідчих дій, передавати справу від одного
слідчого іншому, доручати розслідування справи декільком слідчим,
а також брати участь у провадженні досудового слідства та особисто
провадити досудове слідство, користуючись при цьому повноваженнями
слідчого.
   Вказівки начальника слідчого відділу в кримінальній справі
даються  слідчому  у письмовій формі і є обов'язковими для
виконання.
   Оскарження цих вказівок прокуророві не зупиняє їх виконання,
за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 114
цього Кодексу.

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner